Sygn. akt IX C 167/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 stycznia 2016 r.

Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie IX Wydział Egzekucyjny w składzie:

Przewodniczący:

SSR Katarzyna Mackojć

Protokolant:

Joanna Górska

po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2016 r. w Szczecinie

sprawy z powództwa (...) Bank Spółka Akcyjna z siedzibą we W.

przeciwko J. T.

o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji

I.  zwalnia od egzekucji prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie J. W. w sprawie KM (...) ruchomość w postaci pojazdu marki J. (...) numer rejestracyjny (...), numer nadwozia (...);

II.  zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 1.595,00 zł (tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

SSR Katarzyna Mackojć