Sygn. akt IV Ka 722/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 listopada 2019 roku

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

Przewodniczący Sędzia Anna Gąsior – Majchrowska

Protokolant sekretarz sądowy Bożena Sobczyk

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim Justyny Kwiecińskiej - Tamioła

po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2019 roku

sprawy G. M. syna M. i I. z domu S. urodzonego w dniu (...) w K.

oskarżonego o czyn z art. 209 § 1a k.k.

z powodu apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego

od wyroku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim

z dnia 24 lipca 2019 roku sygn. akt II K 257/19

1.  utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok ;

2.  zasądza od oskarżonego G. M. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 20 (dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu wydatków poniesionych przez Skarb Państwa w postępowaniu odwoławczym oraz wymierza mu opłatę za drugą instancję w wysokości 120 (sto dwadzieścia) złotych.