Sygn. akt IV Ka 605/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 listopada 2018 roku

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

Przewodniczący SSO Ireneusz Grodek

Protokolant sekr.sądowy Ewa Sudra

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Radomsku Wojciecha Misiaka

po rozpoznaniu w dniu 30 października 2018

sprawy P. S., syna M. i M. z domu P., urodzonego (...) w P.

oskarżonego o czyn z art. 157 § 1 kk

z powodu apelacji wniesionej przez prokuratora

od wyroku Sądu Rejonowego w Radomsku

z dnia 22 maja 2018 roku sygn. akt II K 64/18

na podstawie art.437§1 kpk, art.624 §1 kpk, art. 9 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 49 poz. 223 z 1983 roku z późniejszymi zmianami)

1.  utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok;

2.  wydatkami poniesionymi w postępowaniu odwoławczym obciąża Skarb Państwa.