Sygn. akt VIII U 2468/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 listopada 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie: Przewodniczący Sędzia Jacek Chrostek

Protokolant : st. sekretarz sądowy Monika Ruda

po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2019 roku w Łodzi

sprawy H. G.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

o wysokość świadczenia

na skutek odwołania H. G.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

z dnia 5 lutego 2019 roku znak (...)

1.  umarza postępowanie w zakresie zmiany wysokości pobieranej emerytury dokonanej decyzją z dnia 20 listopada 2019 roku;

2.  oddala odwołanie co do roszczenia o uwzględnienie do wynagrodzenia w spornych okresach 20 % ( dwudziestu procent) premii.

Sędzia Jacek Chrostek