Sygnatura akt I C 77/16

POSTANOWIENIE

Dnia 13 grudnia 2016 roku

Sąd Rejonowy w Żorach I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Cezary Podsiadlik

Protokolant: sekr. sądowy Natalia Salamon

po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2016 roku w Żorach

na rozprawie

sprawy z powództwa K. H.

przeciwko Przedsiębiorstwu (...) Spółce Akcyjnej w J.

o zapłatę

postanawia:

umorzyć postępowanie.