Sygn. akt III Ca 1543/18

POSTANOWIENIE

Dnia 16 stycznia 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: Sędzia S.O. Krzysztof Kacprzak

Sędziowie: S.O. Katarzyna Kamińska-Krawczyk

S.R. Mikołaj Pawłowski

Protokolant: st. sekretarz sąd. Anna Kuśmierska

po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2019 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z wniosku K. S.

z udziałem G. S.

o podział majątku wspólnego i dział spadku

na skutek apelacji wnioskodawcy

od postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

z dnia 24 maja 2018r., sygn. akt I Ns 1030/16

postanawia:

1.  oddalić apelację;

2.  ustalić, że każdy z uczestników ponosi koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie.