Sygnatura akt II K 454/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 stycznia 2020 r.

Sąd Rejonowy w Łowiczu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący:SSR Anna Maciak

Protokolant:Ewelina Ulatowska, K. G., T. R.

po rozpoznaniu w dniach 29 października 2019r., 29 listopada 2019r. i 7 stycznia 2020r. na rozprawie

sprawy: A. A. syna J. i Z. z domu S. urodzonego (...) w P.

oskarżonego o to, że

w dniu 10 sierpnia 2019 r. w miejscowości P., województwa (...), w ruchu lądowym prowadził pojazd mechaniczny w postaci motoroweru marki (...) o nr rej. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości wynoszącym I – 0,83 mg/l, II – 0,87 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, przy czym pomimo wydania przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego – funkcjonariusza policji, który przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych wydając polecenie zatrzymania się, kontynuował jazdę przedmiotowym pojazdem nie zatrzymując się do kontroli

tj. o czyn z art. 178a § 1 kk i art. 178b kk w zw. z art. 11 § 2 kk

orzeka:

1.  oskarżonego A. A. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czyny wyczerpującego dyspozycję art. 178 a § 1 kk i art. 178 b kk w zw. z art. 11 § 2 kk i za to na podstawie art. 178 b kk w zw. art. 11 § 3 kk i w zw. z art. 37 a kk wymierza mu karę 1 (jednego) roku ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cel społeczny w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin miesięcznie,

2.  na podstawie art. 42 § 2 kk i art. 42 § 1 a pkt 1 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 4 (czterech) lat,

3.  na podstawie 43 a § 2 kk orzeka od oskarżonego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w wysokości 5.000 (pięć tysięcy) złotych,

4.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 70 (siedemdziesiąt) złotych tytułem wydatków oraz 180 (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem opłaty.