Sygn. akt III RC 217/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 09 grudnia 2016 r.

Sąd Rejonowy w Szczytnie III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Jowita Sikorska

Protokolant st.sekr.sąd. Anna Skrodzka

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 grudnia 2016 r. w S.

sprawy z powództwa małoletniego J. C. reprezentowanego przez przedstawiciela ustawowego J. W.

przeciwko W. S.

o alimenty

I.  zasądza alimenty od pozwanego W. S. na rzecz małoletniego powoda J. C. w kwocie po 200 (dwieście) złotych miesięcznie, płatne z góry do dnia 10 każdego miesiąca, z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, do rąk przedstawicielki ustawowej małoletniego powoda J. W., poczynając od dnia 01 października 2016 r.,

II.  w części ograniczającej żądanie postępowanie umarza,

III.  w pozostałej części powództwo oddala,

IV.  zwalnia pozwanego od kosztów sądowych za I instancję,

V.  wyrokowi w punkcie I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Z/

1.  (...)

2.  (...)

3.  za 21 dni.

S., 09 grudnia 2016 r.