Sygn. akt IX U 9/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 listopada 2019 r.

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: SSR Konrad Kujawa

Protokolant: M. T.

po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2019 r. w Szczecinie

sprawy małoletniego J. B. reprezentowanego przez K. B.

przeciwko Wojewódzkiemu Zespołowi do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w S.

o ustalenie niepełnosprawności

na skutek odwołania J. B. od orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w S. z dnia 14 listopada 2018 r., znak ON. (...).2.348.2018.A.

oddala odwołanie.