Sygn. akt II W 567/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 lutego 2020 r.

Sąd Rejonowy w Legionowie w II Wydziale Karnym

w składzie:

Przewodniczący: SSR Urszula Salwin-Kowalczyk

Protokolant: Monika Malanowska

przy udziale --------

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu - 17 stycznia 2020 roku i 12 lutego 2020 r.

sprawy przeciwko S. M., syna M. i E. z d. C., urodzonego (...) w N.

obwinionego o to, że: w dniu 17 maja 2019 roku około godz. 18:00 w msc. O. ul. (...) znajdując się w stanie po użyciu alkoholu (I badanie 0,16 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu) , kierował pojazdem marki S. o nr rej. (...),

tj. o wykroczenie z art. 87 § 1 k.w.

Orzeka:

1.  Obwinionego S. M. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego czynu i za to na podstawie art. 87 § 1 k.w. wymierza mu karę grzywny w kwocie 500 (pięćset) złotych;

2.  Na podstawie art. 87 § 3 k.w. orzeka wobec obwinionego S. M. zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 10 (dziesięciu ) miesięcy;

3.  Na podstawie art. 29 § 3 kw nakłada na obwinionego S. M. obowiązek zwrotu posiadanego prawa jazdy do właściwego wydziału komunikacji;

4.  Na podstawie art. 118 k.p.s.w. zasądza od obwinionego S. M. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 150 (sto pięćdziesiąt ) złotych tytułem kosztów postępowania w tym kwotę 50 (pięćdziesiąt) tytułem opłaty.