Sygnatura akt I C 2212/19

POSTANOWIENIE

K., dnia 14-11-2019 r.

Sąd Rejonowy w Kaliszu I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący Sędzia Anna Krysicka

Protokolant sekretarz sądowy Ewelina Kliber

po rozpoznaniu w dniu 14-11-2019 r. w Kaliszu

na rozprawie sprawy z powództwa Raport Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w K.

przeciwko K. O.

- o zapłatę

POSTANAWIA:

na podstawie art. 177 § 1 pkt. 6 k.p.c. zawiesić postępowanie w sprawie.

Sędzia Anna Krysicka