Sygn. akt II K 184/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 października 2019r

Sąd Rejonowy w Kaliszu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący SSR Marta Przybylska

Protokolant st. sekr. sąd. Ilona Pilarczyk

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kaliszu ---

po rozpoznaniu dnia 3.10.2019r

sprawy R. S.

syna S. i E. z d. W.

ur. (...) we W.

oskarżonego o to, że

w dniu 29 lipca 2018r działając za pośrednictwem sieci internetowej w bliżej nieustalonym miejscu z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia dla siebie korzyści majątkowej w B. woj. (...) doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem R. W. w ten sposób, że na portalu ogłoszeniowym olx.pl z konta o nazwie (...) na dane K. S. wystawił ogłoszenie o nr (...) dotyczące oferty sprzedaży biletów na koncert za kwotę 280 złotych, następnie przyjął zamówienie, wprowadzając pokrzywdzonego w błąd co do swojego rzeczywistego zamiaru wywiązania się z warunków przedmiotowej transakcji i pomimo otrzymania przelewem pełnej kwoty na wskazany przez siebie rachunek bankowy o numerze (...) nie przesłał niniejszej ruchomości ani nie zwrócił otrzymanych pieniędzy czym spowodował szkodę majątkową w powyższej kwocie na szkodę R. W. przy czym czyn ten stanowi wypadek mniejszej wagi

tj. o czyn z art. 286§1 i 3 kk

1.  oskarżonego R. S. uznaje za winnego tego, że w dniu 29 lipca 2018r działając za pośrednictwem sieci internetowej w bliżej nieustalonym miejscu z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia dla siebie korzyści majątkowej w B. woj. (...) doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem R. W. w ten sposób, że na portalu ogłoszeniowym olx.pl z konta o nazwie (...) na dane K. S. wystawił ogłoszenie o nr (...) dotyczące oferty sprzedaży biletów na koncert za kwotę 280 złotych, następnie przyjął zamówienie, wprowadzając pokrzywdzonego w błąd co do swojego rzeczywistego zamiaru wywiązania się z warunków przedmiotowej transakcji i pomimo otrzymania przelewem pełnej kwoty na wskazany przez siebie rachunek bankowy o numerze (...) nie przesłał niniejszej ruchomości ani nie zwrócił otrzymanych pieniędzy czym spowodował szkodę majątkową w powyższej kwocie na szkodę R. W. przy czym czyn ten stanowi wypadek mniejszej wagi i oskarżony czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu kary 7 miesięcy pozbawienia wolności w formie dozoru elektronicznego orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Siedlcach z dnia 21 kwietnia 2017r sygn. akt II K 388/17 za czyn z art. 286§1 kk tj. o czyn z art. 286§1 i 3 kk w zw. z art. 64§1 kk i za to na podstawie art. 286§3 kk wymierza mu karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności,

2.  na podstawie art. 46§1 kk orzeka wobec oskarżonego obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego R. W. kwoty 280 (dwieście osiemdziesiąt) złotych,

3.  zwalnia oskarżonego od zapłaty a rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych i opłaty.

SSR Marta Przybylska