Sygn. akt VIII U 3453/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 czerwca 2018 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie: Przewodniczący SSO Jacek Chrostek

Protokolant : st. sekretarz sądowy Monika Ruda

po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2018 roku w Łodzi

sprawy (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. , M. B., Ł. C., T. K., P. Ł., M. S.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

z udziałem Syndyka Masy Upadłości K.U.K.-E.F.I. (...) + H.+ B.+ (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w O., (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we W.

o ustalenie podlegania ubezpieczeniu

na skutek odwołania (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. , M. B., Ł. C., T. K., P. Ł., M. S.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

z dnia 28 sierpnia 2014 roku znak (...)/ (...)- (...) nr (...)

z dnia 12 sierpnia 2014 roku znak (...)/ (...)- (...) nr (...)

z dnia 27 sierpnia 2014 roku znak (...) nr (...)

z dnia 28 sierpnia 2018 roku znak (...)/ (...)- (...) nr (...)

z dnia 11 września 2014 roku znak (...)/ (...)- (...) nr (...)

1.  oddala odwołania;

2.  nie obciąża (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. obowiązkiem zwrotu kosztów procesu.

SSO Jacek Chrostek