UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IV K 108/14

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

R. K. (1), T. J. (1), P. R. (1), R. U., P. P. (1), K. G. (1), F. W. (1), P. B. (1), M. P. (1), C. K., J. M. (1), M. J. (1), J. J. (1), K. K. (1)

art. 258 §1 i 3 k.k., art, 279 §1 k.k. i inne

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

W okresie od 1 stycznia 2012 roku do 8 listopada 2012 roku na terenie Ł. oraz województwa (...) działała zorganizowana grupa przestępcza, której głównym celem było dokonywanie przestępstw polegających na kradzieży samochodów osobowych i dostawczych o dużej wartości. Grupa charakteryzowała się określoną strukturą, podziałem ról. Każdy z jej członków odgrywał inną rolę: zajmując się wyszukiwaniem odpowiedniego pojazdu, obserwacją miejsca kradzieży i okolicy, przygotowaniem narzędzi wykorzystywanych przy popełnianiu przestępstwa, dokonywaniem kradzieży pojazdów, ukrywaniem pojazdów, sprzedażą ich w całości bądź też uprzednio rozłożonych na części. W grupie istniał wypracowany sposób podejmowania decyzji dotyczących działania grupy, wzajemnych kontaktów, podziału środków uzyskanych w wyniku działalności przestępczej. Na czele tej grupy stał R. K. (1), który podejmował decyzję m.in. o dokonaniu kradzieży lub nabyciu pojazdów pochodzących z przestępstwa, wyznaczał osoby mające brać udział w poszczególnych przestępstwach czy też rozdzielał środki pochodzące z przestępstw. W ramach grupy ściśle współpracował z R. U., T. J. (1) i P. R. (1). Istotną rolę w funkcjonowaniu grupy przestępczej odgrywali P. P. (1) i K. G. (1), którzy kradli samochody po uprzedniej kradzieży kluczyków właścicielom. Pomocy w przestępczej działalności w szczególności polegającej na ukrywaniu pojazdów pochodzących z przestępstwa udzielali: F. W. (1), K. K. (1), M. P. (1), G. Ł. (1) i D. G. (1), zaś przerabiania numerów identyfikacyjnych pojazdów dokonywali: K. P. (1), S. P. (1) i P. B. (1). Legalizacją zaś pojazdów pochodzących z przestępstwa zajmowali się C. K., J. J. (1) i P. G. (1). Przy kradzieży aut przedmiotowa grupa przestępcza korzystała z pomocy innych osób takich jak J. M. (1), S. P. (2), M. R. (1), W. M. (1), M. J. (1), T. R. (1) i P. J. (1). Do popełnienia przestępstw członkowie grupy wykorzystywali łamaki, urządzenie diagnostyczne, podrobione karty do samochodów, zamienne komputery do pojazdów, samochody osobowe jako środki transportu: R. (...), C. (...), wypożyczone samochody marki H. (...) o nr rej. (...) oraz P. (...) o nr rej. (...), a także np. rękawiczki, czapki. Analiza kryminalna połączeń telefonicznych dowodzi, iż R. K. (1) utrzymywał stałe kontakty telefoniczne z P. R. (1), F. W. (1), D. G. (1), S. P. (1), M. J. (1), P. P. (1), M. P. (1) i P. G. (1). P. R. (1) był w kontakcie z R. K. (1), M. P. (1), P. P. (1), T. J. (1), K. G. (1), R. U.. T. J. (1) zaś z P. R. (1) i R. U., M. P. (1) z kolei z R. K. (1), P. R. (1), F. W. (1) i S. P. (1). K. G. (1) był natomiast w stałym kontakcie telefonicznym z R. K. (1), P. R. (1) i P. P. (1).

( wyjaśnienia F. W. tom I k.29-36, k..51-57, k. 58-61, k.62-68, k.69-78, tom IX, k.1697-1699, k.1706-1709, tom XIII k.2387-2394, okazanie k. 90-105 tom I, wizje lokalne tom I k.39-40, tom XXI k.4154, wyjaśnienia K. K. tom V k.999-1000, tom VI k.1015-1020, tom XXVII k.5011, wyjaśnienia S. P. tom IV k.753-754, k.768-769, wyjaśnienia M. R. tom IV k. 665-666, k.680-681, wyjaśnienia W. M. tom IV k.702-703, k.761-763, tom XIV k.2767-2770, XXII k.4368- (...), częściowo G. Ł. tom II k.201-204, k.369, tom X k.1884-1886, tom XXIX k.5436-5438a, k.5439-5442, k.5443-5447, k.5450-5456, wyjaśnienia S. P. tom VI k.1072-1079, k.1188-1191, tom VIII k.1597-1599, tom XXVII k.5006, częściowo K. P., tom VII k.1223-1228, k.1229-1231, tom XXVII k.5009, wyjaśnienia R. K. tom XIII k.2384-2385, wyjaśnienia T. J. tom IV 744-745, k.756-757, tom IX k.1732-1733, tom IV k.1732-1733, tom XIV k.2783-2786, eksperymenty procesowe tom IV k.746-749, wyjaśnienia P. P. tom XIII k.2502-2504, wyjaśnienia J. M. tom XIV k.2773-2774, tom XV k.2821-2823, k.2865-2869, k.2875-2877, tom XXIV k.4579-4580, k.4583, eksperymenty procesowe tom IX k.1710-1719, tom IV k.746-749, tom XVII k.3196-3229, tom XVII (...)- (...), czynności przeszukania posesji –gdzie ujawniono i zabezpieczono pojazdy –tom zdarzeniowy 1/I, 2/I, 3/I, 4/I, 5/I, 8/I, tom I k.106-114, tom IIk.276-279, tom XIII k.2396-2427, czynności przeszukania osoby- ujawienie narzędzi do kradzieży aut- tom II k.309-313, k.219-221, czynności zatrzymania P. R. i J. M. tom XIV k.2646-2710, tom XV 2840- (...), tom I k.122-123, opinie kryminalistyczne nr (...), (...), (...), (...), (...), tom IX k.1741-1753, tom XIII k.2509-2626, tom XV k.2963-2965, k.2966-2969, analiza kryminalna tom XIV k. 2578-2639, tom XIX k.3750-3796, tom XX k.9544-9546, protokół rozprawy- tom VII k. 7020-7026, k.7049 – nast., protokół rozprawy k.8466-8470 tom XV, odpisy wyroków tom XX, sygn.. akt VI K 354/15 k.9552, sygn.. akt IV K 271/14 k.9554-9558, sygn.. akt IV K 677/14 k.9579 )

Samochód marki O. (...) koloru grafitowego o numerze rejestracyjnym (...) i numerze VIN (...), stanowiący własność S. L. i M. L. (1) , został zaparkowany w dniu 22 stycznia 2012 roku o godz. 21:00 na parkingu przyblokowym w Ł. przy ul. (...). Samochód posiadał zabezpieczenia fabryczne, alarm automatyczny, alarm KOBRA 3 oraz immobilizer. W nocy z 22 na 23 stycznia 2012 roku M. L. (1) widziała zaparkowany samochód. Tego samego dnia około godz. 08:15 pokrzywdzony stwierdził brak auta w miejscu, gdzie został zaparkowany. Wartość samochodu w chwili kradzieży wynosiła 25.000 zł. (...) było ubezpieczone w pełnym zakresie w Towarzystwie (...), które wypłaciło pokrzywdzonemu odszkodowanie w wysokości około 16.800 zł. (...) zostało znalezione i przekazane Towarzystwu (...).

(zeznania świadka S. L. k. 4 – 5 tom zdarzeniowy 24/I, k. 7421v – 7422 tom X sądowy, pismo z (...) S.A. z dnia 16.04.2012 r. k. 17 tom zdarzeniowy 24/I)

T. J. (1) wskazał miejsce parkowania samochodu marki O. (...) koloru grafitowego w Ł. przy ul. (...), skąd dokonał jego kradzieży. Pojazd otworzył „łamakiem”, zaś silnik uruchomił przy użyciu kostki diagnostycznej. (...) to T. J. (1) sprzedał za ustaloną wcześniej z kupującym cenę.

(wyjaśnienia T. J. (1) k. 744 – 745 tom IV, k.4605 tom XXIV, k.5045 tom XXVII, k. 7021v – 7023 tom VIII sądowy, k. 8590v tom XV sądowy, protokół eksperymentu procesowego k. 746 – 749 tom IV)

Samochód marki O. (...) koloru srebrnego o numerze rejestracyjnym (...) i numerze VIN (...), stanowiący własność K. K. (3) , został zaparkowany w dniu 29 stycznia 2012 roku około godz. 19:00 na parkingu podblokowym w Ł. przy ul. (...). Pojazd został zamknięty i zabezpieczony poprzez uruchomienie autoalarmu. Następnego dnia około godz. 09:30 K. K. (3) zorientowała się, iż jej auto zostało skradzione. Wartość samochodu w chwili kradzieży wynosiła 25.000 zł, zaś wartość dodatkowego wyposażenia wynosiła 600 złotych. W skradzionym pojeździe znajdował się dowód osobisty pokrzywdzonej. (...) było ubezpieczone w zakresie OC w (...). Samochód nie został odzyskany. Pokrzywdzona wniosła o naprawienie szkody w kwocie 25 600 złotych.

(zeznania świadka K. K. (3) k. 4 – 6, k. 10 tom zdarzeniowy 19/I, k. 7422 – 7422v tom X sądowy)

T. J. (1) wskazał miejsce parkowania samochodu marki O. (...) koloru jasnego w Ł. przy ul. (...), skąd dokonał jego kradzieży. Pojazd otworzył „łamakiem”, zaś silnik uruchomił przy użyciu kostki diagnostycznej. (...) to T. J. (1) sprzedał za ustaloną wcześniej z kupującym cenę.

(wyjaśnienia T. J. (1) k. 744 – 745 tom IV, k. 7021v – 7023 tom VIII sądowy, k. 8590v tom XV sądowy, protokół eksperymentu procesowego k. 746 – 749 tom IV)

Samochód marki O. (...) koloru srebrnego o numerze rejestracyjnym (...) i numerze VIN (...), stanowiący własność (...) S.A. z siedzibą w P. i użytkowany przez A. M. (1) , został zaparkowany w dniu 2 maca 2012 roku około godz. 20:30 na parkingu w Ł. przy ul. (...). Pojazd został zamknięty i zabezpieczony, nie posiadał jednak autoalarmu. Następnego dnia około godz. 12:30 A. M. (1) stwierdziła, że dokonano kradzieży pojazdu. Wartość pojazdu w chwili kradzieży wynosiła 40.000 złotych, zaś wartość znajdujących się w nim przedmiotów: nawigacji, fotelika dziecięcego oraz dwóch pary butów zimowych oszacowano na łączną kwotę 1.050 złotych. (...) było ubezpieczone w pełnym zakresie w (...) S.A., jednakże A. M. (1) nie otrzymała odszkodowania, gdyż auto było własnością (...) S.A. A. M. (1) poniosła szkodę w wysokości 1.050 złotych.

(zeznania świadka A. M. (1) k. 4 – 5 tom zdarzeniowy 22/I, k. 7421v tom X sądowy)

T. J. (1) wskazał miejsce parkowania samochodu marki O. (...) o początkowych literach numeru rejestracyjnego innych niż EL, w Ł. przy ul. (...), skąd dokonał jego kradzieży. Pojazd otworzył „łamakiem”, zaś silnik uruchomił przy użyciu kostki diagnostycznej. (...) to T. J. (1) sprzedał za ustaloną wcześniej z kupującym cenę.

(wyjaśnienia T. J. (1) k. 744 – 745 tom IV, k. 7021v – 7023 tom VIII sądowy, k. 8590v tom XV sądowy, protokół eksperymentu procesowego k. 746 – 749 tom IV)

Samochód marki O. (...) o numerze rejestracyjnym (...) i numerze VIN (...), stanowiący własność Z. S. (1) i K. J. (1) i użytkowany wyłącznie przez Z. S. (1), został zaparkowany na parkingu przy ul. (...) w Ł. i nie był używany przez kilka dni. Pojazd został zamknięty i zabezpieczony poprzez uruchomienie autoalarmu. (...) posiadało zabezpieczenia fabryczne w postaci centralnego zamka, autoalarmu i immobilizera. Ostatni raz pojazd był widziany w dniu 7 marca 2012 roku około godz. 19:00. Następnego dnia około godz. 18:00 Z. S. (1) stwierdził, iż auto zostało skradzione. Wartość samochodu w chwili kradzieży wynosiła 35.000 zł, zaś wartość przedmiotów znajdujących się wewnątrz, w tym fotelika dla dziecka i nosidełka – 1.000 zł. (...) było ubezpieczone w pełnym zakresie w towarzystwie (...), która wypłaciła odszkodowanie z tytułu kradzieży auta.

(zeznania świadka Z. S. (1) k. 11 – 12, k. 18 – 20 tom zdarzeniowy 87/I, k. 8729v tom XVI sądowy)

Funkcjonariusz policji, M. B. (1), dokonując kontroli monitoringu (...) w miejscowości E. ul. (...), ustalił, że w dniu 8 marca 2012 roku w godz. 05:56 – 05:59 na tej stacji tankowany był samochód O. (...) koloru złotego lub beżowego o numerze rejestracyjnym (...). Kierującym tym pojazdem okazał się A. F.. Ustalono także, że tablice rejestracyjne o numerze (...) zostały skradzione w nocy z 7 na 8 marca 2012 roku w Ł. przy ul. (...).

(zeznania świadka M. B. (1) k. 4, tom zdarzeniowy 87/I, k. 7422v tom X sądowy)

Na zapisie z monitoringu zabezpieczonego przez policję ze (...) w miejscowości E. ul. (...) Z. S. (1) rozpoznał pojazd tankujący na tej stacji jako swoją własność, wskazując na cechy indywidualne skradzionego mu samochodu, tj. charakterystyczne dziewięcioramienne kołpaki, które sam zakładał, po tym jak skradziono mu oryginalne kołpaki, kartę parkingową abonamentową upoważniającą do parkowania na ul. (...) w Ł. umiejscowioną za szybą pojazdu przy lewym słupku drzwi oraz maskownicę od halogenów. Oświadczył ponadto, że nigdy wcześniej nie widział mężczyzny, który tym autem wówczas kierował.

( zeznania świadka Z. S. k.11-12, k.18-20 tom zdarzeniowy 87/I, k.8729 tom XVI)

T. J. (1) wskazał miejsce parkowania samochodu marki O. (...) w Ł. przy ul. (...), skąd dokonał jego kradzieży. Pojazd otworzył „łamakiem”, zaś silnik uruchomił przy użyciu kostki diagnostycznej. (...) to T. J. (1) sprzedał za ustaloną wcześniej z kupującym cenę.

(wyjaśnienia T. J. (1) k. 744 – 745 tom IV, k. 7021v – 7023 tom VIII sądowy, k. 8590v tom XV sądowy, protokół eksperymentu procesowego k. 746 – 749 tom IV)

Samochód marki O. (...) koloru granatowoszarego o numerze rejestracyjnym (...) i numerze VIN (...), stanowiący własność E. T. , został zaparkowany w dniu 7 marca 2012 roku około godz. 16:00 na parkingu przyblokowym w Ł. przy ul. (...). Samochód posiadał zabezpieczenia fabryczne. Następnego dnia około godz. 07:00 pokrzywdzona zorientowała się, że auto zostało skradzione. W pojeździe nie było żadnych przedmiotów wartościowych, ani dokumentów. Wartość samochodu w chwili kradzieży wynosiła 38.000 zł. (...) było ubezpieczone w pełnym zakresie w (...) S.A., która wypłaciła odszkodowanie w pełnej wysokości.

(zeznania świadka E. T. k. 4 – 6 tom zdarzeniowy 21/I, k. 7424 tom X sądowy)

T. J. (1) wskazał miejsce parkowania samochodu marki O. (...), w Ł. przy ul. (...), skąd dokonał jego kradzieży. Pojazd otworzył „łamakiem”, zaś silnik uruchomił przy użyciu kostki diagnostycznej. (...) to T. J. (1) sprzedał za ustaloną wcześniej z kupującym cenę.

(wyjaśnienia T. J. (1) k. 744 – 745 tom IV, k. 7021v – 7023 tom VIII sądowy, k. 8590v tom XV sądowy, protokół eksperymentu procesowego k. 746 – 749 tom IV)

Samochód marki O. (...) koloru szaroniebieskiego o numerze rejestracyjnym (...) i numerze VIN (...), stanowiący własność L. O. , został zaparkowany w dniu 24 marca 2012 między godz. 10:00 a 11:00 na parkingu niestrzeżonym w Ł. przy ul. (...). Samochód posiadał zabezpieczenia fabryczne. W dniu 26 marca 2012 roku około godz. 06:30 mąż pokrzywdzonej stwierdził brak samochodu. Wartość samochodu w chwili kradzieży wynosiła 35.000 zł. (...) było ubezpieczone w pełnym zakresie w (...) S.A., które wypłaciło odszkodowanie w wysokości 35.000 zł. W pojeździe nie znajdowały się wartościowe przedmioty.

(zeznania świadka L. O. k. 5 – 7 tom zdarzeniowy 20/I, k. 7423 tom X sądowy)

T. J. (1) wskazał miejsce parkowania samochodu marki O. (...) w Ł. przy ul. (...), skąd dokonał jego kradzieży. Pojazd otworzył „łamakiem”, zaś silnik uruchomił przy użyciu kostki diagnostycznej. (...) to T. J. (1) sprzedał za ustaloną wcześniej z kupującym cenę w wysokości około 4.000 zł.

(wyjaśnienia T. J. (1) k. 744 – 745 tom IV, k. 7021v – 7023 tom VIII sądowy, k. 8590v tom XV sądowy, protokół eksperymentu procesowego k. 746 – 749 tom IV)

Samochód marki M. (...) koloru szarego o numerze rejestracyjnym (...) i numerze VIN (...), stanowiący własność (...) Sp. z o.o. Oddział w Ł. i użytkowany przez J. B. (1) , został zaparkowany w dniu 30 kwietnia 2012 roku o godz. 21:45 na parkingu przyblokowym w Ł. przy ul. (...) i ul. (...). Samochód posiadał zabezpieczenia fabryczne w postaci immobilizera, automatycznego alarmu i centralnego zamka. Następnego dnia o godz. 05:00 pokrzywdzony zauważył, iż w samochodzie otwarta jest szyba. Gdy próbował ją zamknąć, zauważył, że uszkodzona jest stacyjka, wkładka zamka w drzwiach i szyberdach. Niezwłocznie powiadomił policję o usiłowaniu kradzieży samochodu. Podczas oględzin pojazdu stwierdzono uszkodzenie stacyjki, wkładki zamka w lewych drzwiach oraz szyberdachu. Wartość samochodu w chwili zdarzenia wynosiła 50.000 zł. (...) było ubezpieczone w pełnym zakresie w E. Hestia.

(zeznania świadka J. B. (1) k. 4 – 6 tom zdarzeniowy 25/I, k. 8731v tom XVI sądowy, protokół oględzin rzeczy k. 7 – 8 tom zdarzeniowy 25/I)

T. J. (1) wskazał miejsce parkowania samochodu marki M. (...) w Ł. przy ul. (...) / ul. (...), skąd usiłował dokonać jego kradzieży. Pojazd otworzył „łamakiem”, zaś silnik próbował uruchomić przy użyciu kostki diagnostycznej. Nie udało mu się jednak uruchomić pojazdu, więc zrezygnował z kradzieży i opuścił miejsce zdarzenia.

(wyjaśnienia T. J. (1) k. 744 – 745 tom IV, k. 7021v – 7023 tom VIII sądowy, k. 8590v tom XV sądowy, protokół eksperymentu procesowego k. 746 – 749 tom IV)

Samochód marki O. (...) o numerze rejestracyjnym (...), będący własnością (...) Sp. z o.o. i użytkowany przez pracownika spółki – (...), został zaparkowany w dniu 30 kwietnia 2012 roku na parkingu przyblokowym w Ł. przy ul. (...). W dniu 07 maja 2012 roku około godz. 06:30 P. T. zorientował się, że w stacyjce znajduje się ułamany metalowy przedmiot, uniemożliwiający uruchomienie pojazdu. Niezwłocznie powiadomił policję o usiłowaniu kradzieży samochodu. Ustalono, iż w stacyjce znajdował się urwany, metalowy element i nie było możliwości jego wyciągnięcia. Element uniemożliwiał włożenie kluczyka do stacyjki. W samochodzie oraz na karoserii zewnętrznej brak było dodatkowych uszkodzeń. Wartość samochodu w chwili zdarzenia wynosiła 22.000 zł, zaś wartość strat została oszacowana na 1.000 zł. (...) było ubezpieczone w pełnym zakresie.

(zeznania świadka P. T. k. 4 – 5 tom zdarzeniowy 18/I, k. 7423v tom X sądowy, protokół oględzin rzeczy k. 6 – 7 tom zdarzeniowy 18/I)

T. J. (1) wskazał miejsce parkowania samochodu marki O. (...) w Ł. przy Zaolziańskiej, skąd usiłował dokonać jego kradzieży. Pojazd otworzył wyprofilowanym drutem, zaś silnik próbował uruchomić przy użyciu „łamaka”, który uległ pęknięciu. Wobec tego nie udało mu się uruchomić pojazdu. Zrezygnował zatem z kradzieży, „łamak” pozostawił w stacyjce i opuścił miejsce zdarzenia.

(wyjaśnienia T. J. (1) k. 744 – 745 tom IV, k. 7021v – 7023 tom VIII sądowy, k. 8590v tom XV sądowy, protokół eksperymentu procesowego k. 746 – 749 tom IV)

Samochód marki O. (...) koloru srebrnego o numerze rejestracyjnym (...) i numerze VIN (...), stanowiący własność (...) S.A. Oddział w C. i użytkowany przez A. S. (1) , został zaparkowany w dniu 30 kwietnia 2012 roku około godz. 19:00 na parkingu w Ł. przy ul. (...). Samochód został zamknięty i zabezpieczony, posiadał także immobilizer i (...). Następnego dnia około 13:00 pokrzywdzony stwierdził brak samochodu w miejscu, w którym został zaparkowany. Wartość samochodu w chwili kradzieży wynosiła 25.000 zł. (...) było ubezpieczone w pełnym zakresie w (...) W.. Dzięki lokalizatorowi (...) pojazd został odnaleziony w A. przy ul. (...). Pokrzywdzony rozpoznał auto będące w jego użytkowaniu podczas okazania w dniu 1 maja 2012 roku. (...) to posiadało uszkodzoną uszczelkę i uszkodzone drzwi przednie od strony kierowcy, zaś z wnętrza zniknęło CB radio wraz z anteną i piłka do koszykówki o łącznej wartości 250 zł. Pokrzywdzony odzyskał skradziony samochód.

(zeznania świadka A. S. (1) k. 6 – 8, k. 28 – 29 tom zdarzeniowy 23/I, k. 8731v tom XVI sądowy, pokwitowanie odbioru k. 30 tom zdarzeniowy 23/I, protokół oględzin rzeczy k. 26 – 27 tom zdarzeniowy 23/I)

T. J. (1) wskazał miejsce parkowania samochodu marki O. (...) w Ł. przy ul. (...), skąd dokonał jego kradzieży. Pojazd otworzył „łamakiem”, zaś silnik uruchomił przy użyciu kostki diagnostycznej. T. J. (1) skradzionym autem udał się do A. Ł., gdzie pozostawił samochód i gdzie pojazd został odnaleziony przez funkcjonariuszy policji.

(wyjaśnienia T. J. (1) k. 744 – 745 tom IV, k. 7021v – 7023 tom VIII sądowy, k. 8590v tom XV sądowy, protokół eksperymentu procesowego k. 746 – 749 tom IV)

Samochód marki M. (...) koloru grafitowego o numerze rejestracyjnym (...) i numerze VIN (...), stanowiący własność W. K. i użytkowany przez jego córkę K. K. (4) , został zaparkowany w dniu 6 maja 2012 roku około godz. 17:00 w Ł. na ul. (...) przy ul. (...). Samochód posiadał zabezpieczenia fabryczne. Następnego dnia około godz. 19:00 K. K. (4) zauważyła brak auta. Wartość samochodu w chwili kradzieży wynosiła 60.000 zł. Cechą charakterystyczną pojazdu była wyraźna rysa na tylnych drzwiach od strony pasażera oraz małe lusterko przymocowane do bocznego lusterka lewego. W samochodzie były 2 rakiety tenisowe, męskie buty sportowe i akcesoria do saksofonu (...) było ubezpieczone jedynie w zakresie OC. Pokrzywdzony wniósł o orzeczenie naprawienia szkody w kwocie 60 000 złotych.

(zeznania świadka K. K. (4) k. 4 – 5 tom zdarzeniowy 26/I, k. 7470 tom X sądowy, zeznania świadka W. K. k. 7959 – 7959v tom XII sądowy)

T. J. (1) wskazał miejsce parkowania samochodu marki M. (...) w Ł. przy ul. (...)/ ul. (...), skąd dokonał jego kradzieży. Pojazd otworzył „łamakiem”, zaś silnik uruchomił przy użyciu specjalnego komputera podpiętego do komputera samochodu. (...) to T. J. (1) sprzedał za ustaloną wcześniej z kupującym cenę w wysokości 9.000 zł.

(wyjaśnienia T. J. (1) k. 744 – 745 tom IV, k. 7021v – 7023 tom VIII sądowy, k. 8590v tom XV sądowy, protokół eksperymentu procesowego k. 746 – 749 tom IV)

Samochód marki C. (...) koloru brązowego o numerze rejestracyjnym (...) i numerze VIN (...), stanowiący własność B. K. i użytkowany przez A. S. (2), został zaparkowany w dniu 10 maja 2012 roku około godz. 22:15 na parkingu przyblokowym przy ul. (...) w Ł.. Pojazd został zamknięty i zabezpieczony. Następnego dnia około godz. 06:40 A. S. (2) zauważył brak auta w miejscu parkowania. Wartość samochodu w chwili kradzieży wynosiła 57.000 zł. (...) było ubezpieczone w pełnym zakresie w (...) S.A. Pojazd stanowił przedmiot zastawu bankowego w (...) Bank S.A.

(zeznania świadka B. K. k. 614 – 616 tom IV, k. 808 tom V, k.7448 tom X )

Samochód osobowy marki C. (...) koloru brązowego o nr rej. (...) KX został ujawniony w dniu 11 maja 2012 roku w K. przy ul. (...). Przeprowadzono następnie czynności zasadzkowo – obserwacyjne, w wyniku których zauważono mężczyznę, który podszedł do pojazdu i otworzył drzwi od strony kierowcy. Mężczyzna został zatrzymany i wylegitymowany. Mężczyzną tym okazał się M. R. (1). Przeprowadzono także oględziny pojazdu, w toku których zabezpieczono ślady osmologiczne z siedzenia kierowcy oraz ślady biologiczne z wnętrza pojazdu. Ustalono, iż stacyjka pojazdu była uszkodzona i nosiła widoczne ślady ingerencji w postaci pęknięcia szyldu zewnętrznego. Samochód posiadał kompletne wyposażenie wewnętrzne.

(notatka urzędowa k. 621 tom IV, protokół oględzin rzeczy k. 623 – 626 tom IV, protokół przeszukania osoby k.647-650 tomIV, zeznania świadka ( uprzednio oskarżonego) M. R. (1) k. 665 – 666 tom IV, k. 2763 – 2766 tom XIV, k. 8540 – 8541 tom XV sądowy)

Odnaleziony pojazd został okazany w dniu 15 maja 2012 roku B. K., która rozpoznała zabezpieczone auto jako swoją własność. Pokrzywdzona stwierdziła uszkodzenia ramki drzwi, ramki nadwozia, wkładki stacyjki oraz obudowy elektroniki w komorze silnika.

(zeznania świadka B. K. k. 614 – 616 tom IV, k. 808 tom V, k.7448 tom X)

Samochód marki C. (...) koloru czarnego o numerze rejestracyjnym (...) i numerze VIN (...), stanowiący własność J. F. , został zaparkowany w dniu 10 maja 2012 roku około godz. 22:00 przed posesją przy ul. (...) w Ł.. Pojazd został zamknięty na centralny zamek i zabezpieczony. Następnego dnia około godz. 06:30 J. F. zauważył brak samochodu. Wartość samochodu w chwili kradzieży wynosiła 37.000 zł. (...) było ubezpieczone w pełnym zakresie w firmie ubezpieczeniowej E. Hestia, która wypłaciła odszkodowanie.

(zeznania świadka J. F. k. 635 – 638 tom IV, k. 8539v – 8540 tom XV sądowy)

W dniu 7 maja 2012 roku w G. M. R. (1) rozmawiał z kolegą, W. M. (1), na temat swojej trudnej sytuacji finansowej. W. M. (1) zaproponował mu szybki i łatwy zarobek w wysokości 1.500 – 1.800 zł za kierowanie kradzionymi samochodami z Niemiec do Polski, co z kolei zostało mu zaproponowane przez S. P. (2), którego poznał podczas pobytu w jednostce penitencjarnej na terenie Niemiec. W dniu 10 maja 2012 roku M. R. (1) wraz z W. M. (1) udali się do Ł., gdzie spotkali się z T. J. (1) i S. P. (2), którzy poinformowali, iż wyjazd do Niemiec został odwołany, jednakże planowana jest kradzież samochodów na terenie Ł.. M. R. (1) wraz z kolegą zostali zabrani do Hotelu (...). Tego samego dnia w nocy M. R. (1) i jego kolega zostali zabrani przez poznanych mężczyzn na osiedle (...) celem kradzieży samochodu marki C. (...), który zaparkowany był na ul. (...). S. P. (2) wraz z T. J. (1) za pomocą „łamaków” i komputera pokonali zabezpieczenia, dostali się do wnętrza samochodu i uruchomili silnik. Następnie M. R. (1) zlecono kierowanie tym pojazdem w kierunku wskazanym przez S. P. (2). Po zaparkowaniu tego auta w K. mężczyźni udali się na osiedle (...), gdzie dokonano kradzieży drugiego samochodu marki C. (...). Pojazdem tym miał kierować W. M. (1). Prowadzony przez pozostałych mężczyzn dojechał do K., gdzie zaparkował kradziony pojazd na wskazanym miejscu. Pojazd ten został sprzedany za wcześniej ustaloną cenę w wysokości 8.000 zł. Pierwszy skradziony samochód miał także być przewieziony do K., w związku z czym udali się razem po niego do K.. Po powrocie do Ł. M. R. (1) udał się ze S. P. (2) do pierwszego ukradzionego samochodu. Gdy zbliżył się do pojazdu został zatrzymany przez funkcjonariuszy policji.

(zeznania świadka M. R. (1) k. 665 – 666 tom IV, k. 671 – 672 tom IV , k. 2763 – 2766 tom XIV, k. 8540 – 8541 tom XV sądowy, wyjaśnienia oskarżonego T. J. (1) k. 744 – 745, k. 756 – 757 tom IV, k. 7021v – 7023 tom VIII sądowy, k. 8590v tom XV sądowy, zeznania świadka S. P. (2) k. 753 – 754 tom IV, k. 768 – 769 tom IV, k. 8466v – 8467v tom XV sądowy, zeznania świadka W. M. (1) k. 761 – 763 tom IV, k. 2767 – 2770 tom XIV, k. 8730v – 8731 tom XVI sądowy, zeznania świadka K. G. (2) k. 656 – 657 tom IV, k. 8746v tom XVI sądowy)

Podczas przeprowadzonego okazania tablic poglądowych M. R. (1) wskazał T. J. (1) oraz S. P. (2) jako osoby, które brały z nim udział w kradzieży w/w aut. W dniu 12 maja 2012 roku o godz. 19:15 zatrzymano T. J. (1), który po przeprowadzeniu stosownych czynności postępowania przygotowawczego został zwolniony w dniu 14 maja 2012 roku o godz. 11:45. Dokonano także przeszukania pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych przy ul. (...) w Ł. i zabezpieczono m.in. moduł elektroniczny marki (...) od pojazdu C. z napisem 1.6, moduł elektroniczny marki (...) z napisem na naklejce (...), moduł elektroniczny bez naklejki z napisem „czysty, zrobione”, moduł elektroniczny marki (...) od pojazdu C. z napisem 1.6, moduł elektroniczny oklejony taśmą izolacyjną z napisem ZZ. W zabezpieczonych sterownikach stwierdzono pozaprodukcyjnie zamontowane dodatkowe układy elektroniczne, co oznacza, że mogły być używane do niepowołanego uruchamiania pojazdów.

(protokół zatrzymania k. 705 tom IV, protokół przeszukania pomieszczeń mieszkalnych k. 710 – 713 tom IV, opinia kryminalistyczna k. 2509 – 2511, k. 2512 – 2515, k.2513-2518 k.2519-2522, k.2523-2526 tom XIII, k. 2963 – 2965, k. 2966 – 2969 tom XV, k. 3353 – 3355 tom XVII, protokół okazania wizerunku k. 671-678 tom IV)

Samochód marki H. (...) koloru czarnego o numerze rejestracyjnym (...) i numerze VIN (...), stanowiący własność (...) Bank S.A. z tytułu zaciągniętej pożyczki gotówkowej i użytkowany wyłącznie przez J. U., został zaparkowany w dniu 18 maja 2012 roku około godz. 00:15 na niestrzeżonym parkingu przy sklepie (...) przy ul. (...) w W.. Pojazd został zamknięty na centralny zamek i zabezpieczony poprzez uruchomienie autoalarmu. Następnego dnia około godz. 09:15 pokrzywdzony zauważył brak auta na miejscu parkingowym. Wartość samochodu w chwili kradzieży wynosiła 56.000 zł, zaś przedmiotów znajdując się wewnątrz – około 200 zł. (...) było ubezpieczone w pełnym zakresie w (...) S.A.

(zeznania świadka J. U. k. 8 – 10, tom zdarzeniowy 79/I, k. 8729v tom XVI sądowy)

Na terenie posesji przy ul. (...) w Ł. użytkowanej przez T. R. (1) zabezpieczono m.in. skrzynię biegów o nr (...) oraz silnik samochodu marki H..

(protokół przeszukania k. 2417 – 2427 tom XIII, dokumentacja fotograficzna k. 4393 – 4440 tom XXIII)

Ustalono, że zabezpieczona skrzynia biegów o nr (...)- (...) posiada oryginalne numery i pochodzi od samochodu H. o nr rej. (...), zaś pole numerowe silnika nosi ślady usuwania końcowych znaków numeru identyfikacyjnego. Odczytano znaki pierwotnego numeru identyfikacyjnego o treści: (...)-2. Z informacji przekazanych przez (...) Ltd. Oddział w Polsce wynika, iż jest to silnik od samochodu marki H. o nr rej. (...).

(opinia kryminalistyczna k. 33 – 35, k. 36 – 38 tom zdarzeniowy 79/I, pismo z (...) Ltd. Oddział w Polsce k. 39, tom zdarzeniowy 78/I)

O. G., zamieszkująca wraz z córką nieruchomość w Ł. przy ul. (...), od 2010 roku zamieszczała na portalach internetowych ogłoszenia o możliwości wynajęcia pomieszczeń gospodarczych. Były to trzy pomieszczenia gospodarcze znajdujące się po prawej stronie posesji od bramy wjazdowej. O. G. wynajęła drugie pomieszczenie, tj. stodołę, i dwa garaże T. R. (1), który miał je wykorzystywać jako magazyny na części samochodowe. T. R. (1) poznała przez swojego znajomego. Umowa została zawarta w dniu 27 września 2011 roku i dotyczyła trzech pomieszczeń. T. R. (1) założył kłódki na drzwiach wejściowych do magazynów i drugi komplet kluczy wręczył właścicielce posesji. Zgodnie z umową pomieszczenia te miały być wynajmowane T. R. (1) do dnia 1 maja 2012 roku, zaś opłaty miały być wnoszone za każdy miesiąc z góry. T. R. (1) płacił terminowo. Na podstawie zawartego aneksu do umowy T. R. (1) zrezygnował z wynajmowania stodoły, którą następnie wynajął oskarżony P. B. (1). T. R. (1) ostatni raz na posesji widziany był 20 – 21 marca 2013 roku. Tego dnia T. R. (1) zaparkował rozbity samochód ciemnego koloru w wynajmowanym garażu. Twierdził, iż to jego samochód. W tamtym czasie T. R. (1) posługiwał się numerem (...).

(zeznania świadka O. G. k. 2451 – 2455, k. 2460 – 2462 tom XIII, k. 7388 – 7389 tom X sądowy, protokół przeszukania k. 2431 – 2434 tom XIII, umowa najmu k. 2436 tom XIII, zeznania świadka S. W. k. 2438 – 2442 tom XIII, k. 8731v tom XVI sądowy)

T. R. (1) wynajmował także garaż zlokalizowany przy ul. (...) w Ł. od S. K. (1). W dniu 29 lipca 2012 roku S. K. (1) zawarł umowę najmu garażu z T. R. (1). Umowa była zawarta na okres od dnia 29 lipca 2012 roku do dnia 31 stycznia 2013 roku. Za wynajem mężczyzna ten płacił z góry. Po zakończeniu T. R. (1) nie odbierał połączeń telefonicznych od S. K. (1), w związku z czym S. K. (1) wraz z funkcjonariuszami policji otworzył garaż. Wewnątrz ujawniono części samochodowe.

(zeznania świadka S. K. (1) k. 5102 – 5104 tom XXVII, k. 8196v tom XIII sądowy, umowa najmu garażu z dn. 29.07.2012 r. k. 5105 – 5106 tom XXVII)

Samochód marki C. (...) koloru szarego o numerze rejestracyjnym (...) i numerze VIN (...), stanowiący własność (...) S.A. i użytkowany przez A. B. (1) , został zaparkowany w dniu 4 czerwca 2012 roku o godz. 18:00 na parkingu przyblokowym w Ł. przy ul. (...). Pojazd nie posiadał zabezpieczenia w postaci alarmu, a tylko immobilizer fabryczny w kluczyku. Następnego dnia o godz. 05:20 A. B. (1) stwierdził, że pojazdu nie było w miejscu jego parkowania. Wartość samochodu w chwili kradzieży wynosiła 50.000 zł. (...) było ubezpieczone w pełnym zakresie w (...) S.A.

(zeznania świadka A. B. (1) k. 10 – 11, k. 15 – 17 tom zdarzeniowy 13/I , k. 8746v tom XVI sądowy)

W dniu 8 listopada 2012 roku o godz. 20.30 funkcjonariusze policji ujawnili w miejscowości (...) samochód osobowy marki C. (...) o numerze rejestracyjnym (...), którym na teren posesji przyjechał R. K. (1). O możliwości przechowania pojazdu na posesji D. G. (1) w miejscowości (...) R. K. (1) dowiedział się od F. W. (1), który był kolegą D. G. (1) z czasów szkolnych. F. W. (1) zorganizował parkowanie tego samochodu na posesji swojego kolegi, który wiedział, iż auto pochodzi z kradzieży i prosił, by ukrywanie go trwało krótko.

(protokół przeszukania posesji k. 3 – 6 tom zdarzeniowy 13/I, k. 276 – 278 tom II, zeznania świadka D. G. (1) k. 298 – 301 tom II, k. k. (...) tom XV sądowy, zeznania świadka M. G. (1) k. 290 - 292 tom II, k. 7447 – 7447v tom X sądowy, wyjaśnienia oskarżonego R. K. (1) k. 4588 tom XXIV, k. 7050v – 7051v tom VIII sądowy, wyjaśnienia oskarżonego F. W. (1) k. 1706 – 1709 tom IX, k. 7025 – 7025v, k. 7049v – 7050 tom VIII sądowy, k. 7284v – 7285 tom IX sądowy)

W dniu 8 listopada 2012 roku na posesji (...) zatrzymano wysiadającego z samochodu R. K. (1). Podczas przeszukania jego osoby i jego odzieży zabezpieczono torebkę z zapięciem strunowym z zawartością suszu roślinnego w kolorze brunatno-zielonym o wadze 0,25 grama. Zabezpieczony susz poddano działaniu płynem F. (...) S., 20 KN REAGENT do wstępnej identyfikacji narkotyków, który wskazał na obecność związków (...) (marihuany) w poddanej próbce.

(protokół zatrzymania k. 308 tom II, protokół przeszukania osoby k. 309 – 313 tom II, protokół oględzin k. 315 – 316 tom II, protokół zważenia dowodu rzeczowego k. 317 tom II, protokół z użycia testerów do wykrywania środków odurzających k. 318 tom II)

Zabezpieczony przez funkcjonariuszy policji susz był zielem konopi innych niż włókniste o wadze 0, 24 gram.

(opinia kryminalistyczna k. 4332 – 4334 tom XXII)

Pokrzywdzony rozpoznał pojazd będący w jego użytkowaniu podczas okazania w dniu 27 listopada 2012 roku. Pojazd marki C. (...) został przekazany firmie (...), która wypłaciła odszkodowanie spółce (...) S.A., zaś firma leasingowa zwróciła A. B. (1) część kosztów wysokości 11.000 zł.

(zeznania świadka A. B. (1) k. 10 – 11, k. 15 – 17 tom zdarzeniowy 13/I, pokwitowanie odbioru k. 42 tom zdarzeniowy 13/I)

Samochód marki M. (...) koloru srebrnego o numerze rejestracyjnym (...), stanowiący własność A. W. (1) , został zaparkowany w dniu 13 czerwca 2012 roku o godz. 17:10 na ul. (...) w W.. (...) zostało zamknięte na centralny zamek i zabezpieczone poprzez uruchomienie autoalarmu. Następnego dnia około godz. 09:40 pokrzywdzony zauważył brak auta. Wartość samochodu w chwili kradzieży wynosiła 45.000 zł, zaś przedmiotów znajdując się wewnątrz – około 300 zł. (...) było ubezpieczone w pełnym zakresie w STU E. Hestia.

(zeznania świadka A. W. (1) k. 8 – 10, tom zdarzeniowy 80/I, k. 8731v tom XVI sądowy)

Na terenie posesji przy ul. (...) w Ł. użytkowanej przez T. R. (1) zabezpieczono m.in. komplet drzwi samochodowych koloru szarego od pojazdu marki M. (...) wraz z kartą (...) o nr (...) na nazwisko A. W. (1) – pracownik firmy (...) Sp. z o.o.

(protokół przeszukania k. 2417 – 2427 tom XIII, dokumentacja fotograficzna k. 4393 – 4440 tom XXIII)

Samochód ciężarowy marki P. (...) o numerze rejestracyjnym (...), stanowiący własność (...) Sp. z o.o. i użytkowany w ramach obowiązków zawodowych przez P. W. (1) , został zaparkowany w dniu 8 czerwca 2012 roku około godz. 17:00 na parkingu w Ł. przy ul. (...) i zabezpieczony. Następnego dnia około godz. 08:30 P. W. (1) zorientował się, że pojazd został skradziony. Wartość samochodu w chwili kradzieży wynosiła 50.000 zł. (...) było ubezpieczone w pełnym zakresie w A., która wypłaciła odszkodowanie na rzecz (...) Sp. z o.o.

(zeznania świadka P. W. (1) k. 2 – 4 tom zdarzeniowy 49/I, k. 7470 tom X sądowy)

T. J. (1) wypożyczonym w dniu 6 czerwca 2012 roku wspólnie z P. R. (1) w wypożyczalni samochodów przy ul. (...) w Ł. samochodem marki H. (...) o numerze rejestracyjnym (...) poruszał się po województwie (...). Wypożyczony pojazd marki H. (...) w dniu 8 czerwca 2012 roku o godz. 21:43 wyjechał spod adresu zamieszkania T. J. (1) przy ul. (...) w Ł. i przemieścił się do A. Ł.. O godz. 02:05, 03:24 oraz w godz. 03:50 - -3:55 w dniu 9 czerwca 2012 roku pojazd znajdował się w Ł. przy ul. (...), gdzie dokonano kradzieży samochodu marki P. (...). Po kradzieży wypożyczony pojazd przemieścił się na teren dzielnicy W. na ul. (...), gdzie parkował w godz. 04:29 – 04:35. Pojazd ten parkował także w miejscowości S. A. przy ul. (...), gdzie znajdowała się tzw. „dziupla”, w której prawdopodobnie doszło do przekazania skradzionego samochodu marki P. (...) paserowi. O godz. 09:09 T. J. (1) powrócił wypożyczonym autem do swojego miejsca zamieszkania. Pojazd marki H. (...) został zdany przez w/w w dniu 25 czerwca 2012 roku.

(zeznania świadka P. W. (2) k. 2549 – 2551 tom XIII, k. 8625v tom XVI sądowy, umowa najmu k. 2581 tom XIV, zeznania świadka M. G. (2) k. 2552 – 2554 tom XIII, k. 7389v tom X sądowy, analiza kryminalistyczna k. 3751 – 3796 tom XIX, wyjaśnienia oskarżonego T. J. (1) k. 4605 tom XXIV, k. 7021v – 7023 tom VIII sądowy)

Samochód marki H. (...) koloru białego o numerze rejestracyjnym (...) i numerze VIN (...), stanowiący własność S. P. (5) , został zaparkowany w dniu 10 czerwca 2012 roku około godz. 22:10 na parkingu osiedlowym w Z. na ul. (...). Pojazd został zamknięty i zabezpieczony. Ostatni raz auto było widziane przez S. P. (5) w dniu 11 czerwca 2012 roku około godz. 18:15. Następnego dnia około godz. 06:00 pokrzywdzony zauważył brak auta. Wartość samochodu w chwili kradzieży wynosiła 70.000 zł. (...) było ubezpieczone w pełnym zakresie w firmie ubezpieczeniowej WARTA, która wypłaciła odszkodowanie w kwocie 50.000 zł.

(zeznania świadka S. P. (5) k. 1 – 2 tom zdarzeniowy 50/I, k. 7470v tom X sądowy)

T. J. (1) wypożyczonym w dniu 6 czerwca 2012 roku przez P. R. (1) w wypożyczalni samochodów przy ul. (...) w Ł. samochodem marki H. (...) o numerze rejestracyjnym (...) poruszał się po województwie (...). Wypożyczony pojazd marki H. (...) w dniu 11 czerwca 2012 roku o godz. 02:10 wyjechał spod adresu zamieszkania T. J. (1) przy ul. (...) w Ł. i przemieścił się do Z.. Pojazd ten parkował w godz. 03:28 – 03:35 w Z. przy ul. (...), gdzie dokonano kradzieży samochodu marki H. (...). Po kradzieży wypożyczony samochód przemieścił się na teren dzielnicy W. w Ł. na ul. (...) i ul. (...), gdzie parkował w godz. 04:24 – 04:43. O godz. 05:25 wypożyczany pojazd powrócił pod adres zamieszkania T. J. (1), a następnie o godz. 08:38 przemieścił się do I. na ul. (...), gdzie prawdopodobnie nastąpiło przekazanie skradzionego samochodu paserowi. T. J. (1) przebywał w I. w godz. 12:44 – 13:14, a następnie powrócił do swojego miejsca zamieszkania przez K.. Pojazd marki H. (...) został zdany w dniu 25 czerwca 2012 roku.

(zeznania świadka P. W. (2) k. 2549 – 2551 tom XIII, k. 8625v tom XVI sądowy, umowa najmu k. 2581 tom XIV, zeznania świadka M. G. (2) k. 2552 – 2554 tom XIII, k. 7389v tom X sądowy, analiza kryminalistyczna k. 3751 – 3796 tom XIX, wyjaśnienia oskarżonego T. J. (1) k. 4605 tom XXIV, k. 7021v – 7023 tom VIII sądowy)

Samochód marki H. (...) koloru srebrno-złotego o numerze rejestracyjnym (...) i numerze VIN (...), stanowiący własność M. R. (3) , został zaparkowany w dniu 11 czerwca 2012 roku około godz. 19:45 na parkingu osiedlowym w C. przy ul. (...). Pojazd został zamknięty i zabezpieczony, posiadała zabezpieczenia fabryczne w postaci autoalarmu, immobilizera i centralnego zamka. Następnego dnia około godz. 07:30 M. R. (3) zauważyła brak auta w miejscu, gdzie zostało pozostawione. Wartość samochodu w chwili kradzieży wynosiła 35.000 zł. (...) było ubezpieczone w pełnym zakresie w firmie ubezpieczeniowej (...).

(zeznania świadka M. R. (3) k. 2 – 5 tom zdarzeniowy 51/I, kserokopia ubezpieczenia k. 17 – 18 tom zdarzeniowy 51/I, k.9133 tom XVIII)

T. J. (1) użytkował wypożyczony w dniu 6 czerwca 2012 roku przez P. R. (1) w wypożyczalni samochodów przy ul. (...) w Ł. samochód marki H. (...) o numerze rejestracyjnym (...). Wypożyczony pojazd marki H. (...) w dniu 12 czerwca 2012 roku o godz. 00:09 wyjechał spod adresu zamieszkania T. J. (1) przy ul. (...) w Ł. i przemieścił się do C.. Pojazd ten parkował w godz. 03:40 – 03:55 w C. przy ul. (...) w okolicy ul. (...), gdzie dokonano kradzieży samochodu marki H. (...). O godz. 05:33 samochód marki H. (...) powrócił pod adres zamieszkania T. J. (1), a następnie o godz. 05:40 wyjechał w kierunku miejscowości R. w powiecie (...), gdzie prawdopodobnie znajdowała się tzw. „dziupla”, w której przechowywane były kradzione pojazdy. O godz. 12:21 T. J. (1) powrócił wypożyczonym autem do swojego miejsca zamieszkania. Pojazd marki H. (...) został zdany w dniu 25 czerwca 2012 roku.

(zeznania świadka P. W. (2) k. 2549 – 2551 tom XIII, k. 8625v tom XVI sądowy, umowa najmu k. 2581 tom XIV, zeznania świadka M. G. (2) k. 2552 – 2554 tom XIII, k. 7389v tom X sądowy, analiza kryminalistyczna k. 3751 – 3796 tom XIX, wyjaśnienia oskarżonego T. J. (1) k. 4605 tom XXIV, k. 7021v – 7023 tom VIII sądowy)

Samochód marki C. (...) koloru grafitowego o numerze rejestracyjnym (...), stanowiący własność (...) Sp. z o.o. i użytkowany przez L. C. , został zaparkowany w dniu 7 czerwca 2012 roku około godz. 10:00 na parkingu osiedlowym w Ł. przy ul. (...). Pojazd został zamknięty i zabezpieczony. Ostatni raz auto widziane było dnia 12 czerwca 2012 roku około godz. 08:00. Następnego dnia około godz. 18:00 L. C. zorientował się, że samochód został skradziony. Wartość pojazdu w chwili kradzieży wynosiła 70.000 zł. (...) było ubezpieczone w pełnym zakresie w firmie ubezpieczeniowej (...). Nie zostało jednak wypłacone odszkodowanie z powodu braku drugiego klucza do auta. Szkoda poniesiona przez L. C. wynosiła w sumie 55.000 zł.

(zeznania świadka L. C. k. 2 – 4 tom zdarzeniowy 52/I, k. 7471 – 7471v tom X sądowy)

T. J. (1) wypożyczonym w dniu 6 czerwca 2012 roku przez P. R. (1) w wypożyczalni samochodów przy ul. (...) w Ł. samochodem marki H. (...) o numerze rejestracyjnym (...) poruszał się po województwie (...). Wypożyczony pojazd marki H. (...) w dniu 12 czerwca 2012 roku o godz. 16:05 wyjechał spod adresu zamieszkania T. J. (1) przy ul. (...) w Ł. i przemieścił się na ul. (...) w Ł.. Pojazd ten parkował w godz. 16:16 – 16:23 w Ł. przy ul. (...) w okolicy ul. (...), gdzie dokonano kradzieży samochodu marki C. (...). O godz. 16:34 samochód marki H. (...) powrócił pod adres zamieszkania T. J. (1), a następnie przemieścił się do S., gdzie skradziony pojazd został przekazany paserowi. W S. pojazd parkował w godz. 17:16 – 17:23. O godz. 18:51 T. J. (1) powrócił wypożyczonym autem do swojego miejsca zamieszkania. Pojazd marki H. (...) został zdany w dniu 25 czerwca 2012 roku.

(zeznania świadka P. W. (2) k. 2549 – 2551 tom XIII, k. 8625v tom XVI sądowy, umowa najmu k. 2581 tom XIV, zeznania świadka M. G. (2) k. 2552 – 2554 tom XIII, k. 7389v tom X sądowy, analiza kryminalistyczna k. 3751 – 3796 tom XIX, wyjaśnienia oskarżonego T. J. (1) k. 4605 tom XXIV, k. 7021v – 7023 tom VIII sądowy)

Samochód marki H. (...) koloru czarnego o numerze rejestracyjnym (...) i numerze VIN (...), stanowiący własność firmy (...) i wspólnicy Spółka Jawna i użytkowany przez M. L. (2) , został zaparkowany w dniu 12 czerwca 2012 roku około godz. 21:30 na parkingu przyblokowym niestrzeżonym przy ul. (...) w Ł.. Pojazd został zamknięty i zabezpieczony. Następnego dnia około godz. 07:30 M. L. (2) stwierdziła, iż auto zostało skradzione. Wartość pojazdu w chwili kradzieży wynosiła 80.000 zł. (...) było ubezpieczone w zakresie OC w firmie ubezpieczeniowej A., zaś w zakresie AC w firmie (...) S.A., która wypłaciła odszkodowanie.

(zeznania świadka M. L. (2) k. 3 – 4 tom zdarzeniowy 77/I, k. 7471 tom X sądowy)

T. J. (1) wypożyczonym w dniu 6 czerwca 2012 roku przez P. R. (1) w wypożyczalni samochodów przy ul. (...) w Ł. samochodem marki H. (...) o numerze rejestracyjnym (...) poruszał się po województwie (...). Wypożyczony pojazd marki H. (...) w dniu 13 czerwca 2012 roku o godz. 01:43 wyjechał spod adresu zamieszkania T. J. (1) przy ul. (...) w Ł. i przemieścił się na ul. (...). Pojazd ten parkował w godz. 03:56 – 04:04 przy ul. (...) w okolicy ul. (...), gdzie dokonano kradzieży samochodu marki H. (...). Po kradzieży pojazd parkował o godz. 04:28 na ul. (...) w Ł., gdzie mieszka P. P. (1). O godz. 06:38 samochód marki H. (...) powrócił pod adres zamieszkania T. J. (1). Pojazd marki H. (...) został zdany w dniu 25 czerwca 2012 roku.

(zeznania świadka P. W. (2) k. 2549 – 2551 tom XIII, k. 8625v tom XVI sądowy, umowa najmu k. 2581 tom XIV, zeznania świadka M. G. (2) k. 2552 – 2554 tom XIII, k. 7389v tom X sądowy, analiza kryminalistyczna k. 3751 – 3796 tom XIX, wyjaśnienia oskarżonego T. J. (1) k. 4605 tom XXIV, k. 7021v – 7023 tom VIII sądowy)

Samochód marki H. (...) koloru grafitowego o numerze rejestracyjnym (...) i numerze VIN (...), stanowiący własność T. M. (1) , został zaparkowany w dniu 14 czerwca 2012 roku około godz. 21:00 przed hotelem (...) w Ł. przy ul. (...). Pojazd został zamknięty i zabezpieczony. Następnego dnia około godz. 08:00 T. M. (1) zorientował się, że auto zostało skradzione. Wartość pojazdu w chwili kradzieży wynosiła 66.700 zł, zaś wartość przedmiotów znajdujących się w środku wynosiła 10.200 zł. (...) było ubezpieczone w pełnym zakresie w firmie ubezpieczeniowej W., która wypłaciła odszkodowanie w kwocie 61.800 zł.

(zeznania świadka T. M. (1) k. 2 – 3 tom zdarzeniowy 53/I, k. 8538v – 8539 tom XV sądowy, kserokopia pisma z (...) S.A. k. 19 – 20 tom zdarzeniowy 53/I)

T. J. (1) wypożyczonym w dniu 6 czerwca 2012 roku przez P. R. (1) w wypożyczalni samochodów przy ul. (...) w Ł. samochodem marki H. (...) o numerze rejestracyjnym (...) poruszał się po województwie (...). Wypożyczony pojazd marki H. (...) w dniu 15 czerwca 2012 roku o godz. 05:30 wyjechał spod adresu zamieszkania T. J. (1) przy ul. (...) w Ł. i przemieścił się na ul. (...) w Ł.. Pojazd ten parkował w godz. 05:41 – 05:53 przy ul. (...) w okolicy ul. (...), gdzie dokonano kradzieży samochodu marki H. (...). Następnie wypożyczony pojazd przemieścił się do miejscowości S. A., ul. (...), gdzie parkował o godz. 06:30. Prawdopodobnie nastąpiło wtedy przekazanie skradzionego auta paserowi. O godz. 07:24 samochód marki H. (...) powrócił w rejon miejsca zamieszkania T. J. (1). Pojazd marki H. (...) został zdany w dniu 25 czerwca 2012 roku.

(zeznania świadka P. W. (2) k. 2549 – 2551 tom XIII, k. 8625v tom XVI sądowy, umowa najmu k. 2581 tom XIV, zeznania świadka M. G. (2) k. 2552 – 2554 tom XIII, k. 7389v tom X sądowy, analiza kryminalistyczna k. 3751 – 3796 tom XIX, wyjaśnienia oskarżonego T. J. (1) k. 4605 tom XXIV, k. 7021v – 7023 tom VIII sądowy)

R. K. (1) wskazał w miejscowości S. A. przy ul. (...) posesję należącą do jego matki, którą użytkował i wykorzystywał do przechowywania pojazdów pochodzących z przestępstwa. R. K. (1) przyjął skradziony samochód marki H. (...), a następnie sprzedał go pośrednikowi. Na posesji tej został zabezpieczony jeden ( inny) pojazd.

(protokół eksperymentu procesowego k. 1324 – 1327 tom VII, wyjaśnienia R. K. k.4588 tom XXIV, k.7050-7051 tom VIII sądowy)

Samochód marki H. (...) koloru czarnego o numerze rejestracyjnym (...) i numerze VIN (...), stanowiący własność M. P. (2) , został zaparkowany przez jej zięcia P. K. (1) w dniu 15 czerwca 2012 roku około godz. 15:00 naprzeciwko posesji przy ul. (...) w Ł.. Pojazd został zamknięty i zabezpieczony. (...) posiadało centralny zamek i fabryczny autoalarm. Tego samego dnia około godz. 17:00 P. K. (1) i jego żona zauważyli, iż auta nie ma w miejscu, gdzie go pozostawiono. Wartość pojazdu w chwili kradzieży wynosiła 80.000 zł. (...) było ubezpieczone w pełnym zakresie w firmie ubezpieczeniowej (...) S.A., która wypłaciła odszkodowanie.

(zeznania świadka P. K. (1) k. 5 – 8, k. 12 tom zdarzeniowy 73/I, k. 7471 tom X sądowy)

T. J. (1) użytkował wypożyczony w dniu 6 czerwca 2012 roku przez P. R. (1) w wypożyczalni samochodów przy ul. (...) w Ł. samochód marki H. (...) o numerze rejestracyjnym (...). Wypożyczony pojazd marki H. (...) w dniu 15 czerwca 2012 roku o godz. 11:06 – 12:18 znajdował się w I.. Następnie przemieścił się przez K. do Ł. na ul. (...). Pojazd ten parkował w godz. 16:42 – 16:43 przy ul. (...), gdzie dokonano kradzieży przedmiotowego samochodu marki H. (...). O godz. 17:44 T. J. (1) powrócił wypożyczonym autem do swojego miejsca zamieszkania. Pojazd marki H. (...) został zdany w dniu 25 czerwca 2012 roku.

(zeznania świadka P. W. (2) k. 2549 – 2551 tom XIII, k. 8625v tom XVI sądowy, umowa najmu k. 2581 tom XIV, zeznania świadka M. G. (2) k. 2552 – 2554 tom XIII, k. 7389v tom X sądowy, analiza kryminalistyczna k. 3751 – 3796 tom XIX, wyjaśnienia oskarżonego T. J. (1) k. 4605 tom XXIV, k. 7021v – 7023 tom VIII sądowy)

Samochód marki F. (...) koloru czarnego o numerze rejestracyjnym (...) i numerze VIN (...), stanowiący własność G. S. i użytkowany służbowo przez J. S. (1) , został zaparkowany w dniu 15 czerwca 2012 roku około godz. 18:30 na parkingu osiedlowym w W. na osiedlu (...). Pojazd posiadał zabezpieczenia fabryczne w postaci autoalarmu i immobilizera. Następnego dnia około godz. 09:00 G. S. zorientowała się, że auto zostało skradzione. Samochód posiadał charakterystyczne białe zarysowania przy nadkolu. Wartość pojazdu w chwili kradzieży wynosiła 83.000 zł, zaś ubrań i płyt pozostawionych w środku – 400 zł. (...) było ubezpieczone w pełnym zakresie w firmie ubezpieczeniowej A., która wypłaciła odszkodowanie.

(zeznania świadka G. S. k. 1 tom zdarzeniowy 54/I, k. 7492v tom X sądowy, zeznania świadka J. S. (1) k. 4 tom zdarzeniowy 54/I, k. 7492 tom X sądowy)

T. J. (1) wypożyczonym w dniu 6 czerwca 2012 roku przez P. R. (1) w wypożyczalni samochodów przy ul. (...) w Ł. samochodem marki H. (...) o numerze rejestracyjnym (...) poruszał się po województwie (...). Wypożyczony pojazd marki H. (...) w dniu 16 czerwca 2012 roku o godz. 01:18 wyjechał spod adresu zamieszkania T. J. (1) przy ul. (...) w Ł. i przemieścił się do W.. Pojazd ten parkował w godz. 02:44 – 04:07 na ul. (...), gdzie dokonano kradzieży samochodu marki F. (...). W czasie drogi powrotnej wypożyczone auto zatrzymało się o godz. 05:34 na ul. (...) w Ł. w pobliżu miejsca zamieszkania P. R. (1). O godz. 06:31 T. J. (1) powrócił wypożyczonym autem do swojego miejsca zamieszkania. Pojazd marki H. (...) został zdany w dniu 25 czerwca 2012 roku.

(zeznania świadka P. W. (2) k. 2549 – 2551 tom XIII, k. 8625v tom XVI sądowy, umowa najmu k. 2581 tom XIV, zeznania świadka M. G. (2) k. 2552 – 2554 tom XIII, k. 7389v tom X sądowy, analiza kryminalistyczna k. 3751 – 3796 tom XIX, wyjaśnienia oskarżonego T. J. (1) k. 4605 tom XXIV, k. 7021v – 7023 tom VIII sądowy)

Samochód marki C. (...) koloru granatowego o numerze rejestracyjnym (...), stanowiącym własność S. M. , został zaparkowany w dniu 15 czerwca 2012 roku około godz. 21:00 na parkingu osiedlowym w W. na osiedlu (...). Pojazd został zamknięty i zabezpieczony. Następnego dnia około godz. 06:00 S. M. zauważył brak auta. Wartość pojazdu w chwili kradzieży wynosiła 35.000 zł. (...) było ubezpieczone w pełnym zakresie w firmie ubezpieczeniowej (...), która wypłaciła odszkodowanie.

(zeznania świadka S. M. k. 1 – 2, k. 8 tom zdarzeniowy 55/I, k. 7492v tom X sądowy)

T. J. (1) wypożyczonym w dniu 6 czerwca 2012 roku przez P. R. (1) w wypożyczalni samochodów przy ul. (...) w Ł. samochodem marki H. (...) o numerze rejestracyjnym (...) poruszał się po województwie (...). Wypożyczony pojazd marki H. (...) w dniu 16 czerwca 2012 roku o godz. 01:18 wyjechał spod adresu zamieszkania T. J. (1) przy ul. (...) w Ł. i przemieścił się do W.. Pojazd ten parkował w godz. 02:44 – 04:07 na ul. (...), gdzie dokonano kradzieży w/w samochodu marki C. (...). W czasie drogi powrotnej wypożyczone auto zatrzymało się o godz. 05:34 na ul. (...) w Ł. w pobliżu miejsca zamieszkania P. R. (1). O godz. 06:31 T. J. (1) powrócił wypożyczonym autem do swojego miejsca zamieszkania. Pojazd marki H. (...) został zdany w dniu 25 czerwca 2012 roku.

(zeznania świadka P. W. (2) k. 2549 – 2551 tom XIII, k. 8625v tom XVI sądowy, umowa najmu k. 2581 tom XIV, zeznania świadka M. G. (2) k. 2552 – 2554 tom XIII, k. 7389v tom X sądowy, analiza kryminalistyczna k. 3751 – 3796 tom XIX, wyjaśnienia oskarżonego T. J. (1) k. 4605 tom XXIV, k. 7021v – 7023 tom VIII sądowy)

Samochód marki C. (...) koloru srebrnego o numerze rejestracyjnym (...) i numerze VIN (...), stanowiący własność J. G. (1) i użytkowany przez jej małżonka Z. G. , został zaparkowany przez ich syna w dniu 16 czerwca 2012 roku około godz. 23:20 na parkingu niestrzeżonym przyblokowym w K., os. (...). Pojazd został zamknięty i zabezpieczony. Wartość auta 30.000 zł. Następnego dnia około godz. 15:00 syn J. i Z. G. poinformował, iż nie może uruchomić pojazdu. Z. G. udał się do samochodu, włożył kluczyk do stacyjki, jednakże auto nie zostało uruchomione. Na drzwiach auta i elementach dachu ujawniono zarysowanie i wgniecenie, zaś nieopodal pojazdu znaleziono pokrywę zabezpieczającą kostki elektryczne. Wartość szkód powstałych w wyniku usiłowania kradzieży wynosiła 1.500 zł. (...) było ubezpieczone w pełnym zakresie w firmie ubezpieczeniowej (...), która wypłaciła odszkodowanie.

(zeznania świadka Z. G. k. 8 – 10 tom zdarzeniowy 90/I, k. 7491v – 7492 tom X sądowy, zeznania świadka J. G. (1) k.22 tom zdarzeniowy 90/I, k. 8592v tom XV sądowy)

T. J. (1) użytkował wypożyczony w dniu 6 czerwca 2012 roku przez P. R. (1) w wypożyczalni samochodów przy ul. (...) w Ł. samochód marki H. (...) o numerze rejestracyjnym (...). Wypożyczony pojazd marki H. (...) w dniu 16 czerwca 2012 roku o godz. 22:59 wyjechał spod adresu zamieszkania T. J. (1) przy ul. (...) w Ł. i przemieścił się do K.. Pojazd ten parkował w godz. 01:43 – 03:16 oraz godz. 04:21 – 05:04 na ul. (...) na terenie Osiedla na S., gdzie usiłowano dokonać kradzieży samochodu marki C. (...). O godz. 09:48 następnego dnia T. J. (1) powrócił wypożyczonym autem do swojego miejsca zamieszkania. Pojazd marki H. (...) został zdany w dniu 25 czerwca 2012 roku.

(zeznania świadka P. W. (2) k. 2549 – 2551 tom XIII, k. 8625v tom XVI sądowy, umowa najmu k. 2581 tom XIV, zeznania świadka M. G. (2) k. 2552 – 2554 tom XIII, k. 7389v tom X sądowy, analiza kryminalistyczna k. 3751 – 3796 tom XIX, wyjaśnienia oskarżonego T. J. (1) k. 4605 tom XXIV, k. 7021v – 7023 tom VIII sądowy)

Samochód marki M. (...) koloru czarnego o numerze rejestracyjnym (...) i numerze VIN (...), stanowiący własność R. T. , został zaparkowany w dniu 16 czerwca 2012 roku około godz. 16:00 na parkingu kompleksu mieszkalno – usługowego R. w K. przy ul. (...). Pojazd został zamknięty zabezpieczony. Następnego dnia około godz. 17:00 R. T. zorientował się, że jego auto zostało skradzione. Wartość pojazdu w chwili kradzieży wynosiła 90.000 zł. (...) było ubezpieczone w pełnym zakresie w firmie ubezpieczeniowej (...), która wypłaciła odszkodowanie.

(zeznania świadka R. T. k. 2 – 4 tom zdarzeniowy 57/I, k. 8170v – 8171 tom XIII sądowy)

T. J. (1) użytkował wypożyczony w dniu 6 czerwca 2012 roku przez P. R. (1) w wypożyczalni samochodów przy ul. (...) w Ł. samochód marki H. (...) o numerze rejestracyjnym (...). Wypożyczony pojazd marki H. (...) w dniu 16 czerwca 2012 roku o godz. 22:59 wyjechał spod adresu zamieszkania T. J. (1) przy ul. (...) w Ł. i przemieścił się do K.. Pojazd ten parkował w godz. 03:19 – 03:31 na ul. (...) w okolicy ul. (...), gdzie dokonano kradzieży samochodu marki M. (...). O godz. 09:48 następnego dnia T. J. (1) powrócił wypożyczonym autem do swojego miejsca zamieszkania. Pojazd marki H. (...) został zdany w dniu 25 czerwca 2012 roku.

(zeznania świadka P. W. (2) k. 2549 – 2551 tom XIII, k. 8625v tom XVI sądowy, umowa najmu k. 2581 tom XIV, zeznania świadka M. G. (2) k. 2552 – 2554 tom XIII, k. 7389v tom X sądowy, analiza kryminalistyczna k. 3751 – 3796 tom XIX, wyjaśnienia oskarżonego T. J. (1) k. 4605 tom XXIV, k. 7021v – 7023 tom VIII sądowy)

Samochód marki M. (...) koloru grafitowo-szarego o numerze rejestracyjnym (...) i numerze VIN (...), stanowiący własność P. Ś. , został zaparkowany w dniu 16 czerwca 2012 roku około godz. 23:00 na parkingu niestrzeżonym w K. przy ul. (...). Pojazd został zamknięty i zabezpieczony poprzez uruchomienie immobilizera. Następnego dnia około godz. 07:15 P. Ś. zauważył brak auta w miejscu, gdzie był uprzednio pozostawiony. Wartość pojazdu w chwili kradzieży wynosiła 53.000 zł. (...) było ubezpieczone w zakresie OC w firmie ubezpieczeniowej L. D.. Domaga się naprawienia szkody w kwocie 53 000 złotych.

(zeznania świadka P. Ś. k. 2 – 4 tom zdarzeniowy 58/I, k. 8624v – 8625 tom XVI sądowy)

T. J. (1) użytkował wypożyczony w dniu 6 czerwca 2012 roku przez P. R. (1) w wypożyczalni samochodów przy ul. (...) w Ł. samochód marki H. (...) o numerze rejestracyjnym (...). Wypożyczony pojazd marki H. (...) w dniu 16 czerwca 2012 roku o godz. 22:59 wyjechał spod adresu zamieszkania T. J. (1) przy ul. (...) w Ł. i przemieścił się do K.. Pojazd ten parkował w godz. 03:19 – 03:31 na ul. (...) w okolicy miejsca, gdzie dokonano kradzieży samochodu marki M. (...). O godz. 09:48 następnego T. J. (1) powrócił wypożyczonym autem do swojego miejsca zamieszkania. Pojazd marki H. (...) został zdany w dniu 25 czerwca 2012 roku.

(zeznania świadka P. W. (2) k. 2549 – 2551 tom XIII, k. 8625v tom XVI sądowy, umowa najmu k. 2581 tom XIV, zeznania świadka M. G. (2) k. 2552 – 2554 tom XIII, k. 7389v tom X sądowy, analiza kryminalistyczna k. 3751 – 3796 tom XIX, wyjaśnienia oskarżonego T. J. (1) k. 4605 tom XXIV, k. 7021v – 7023 tom VIII sądowy)

Samochód marki C. (...) koloru szarego o numerze rejestracyjnym (...) i numerze VIN (...), stanowiący własność firmy (...) Sp. z o.o. Oddział w Ł. i użytkowany przez Z. W. , został zaparkowany w dniu 17 czerwca 2012 roku na parkingu przyblokowym w Ł. przy ul. (...). Pojazd został zamknięty i zabezpieczony poprzez uruchomienie autoalarmu i immobilizera. Ostatni raz auto widziane było przez córkę Z. W. tego samego dnia około północy. Następnego dnia około godz. 06:30 Z. W. zorientował się, że samochód został skradziony. Wartość pojazdu w chwili kradzieży wynosiła 90.000 zł, zaś przedmiotów znajdujących się w środku – 1.550 zł. (...) było ubezpieczone w pełnym zakresie w firmie ubezpieczeniowej (...), która wypłaciła odszkodowanie leasingodawcy.

(zeznania świadka Z. W. k. 2 – 4 tom zdarzeniowy 59/I, k. 7494v tom X sądowy)

T. J. (1) wypożyczonym w dniu 6 czerwca 2012 roku przez P. R. (1) w wypożyczalni samochodów przy ul. (...) w Ł. samochodem marki H. (...) o numerze rejestracyjnym (...) poruszał się po województwie (...). Wypożyczony pojazd marki H. (...) w dniu 17 czerwca 2012 roku o godz. 22:58 wyjechał spod adresu zamieszkania T. J. (1) przy ul. (...) w Ł. i przemieścił się na ul (...) w okolicy ul. (...), gdzie dokonano kradzieży samochodu marki C. (...). Po kradzieży wypożyczony pojazd przemieścił się w okolice P. do miejscowości S., gdzie przebywał w godz. 03:33 – 03:46 i do miejscowości R., gdzie przebywał w godz. 03:54 – 04:23. W tej okolicy prawdopodobnie nastąpiło przekazanie skradzionego auta. T. J. (1) w drodze powrotnej do Ł. zatrzymał się o godz. 04:48 – 04:51 w miejscowości L. w okolicy G., a następnie o godz. 06:12 powrócił do swojego miejsca zamieszkania. Pojazd marki H. (...) został zdany w dniu 25 czerwca 2012 roku.

(zeznania świadka P. W. (2) k. 2549 – 2551 tom XIII, k. 8625v tom XVI sądowy, umowa najmu k. 2581 tom XIV, zeznania świadka M. G. (2) k. 2552 – 2554 tom XIII, k. 7389v tom X sądowy, analiza kryminalistyczna k. 3751 – 3796 tom XIX, wyjaśnienia oskarżonego T. J. (1) k. 4605 tom XXIV, k. 7021v – 7023 tom VIII sądowy)

Samochód marki T. (...) koloru srebrnego o numerze rejestracyjnym (...) i numerze VIN (...), stanowiący własność A. i W. M. (2) , został zaparkowany w dniu 18 czerwca 2012 roku około godz. 18:15 na niestrzeżonym parkingu przy sklepie (...) w K. przy ul. (...). (...) zostało zamknięte i zabezpieczone poprzez uruchomienie immobilizera. Ostatni raz pojazd widziany był przez W. M. (2) tego samego dnia około godz. 20:00. Następnego dnia około godz. 06:30 W. M. (2) zauważył brak auta. Wartość pojazdu w chwili kradzieży wynosiła 26.000 zł. (...) było ubezpieczone w pełnym zakresie w (...) Towarzystwie (...), które wypłaciło odszkodowanie.

(zeznania świadka A. M. (2) k. 1 – 3 tom zdarzeniowy 60/I, k. 7495v tom X sądowy, zeznania świadka W. M. (2) k. 28 – 29 tom zdarzeniowy 60/I, k. 7495 – 7495v tom X sądowy)

T. J. (1) użytkował wypożyczony w dniu 6 czerwca 2012 roku przez P. R. (1) w wypożyczalni samochodów przy ul. (...) w Ł. samochód marki H. (...) o numerze rejestracyjnym (...). Wypożyczonym pojazdem marki H. (...) w dniu 19 czerwca 2012 roku o godz. 00:04 oskarżony T. J. (1) wyjechał z miejsca zamieszkania przy ul. (...) w Ł. i przemieścił się do K.. Pojazd ten parkował w godz. 04:43 – 04:45 na ul. (...) w okolicy ul. (...), gdzie dokonano kradzieży samochodu marki T. (...). Następnie o godz. 08:48 T. J. (1) powrócił wypożyczonym autem do swojego miejsca zamieszkania. Pojazd marki H. (...) został zdany w dniu 25 czerwca 2012 roku.

(zeznania świadka P. W. (2) k. 2549 – 2551 tom XIII, k. 8625v tom XVI sądowy, umowa najmu k. 2581 tom XIV, zeznania świadka M. G. (2) k. 2552 – 2554 tom XIII, k. 7389v tom X sądowy, analiza kryminalistyczna k. 3751 – 3796 tom XIX, wyjaśnienia oskarżonego T. J. (1) k. 4605 tom XXIV, k. 7021v – 7023 tom VIII sądowy)

Samochód marki H. (...) koloru czarnego o numerze rejestracyjnym (...) i numerze VIN (...), stanowiący własność R. O. , został zaparkowany w dniu 19 czerwca 2012 roku o godz. 17:00 na parkingu przyblokowym przy ul. (...) w K.. Pojazd został zamknięty i zabezpieczony. Następnego dnia około godz. 12:43 R. O. stwierdził, iż drzwi auta są otwarte i nie można włożyć kluczyka do stacyjki. Inne uszkodzenia nie zostały ujawnione w pojeździe. Wartość pojazdu w chwili usiłowania kradzieży wynosiła 47.000 zł, zaś szkody oceniono na kwotę 5.000 zł. (...) było ubezpieczone w pełnym zakresie w Towarzystwie (...), która wypłaciła odszkodowanie w wysokości 5.000 zł za poniesioną szkodę.

(zeznania świadka R. O. k. 12 – 13, k. 46 tom zdarzeniowy 76/I, k. 7548v – 7549 tom X sądowy)

Samochód marki T. (...) koloru srebrnego o numerze rejestracyjnym (...) i numerze VIN (...), stanowiący własność R. J. i jego żony B. J. , został zaparkowany w dniu 19 czerwca 2012 roku około godz. 21:40 na parkingu przyblokowym przy ul. (...) w K.. Pojazd został zamknięty i zabezpieczony. Następnego dnia około godz. 07:15 B. J. stwierdziła, iż auto zostało skradzione. Wartość pojazdu w chwili kradzieży wynosiła 15.000 zł. (...) było ubezpieczone w zakresie OC w (...) Towarzystwie (...). B. J. wniosła o naprawienie szkody w kwocie 15 000 złotych.

(zeznania świadka B. J. k. 2 – 3, k. 27 tom zdarzeniowy 76/I, k. 8170v tom XIII sądowy)

T. J. (1) użytkował wypożyczony w dniu 6 czerwca 2012 roku przez P. R. (1) w wypożyczalni samochodów przy ul. (...) w Ł. samochód marki H. (...) o numerze rejestracyjnym (...). Wypożyczony pojazd marki H. (...) w dniu 20 czerwca 2012 roku o godz. 00:18 wyjechał spod adresu zamieszkania T. J. (1) przy ul. (...) w Ł. i przemieścił się do K.. Pojazd ten parkował o godz. 05:18 na ul. (...), gdzie dokonano kradzieży samochodu marki T. (...) o numerze rejestracyjnym (...), a w okolicy na ul. (...) usiłowano dokonać kradzieży pojazdu marki H. (...) o numerze rejestracyjnym (...). Następnie o godz. 10:15 T. J. (1) powrócił wypożyczonym autem do swojego miejsca zamieszkania. W dniu 20 czerwca 2012 roku o godz. 11:17 T. J. (1) wypożyczonym (...) i30 wyjechał z miejsca zamieszkania i o godz. 12:10 dotarł do miejscowości G. S., ul. (...), gdzie prawdopodobnie doszło do przekazania skradzionego samochodu paserowi. O godz. 13:42 T. J. (1) powrócił wypożyczonym autem do swojego miejsca zamieszkania. Pojazd marki H. (...) został zdany w dniu 25 czerwca 2012 roku.

(zeznania świadka P. W. (2) k. 2549 – 2551 tom XIII, k. 8625v tom XVI sądowy, umowa najmu k. 2581 tom XIV, zeznania świadka M. G. (2) k. 2552 – 2554 tom XIII, k. 7389v tom X sądowy, analiza kryminalistyczna k. 3751 – 3796 tom XIX, wyjaśnienia oskarżonego T. J. (1) k. 4605 tom XXIV, k. 7021v – 7023 tom VIII sądowy)

Samochód marki H. (...) koloru srebrnego o numerze rejestracyjnym (...) i numerze VIN (...), stanowiący własność M. S. (1) , został zaparkowany w dniu 20 czerwca 2012 roku około godz. 20:00 na posesji przy ul. (...) w Ł.. Samochód został zamknięty i zabezpieczony poprzez użycie centralnego zamka, immobilisera i uruchomienie autoalarmu. Następnego dnia M. S. (1) zauważył brak auta w miejscu, gdzie został zaparkowany. Wartość pojazdu w chwili kradzieży wynosiła 90.000 zł, zaś przedmiotów znajdujących się wewnątrz – 299 zł. (...) było ubezpieczone w pełnym zakresie w (...) W., która wypłaciła odszkodowanie.

(zeznania świadka M. S. (1) k. 2 – 4 tom zdarzeniowy 61/I, k. 7548v tom X sądowy)

T. J. (1) wypożyczonym w dniu 6 czerwca 2012 roku przez P. R. (1) w wypożyczalni samochodów przy ul. (...) w Ł. samochodem marki H. (...) o numerze rejestracyjnym (...) poruszał się po województwie (...). Wypożyczony pojazd marki H. (...) w dniu 21 czerwca 2012 roku o godz. 01:44 wyjechał spod adresu zamieszkania T. J. (1) przy ul. (...) w Ł. i przemieścił się na ul. (...) w Ł., gdzie dokonano kradzieży samochodu marki H. (...). Na wskazanej ulicy oskarżony przebywał w godz. 02:13 – 02:17, zaś o godz. 02:24 T. J. (1) powrócił wypożyczonym autem do swojego miejsca zamieszkania. Pojazd marki H. (...) został zdany w dniu 25 czerwca 2012 roku.

(zeznania świadka P. W. (2) k. 2549 – 2551 tom XIII, k. 8625v tom XVI sądowy, umowa najmu k. 2581 tom XIV, zeznania świadka M. G. (2) k. 2552 – 2554 tom XIII, k. 7389v tom X sądowy, analiza kryminalistyczna k. 3751 – 3796 tom XIX, wyjaśnienia oskarżonego T. J. (1) k. 4605 tom XXIV, k. 7021v – 7023 tom VIII sądowy)

Samochód marki H. (...) koloru szarego o numerze rejestracyjnym (...) i numerze VIN (...), stanowiący własność A. G. (1) i użytkowany przede wszystkim przez jego żonę M. G. (3) , został zaparkowany w dniu 21 czerwca 2012 roku około godz. 20:00 na parkingu przyblokowym w K. przy ul. (...). Pojazd wyposażony był w zabezpieczenia fabryczne – centralny zamek i immobilizer. W dniu 23 czerwca 2012 roku około godz. 17:25 M. G. (3) zauważyła brak auta. Wartość samochodu w chwili kradzieży wynosiła 107.800 zł. (...) było ubezpieczone w pełnym zakresie w (...), który wypłacił odszkodowanie w granicach 70.000 – 80.000 zł.

(zeznania świadka A. G. (1) k. 7 – 9, k. 17 – 18 tom zdarzeniowy 44/I, k. 7546v – 7547 tom X sądowy, zeznania świadka M. G. (3) k. 12 – 13 tom zdarzeniowy 44/I, k. 7547v tom X sądowy)

T. J. (1) wypożyczonym w dniu 6 czerwca 2012 roku przez P. R. (1) w wypożyczalni samochodów przy ul. (...) w Ł. samochodem marki H. (...) o numerze rejestracyjnym (...) poruszał się po województwie (...). Wypożyczony pojazd marki H. (...) w dniu 22 czerwca 2012 roku o godz. 01:28 wyjechał spod adresu zamieszkania T. J. (1) przy ul. (...) w Ł. i przemieścił się do K.. Pojazd parkował w godz. 03:00 – 03:29 na ul. (...), gdzie dokonano kradzieży samochodu marki H. (...). Po kradzieży T. J. (1) przemieścił się do miejscowości S. A., ul. (...), gdzie nastąpiło przekazanie auta paserowi. O godz. 05:29 T. J. (1) powrócił wypożyczonym autem do swojego miejsca zamieszkania. Pojazd marki H. (...) został zdany w dniu 25 czerwca 2012 roku.

(zeznania świadka P. W. (2) k. 2549 – 2551 tom XIII, k. 8625v tom XVI sądowy, umowa najmu k. 2581 tom XIV, zeznania świadka M. G. (2) k. 2552 – 2554 tom XIII, k. 7389v tom X sądowy, analiza kryminalistyczna k. 3751 – 3796 tom XIX, wyjaśnienia oskarżonego T. J. (1) k. 4605 tom XXIV, k. 7021v – 7023 tom VIII sądowy)

P. R. (1) wskazał miejsce parkowania samochodu marki H. (...) w K. przy ul. (...), skąd dokonał jego kradzieży. (...) to zostało sprzedane. Natomiast R. K. (1) wskazał w miejscowości S. A. przy ul. (...) posesję należącą do jego matki, którą użytkował i wykorzystywał do przechowywania pojazdów pochodzących z przestępstwa, w tym w/w auta.

(protokół eksperymentu procesowego k. 1324 – 1327 tom VII, protokół eksperymentu procesowego wraz z dokumentacją fotograficzną k. 3203 – 3229 tom XVII, wyjaśnienia oskarżonego R. K. k. 4588 tom XXIV, wyjaśnienia oskarżonego P. R. k.4594-4595 tom XXIV )

Samochód marki C. (...) koloru niebieskiego o numerze rejestracyjnym (...) i numerze VIN (...), stanowiący własność G. R. , został zaparkowany w dniu 22 czerwca 2012 roku około godz. 21:00 na parkingu przyblokowym w C. przy ul. (...). Samochód został zamknięty i zabezpieczony poprzez założenie blokady kierownicy. Ponadto auto posiadało zabezpieczenia fabryczne w postaci autoalarmu, immobilizera i centralnego zamka. Sąsiad pokrzywdzonego w nocy z 22 na 23 czerwca 2012 roku zauważył, iż pojazd marki C. (...) ma otwartą maskę i przy nim poruszał się mężczyzna. Po kilku minutach silnik został uruchomiony i pojazd odjechał. Następnego dnia około 06:00 G. R. stwierdził brak auta. Wartość samochodu w chwili kradzieży wynosiła 36.000 zł. (...) było ubezpieczone w zakresie OC w firmie (...) i w zakresie AC w (...), które wypłaciło odszkodowanie w wysokości 33.300 zł z tytułu kradzieży samochodu.

(zeznania świadka G. R. k. 2 – 5 tom zdarzeniowy 62/I, k. 8172 tom XIII sądowy, zeznania świadka D. S. (1) k. 30 – 32 tom zdarzeniowy 62/I)

T. J. (1) użytkował wypożyczony w dniu 6 czerwca 2012 roku przez P. R. (1) w wypożyczalni samochodów przy ul. (...) w Ł. samochód marki H. (...) o numerze rejestracyjnym (...). Wypożyczony pojazd marki H. (...) w dniu 22 czerwca 2012 roku o godz. 23:55 wyjechał spod adresu zamieszkania T. J. (1) przy ul. (...) w Ł. i przemieścił się do C.. Pojazd parkował w godz. 01:55 – 02:56 przy ul. (...), gdzie dokonano kradzieży samochodu marki C. (...). Po kradzieży T. J. (1) przemieścił się w kierunku I., gdzie przebywał w godz. 09:37 – 09:38, a następnie do miejscowości K. przy DK nr (...) w województwie (...). W okolicy tych miejsc prawdopodobnie nastąpiło przekazanie skradzionego auta paserowi. O godz. 12:58 T. J. (1) powrócił wypożyczonym autem przez K. do swojego miejsca zamieszkania. Pojazd marki H. (...) został zdany w dniu 25 czerwca 2012 roku.

(zeznania świadka P. W. (2) k. 2549 – 2551 tom XIII, k. 8625v tom XVI sądowy, umowa najmu k. 2581 tom XIV, zeznania świadka M. G. (2) k. 2552 – 2554 tom XIII, k. 7389v tom X sądowy, analiza kryminalistyczna k. 3751 – 3796 tom XIX, wyjaśnienia oskarżonego T. J. (1) k. 4605 tom XXIV, k. 7021v – 7023 tom VIII sądowy)

Samochód marki H. (...) koloru grafitowego o numerze rejestracyjnym (...) i numerze VIN (...), stanowiący własność M. K. (1) , został zaparkowany w dniu 23 czerwca 2012 roku około godz. 18:00 na parkingu przyblokowym przy ul. (...) w Ł.. (...) zostało zamknięte i zabezpieczone poprzez uruchomienie autoalarmu. Następnego dnia około godz. 06:55 pokrzywdzony stwierdził, że pojazd został skradziony. Wartość samochodu w chwili kradzieży wynosiła 60.000 zł. (...) było ubezpieczone w pełnym zakresie w firmie (...), która wypłaciła odszkodowania w wysokości gwarancyjnej wskazanej w polisie.

(zeznania świadka M. K. (1) k. 2 – 5 tom zdarzeniowy 63/I, k. 7547v – 7548 tom X sądowy)

T. J. (1) wypożyczonym w dniu 6 czerwca 2012 roku przez P. R. (1) w wypożyczalni samochodów przy ul. (...) w Ł. samochodem marki H. (...) o numerze rejestracyjnym (...) poruszał się po województwie (...). Wypożyczony pojazd marki H. (...) w dniu 24 czerwca 2012 roku o godz. 02:45 wyjechał spod adresu zamieszkania T. J. (1) przy ul. (...) w Ł. i przebywał w godz. 05:19 – 05:26 na ul. (...) w Ł. w pobliżu miejsca zamieszkania P. R. (1). Następnie pojazd przemieścił się o godz. 06:49 na ul. (...), gdzie dokonano kradzieży samochodu marki H. (...). Po kradzieży o godz. 07:18 T. J. (1) przemieścił się do miejscowości S. A., ul. (...), gdzie nastąpiło przekazanie auta paserowi. W godz. 07:43 – 07:51 pojazd parkował na ul. (...) w Ł. niedaleko miejsca zamieszkania P. R. (1). O godz. 08:18 T. J. (1) powrócił wypożyczonym autem w rejon swojego miejsca zamieszkania. Pojazd marki H. (...) został zdany w dniu 25 czerwca 2012 roku.

(zeznania świadka P. W. (2) k. 2549 – 2551 tom XIII, k. 8625v tom XVI sądowy, umowa najmu k. 2581 tom XIV, umowa najmu k. 2581 tom XIV, zeznania świadka M. G. (2) k. 2552 – 2554 tom XIII, k. 7389v tom X sądowy, analiza kryminalistyczna k. 3751 – 3796 tom XIX, wyjaśnienia oskarżonego T. J. (1) k. 4605 tom XXIV, k. 7021v – 7023 tom VIII sądowy, wyjaśnienia oskarżonego P. R. k.4594-4595 tom XXIV)

R. K. (1) wskazał w miejscowości S. A. przy ul. (...) posesję należącą do jego matki, którą użytkował i wykorzystywał do przechowywania pojazdów pochodzących z przestępstwa.

(protokół eksperymentu procesowego k. 1324 – 1327 tom VII wyjaśnienia oskarżonego K. k.4588 tom XXIV )

Samochód marki C. (...) koloru srebrnego o numerze rejestracyjnym (...) i numerze VIN (...), stanowiący własność (...) Bank (...) S.A. z tytułu zaciągniętej pożyczki gotówkowej i użytkowany przez P. K. (2) , został zaparkowany w dniu 24 czerwca 2017 roku około godz. 22:00 na parkingu przyblokowym przy ul. (...) w Ł.. Pojazd został zamknięty i zabezpieczony. Posiadał zabezpieczenia fabryczne w postaci centralnego zamka, immobilizera i autoalarmu. Następnego dnia o godz. 06:30 P. K. (2) zauważył brak auta na miejscu parkingowym. Wartość samochodu w chwili kradzieży wynosiła 80.000 zł. (...) było ubezpieczone w pełnym zakresie w firmie (...).U. S.A.

(zeznania świadka P. K. (2) k. 2 – 4 tom zdarzeniowy 64/I, k. 7547 – 7547v tom X sądowy)

T. J. (1) wypożyczonym w dniu 6 czerwca 2012 roku przez P. R. (1) w wypożyczalni samochodów przy ul. (...) w Ł. samochodem marki H. (...) o numerze rejestracyjnym (...) poruszał się po województwie (...). Wypożyczony pojazd marki H. (...) w dniu 24 czerwca 2012 roku o godz. 23:57 wyjechał spod adresu zamieszkania T. J. (1) przy ul. (...) w Ł. i przebywał w godz. 02:27 – 02:43 na ul. (...) w Ł. w okolicy ul. (...), gdzie dokonano kradzieży samochodu marki C. (...). O godz. 02:59 T. J. (1) powrócił wypożyczonym autem w rejon swojego miejsca zamieszkania. Pojazd marki H. (...) został zdany w dniu 25 czerwca 2012 roku.

(zeznania świadka P. W. (2) k. 2549 – 2551 tom XIII, k. 8625v tom XVI sądowy, umowa najmu k. 2581 tom XIV, zeznania świadka M. G. (2) k. 2552 – 2554 tom XIII, k. 7389v tom X sądowy, analiza kryminalistyczna k. 3751 – 3796 tom XIX, wyjaśnienia oskarżonego T. J. (1) k. 4605 tom XXIV, k. 7021v – 7023 tom VIII sądowy)

Samochód marki H. (...) koloru beżowego o numerze rejestracyjnym (...), stanowiący własność S. B. (1) i użytkowany przez jego syna Ł. B. , został zaparkowany w dniu 24 czerwca 2012 roku około godz. 20:00 na parkingu przyblokowym w K. przy ul. (...). Pojazd został zamknięty i zabezpieczony. Posiadał zabezpieczenia fabryczne w postaci centralnego zamka, immobilizera i autoalarmu. Następnego dnia około godz. 06:30 Ł. B. zorientował się, że auto zostało skradzione. Wartość samochodu w chwili kradzieży wynosiła 85.000 zł. (...) było ubezpieczone w zakresie OC w Towarzystwie (...), zaś w zakresie AC w firmie (...). Ubezpieczyciel nie wypłacił jednak pokrzywdzonemu odszkodowania. Samochód ten został wyrejestrowany przez S. B. (1).

(zeznania świadka Ł. B. k. 1 – 3 tom zdarzeniowy 65/I, k. 8540 tom XV sądowy, zeznania świadka S. B. (1) k. 28 – 29, k. 82 tom zdarzeniowy 65/I, k. 7548 tom X sądowy, notatka urzędowa k. 77 tom zdarzeniowy 65/I)

T. J. (1) użytkował wypożyczony w dniu 6 czerwca 2012 roku przez P. R. (1) w wypożyczalni samochodów przy ul. (...) w Ł. samochód marki H. (...) o numerze rejestracyjnym (...). Wypożyczony pojazd marki H. (...) w dniu 25 czerwca 2012 roku o godz. 02:59 wyjechał spod adresu zamieszkania T. J. (1) przy ul. (...) w Ł. i przemieścił się do K., gdzie przebywał w godz. 04:47 – 05:15. W godz. 05:03 – 05:15 samochód parkował przy ul. (...) w okolicy miejsca, gdzie dokonano kradzieży samochodu marki H. (...). W drodze powrotnej do Ł. wypożyczony samochód zatrzymał się w godz. 06:45 – 07:00 w Ł. przy ul. (...) w pobliżu miejsca zamieszkania P. R. (1). O godz. 07:18 T. J. (1) powrócił wypożyczonym autem w rejon swojego miejsca zamieszkania. Pojazd marki H. (...) został zdany w dniu 25 czerwca 2012 roku.

(zeznania świadka P. W. (2) k. 2549 – 2551 tom XIII, k. 8625v tom XVI sądowy, umowa najmu k. 2581 tom XIV, zeznania świadka M. G. (2) k. 2552 – 2554 tom XIII, k. 7389v tom X sądowy, analiza kryminalistyczna k. 3751 – 3796 tom XIX, wyjaśnienia oskarżonego T. J. (1) k. 4605 tom XXIV, k. 7021v – 7023 tom VIII sądowy)

Przedmiotowy pojazd marki H. (...) o numerze rejestracyjnym (...) został odnaleziony w dniu 10 września 2012 roku na terenie posesji w miejscowości (...) gmina P. i zwrócony pokrzywdzonemu. S. B. (1) wniósł o naprawienie szkody w kwocie 5.500 zł ( naprawa uszkodzonego auta).

(zeznania świadka S. B. (1) k. 28 – 29, k. 82 tom zdarzeniowy 65/I, k. 7548 tom X sądowy, notatka urzędowa k. 77 tom zdarzeniowy 65/I)

Samochód marki M. (...) koloru granatowego o numerze rejestracyjnym (...) i numerze VIN (...), stanowiący własność P. K. (3) , został zaparkowany przez małżonkę pokrzywdzonego w dniu 26 czerwca 2012 roku około godz. 07:55 przed Miejską Przychodnią (...) przy ul. (...) w Ł.. Pojazd posiadał zabezpieczenia fabryczne w postaci autoalarmu, immobilizera i bez kluczykowego dostępu. Tego samego dnia o godz. 14:10 małżonka pokrzywdzonego zorientowała się, że auto zostało skradzione. Wartość samochodu w chwili kradzieży wynosiła 90.000 zł. (...) było ubezpieczone w pełnym zakresie w firmie (...), która wypłaciła odszkodowanie w wysokości 95.000 zł z tytułu kradzieży samochodu.

( zeznania świadka P. K. (3) k. 2 – 5 tom zdarzeniowy 66/I, k. 8441v – 8442 tom XV sądowy)

T. J. (1) wypożyczonym w dniu 25 czerwca 2012 roku przez siebie i P. R. (1) w wypożyczalni samochodów przy ul. (...) w Ł. samochodem marki P. o numerze rejestracyjnym (...) poruszał się po województwie (...). Wypożyczony pojazd marki P. (...) w dniu 26 czerwca 2012 roku o godz. 10:37 wyjechał spod adresu zamieszkania T. J. (1) i przemieścił się na ul. (...) w okolicy ul. (...), gdzie dokonano kradzieży samochodu marki M. (...). Następnie T. J. (1) powrócił do swojego miejsca zamieszkania o godz. 11:33, a później przemieścił się do G. S. na ul. (...) i ul. (...), gdzie prawdopodobnie nastąpiło przekazanie skradzionego samochodu paserowi. W miejscowości G. S. pojazd parkował w godz. 13:02 – 13:12, a o godz. 13:32 T. J. (1) powrócił wypożyczonym autem do swojego miejsca zamieszkania.

(zeznania świadka P. W. (2) k. 2549 – 2551 tom XIII, k. 8625v tom XVI sądowy, umowa najmu k. 2613 tom XIV, zeznania świadka M. G. (2) k. 2552 – 2554 tom XIII, k. 7389v tom X sądowy, analiza kryminalistyczna k. 3751 – 3796 tom XIX, wyjaśnienia oskarżonego T. J. (1) k. 4605 tom XXIV, k. 7021v – 7023 tom VIII sądowy)

Samochód marki H. (...) koloru szarego o numerze rejestracyjnym (...) i numerze VIN (...), stanowiący własność T. M. (2) , został zaparkowany w dniu 26 czerwca 2012 roku na parkingu niestrzeżonym przyblokowym przy ul. (...) w T.. Pojazd został zamknięty i zabezpieczony. Ostatni raz widziany był tego dnia około godz. 21:00. Następnego dnia około godz. 10:20 pokrzywdzony zorientował się, że nie może otworzyć samochodu przy użyciu autopilota, a po podejściu bliżej zauważył, iż drzwi od strony kierowcy były otwarte, centralny zamek nie działał, fotel kierowcy został maksymalnie oddalony od kierownicy, a obudowa pod kierownicą była wyrwana. Okazało się także, iż nie można było uruchomić auta, gdyż uszkodzona była stacyjka. Wartość auta wynosiła 40 000 zł, a wartość szkody powstałej w wyniku usiłowania kradzieży pojazdu została oszacowana na 1.000 zł. (...) było ubezpieczone w pełnym zakresie w Towarzystwie (...), które pokryło szkodę.

(zeznania świadka T. M. (2) k. 21 – 22 tom zdarzeniowy 67/I, k. 8537 tom XV sądowy)

Samochód marki H. (...) koloru srebrnego o numerze rejestracyjnym (...) i numerze VIN (...), stanowiący własność S. S. , został zaparkowany w dniu 26 czerwca 2012 roku około godz. 16:00 na parkingu niestrzeżonym przy ul. (...) w T.. Pojazd posiadał zabezpieczenia fabryczne w postaci immobilizera i autoalarmu. Następnego dnia około godz. 09:00 pokrzywdzony zauważył brak auta na miejscu parkingowym. Wartość samochodu w chwili kradzieży wynosiła 100.000 zł. (...) było ubezpieczone w zakresie AC w firmie (...).

(zeznania świadka S. S. k. 2 – 3 tom zdarzeniowy 67/I, k. 7551v tom X sądowy)

T. J. (1) użytkował wypożyczony w dniu 25 czerwca 2012 roku przez siebie i P. R. (1) w wypożyczalni samochodów przy ul. (...) w Ł. samochód marki P. o numerze rejestracyjnym (...). Wypożyczony pojazd marki P. (...) w dniu 27 czerwca 2012 roku o godz. 02:56 wyjechał spod adresu zamieszkania T. J. (1) i przemieścił się do T., gdzie przebywał w godz. 04:18 – 05:13. O godz. 04:47 pojazd parkował przy ul. (...), gdzie dokonano kradzieży pojazdu marki H. (...) o numerze rejestracyjnym (...) i usiłowano dokonać kradzieży samochodu marki H. (...) o numerze rejestracyjnym (...). T. J. (1) o godz. 06:35 powrócił do swojego miejsca zamieszkania, a następnie o godz. 10:53 przemieścił się na ul. (...) w Ł. w okolicy ul. (...), gdzie znajdowało się miejsce przechowywania skradzionych pojazdów. Wypożyczony pojazd parkował na ul. (...) w godz. 11:06 – 12:10. Prawdopodobnie w tym miejscu skradzione auto zostało przekazane paserowi.

(zeznania świadka P. W. (2) k. 2549 – 2551 tom XIII, k. 8625v tom XVI sądowy, umowa najmu k. 2613 tom XIV, zeznania świadka M. G. (2) k. 2552 – 2554 tom XIII, k. 7389v tom X sądowy, analiza kryminalistyczna k. 3751 – 3796 tom XIX, wyjaśnienia oskarżonego T. J. (1) k. 4605 tom XXIV, k. 7021v – 7023 tom VIII sądowy)

Na terenie posesji przy ul. (...) w Ł. użytkowanej przez T. R. (1) ujawniono i zabezpieczono samochody osobowe marki M. (...), R. (...), B. (...) oraz liczne części samochodowe.

(protokół przeszukania miejsca k. 2417 – 2427 tom XIII, dokumentacja fotograficzna k. 4393 – 4440 tom XXIII)

O. G. zawarła w dniu 18 maca 2013 roku umowę najmu pomieszczeń gospodarczych przy ul. (...) w Ł. z P. B. (1), który skontaktował się z O. G. poprzez ogłoszenie internetowe. P. B. (1) wynajął pierwsze i drugie pomieszczenie gospodarcze od frontu posesji po prawej stronie, tj. stodołę i garaż. Pomieszczenia były użytkowane przez oskarżonego P. B. (1) jeszcze na miesiąc przed podpisaniem stosownej umowy. W wynajmowanych pomieszczeniach P. B. (1) przechowywał samochody i miał zajmować się ich naprawą. P. B. (1) ostatni raz na posesji widziany był 20 – 21 marca 2013 roku. W tamtym czasie P. B. (1) posługiwał się numerem (...). Umowy najmu O. G. rejestrowała w Urzędzie Miasta Ł.. Wynajmująca nie wchodziła do pomieszczeń i nie sprawdzała, co się w nich znajdowało. Posiadała zapasowe klucze, ale z nich nie korzystała. Nie widziała także, żeby ktoś przychodził do P. B. (1) w czasie, gdy wynajmował od niej pomieszczenia gospodarcze.

(zeznania świadka O. G. k. 2451 – 2455, k. 2460 – 2462 tom XIII, k. 7388 – 7389 tom X sądowy, umowa najmu k. 2436 tom XIII)

Samochód marki O. (...) koloru srebrnego o numerze rejestracyjnym (...) i numerze VIN (...), stanowiący własność J. K. (1) , został zaparkowany w dniu 1 lipca 2012 roku około godz. 21:00 na parkingu przyblokowym na ul. (...) w Ł.. Pojazd został zamknięty i zabezpieczony. Następnego dnia około godz. 06:00 pokrzywdzona zauważyła brak auta na miejscu parkingowym. Wartość samochodu w chwili kradzieży wynosiła 21.000 zł. (...) było ubezpieczone w pełnym zakresie w (...) W..

(zeznania świadka J. K. (1) k. 2 – 4, k. 30 – 31 tom zdarzeniowy 68/I, k. 7550 tom X sądowy)

T. J. (1) wypożyczonym w dniu 25 czerwca 2012 roku przez siebie i P. R. (1) w wypożyczalni samochodów przy ul. (...) w Ł. samochodem marki P. o numerze rejestracyjnym (...) poruszał się po województwie (...). Wypożyczony pojazd marki P. (...) w dniu 2 lipca 2012 roku o godz. 02:29 wyjechał spod adresu zamieszkania T. J. (1) i przemieścił się na ul. (...) w Ł.. Pojazd parkował w godz. 04:48 – 04:57 na ul. (...) w okolicy ul. (...), gdzie dokonano kradzieży pojazdu marki O. (...). Następnie pojazd przemieścił się na ul. (...) w pobliżu miejsca zamieszkania P. R. (1). T. J. (1) o godz. 06:04 powrócił do swojego miejsca zamieszkania.

(zeznania świadka P. W. (2) k. 2549 – 2551 tom XIII, k. 8625v tom XVI sądowy, umowa najmu k. 2613 tom XIV, zeznania świadka M. G. (2) k. 2552 – 2554 tom XIII, k. 7389v tom X sądowy, analiza kryminalistyczna k. 3751 – 3796 tom XIX, wyjaśnienia oskarżonego T. J. (1) k. 4605 tom XXIV, k. 7021v – 7023 tom VIII sądowy)

Samochód marki O. (...) został odnaleziony przez funkcjonariuszy policji w dniu 2 lipca 2012 roku na parkingu przyblokowym przy ul. (...) w Ł.. Pojazd posiadał uszkodzone drzwi przednich prawych oraz stacyjkę. J. K. (1) potwierdziła, iż zabezpieczony pojazd stanowił jej własność. Powstałe uszkodzenia oszacowano na kwotę 3.800 zł, którą pokryła polisa ubezpieczeniowa. Pokrzywdzona odzyskała skradziony samochód, a poniesiona szkoda została rozliczona.

(zeznania świadka J. K. (1) k. 2 – 4, k. 30 – 31 tom zdarzeniowy 68/I, k. 7550 tom X sądowy, notatka urzędowa z dn. 02.07.2012 r. k. 27 tom zdarzeniowy 68/I, protokół oględzin rzeczy k. 28 – 29 tom zdarzeniowy 68/I)

Samochód marki C. (...) koloru granatowego o numerze rejestracyjnym (...), stanowiący własność J. Ż. , został zaparkowany w dniu 3 lipca 2012 roku około godz. 17:00 na parkingu przyblokowym w K. przy ul. (...). Pojazd został zamknięty i zabezpieczony za pomocą fabrycznych zabezpieczeń, powodujących złożenie lusterek do wewnątrz. Następnego dnia około godz. 07:00 pokrzywdzony zauważył, iż lusterka auta były odchylone, a we wnętrzu został wyrwany panel środkowy. W wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu marki C. (...), stwierdzono, uszkodzenia uszczelki w przednich lewych drzwiach oraz wyrwane elementy deski rozdzielczej. Wartość pojazdu oszacowano na kwotę 40.000 zł, zaś powstałe uszkodzenia na kwotę 500 zł. (...) było ubezpieczone w pełnym zakresie w L. D..

(zeznania świadka J. Ż. k. 3 – 4, k. 17 tom zdarzeniowy 69/I, k. 8171 – 8171v tom XIII sądowy, protokół oględzin rzeczy wraz z dokumentacją fotograficzną k. 9 – 16 tom zdarzeniowy 69/I)

T. J. (1) wypożyczonym w dniu 25 czerwca 2012 roku przez siebie i P. R. (1) w wypożyczalni samochodów przy ul. (...) w Ł. samochodem marki P. o numerze rejestracyjnym (...) poruszał się po województwie (...). Wypożyczony pojazd marki P. (...) w dniu 4 lipca 2012 roku o godz. 02:13 wyjechał spod adresu zamieszkania T. J. (1) i przemieścił się do K.. Pojazd parkował w godz. 02:43 – 02:48 na ul. (...) w okolicy ul. (...), gdzie w/w oskarżony usiłował dokonać kradzieży pojazdu marki C. (...). Następnie wypożyczonym pojazdem przemieścił się w kierunku Ł..

(zeznania świadka P. W. (2) k. 2549 – 2551 tom XIII, k. 8625v tom XVI sądowy, umowa najmu k. 2613 tom XIV, zeznania świadka M. G. (2) k. 2552 – 2554 tom XIII, k. 7389v tom X sądowy, analiza kryminalistyczna k. 3751 – 3796 tom XIX, wyjaśnienia oskarżonego T. J. (1) k. 4605 tom XXIV, k. 7021v – 7023 tom VIII sądowy)

Samochód marki C. (...) koloru grafitowego o numerze rejestracyjnym (...) i numerze VIN (...), stanowiący własność A. O. (1) , został zaparkowany w dniu 3 lipca 2012 roku około godz. 23:00 na parkingu przyblokowym przy ul. (...) w Ł.. Samochód został zamknięty i zabezpieczony poprzez uruchomienie fabrycznego autoalarmu. Następnego dnia około godz. 08:20 pokrzywdzony brak pojazdu na miejscu parkingowym. Wartość samochodu w chwili kradzieży wynosiła 41.000 zł, zaś wartość przedmiotów znajdujących się w środku – 1.350 zł. (...) było ubezpieczone w pełnym zakresie w Towarzystwie (...), które wypłaciło A. O. (1) odszkodowanie za skradzione auto.

(zeznania świadka A. O. (1) k. 2 – 4 tom zdarzeniowy 70/I, k. 8589v – 8590 tom XV sądowy, pismo z (...) z dn. 30.08.2012 k. 18 tom zdarzeniowy 70/I)

T. J. (1) wypożyczonym w dniu 25 czerwca 2012 roku przez siebie i P. R. (1) w wypożyczalni samochodów przy ul. (...) w Ł. samochodem marki P. o numerze rejestracyjnym (...) poruszał się po województwie (...). Wypożyczony pojazd marki P. (...) w dniu 4 lipca 2012 roku o godz. 02:48 wyjechał z K. i przemieścił się na ul. (...) w Ł., gdzie parkował o godz. 04:35 i gdzie dokonano kradzieży pojazdu marki C. (...). Następnie wypożyczony samochód o godz. 05:23 parkował przy ul. (...) w pobliżu miejsca zamieszkania P. P. (1). O godz. 08:36 T. J. (1) powrócił do swojego miejsca zamieszkania, a następnie przemieścił się do I., gdzie parkował w godz. 12:14 – 15:07. Prawdopodobnie w tym miejscu doszło do przekazania skradzionego samochodu paserowi. O godz. 17:42 T. J. (1) powrócił przez K. w rejon swojego miejsca zamieszkania.

(zeznania świadka P. W. (2) k. 2549 – 2551 tom XIII, k. 8625v tom XVI sądowy, umowa najmu k. 2613 tom XIV, zeznania świadka M. G. (2) k. 2552 – 2554 tom XIII, k. 7389v tom X sądowy, analiza kryminalistyczna k. 3751 – 3796 tom XIX, wyjaśnienia oskarżonego T. J. (1) k. 4605 tom XXIV, k. 7021v – 7023 tom VIII sądowy)

Samochód marki C. (...) koloru błękitnego o numerze rejestracyjnym (...) i numerze VIN (...), stanowiący własność H. S., P. S. i A. S. (3) , został zaparkowany w dniu 4 lipca 2012 roku około godz. 16:45 na parkingu przyblokowym w Z. przy ul. (...). Następnie P. S. był przy samochodzie, robiąc w nim porządki około godz. 19.00. Po wykonanych pracach, pojazd został zamknięty i zabezpieczony. Następnego dnia około godz. 6:30 P. S. zauważył brak samochodu. Wartość pojazdu w chwili kradzieży wynosiła 37.000 zł. (...) było ubezpieczone w pełnym zakresie w (...), które wypłaciło odszkodowanie.

(zeznania świadka P. S. k. 1 – 3 tom zdarzeniowy 84/I, k. 7550v tom X sądowy)

T. J. (1) wypożyczonym w dniu 25 czerwca 2012 roku przez siebie i P. R. (1) w wypożyczalni samochodów przy ul. (...) w Ł. samochodem marki P. o numerze rejestracyjnym (...) poruszał się po województwie (...). Wypożyczony pojazd marki P. (...) w dniu 4 lipca 2012 roku o godz. 21:23 wyjechał spod adresu zamieszkania T. J. (1) i przemieścił się do Z.. Pojazd parkował o godz. 22:34 na ul. (...) w pobliżu ul. (...), gdzie dokonano kradzieży pojazdu marki C. (...). Następnie o godz. 23:44 T. J. (1) powrócił do swojego miejsca zamieszkania.

(zeznania świadka P. W. (2) k. 2549 – 2551 tom XIII, k. 8625v tom XVI sądowy, umowa najmu k. 2613 tom XIV, zeznania świadka M. G. (2) k. 2552 – 2554 tom XIII, k. 7389v tom X sądowy, analiza kryminalistyczna k. 3751 – 3796 tom XIX, wyjaśnienia oskarżonego T. J. (1) k. 4605 tom XXIV, k. 7021v – 7023 tom VIII sądowy)

Samochód marki P. (...) koloru czarnego o numerze rejestracyjnym (...) i numerze VIN (...), stanowiący własność T. W. , został zaparkowany w dniu 04 lipca 2012 roku około godz. 22:15 na terenie posesji przy ul. (...) w K.. Pojazd został zamknięty i zabezpieczony. Do godz. 02.00 pojazd był widziany przez pokrzywdzonego. Następnego dnia około godz. 10:00 pokrzywdzony stwierdził brak samochodu. Wartość samochodu w chwili kradzieży wynosiła 22.000 zł. (...) było ubezpieczone w zakresie OC I MC (tzw. minicasco obejmujące ubezpieczenie od kradzieży) w Towarzystwie (...), które wypłaciło odszkodowanie.

(zeznania świadka T. W. k. 1 – 3 tom zdarzeniowy 71/I, k. 7549 tom X sądowy)

T. J. (1) wypożyczonym w dniu 25 czerwca 2012 roku przez siebie i P. R. (1) w wypożyczalni samochodów przy ul. (...) w Ł. samochodem marki P. o numerze rejestracyjnym (...) poruszał się po województwie (...). Wypożyczony pojazd marki P. (...) w dniu 5 lipca 2012 roku o godz. 02:14 wyjechał spod adresu zamieszkania T. J. (1) i przemieścił się do K.. Pojazd parkował w godz. 03:48 – 03:53 przy ul. (...), gdzie dokonano kradzieży pojazdu marki P. (...). Następnie pojazd przemieścił się na teren dzielnicy W., gdzie prawdopodobnie nastąpiło przekazanie skradzionego auta paserowi. T. J. (1) o godz. 06:20 powrócił do swojego miejsca zamieszkania.

(zeznania świadka P. W. (2) k. 2549 – 2551 tom XIII, k. 8625v tom XVI sądowy, umowa najmu k. 2613 tom XIV, zeznania świadka M. G. (2) k. 2552 – 2554 tom XIII, k. 7389v tom X sądowy, analiza kryminalistyczna k. 3751 – 3796 tom XIX, wyjaśnienia oskarżonego T. J. (1) k. 4605 tom XXIV, k. 7021v – 7023 tom VIII sądowy)

Samochód marki C. (...) koloru czarnego o numerze rejestracyjnym (...) i numerze VIN (...), użytkowany służbowo przez J. S. (2) zatrudnioną w (...) z siedzibą w N. i będący w leasingu firmy (...) sp. z o.o., został zaparkowany w dniu 19 lipca 2012 roku około godziny 20:00 na parkingu podblokowym w A. przy ul. (...). Samochód posiadał zabezpieczenia fabryczne, centralny zamek z autoalarmem. Następnego dnia około godz. 07:00 J. S. (2) stwierdziła brak samochodu. Po sprawdzeniu okazało się, że na telefonie komórkowym o godz. 05.33 została odebrana wiadomość o awarii silnika i obowiązku zatrzymania się. Wartość samochodu w chwili kradzieży wynosiła 60.000 zł. (...) było ubezpieczone w pełnym zakresie w Towarzystwie (...) S.A., Oddział w W.. (...) zostało odnalezione w jednym z garaży w Ł. przy ul. (...) przynależnym do mieszkania stanowiącego własność P. B. (2), który jednakże nie posiadał wiedzy, kto mógłby korzystać z przedmiotowego garażu. Pokrzywdzona rozpoznała pojazd będący w jej użytkowaniu podczas okazania w dniu 20 lipca 2012 roku. (...) to posiadało drobne uszkodzenia zarówno na zewnątrz jak i w środku, zaś z wnętrza pojazdu zniknęła nawigacja satelitarna. Pokrzywdzona odzyskała skradziony samochód, a szkoda została pokryta w ramach ubezpieczenia AC w wysokości 4.500 zł.

(zeznania świadka J. S. (2) k. 5 – 6, k. 20 – 21, k. 29 - 30 tom zdarzeniowy 11/I, k. 7550 – 7550v tom X sądowy, protokół oględzin k. 17 – 19 tom zdarzeniowy 11/I, pokwitowanie odbioru k. 22 tom zdarzeniowy 11/I)

K. K. (6), który zawiadomił o zdarzeniu policję, rozpoznał oskarżonego T. J. (1) jako jednego z czterech osób, które uczestniczyły w kradzieży (...) C4. Mężczyzna ten trzymał w ręku przenośny komputer, który podłączył w samochodzie.

(zeznania świadka K. K. (6) k. 32 – 33, k. 34 – 35, k. 42 – 43 tom zdarzeniowy 11/I, k. 7551 – 7551v tom X sądowy, wyjaśnienia oskarżonego T. J. (1) k. 2783 – 2786 tom XIV, k. 7021v – 7023 tom VIII sądowy)

Samochód marki M. (...), wartości 100 000 zł, koloru czarnego o numerze rejestracyjnym (...) i numerze VIN (...), stanowiący własność S. K. (2) i użytkowany przez jego syna M. K. (2) , został zaparkowany w dniu 9 sierpnia 2012 roku między około godz. 21:00 w pobliżu posesji w P. przy ul. (...). Samochód posiadał zabezpieczenia fabryczne, centralny zamek, immobilizer. Po około 20 minutach M. K. (2) wrócił do auta, w którym zastał dwóch mężczyzn. Na jego widok mężczyźni podjęli ucieczkę, porzucając auto, którym próbowali odjechać. (...) posiadało ślady włamania w postaci wyłamanego zamka w drzwiach lewych od strony kierowcy oraz wyłamanej stacyjki. Koszty naprawy samochodu w wysokości około 2.000 zł pokryła firma ubezpieczeniowa.

(zeznania świadka S. K. (2) k. 7 – 9 tom zdarzeniowy 10/I, k. 8171 tom XIII sądowy, zeznania świadka M. K. (2) k. 11 – 12, k. 23 tom zdarzeniowy 10/I, k. 8171v – 8172 tom XIII sądowy, zeznania świadka L. W. (1) k. 28 – 29 tom zdarzeniowy 10/I, k. 7669 tom XI sądowy, protokół oględzin miejsca k. 13 – 14 tom zdarzeniowy 10/I)

M. K. (2) rozpoznał T. J. (1) jako osobę, która wysiadała z samochodu i uczestniczyła w usiłowaniu kradzieży pojazdu marki M.. Oświadczył, że drugiego ze sprawców nie widział dobrze i nie jest w stanie go opisać.

(zeznania świadka M. K. (2) k. 11 – 12, k. 23 tom zdarzeniowy 10/I, k. 8171v – 8172 tom XIII sądowy, wyjaśnienia T. J. k. 4605 tom XXIV, k. 7021v – 7023 tom VIII sądowy)

Na pojeździe marki M. (...) zabezpieczono ślad w postaci odcisku palca, który pochodził od wielkiego palca lewej ręki P. R. (1).

(ekspertyza kryminalistyczna z zakresu badań daktyloskopijnych k. 4974 – 4980 tom XXVI)

W zamku w lewych przednich drzwiach pojazdu oraz w stacyjce zabezpieczono metalowe przedmioty tzw. „łamaki”, które są typowymi narzędziami włamań do pojazdów i używane są do niepowołanego otwierania np. zamków drzwi samochodowych oraz uruchamiania wyłącznika zapłonu.

(protokół oględzin miejsca k. 13 – 14 tom zdarzeniowy 10/I, opinia kryminalistyczna k. 1754 – 1756 tom IX)

Samochód marki B. (...) koloru czarnego o numerze rejestracyjnym (...) i numerze VIN (...), stanowiący własność A. O. (2) i użytkowany przez jego wnuka, M. M. (1) , został zaparkowany w dniu 26 sierpnia 2012 roku około godz. 17:00 na parkingu przyblokowym przy ul. (...) w P.. Pojazd został zamknięty na centralny zamek i zabezpieczony. Ostatni raz widziany był przez M. M. (1) tego samego dnia około godz. 21:00. Następnego dnia około godz. 09:00 M. M. (2) stwierdził, że auto zostało skradzione. Wartość pojazdu w chwili kradzieży wynosiła 70.000 zł, zaś aparatu fotograficznego znajdującego się wewnątrz – 1.400 zł. (...) było ubezpieczone w zakresie OC w firmie (...). W nocy 29 sierpnia 2012 roku z M. M. (1) skontaktował się telefonicznie nieznany mężczyzna, który poinformował, iż samochód marki B. o numerze rejestracyjnym (...) jest zaparkowany w okolicach Szpitala Centrum (...) w Ł.. Osoba ta nie żądała okupu za skradziony pojazd. Pokrzywdzony udał się pod wskazany adres i na trawniku w pobliżu rzędu domów zauważył swój pojazd. Okazało się, że drzwi od strony kierowcy były otwarte. Auta nie dało się jednak uruchomić, w związku z czym M. M. (1) wezwał pomoc drogową, która odwiozła jego samochód do P.. Pokrzywdzony w odnalezionym aucie stwierdził uszkodzoną wkładkę zamka drzwi od strony kierowcy, powyjmowane schowki i zaślepki w bagażniku od akumulatora, porysowany tylni zderzak z lewej strony. Pokrzywdzony powstałe szkody naprawił we własnym zakresie, zaś wartość szkód oceniono na kwotę 550 zł. Z wnętrza pojazdu skradziono aparat fotograficzny, stąd też łączna wartość poniesionej szkody w wyniku zdarzenia wyniosła 1950 zł.

(zeznania świadka M. M. (3) k. 5 – 6, k. 16 – 20, k. 40 – 42 tom zdarzeniowy 33/I, k. 8993 tom XVII sądowy, protokół oględzin rzeczy k. 22 – 24 tom zdarzeniowy 33/I)

Przedmiotowy samochód osobowy marki B. o numerze rejestracyjnym (...) był przechowywany na posesji w Ł. przy ul. (...) należącej do K. P. (1) i S. P. (1). R. K. (1) umówił się z S. P. (1), że będzie płacił mu 400 zł za przechowanie samochodu przez jeden – dwa dni, 1.200 zł za rozebranie samochodu i 2.500 zł za wstawienie numerów. Pojazd ten został przyprowadzony przez R. K. (1) i był zaparkowany na terenie ich posesji przez około tydzień. W samochodzie tym znajdowały się dokumenty i paszport na nazwisko M. M. (1). (...) to próbował uruchomić R. K. (1), a później także P. R. (1) ps. (...), jednakże z uwagi na bezskuteczne próby mężczyźni ci zdecydowali się holować ten pojazd.

(zeznania świadka K. P. (1) k. 1223 – 1228, k. 1229 - 1231 tom VII, k. 8468v tom XV sądowy, zeznania świadka S. P. (1) k. 1072 – 1079, k. 1173 – 1174 tom VI, k. 8469 – 8469v tom XV sądowy, wyjaśnienia R. K. k.4588 tom XXIV, wyjaśnienia P. R. k.4594-4595 tom XXIV)

Samochód marki M. (...) koloru błękitnego o numerze rejestracyjnym (...) i numerze VIN (...), stanowiący własność firmy K2 (...) S.A. z siedzibą w W. , został zaparkowany przez pracownika w/w firmy w dniu 31 sierpnia 2012 roku na miejscu postojowym przy Al. (...) w W. na tyłach budynku firmy K2 (...) S.A. Pojazd został zamknięty i zabezpieczony. W dniu 5 września 2012 roku około godz. 08:15 W. B. zauważył brak auta na miejscu parkingowym. Wartość samochodu w chwili kradzieży wynosiła 55.000 zł. (...) było ubezpieczone w pełnym zakresie w towarzystwie (...), które wypłaciło odszkodowanie z tytułu kradzieży samochodu.

(zeznania świadka W. B. k. 2 – 5, tom zdarzeniowy 86/I, k. 7958v tom XII sądowy)

Na terenie posesji przy ul. (...) w Ł. użytkowanej przez T. R. (1) zabezpieczono m.in. skrzynię biegów o nr (...) od samochodu marki M. (...). Posesja ta użytkowana była także przez P. B. (1).

(protokół przeszukania k. 2417 – 2427 tom XIII, dokumentacja fotograficzna k. 4393 – 4440 tom XXIII)

Ustalono, że zabezpieczona skrzynia biegów o nr (...) posiada oryginalne numery i pochodzi od samochodu marki M. (...). Z informacji przekazanych przez M. (...) wynika, iż jest to skrzynia biegów od samochodu marki M. o nr rej. (...) i numerze VIN (...).

(opinia kryminalistyczna k. 28 – 30 tom zdarzeniowy 86/I, pismo z M. (...) k. 31, tom zdarzeniowy 86/I)

Samochód marki H. (...) koloru srebrnego o numerze rejestracyjnym (...) i numerze VIN (...), stanowiący własność J. C. (1) i użytkowany przez A. M. (3) , której auto zostało darowane w prezencie, został zaparkowany w dniu 7 września 2011 roku około godz. 16:00 na parkingu niestrzeżonym przy ul. (...) na tyłach budynku (...) D. Ż.. Pojazd został zamknięty i zabezpieczony. (...) posiadało fabryczne zabezpieczenia w postaci centralnego zamka, immobilizera i autoalarmu. Następnego dnia około godz. 07:40 A. M. (3) zauważyła brak pojazdu na miejscu parkingowym. Wartość samochodu w chwili kradzieży wynosiła 75.000 zł, zaś przedmiotów znajdujących się wewnątrz – około 300 zł. (...) było ubezpieczone w pełnym zakresie w (...) S.A.

(zeznania świadka A. M. (3) k. 8 – 10, k. 23 – 24 tom zdarzeniowy 78/I, k. 8762v tom XVI sądowy)

Na podstawie nagrania z monitoringu ustalono, iż o godz. 05:19 na parking wjechał pojazd osobowy, z którego wysiadły dwie osoby i poszły wzdłuż budynku. O godz. 05:20 pojazd koloru srebrnego wyjechał z parkingu, mijając idące osoby. Kierowca samochodu marki H. (...) nie był jednak widoczny na nagraniu.

(protokół oględzin rzeczy k. 31 – 34 tom zdarzeniowy 78/I)

Na terenie posesji przy ul. (...) w Ł. użytkowanej przez T. R. (1) zabezpieczono m.in. silnik samochodu marki H. (...) numerem pod kodem kreskowym na naklejce (...). Posesja ta użytkowana była także przez P. B. (1).

(protokół przeszukania k. 2417 – 2427 tom XIII, dokumentacja fotograficzna k. 4393 – 4440 tom XXIII)

Ustalono, że numer identyfikacyjny silnika o treści: (...) jest numerem przerobionym. Odczytano także znaki pierwotnego numeru identyfikacyjnego silnika o treści (...). Z informacji przekazany przez (...) Ltd. Oddział w Polsce wynika, iż jest to silnik od samochodu marki H. o nr VIN – (...) o numerze rejestracyjnym (...).

(opinia kryminalistyczna k. 59 – 62 tom zdarzeniowy 78/I, pismo z (...) Ltd. Oddział w Polsce k. 63, tom zdarzeniowy 78/I)

Samochód marki M. (...) koloru czerwonego o numerze rejestracyjnym (...) i numerze VIN (...), stanowiący własność M. W. (1) , został zaparkowany w dniu 10 września 2012 roku na parkingu strzeżonym przy skrzyżowaniu ul. (...) i ul. (...). Pokrzywdzony otrzymał od pracownika kartę parkingową oznaczoną numerem 20. Pojazd posiadał immobilizer i autoalarm. W dniu 29 września 2012 roku około godz. 10:30 pokrzywdzony zorientował się, że jego auto zostało skradzione. Wartość samochodu w chwili kradzieży wynosiła 69.000 zł. (...) było ubezpieczone w pełnym zakresie w firmie (...).

(zeznania świadka M. W. (1) k. 18 – 20, k. 44 – 45, k. 61 – 63, k. 67 tom zdarzeniowy 30/I, k. 7663v – 7664 tom XI sądowy)

W garażu w miejscowości S. A. przy ul. (...) funkcjonariusze policji ujawnili samochód osobowy marki M. (...) o numerze rejestracyjnym (...). Podczas oględzin nie stwierdzono uszkodzeń zamka ani jego wnętrza, samochód nie nosił także śladów ingerencji w pola numerowe. Pokrzywdzony rozpoznał pojazd stanowiący jego własność. (...) posiadało uszkodzenia w postaci braku szyb w prawych i lewych przednich drzwiach, a z wnętrza zniknęły przedmioty należące do pokrzywdzonego. Pokrzywdzony odzyskał skradziony samochód i otrzymał odszkodowanie z tytułu poniesionych szkód w wysokości 15.000 zł.

(protokół eksperymentu procesowego k. 5 – 8 tom zdarzeniowy 30/I, protokół przeszukania posesji k. 9 – 11 tom zdarzeniowy 30/I, K. 1328 – 1330 tom VII, protokół oględzin rzeczy k. 12 – 14 tom zdarzeniowy 30/I, zeznania świadka M. W. (1) k. 67 tom zdarzeniowy 30/I, k. 7663v – 7664 tom XI sądowy, protokół okazania rzeczy k. 58 – 59 tom zdarzeniowy 30/I, pokwitowanie k. 72 – 74 tom zdarzeniowy 30/I)

R. K. (1) wskazał w miejscowości S. A. przy ul. (...) posesję należącą do jego matki, którą użytkował i wykorzystywał do przechowywania pojazdów pochodzących z przestępstwa.

(protokół eksperymentu procesowego k. 1324 – 1327 tom VII, wyjaśnienia R. K. k. 4588 tom XXIV)

Samochód marki H. (...) koloru kawowego o numerze rejestracyjnym (...) i numerze VIN (...), stanowiący własność B. A. , został zaparkowany w dniu 11 września 2012 roku około godz. 16:00 na parkingu strzeżonym przy ul. (...) w Ł., będącym własnością B. N. i J. S. (3). Pojazd został zamknięty na centralny zamek i zabezpieczony. Następnego dnia około godz. 07:00 B. A. stwierdziła brak auta na miejscu parkingowym. Wartość samochodu w chwili kradzieży wynosiła 150.000 zł. Pojazd był ubezpieczony w pełnym zakresie w towarzystwie (...). Tego samego dnia pracownik parkingu, W. J. (1), dowiedział się dopiero od B. A. o kradzieży jej samochodu. Pokrzywdzona miała przy sobie przepustkę na parking. Podczas dyżuru w nocy z 11 na 12 września 2012 roku S. F. nie zauważył na parkingu nic niepokojącego.

(zeznania świadka B. A. k. 12 – 15, k. 70 – 73 tom zdarzeniowy 17/I, k. 7665v – 7666 tom XI sądowy, zeznania świadka W. J. (1) k. 7 – 8 tom zdarzeniowy 17/I, k. 7664 – 7664v tom XI sądowy, zeznania świadka S. F. k. 26 tom zdarzeniowy 17/I, k. 8592v tom XV sądowy, zeznania świadka B. N. k. 107 – 109 tom zdarzeniowy 17/I, k. 7666v – 7667 tom XI sądowy, zeznania świadka J. S. (3) k. 112 – 114 tom zdarzeniowy 17/I)

Na miejscu zdarzenia ustalono, iż w zachodnio – południowym narożniku ogrodzenia parkingu została przecięta siatka, w związku z czym powstał otwór o wymiarach 50 cm na 145 cm. Na miejscu znaleziono też niedopałki papierosów.

(protokół oględzin miejsca k. 9 – 11 tom zdarzeniowy 17/I)

R. K. (1) zwrócił się do F. W. (1) z prośbą o przechowanie samochodu pochodzącego z przestępstwa. Miało to być (...). R. K. (1) oferował oskarżonemu za przechowanie samochodu 400 zł. F. W. (1) zgodził się na przechowanie kradzionego samochodu i poprosił o przysługę szwagra, R. C. (1). Samochód został więc zaparkowany przez R. K. (1) i R. U. w R. przy ul. (...) tak by nie było widać go z ulicy. Następnie R. K. (1) i R. U. zabrali z wnętrza pojazdu monitory, które były przymocowane do zagłówków. W pozostawionym pojeździe był uszkodzony zamek w drzwiach od strony kierowcy. Zanim auto zostało zabrane z posesji, zostały zamienione tablice rejestracyjne na numer zaczynający się od WP lub WG. Samochód, pomimo pierwotnych ustaleń, zaparkowany był na przedmiotowej posesji około dwa i pół tygodnia a nie trzy dni. Oskarżony otrzymał za przechowanie samochodu 400 zł. Pojazd marki H. (...) został przestawiony na posesję K. i S. P. (1) w Ł. przy ul. (...) w Ł., gdzie na prośbę R. K. (1) został przerobiony przez P. B. (1).

(wyjaśnienia oskarżonego F. W. (1) k. 29 – 36, k.58-61, k. 62 – 68 tom I, k. 7025 – 7025v, k. 7049v – 7050 tom VIII sądowy, k. 7284v – 7285 tom IX sądowy, wyjaśnienia oskarżonego P. B. (1) k. 4590 – 4591 tom XXIV, k. 7020v – 7021v tom VIII sądowy, zeznania świadka R. C. (1) k. 1802 – 1804 tom X, k. 7497 – 7497v tom X sądowy, wyjaśnienia R. K. k.4588 tom XXIV, wyjaśnienia R. U. k. 4599 tom XXIV, k.7023-7024 tom VIII sądowy )

W dniu 26 listopada 2012 roku funkcjonariusze policji ujawnili na parkingu strzeżonym przy ul. (...) w Ł., stanowiącym własność M. M. (4), samochód osobowy marki H. (...) o nr rej. (...). Pojazd ten został zaparkowany przez nieznanego mężczyznę, który poinformował, iż auto zostanie odebrane przez jego partnerkę. Od tamtego czasu nikt nie odebrał samochodu. Ustalono, że właścicielką pojazdu była J. J. (1), natomiast P. K. (4) w jej imieniu w dniu 27 września 2012 roku złożył do Wydziału Komunikacji wniosek o rejestrację pojazdu wraz z dokumentami, wśród których było zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu marki H. (...) o nr rej. (...) wystawione przez C. K., a także umowa sprzedaży samochodu marki H. (...) o numerze rejestracyjnym (...) z dnia 20 września 2012 roku pomiędzy J. J. (1) a K. Ł. (1) i faktura VAT z dnia 21 sierpnia 2012 roku dotycząca zakupu pojazdu marki H. (...) przez K. Ł. (1). Tego samego dnia Prezydent Miasta Ł. wydał decyzję o czasowej rejestracji pojazdu marki H. (...) na nazwisko J. J. (1). Z uwagi na wątpliwości co do pochodzenia auta, został on zabezpieczony celem wykonania badań mechanoskopijnych, w trakcie których ustalono, iż numer identyfikacyjny nadwozia VIN (...) w badanych samochodzie nie został fabrycznie mu nadany. Znajdował się on na wspawanym pozafabrycznie elemencie nadwozia. Ponadto stwierdzono, że w pojeździe tym są ślady usunięcia tabliczki znamionowej z nr VIN.

(notatka urzędowa z dn. 26.11.2012 r. k. 56 tom zdarzeniowy 17/I, zeznania świadka M. M. (4) k. 59 – 60, k. 101 – 102 tom zdarzeniowy 17/I, k. 7665 – 7665v tom XI sądowy, opinia kryminalistyczna k. 78 – 85 tom zdarzeniowy 17/I, dokumentacja z Wydziału Komunikacji k. 87 – 99 tom zdarzeniowy 17/I, wyjaśnienia oskarżonego P. B. (1) k. 4590 – 4591 tom XXIV, k. 7020v – 7021v tom VIII sądowy)

K. Ł. (1) była konkubiną P. R. (1) od marca 2012 do listopada 2012 roku. W tym czasie mieszkała z nim w jego mieszkaniu. W maju 2012 roku za pośrednictwem P. R. (1) poznała J. J. (1), z którą jednak nie zawarła umowy sprzedaży samochodu marki H. (...). Podpisy na fakturze VAT nr (...) i na umowie sprzedaży samochodu nie zostały przez nią nakreślone. Nigdy nie dawała nikomu swojego dowodu osobistego, jak również nie zgubiła lub nie skradziono jej również dokumentów.

(zeznania świadka K. Ł. (1) k. 120 – 122, k. 130 – 131 tom zdarzeniowy 17/I, k. 8731v tom XVI sądowy, opinia kryminalistyczna k. 5179 – 5199 tom XXVII)

Pojazd został rozpoznany przez B. A. podczas okazania w dniu 30 listopada 2012 roku jako jej własność. Pokrzywdzona stwierdziła brak monitorów zamocowanych na oparciach foteli. Samochód został przekazany firmie ubezpieczeniowej, która wypłaciła odszkodowanie z tytułu kradzieży pojazdu.

(zeznania świadka B. A. k. 12 – 15, k. 70 – 73 tom zdarzeniowy 17/I, k. 7665v – 7666 tom XI sądowy)

Samochód marki B. (...) koloru szarego o numerze rejestracyjnym (...) i numerze (...), stanowiący własność W. P. (1) , został zaparkowany w dniu 11 września 2012 roku około godz. 18:00 na parkingu strzeżonym przy ul. (...) w Ł., będącym własnością B. N. i J. S. (3). Pojazd został zamknięty na centralny zamek i zabezpieczony poprzez uruchomienie immobilizera. Następnego dnia około godz. 08:30 W. P. (1) stwierdził brak auta na miejscu parkingowym. O powyższym poinformował pracownika parkingu i jedną z właścicielek, która była obecna na miejscu wraz z funkcjonariuszami policji. Okazało się bowiem, że tej samej nocy został skradziony jeszcze jeden pojazd ( H. (...) o nr rej. (...) opisany powyżej). Podczas dyżuru w nocy z 11 na 12 września 2012 roku S. F. nie zauważył na parkingu nic niepokojącego. Wartość samochodu w chwili kradzieży wynosiła 49.000 zł. Pojazd był ubezpieczony w pełnym zakresie w towarzystwie (...). Po kradzieży tych aut pan F. nie stawił się już w pracy.

(zeznania świadka W. P. (1) k. 21, k. 29 – 30, k. 105 – 106 tom zdarzeniowy 17/I, k. 7664v – 7665 tom XI sądowy, zeznania świadka W. J. (1) k. 7 – 8 tom zdarzeniowy 17/I, k. 7664 – 7664v tom XI sądowy, zeznania świadka S. F. k. 26 tom zdarzeniowy 17/I, zeznania świadka B. N. k. 107 – 109, k. 110 – 111 tom zdarzeniowy 17/I, k. 7666v – 7667 tom XI sądowy, zeznania świadka J. S. (3) k. 112 – 114, k. 115 – 116 tom zdarzeniowy 17/I, 7666v – (...) tom XI sądowy, protokół oględzin miejsca k. 9 – 11 tom zdarzeniowy 17/I)

W dniu 13 albo 14 września 2012 roku z W. P. (1) skontaktowała się jedna z właścicielek parkingu strzeżonego i poprosiła o spotkanie, w którym uczestniczył pokrzywdzony oraz obie właścicielki parkingu. Jedna z kobiet zapytała pokrzywdzonego, czy chce wykupić auto za kwotę 14.000 zł. Pokrzywdzony poinformował, iż jest zainteresowany odzyskaniem pojazdu, ale nie zamierza za to płacić. Na tym spotkanie zostało zakończone. W tym czasie J. S. (3) i B. N. ustaliły z nieznanym im mężczyzną, który kontaktował się z nimi w sprawie skradzionego auta, kwotę wykupu tego samochodu na 8.000 zł. Podczas spotkania na Placu (...) w Ł. J. S. (3) i B. N. zapłaciły nieznanemu mężczyźnie kwotę 8.000 zł w zamian za zwrot samochodu marki B. (...). Następnie w dniu 15 września 2012 roku około godz. 19:30 W. P. (1) został poinformowany telefonicznie przez jedną z kobiet, prawdopodobnie B. N., o tym, że jego auto zaparkowane było na ul. (...) w Ł.. W drodze na wskazane miejsce zauważył B. N., która wskazała mu kierunek, w jakim powinien się udać. Pod wskazanym adresem pokrzywdzony odnalazł swój samochód i niezwłocznie zawiadomił policję. Zauważył, że w pojeździe uszkodzona była wkładka zamka, a w przednim zderzaku zdjęto zaślepkę od haka holowniczego. Pokrzywdzony uzyskał odszkodowanie z tytułu poniesionych szkód. Funkcjonariusze policji zabezpieczyli w pojeździe ślady osmologiczne i biologiczne. (...) zostało zwrócone pokrzywdzonemu.

(zeznania świadka W. P. (1) k. 21, k. 29 – 30, k. 105 – 106 tom zdarzeniowy 17/I, k. 7664v – 7665 tom XI sądowy, protokół oględzin rzeczy k. 31 – 32 tom zdarzeniowy 17/I, pokwitowanie odbioru k. 34 tom zdarzeniowy 17/I, zeznania świadka B. N. k. 107 – 109, k. 110 – 111 tom zdarzeniowy 17/I, k. 7666v – 7667 tom XI sądowy, zeznania świadka J. S. (3) k. 112 – 114, k. 115 – 116 tom zdarzeniowy 17/I, wyjaśnienia R. K. k.4588 tom XXIV, wyjaśnienia R. U. k. 4599 tom XXIV, k.7023-7024 tom VIII sądowy)

Samochód marki F. (...) o numerze rejestracyjnym (...) i numerze VIN (...), stanowiący własność T. M. (3) , został zaparkowany w dniu 11 września 2012 roku około godz. 18:00 na parkingu przyblokowym przy ul. (...) w Ł.. Pojazd został zamknięty i zabezpieczony. Ostatni raz widziany był przez T. M. (3) tego samego dnia około godz. 20:40. Następnego dnia około godz. 06:20 T. M. (3) zauważył brak auta na miejscu parkingowym. Wartość samochodu w chwili kradzieży wynosiła 13.000 zł. Pojazd był ubezpieczony w pełnym zakresie w firmie ubezpieczeniowej L. D., która wypłaciła odszkodowanie.

(zeznania świadka T. M. (3) k. 4 – 6 tom zdarzeniowy 42/I, k. 8539v tom XV sądowy/

We wrześniu 2012 roku R. K. (1) posiadał samochód marki F. (...), który nabył bez dokumentów za 1.500 zł, a następnie sprzedał innej osobie za 2.500 zł. R. K. (1) miał wiedzę, że auto to pochodzi z przestępstwa.

(wyjaśnienia oskarżonego R. K. (1) k. 2384 – 2385 tom XIII, k. 7050v – 7051v tom VIII sądowy, wyjaśnienia F. W. k. 1706-1709 tom IX, k.7025, k.7049-7050 tom VIII sądowy, k.7284-7285 tom IX sądowy)

Samochód marki C. (...) koloru grafitowego o numerze rejestracyjnym (...) i numerze VIN (...), stanowiący własność R. K. (3) , został zaparkowany w dniu 15 września 2012 roku około godz. 22:00 na parkingu osiedlowym w G. przy ul. (...). Następnego dnia około godz. 06:30 pokrzywdzona zorientowała się, że jej samochód został skradziony. (...) nie posiadało alarmu, a tylko immobilizer oraz centralny zamek. Cechą charakterystyczną pojazdu było zarysowanie na dachu z prawej strony oraz ślad po szpachlowaniu i lakierowaniu w środkowej części auta. Wartość samochodu w chwili kradzieży wynosiła 50.000 zł. Pojazd był ubezpieczony w zakresie OC w (...) W..

(zeznania świadka R. K. (3) k. 63 – 64, k. 76 – 78 tom zdarzeniowy 8/I, k. 7667v – 7668 tom XI sądowy, faktura k.65 tom zdarzeniowy 8/I)

Samochód marki C. (...) przechowywany był na posesji K. i S. P. (1), gdzie dokonano przerobienia go na samochód marki F. (...). Pojazd ten został przyprowadzony przez R. K. (1), na posesję przywieziono także fragment karoserii samochodu marki F. (...), z której mieli wyciąć numery identyfikacyjne i wspawać je do (...). S. P. (1) dokonał przerobienia samochodu zgodnie z zaleceniami R. K. (1). Pojazd ten został odebrany przez R. K. (1).

(zeznania świadka K. P. (1) k. 1223 – 1228 tom VII, k. 8468v tom XV sądowy, zeznania świadka S. P. (1) k. 1072 – 1079 tom VI, k. 8469 – 8469v tom XV sądowy, wyjaśnienia R. K. k.4588 tom XXIV, k.7050-7051, tom VIII sądowy )

R. K. (1) po uprzednim uzgodnieniu z F. W. (1) zaparkował na jego posesji samochód marki F. (...) do czasu dokonania formalności związanych z rejestracją tego auta. Po około 3 dniach F. W. (1) wraz z R. K. (1) udali się na ul. (...) do S. i K. P. (1), gdzie F. W. (1) dowiedział się, że samochód marki F. (...) został przerobiony z pojazdu marki C. (...). Samochodem marki F. (...) kierował F. W. (1).

(wyjaśnienia oskarżonego F. W. (1) k. 69 – 78 tom I, k. 7025 – 7025v, k. 7049v – 7050 tom VIII sądowy, k. 7284v – 7285 tom IX sądowy)

W dniu 3 października 2012 roku w (...) w Ł. przy ul. (...) zostało przeprowadzone badanie techniczne samochodu marki F. (...) o numerze VIN (...) – numer badania okresowego (...) i numer zaświadczenia po badaniu dodatkowym (...). W rejestrze badań technicznych brak jest dokumentacji fotograficznej tego pojazdu. Badanie diagnostyczne zostało wykonane przez C. K..

(zeznania świadka G. P. k. 2058 – 2060 tom XI, k. 7387v – 7388 tom X sądowy)

W (...) w Ł. przy ul. (...) zatrudnionych było czterech diagnostów, z których każdy posiadał swoją pieczątkę. Pieczątki zawsze przechowywane są w szafie pancernej, przed rozpoczęciem pracy były z niej pobierane i chowane po zakończeniu dnia pracy. Dostęp do szafy miał każdy z diagnostów i wykluczone było, by osoba trzecia mogła mieć do niej dostęp. Do badania diagnostycznego pojazdu sprowadzonego z zagranicy wymagane były dokumenty w postaci: dowodu rejestracyjnego, umowy kupna – sprzedaży i tłumaczenia przysięgłego w/w dokumentów. W takim przypadku także wpisanie barwy nadwozia do dokumentu identyfikacyjnego było jednym z parametrów. Na podstawie dowodu rejestracyjnego dokonywano sprawdzenia numeru VIN, tabliczki znamionowej pojazdu i porównania zapisów w dokumentach ze stanem faktycznym auta. Po wykonanym badaniu dokonywano wpisu do elektronicznego rejestru badań z wynikiem negatywnym bądź pozytywnym, a następnie wydawano zaświadczenie z przeprowadzonego badania technicznego oraz dokument identyfikacyjny pojazdu. Na koniec dnia pracy każdy diagnosta sporządzał wydruk dziennego rejestru badań, który był załączany w formie papierowej do segregatora. W przypadku dokonania zmian konstrukcyjnych w pojeździe wykonywana była dokumentacja fotograficzna.

(zeznania świadka G. P. k. 2058 – 2060 tom XI, k. 7387v – 7388 tom X sądowy)

Następnie z P. G. (1) skontaktował się R. K. (1), który poinformował go, iż musi zarejestrować i oclić kilka samochodów. P. G. (1) zgodził się podać swoje dane osobowe celem zarejestrowania na niego jednego z samochodów. Po tym zdarzeniu kontakt z R. K. (1) urwał się. Na dane P. G. (1) został zarejestrowany samochód, jednakże P. G. (1) osobiście nie wypełniał stosownego wniosku. Nie podpisał także upoważnienia, jego podpis został sfałszowany, nie był również na przeglądach technicznych pojazdu.

(zeznania świadka P. G. (1) k. 1353 – 1357 tom VII, k. 8468 tom XV sądowy)

W dniu 4 października 2012 roku T. M. (4), działając w imieniu P. G. (1), złożył w Wydziale Komunikacji dokumenty dotyczące nabycia pojazdu marki F. (...), dokonanych przeróbek i zaświadczeń o dopuszczeniu pojazdu do ruchu wydane przez C. K.. Tego samego dnia Prezydent Miasta Ł. wydał decyzję o czasowej rejestracji pojazdu marki F. (...), nadając mu nr rej. (...).

(dokumentacja z Wydziału Komunikacji k. 98 – 120 tom zdarzeniowy 8/I)

W dniu 7 listopada 2012 funkcjonariusz policji na terenie posesji w miejscowości (...), zatrzymali R. U., T. J. (1) i G. Ł. (1). Wskazane osoby poruszały się samochodem marki F. (...) o nr rej. (...). Ustalono, iż numer VIN o treści (...) umieszczony na karoserii pojazdu wykazuje cechy fabrycznego wykonania, jednak nie został on fabrycznie nadany dla przedmiotowego pojazdu – znajduje się na wspawanym elemencie karoserii, tabliczka znamionowa z nr VIN (...) nie została fabrycznie nadana dla tego pojazdu zaś przedmiotowy pojazd to samochód marki C. (...) o końcowych numerach VIN (...) wyprodukowany w 2011 roku.

(protokół zatrzymania k. 2 – 4 tom zdarzeniowy 8/I, ekspertyza kryminalistyczna nr (...) k. 22 – 28 tom zdarzeniowy 8/I)

Pokrzywdzona rozpoznała pojazd stanowiący jej własność. Pojazd ten jednak został przerobiony na samochód marki F. (...) oraz miał inne numery rejestracyjne. Posiadał także pewne zarysowania, których wcześniej nie było. Pokrzywdzona odzyskała skradziony samochód. Koszt naprawy samochodu wyniósł 13.000 zł. R. K. (3) wniosła o zasądzenie tej kwoty na jej rzecz tytułem naprawienia szkody.

(zeznania świadka R. K. (3) k. 63 – 64, k. 76 – 78 tom zdarzeniowy 8/I, k. 7667v – 7668 tom XI sądowy pokwitowanie k. 125 tom zdarzeniowy 8/I)

Samochód ciężarowy marki M. (...) koloru niebieskiego o numerze rejestracyjnym (...) i numerze VIN (...), stanowiący własność A. J. , został zaparkowany przez J. B. (2) w dniu 19 września 2012 roku około godz. 17:00 na terenie stacji paliw S. w Ł. przy ul. (...). Pojazd posiadał zabezpieczenia fabryczne. Następnego dnia około godz. 06:00 J. B. (2) stwierdził brak pojazdu. Wartość samochodu w chwili kradzieży wynosiła 90.000 zł. (...) było ubezpieczone w pełnym zakresie w Towarzystwie (...).

(zeznania świadka W. D. k. 8 – 10 tom zdarzeniowy 31/I, k. 7668 – 7668v tom XI sądowy, zeznania świadka A. J. k. 24 – 25, k. 32 – 33, k. 45 – 46 tom zdarzeniowy 31/I, k. 7668v – 7669 tom XI sądowy)

We wrześniu 2012 roku z S. P. (1) skontaktował się R. K. (1), który zapytał go, czy spróbuje uruchomić dla niego samochód. S. P. (1) zgodził się, wobec czego mężczyźni udali się za K. Ł. (2), gdzie próbował uruchomić samochód ciężarowy marki M. koloru niebieskiego, który zaparkowany był przy jezdni. W stacyjce umieszczony był łamak. S. P. (1) nie udało się jednak uruchomić silnika tego pojazdu. Ostatecznie samochód przechowywany był przez kilka dni na posesji D. S. (2) przy ul. (...), a następnie został zabrany. Za możliwość parkowania samochodu D. S. (2) otrzymał umówione uprzednio 300 zł.

(zeznania świadka S. P. (1) k. 1188 – 1191 tom VI, k. 8469 – 8469v tom XV sądowy, zeznania świadka D. S. (2) k. 1601 – 1603 tom VIII, k. 7493 tom X sądowy, wyjaśnienia R. K. k.4588 tom XXIV)

W dniu 17 października 2012 roku pojazd został odnaleziony przez policję w miejscowości B. przy posesji numer (...). Pokrzywdzona rozpoznała pojazd stanowiący jej własność. (...) zostało pozbawione dwóch akumulatorów o łącznej wartości 1.300 zł, dwóch nowych opon o łącznej wartości 1.600 zł, które zostały zastąpione innymi, dwóch lewarków w łącznej kwocie 1.000 zł, koła zapasowego o wartości 600 zł, oraz urządzenia Via-B. o wartości 120 zł. Stwierdzono także uszkodzenie zamka drzwi, stacyjki oraz rozrusznika. Koszt naprawy komputera i pękniętej przedniej szyby wyniósł łącznie 2.600 zł. A. J. odzyskała skradziony samochód. Koszt naprawy samochodu wyniósł 2.000 zł, nadto pojazd nie był użytkowany w celach służbowych przez miesiąc, co wiązało się ze stratami rzędu 5.000 zł. A. J. wniosła o zasądzenie na jej rzecz powyższej kwoty tytułem naprawienia szkody.

(zeznania świadka A. J. k. 24 – 25, k. 32 – 33, k. 45 – 46 tom zdarzeniowy 31/I, k. 7668v – 7669 tom XI sądowy, protokół oględzin miejsca k. 34 – 36 tom zdarzeniowy 31/I, pokwitowanie odbioru k. 37 tom zdarzeniowy 31/I)

Samochód marki M. (...) koloru czarnego o numerze rejestracyjnym (...), stanowiący własność (...) S.A. i użytkowany przez T. K. (1) , został zaparkowany w dniu 19 września 2012 roku około godz. 21:00 na parkingu przyblokowym przy ul. (...) w Ł.. Pojazd został zamknięty na centralny zamek i zabezpieczony. Następnego dnia około godz. 07:30 T. K. (1) stwierdził brak auta na miejscu parkingowym. Wartość samochodu w chwili kradzieży wynosiła 59.000 zł. (...) było ubezpieczone w pełnym zakresie w (...).

(zeznania świadka T. K. (1) k. 5 – 7 tom zdarzeniowy 33/I, k.8919 tom XVII sądowy)

R. K. (1), po dokonaniu wraz z R. U. kradzieży samochodu marki M. (...), skontaktował się z F. W. (1) celem zorganizowania miejsca przechowania kradzionego pojazdu. F. W. (1) zadzwonił do K. K. (1) ps. (...), który zgodził się przechować samochód. Następnie R. K. (1) przyjechał do F. W. (1) samochodem marki B. (...), zaś kradziony samochód marki M. prowadzony był przez R. U. ps. (...). Wszyscy udali się na posesję K. K. (1) w R.. Po zaparkowaniu auta na terenie posesji R. K. (1) powiedział K. K. (1), że za przechowanie samochodu otrzyma 500 zł, a pojazd zostanie zabrany za około trzy dni. Samochód marki M. został zabrany z posesji K. K. (1) dopiero po około dwóch tygodniach. Wtedy też R. K. (1) wraz z F. W. (1) udali się do K. K. (1), na jego podwórku R. K. (1) zmienił w pojeździe marki M. tablice rejestracyjne, a następnie uruchomił samochód i odjechał w stronę Rudzkiej G.. Na miejscu kradziony pojazd został przekazany mężczyznom, którzy przyjechali na spotkanie samochodem marki B..

(wyjaśnienia oskarżonego F. W. (1) k. 69 – 78 tom I, , k. 7025 – 7025v, k. 7049v – 7050 tom VIII sądowy, k. 7284v – 7285 tom IX sądowy, wyjaśnienia podejrzanego K. K. (1) k. 1015 - 1020 tom VI, k. 7024 – 7025 tom VIII sądowy, wyjaśnienia R. K. i R. U. k.4588, k. 4599 tom XXIV )

Samochód marki F. (...) koloru srebrnego o numerze rejestracyjnym (...) i numerze VIN (...), stanowiący własność A. G. (2) (uprzednio Z.), został zaparkowany w dniu 19 września 2012 roku o godz. 21:30 na parkingu przyblokowym w Ł. przy ul. (...). Samochód posiadał zabezpieczenia fabryczne. Został także włączony alarm. Następnego dnia około godz. 14:00 pokrzywdzona zauważyła, że jej auto zostało skradzione. Wartość samochodu w chwili kradzieży wynosiła 67.000 zł. (...) było ubezpieczone w pełnym zakresie w firmie (...) S.A., która dokonała wypłaty na rzecz pokrzywdzonej kwoty 67.000 zł tytułem odszkodowania.

(zeznania świadka A. G. (2) (dawniej Z.) k. 13 – 15, k. 29 – 33 tom zdarzeniowy 29/I, k. 8536v – 8537 tom XV sądowy)

R. U. wskazał parking przyblokowy w Ł. przy ul. (...), gdzie stał zaparkowany samochód osobowy marki F. (...) koloru srebrnego, który pochodził z kradzieży. P. też, że dokonał jego kradzieży ale nie pamięta z kim.

(protokół eksperymentu procesowego k. 1332 – 1335 tom VII, wyjaśnienia R. U. k.4599 tom XXIV )

Pokrzywdzona rozpoznała pojazd stanowiący jej własność. Z wnętrza samochodu zniknęły przedmioty w postaci CB radia, okularów przeciwsłonecznych oraz ubrania pokrzywdzonej. W czasie przeprowadzonych oględzin pojazdu stwierdzono uszkodzenia zamka w klamce drzwi przednich lewych. Zabezpieczono przedmiot przypominający uszkodzoną wkładkę zamka. Pojazd marki F. (...) został przekazany firmie (...) S. A, która wypłaciła odszkodowanie.

(zeznania świadka A. G. (2) k. 13 – 15, k. 29 – 33 tom zdarzeniowy 29/I, k. 8536v – 8537 tom XV sądowy, pokwitowanie k. 53 – 58 tom zdarzeniowy 29/I, protokół oględzin rzeczy k 9 – 11 tom zdarzeniowy 29/I, pismo z (...) z dn. 14.06.2013 r. k. 53 tom zdarzeniowy 29/I)

Samochód marki B. (...) koloru czarnego o numerze rejestracyjnym (...) i numerze VIN (...), stanowiący własność L. K. , został zaparkowany w dniu 20 września 2012 roku około godz. 20:00 na parkingu osiedlowym przy ul. (...) w Ł.. Pojazd został zamknięty na centralny zamek i zabezpieczony poprzez uruchomienie autoalarmu. W dniu 22 września 2012 roku około godz. 23:00 L. K. stwierdził, że jego auto zostało skradzione. Wartość samochodu w chwili kradzieży wynosiła 50.000 zł, zaś przedmiotów znajdujących się wewnątrz – 7.300 zł. Pojazd był ubezpieczony w pełnym zakresie w towarzystwie (...) S.A., które wypłaciło odszkodowanie.

(zeznania świadka L. K. k. 2 – 3, k. 11 – 13 tom zdarzeniowy 16/I, k. 8318v – 8319 tom XIV sądowy)

W tamtym czasie R. K. (1) skontaktował się z F. W. (1), pytając, czy może zostawić u niego (...). F. W. (1) zgodził się pod warunkiem, że auto było legalne. Okazało się jednak, iż samochód nie ma wkładki w zamku w drzwiach od strony kierowcy. Po około dwóch i pół tygodnia auto zostało zabrane przez R. K. (1) i R. U..

(wyjaśnienia oskarżonego F. W. (1) k. 69 – 78 tom I, k. 7025 – 7025v, k. 7049v – 7050 tom VIII sądowy, k. 7284v – 7285 tom IX sądowy, wyjaśnienia R. K. i R. U. k.4588 i k.4599 tom )

Pokrzywdzony rozpoznał pojazd będący jego własnością na zdjęciach zabezpieczonych od F. W. (1) na jego karcie pamięci. (...) nie zostało jednak odnalezione.

(zeznania świadka L. K. k. 2 – 3, k. 11 – 13 tom zdarzeniowy 16/I, k. 8318v – 8319 tom XIV sądowy, protokół zatrzymania rzeczy k. 79 – 82 tom I, k. protokół oględzin rzeczy k. 921 – 926 tom V)

W dniu 26 września 2012 roku z K. G. (3) , prowadzącym działalność gospodarczą w postaci wypożyczalni samochodów (...) Usługi (...) w Ł. przy ul. (...), skontaktował się mężczyzna, który zainteresowany był wypożyczeniem samochodu marki M. (...). Z uwagi na niedostępność tego pojazdu, zdecydował się na wypożyczenie (...) i poinformował, iż pojazd zostanie odebrany jeszcze tego samego dnia. W tym samym czasie R. K. (1) skontaktował się z F. W. (1), pytając, czy zna kogoś, kto posiada prawo jazdy i chciałby zarobić 1.000 zł za wypożyczenie auta i zgłoszenie jego kradzieży. Zgodę wyraził K. K. (1), który po pewnym czasie od zakończenia rozmowy telefonicznej R. K. (1) z właścicielem wypożyczalni został zawieziony przez R. K. (1) do wypożyczalni samochodów. Podpisano umowę najmu samochodu marki F. (...) koloru białego o numerze rejestracyjnym (...) i numerze VIN (...), a K. G. (3) wydał temu mężczyźnie dowód rejestracyjny pojazdu, kluczyki i dokument ubezpieczenia. K. K. (1) wpłacił również kwotę 1.200 zł tytułem kaucji za wypożyczone auto. Następnie K. K. (1) wyjechał z wypożyczalni samochodem marki F. (...) i kierowany przez R. K. (1) udał się wypożyczonym autem pod S., gdzie zatrzymali się na parkingu lokalnego zajazdu. Po pewnym czasie na parking przyjechał M. P. (1), kierujący samochodem marki P. (...). Mężczyzna ten po obejrzeniu wypożyczonego pojazdu, przekazał R. K. (1) pieniądze. Po dokonaniu transakcji R. K. (1), K. K. (1) i F. W. (1) wsiedli do samochodu marki P. i udali się do Ł.. R. K. (1) przekazał też K. K. (1) 500 zł. Kilka dni później oskarżony wraz z R. K. (1) pojechał do K. K. (1), by przekazać mu kluczyki i dowód rejestracyjny. R. K. (1) poinformował też K. K. (1), iż nie dostał pełnej kwoty za samochód, więc nie może wypłacić mu reszty umówionych pieniędzy. W związku kilkukrotną zmianą terminu zwrotu wypożyczonego samochodu K. G. (3) udał się do miejsca zamieszkania K. K. (1), gdzie rozmawiał z jego ojcem. Po kilku dniach do K. G. (3) przyjechał K. K. (1) wraz ze swoim ojcem, od których właściciel wypożyczalni dowiedział się, że auto zostało sprzedane. Wartość samochodu wynosiła 50.000 zł, zaś koszt najmu samochodu po odliczeniu kaucji w wysokości 1.000 zł wynosił 2.240 zł. (...) było ubezpieczone w zakresie OC w (...). Pokrzywdzony wniósł o naprawienie szkody w kwocie 50 000 zł.

(zeznania świadka K. G. (3) k. 977 – 979, k. 4052 – 4054 tom XXI, k. 7448v – 7449v tom X sądowy, umowa najmu samochodu z dn. 26.09.2012 r. k. 982 – 983 tom V, zeznania świadka M. K. (3) k. 986 tom V, k. 1013 – 1014 tom VI, k. 7449v tom X sądowy, wyjaśnienia oskarżonego F. W. (1) k. 69 – 78 tom I, , k. 7025 – 7025v, k. 7049v – 7050 tom VIII sądowy, k. 7284v – 7285 tom IX sądowy, wyjaśnienia oskarżonego K. K. (1) k. 999 – 1000 tom V, k. 1015 – 1020 tom VI, k. 7024 – 7025 tom VIII sądowy)

Samochód marki M. (...) koloru czarnego o numerze rejestracyjnym (...), stanowiący własność K. O. (1) i E. O. , został zaparkowany w dniu 29 września 2012 roku około godz. 10:30 na parkingu przy sklepie (...) w P.. Pojazd został zamknięty na centralny zamek. Po kilku minutach pokrzywdzeni wrócili do auta i stwierdzili, iż miejsce parkingowe jest puste. Wartość samochodu w chwili kradzieży wynosiła 30.000 zł, zaś przedmiotów znajdując się wewnątrz – około 100 zł. (...) było ubezpieczone w pełnym zakresie w (...), który wypłacił odszkodowanie w wysokości 16.000 zł.

(zeznania świadka K. O. (1) k. 7 – 8, k. 51 – 52 tom zdarzeniowy 6/I, k. 8762v tom XVI sądowy)

Na początku października 2012 roku z F. W. (1) skontaktował się R. K. (1), który powiedział, że oskarżony jest pilnie potrzebny do przeprowadzenia samochodu marki M. (...) z ul. (...) w inne miejsce i zaproponował za to 300 zł. F. W. (1), kierując tym pojazdem, pojechał za R. K. (1) na ul. (...) przy ul. (...) na osiedlu (...) w Ł., gdzie zaparkował auto na podwórku pod kamienicą. Następnie zabrał z samochodu kartę parkingową osoby niepełnosprawnej, którą schował w kieszeni swojej bluzy. Po kilku dniach F. W. (1) wraz z R. K. (1) pojechał na ul. (...), gdzie znajdował się duży garaż, w którym K. i S. P. (1) pracowali przy samochodzie marki M.. R. K. (1) przekazał tym mężczyznom lakier koloru czarnego, polecając im pomalowanie felg w tym pojeździe i polecił dokonanie zmian w polu numerowym poprzez wycięcie pola w podszybiu i wstawienie nowego numeru, który został przekazany S. P. (1). Po dokonaniu ingerencji w pole numerowe przez S. P. (1) jego brat polakierował podszybie. R. K. (1) w samochodzie tym założył nowe numery rejestracyjne i zabrał go.

(wyjaśnienia oskarżonego F. W. (1) k. 51 – 57 tom I, k. 7025 – 7025v, k. 7049v – 7050 tom VIII sądowy, k. 7284v – 7285 tom IX sądowy, zeznania świadka K. P. (1) k. 1223 – 1228 tom VII, k. 8468v tom XV sądowy, zeznania świadka S. P. (1) k. 1072 – 1079 tom VI, k. 8469 – 8469v tom XV sądowy, wyjaśnienia R. K. k.4588 tom XXIV)

W dniu 10 października 2012 roku R. K. (1) złożył do Wydziału Komunikacji wniosek o rejestrację pojazdu wraz z dokumentami, wśród których było zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu marki M. (...) o nr rej. (...) wystawione przez C. K.. Tego samego dnia Prezydent Miasta Ł. wydał decyzję o czasowej rejestracji pojazdu marki M. (...) na nazwisko R. K. (1).

(dokumentacja z Wydziału Komunikacji k. 72 – 89 tom zdarzeniowy 6/I)

Po pewnym czasie R. K. (1) poinformował F. W. (1), iż zamierza zamienić się samochodem marki M. (...) na pojazd marki M. (...) koloru srebrnego. Następnie mężczyźni udali się na ul. (...), gdzie stał zaparkowany kradziony samochód marki M. (...), przed którym stał mężczyzna w wieku około 35 lat – R. H.. R. K. (1) dostał od tego mężczyzny pieniądze w kwocie 5.000 zł, będące dopłatą do samochodu marki M. (...).

(wyjaśnienia oskarżonego F. W. (1) k. 51 – 57 tom I, k. 7025 – 7025v, k. 7049v – 7050 tom VIII sądowy, k. 7284v – 7285 tom IX sądowy, zeznania świadka R. H. k. 62 – 64 tom 6/I, k. 8731v tom XVI sądowy)

W dniu 08 listopada 2012 roku funkcjonariusze policji zabezpieczyli pojazd marki M. (...) zarejestrowany tymczasowo na R. K. (1). W toku oględzin pojazdu ustalono, że mogło dojść do ingerencji w pola numerowe. Ustalono także, że numer identyfikacyjny (...) umieszczony na karoserii pojazdu, nie został fabrycznie nadany dla dowodowego pojazdu. Znajduje się na wstawionym niefabrycznie elemencie blachy.

(protokół oględzin rzeczy k. 29 – 30, k. 36 – 39 tom zdarzeniowy 6/I, opinia kryminalistyczna nr (...) k. 46 – 50 tom zdarzeniowy 6/I)

Pokrzywdzona rozpoznała pojazd stanowiący jej własność i stwierdziła brak gaśnicy, apteczki, oryginalnych dywaników oraz uszkodzoną stacyjkę. (...) zostało przekazane przedstawicielowi (...) na mocy podpisanej z pokrzywdzonymi cesji praw.

(zeznania świadka K. O. (1) k. 7 – 8, k. 51 – 52 tom zdarzeniowy 6/I, k.8762v tom XVI sądowy, pismo z (...) z dn. 30.10.2012 r. k. 54, k. 55 i k. 56 tom zdarzeniowy 6/I, pismo z (...) z dn. 05.02.2014 r. k. 94 tom zdarzeniowy 6/I, pokwitowanie odbioru k. 96 tom zdarzeniowy 6/I)

Samochód marki M. (...) koloru czarnego o numerze rejestracyjnym (...) i numerze VIN (...), stanowiący własność (...) Bank S.A. , został zaparkowany w dniu 27 września 2012 roku około godz. 20:30 na parkingu niestrzeżonym przy ul. (...) w W.. Pojazd został zamknięty i zabezpieczony poprzez uruchomienie autoalarmu. Ostatni raz auto widziane było w dniu 28 września 2012 roku około godz. 20:00. Następnego dnia około godz. 08:45 pokrzywdzony stwierdził brak samochodu na miejscu postojowym. Wartość pojazdu w chwili kradzieży wynosiła 50.000 zł. (...) było ubezpieczone w pełnym zakresie w (...) W., która wypłaciła odszkodowanie w wysokości 60.000 zł. Samochód był kupiony na kredyt zaciągnięty w (...) Bank S.A.

(zeznania świadka D. P. (1) k. 2 – 6 tom zdarzeniowy 85/I, k. 7958 – 7958v tom XII sądowy)

Na terenie posesji przy ul. (...) w Ł. użytkowanej przez T. R. (1) zabezpieczono m.in. tylną pokrywę bagażnika koloru czarnego od samochodu marki M. (...), częściowo zbitą szybę z numerem 47 (...)2 oraz airbag. Posesja ta użytkowana była także przez P. B. (1).

(protokół przeszukania k. 2417 – 2427 tom XIII, dokumentacja fotograficzna k. 4393 – 4440 tom XXIII)

Ustalono, iż tylna klapa wraz z szybą oraz airbag pochodziły z samochodu marki M. (...) o nr rej. (...).

(notatka urzędowa k. 1E – 1F, tom zdarzeniowy 85/I, pismo z (...) W. k. 31 – 33, tom zdarzeniowy 85/I)

Samochód marki H. (...) koloru zielonego o numerze rejestracyjnym (...), stanowiący własność J. D. (1) , został zaparkowany w dniu 28 września 2012 roku na parkingu przy ul. (...) w Ł.. Pojazd został zamknięty i zabezpieczony. Ostatni raz widziany był w dniu 29 września 2012 roku około godz. 22:30. Następnego dnia około godz. 07:00 A. S. (4), córka J. D. (1), zauważyła, iż auto zostało skradzione. Wartość pojazdu w chwili kradzieży wynosiła 80.000 zł. (...) było ubezpieczone w pełnym zakresie w firmie (...), która nie wypłaciła odszkodowania.

(zeznania świadka J. D. (1) k. 15 – 16, tom zdarzeniowy 1/I, k. 7960 tom XII sądowy, pokwitowanie k. 17tom zdarzeniowy 1/I, zeznania świadka A. S. (4) k. 22 – 24, tom zdarzeniowy 1/I, k. 8319 tom XIV sądowy)

W tym czasie R. K. (1) skontaktował się z F. W. (1) i poprosił go o przechowanie pojazdu. Z uwagi na fakt, iż oskarżony przebywał w tamtym czasie w Z., polecił, by skontaktował się z jego partnerką, P. C.. P. C. wskazała R. K. (1) posesję sąsiadki jej babci - M. S. (2) – w S., gdzie mogło zostać zaparkowane (...). W przyprowadzeniu pojazdu brał udział R. U. ps. (...) i R. K. (1). Przedmiotowy samochód zaparkowany był na wskazanej posesji przez około dwa tygodnie. M. S. (2) nie otrzymała żadnych pieniędzy za przechowanie samochodu. Następnie R. K. (1) poprosił F. W. (1) o znalezienie innego miejsca przechowywania samochodu. F. W. (1) ustalił z M. W. (2), zamieszkałą w S. na ul. (...), że auto na 3 dni zostanie zaparkowane na terenie jej posesji. Jeszcze tego samego dnia R. K. (1) przyjechał do F. W. (1) i razem przestawili samochód w ustalone miejsce. Samochodem marki H. (...) kierował F. W. (1). Za przechowanie samochodu marki H. F. W. (1) otrzymał od R. K. (1) 200 zł.

(wyjaśnienia oskarżonego F. W. (1) k. 29 – 36, k. 51 – 57 tom I, k. 7025 – 7025v, k. 7049v – 7050 tom VIII sądowy, k. 7284v – 7285 tom IX sądowy, zeznania świadka P. C. k. 1656 – 1657 tom IX od słów „O kolejnym samochodzie” do słów „to auto”, zeznania świadka M. S. (2) k. 1806 – 1808 tom X, k. 7496v tom X sądowy, protokół eksperymentu procesowego k. 37 – 42 tom I, wyjaśnienia R. K. k.4588 tom XXIV )

Samochód został odnaleziony i zabezpieczony w dniu 26 października 2012 roku na terenie posesji przy ul. (...) w S., gdzie został zaparkowany w dniu 20 października 2012 roku na prośbę F. W. (1) i za zgodą M. W. (2). Pokrzywdzony rozpoznał pojazd stanowiący jego własność i stwierdził, że z wnętrza samochodu zniknęły przedmioty w postaci gaśnicy, filtra, torby, parasolki, nawigacji, słuchawki i kamizelki odblaskowej. Stwierdzono także uszkodzenie zamka w drzwiach i stacyjki. Pojazd został zwrócony pokrzywdzonemu.

(zeznania świadka J. D. (1) k. 15 – 16, tom zdarzeniowy 1/I, k. 7960 tom XII sądowy, pokwitowanie k. 17 tom zdarzeniowy 1/I, protokół przeszukania k. 2 – 4 tom zdarzeniowy 1/I, k. 44 – 46 tom I, protokół oględzin rzeczy k. 6 – 8 tom zdarzeniowy 1/I, k. 47 – 50 tom I, zeznania świadka M. W. (2) k. 11 – 13 tom zdarzeniowy 1/I)

Samochód marki M. (...) koloru czarnego o numerze rejestracyjnym (...) i numerze VIN (...), stanowiący własność W. G. i R. P. (1) , został zaparkowany w dniu 29 września 2012 roku około godz. 23:50 na parkingu przy ul. (...) w W.. Pojazd został zamknięty i zabezpieczony poprzez uruchomienie autoalarmu. W dniu 30 września 2012 roku około godz. 19:00 samochód był ostatni raz widziany przez W. G.. Następnego dnia około godz. 07:20 pokrzywdzona zauważyła brak auta na miejscu postojowym. Wartość pojazdu w chwili kradzieży wynosiła 60.000 zł. (...) było ubezpieczone w pełnym zakresie w InterRisk, które wypłaciło odszkodowanie w wysokości 30.000 zł.

(zeznania świadka W. G. k. 2 – 3 tom zdarzeniowy 88/I, k. 7958 tom XII sądowy)

Na terenie posesji przy ul. (...) w Ł. użytkowanej przez T. R. (1) zabezpieczono m.in. kurtyny boczne o numerach (...) i (...) oraz airbag od samochodu marki M. (...). Posesja ta użytkowana była także przez P. B. (1).

(protokół przeszukania k. 2417 – 2427 tom XIII, dokumentacja fotograficzna k. 4393 – 4440 tom XXIII)

Ustalono, iż zabezpieczone kurtyny boczne oraz airbag pochodzą z samochodu marki M. (...) o numerze rejestracyjnym (...).

(notatka urzędowa z dn. 21.10.2013 r. k. 1a, tom zdarzeniowy 88/I)

Samochód marki B. (...) koloru czarnego o numerze rejestracyjnym (...), stanowiący własność (...) Bank S.A. z tytułu zaciągniętej pożyczki gotówkowej i użytkowany przez D. M. , został zaparkowany w dniu 2 października 2012 roku około godz. 23:20 w okolicy garażu przy ul. (...) w Ł.. Pojazd został zamknięty i zabezpieczony. Następnego dnia około godz. 07:10 D. P. (2) zauważył brak auta na miejscu parkingowym. Wartość pojazdu w chwili kradzieży wynosiła 100.000 zł. (...) było ubezpieczone w pełnym zakresie w (...) S.A.

(zeznania świadka D. P. (2) k. 12 – 14 tom zdarzeniowy 81/I, k.8790 tom XVI sądowy, zeznania świadka M. K. (4) k. 56 tom zdarzeniowy 81/I, k. 8746v tom XVI sądowy)

W tym czasie z F. W. (1) skontaktował się R. K. (1), który poszukiwał miejsca przechowania kolejnego skradzionego samochodu. F. W. (1) ustalił, iż auto mogło być przechowane na posesji M. W. (2). Kradzionym samochodem marki B. (...) kierował R. U. ps. (...), który w ustalone miejsce był prowadzony przez F. W. (1) i R. K. (1). Po zaparkowaniu z kradzionego samochodu mężczyźni wyjęli CB radio i antenę. Po około pięciu dniach auto zostało zabrane.

(wyjaśnienia oskarżonego F. W. (1) k. 69 – 78 tom I, k. 7025 – 7025v, k. 7049v – 7050 tom VIII sądowy, k. 7284v – 7285 tom IX sądowy, zeznania świadka M. W. (2) k. 1612 – 1614 tom IX, K. 7493v tom X sądowy, zeznania świadka A. W. (2) k. 1615 – 1617 tom IX, k. 7493v – 7494 tom X sądowy, wyjaśnienia R. K. k. 2384-2385 tom XI, wyjaśnienia R. U. k.4599 tom XXIV, k.7023v-7024 tom VIII sądowy)

Samochód marki V. (...) koloru srebrnego o numerze rejestracyjnym (...) i numerze VIN (...), stanowiący własność S. B. (2) , został zaparkowany w dniu 5 października 2012 roku na parkingu przy targowicy w Z.. Pojazd został zamknięty i zabezpieczony poprzez założenie blokady na skrzyni biegów. Po około godzinie pokrzywdzony powrócił do samochodu, ale pojazdu nie było na miejscu parkingowym. S. B. (2) zorientował się także, że zostały mu skradzione z kieszeni kurtki kluczyki do samochodu. Wewnątrz samochodu znajdowała się torba z dokumentami w postaci dowodu osobistego, prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego, książeczki zdrowia, a także lekarstwa i inne przedmioty. Wartość pojazdu w chwili kradzieży wynosiła 33.000 zł, zaś wartość przedmiotów znajdujących się w środku – na 250 zł. (...) nie było ubezpieczone od kradzieży, posiadało jedynie ubezpieczenie w zakresie OC w Towarzystwie (...). Pokrzywdzony wniósł o naprawienie szkody w kwocie 40.000 zł.

(zeznania świadka S. B. (2) k. 21 – 22, k. 34 tom zdarzeniowy 7/I, k. 8331v – 8332 tom XIV sądowy, opinia biegłego k.8690-8692 tom XVI)

Na miejscu zdarzenia zabezpieczono nagranie z monitoringu miejskiego, jednakże z uwagi na nieczytelny obraz nie ustalono sprawców kradzieży.

(protokół oględzin rzeczy k. 42 tom zdarzeniowy 7/I)

W tym czasie z F. W. (1) skontaktował się R. K. (1), który zaproponował mu 400 zł za przeprowadzenie auta ze Z. do Ł.. Początkowo F. W. (1) odmówił, jednak za namową R. K. (1) i obietnicą zarobku w łącznej wysokości 1.000 zł wyraził zgodę. Mężczyźni udali się na (...) na ul. (...) w Ł., gdzie czekali na osoby, które dokonały kradzieży auta. Po pewnym czasie na teren stacji podjechał samochód marki P. (...) koloru srebrnego, z którego wysiadło dwóch mężczyzn – P. P. (1) i K. G. (1) ( tzw. „kieszonkowcy”). Mężczyźni ci rozmawiali z R. K. (1), a następnie polecili F. W. (1), żeby przesiadł się do (...), którym udali się w kierunku Z., zaś R. K. (1) pozostał na stacji S.. Mężczyźni dojechali do wsi pod Z., gdzie zaparkowali auto. F. W. (1) wraz z jednym z mężczyzn udał się w głąb lasu, gdzie spod kamienia wyjęli kluczyki i dowód rejestracyjny. Następnie po przejściu około 1.000 metrów F. W. (1) zauważył ukryty w krzakach samochód marki V. (...) koloru białego. Następnie F. W. (1) wsiadł do tego auta i po odczekaniu 20 minut wyjechał na drogę prowadzącą do Ł., gdzie miał odstawić samochód. Po zaparkowaniu na terenie Ł. F. W. (1) poinformował R. K. (1) o miejscu postoju samochodu, a następnie wyjął ze schowka dokumenty w postaci dowodu osobistego i prawa jazdy na nazwisko S. B. (2), potwierdzenia ubezpieczenia samochodu, które znajdowały się w niebieskim etui. Następnego dnia F. W. (1) wraz z R. K. (1) pojechali skradzionym samochodem w okolice Spały, gdzie R. K. (1) przekazał auto M. P. (1).

(wyjaśnienia oskarżonego F. W. (1) k. 51 – 57, k. 58 – 61 tom I, k. 7025 – 7025v, k. 7049v – 7050 tom VIII sądowy, k. 7284v – 7285 tom IX sądowy, wyjaśnienia oskarżonego P. P. (1) k. 2502 – 2504 tom XIII, k. 6787 – 6787v tom VII sądowy, wyjaśnienia oskarżonego K. G. (1) k. 4037 – 4038 tom XXI, k. 6787 tom VII sądowy)

W dniu 26 października 2012 roku funkcjonariusze policji zatrzymali od F. W. (1) posiadane przez niego dokumenty i przedmioty, które pochodziły z pojazdu V. (...) w postaci: karty parkingowej osoby niepełnosprawnej nr (...) na nazwisko K. O. (1), etui koloru niebieskiego z logo (...), dowodu osobistego serii (...) na nazwisko S. B. (2), dokumentu prawa jazdy nr (...) na nazwisko S. B. (2), dokumentów polisy ubezpieczeniowej (...) nr (...) T. A. dotyczącej samochodu osobowego V. (...) o nr rej. (...), którymi to dokumentami nie miał prawa wyłącznie rozporządzać.

(protokół zatrzymania rzeczy k. 1 – 3 tom zdarzeniowy 7/I, k. 6 – 8 tom I, protokół oględzin rzeczy k. 10 - 20)

Samochód marki B. (...) koloru grafitowego o numerze rejestracyjnym (...), stanowiący własność E. S. i użytkowany przez jej konkubenta K. S. (1) , został zaparkowany w dniu 6 października 2012 roku około godz. 18:30 na parkingu przyblokowym przy ul. (...) w Ł.. Pojazd został zamknięty i zabezpieczony. Następnego dnia około godz. 08:00 K. S. (1) zauważył brak auta. Wartość pojazdu w chwili kradzieży wynosiła 65.000 zł. (...) było ubezpieczone w pełnym zakresie w firmie ubezpieczeniowej C., która jednak nie wypłaciła odszkodowania.

(zeznania świadka K. S. (1) k. 4 – 5 tom zdarzeniowy 3/I, k. 8332v tom XIV sądowy, zeznania świadka E. S. k. 10, k. 25 – 26 tom zdarzeniowy 3/I, k. 8332v tom XIV sądowy, pismo z (...) S.A. z dn. 29.10.2012 r. k. 27 – 28 tom zdarzeniowy 3/I)

M. G. (4), zamieszkująca w miejscowości (...) w domu jednorodzinnym, postanowiła wynająć garaż i tzw. wozownię znajdujące się na sąsiadującej działce. Swój pomysł przedstawiła bratankowi, M. G. (5), z którym na początku października 2012 roku skontaktował się T. M. (5), informując, iż znalazł osoby zainteresowane wynajmem garażu, które również od niego wynajęły garaż w G.. Jeszcze tego samego dnia do M. G. (4) przyjechał T. M. (5) wraz ze wspomnianymi osobami – T. J. (1) i G. Ł. (1), którzy podawali się za pracowników G. W. (1), za którego natomiast podawał się M. P. (1). Po obejrzeniu garażu umówiono się na jego wynajem na kwotę 900 zł miesięcznie na okres jednego roku. Następnego dnia mężczyźni ci przyjechali do M. G. (4) z umową podpisaną przez G. W. (1) wraz z kserokopią dowodu osobistego na dane (...). Gdy okazało się, iż na umowie był błąd w podpisie wynajmującego, umowa ta została podarta i wypełniona została umowa właściwa. Nowa umowa została podpisana tydzień po tym, jak została sporządzona pierwsza wersja umowy. Umowę tę osobiście podpisywał G. W. (1), który nie uczestniczył w rozmowach na temat warunków najmu, zasłaniając się chwilową niedyspozycją. Umowa została zawarta na okres jednego miesiąca. W wynajętym garażu miały być przechowywane i naprawiane auta, które miały być później transportowane do Tunezji. Następnego dnia po podpisaniu umowy najmu lokalu użytkowego w garażu został zaparkowany samochód koloru srebrnego. W garażu przechowywane były w sumie trzy auta. W dniu 3 listopada 2012 roku do M. G. (4) przyjechał jeden z pracowników G. W. (1), który przekazał jej 400 zł. Łącznie za wynajem zapłacono 800 zł. Od tamtego czasu M. G. (4) nie miała kontaktu z wynajmującym ani z jego pracownikami.

(zeznania świadka M. G. (4) k. 115 – 120 tom I, protokół okazania wizerunków k. 932-933 tom V, k. 7469 – 7469v tom X sądowy, zeznania świadka T. M. (5) k. 143 – 145 tom I, protokół okazania wizerunków k. 146-148, k. 8729v tom XVI sądowy, umowa najmu lokalu użytkowego k. 121 tom I, wyjaśnienia G. Ł. k.1884-1890 tom X)

Skradziony pojazd ( oraz dwa inne H. (...) nr rej. (...) nr rej. (...)) został odnaleziony na terenie wspomnianej posesji w miejscowości (...) i rozpoznany jako własność E. S.. Podczas okazania ujawniono, iż w lewych drzwiach uszkodzona jest wkładka zamka. E. S. odzyskała swój samochód.

(protokół oględzin miejsca k. 111 – 114 tom I, zeznania świadka E. S. k. 10, k. 25 – 26 tom zdarzeniowy 3/I, k. 8332v tom XIV sądowy, pismo z (...) S.A. z dn. 29.10.2012 r. k. 27 – 28 tom zdarzeniowy 3/I)

Na posesji tej w dniu 7 listopada 2012 roku zatrzymano T. J. (1), R. U. oraz G. Ł. (1). Na teren posesji w/w przyjechali m.in. skradzionym pojazdem marki F. (...) o nr rej. (...). Podczas przeszukania w/w osób oraz pojazdów funkcjonariusze Policji zatrzymali przedmioty służące m.in. do niepowołanego otwierania zamków i uruchamiania stacyjki pojazdów. Oskarżeni T. J. (1) i R. U. nie kwestionowali dokonania kradzieży pojazdów ujawnionych w przedmiotowym garażu.

( protokół przeszukania osoby k.219-221 tom II, protokół zatrzymania rzeczy k.2-4, k.6-10 tom zdarzeniowy 8/I, opinie kryminalistyczne k. 1741-1753, k. 1750-1753tom IX, wyjaśnienia T. J. k.1732-1733 tom IX, k.2783-2786 tom XIV, k.7021-7023 tom VIII sądowy, wyjaśnienia R. U. k. 4598 tom XXIV, k. 7023-7024 tom VIII sądowy.

Samochód marki V. (...) koloru szarego o numerze rejestracyjnym (...) i numerze VIN (...), stanowiący własność M. B. (2) i B. B. (1) i użytkowany przez S. B. (3) , został zaparkowany w dniu 12 października 2012 roku około godz. 22:20 na parkingu przyblokowym w Ł. przy ul. (...). Pojazd został zamknięty i zabezpieczony poprzez uruchomienie autoalarmu. Następnego dnia około godz. 06:00 S. B. (3) stwierdziła brak samochodu na miejscu parkingowym. Wartość pojazdu w chwili kradzieży wynosiła 37.000 zł. (...) było ubezpieczone w pełnym zakresie w firmie ubezpieczeniowej InterRisk, która wypłaciła odszkodowanie na rzecz M. B. (2). W pojeździe znajdował się taksometr, kasa fiskalna i nawigacja.

(zeznania świadka S. B. (3) k. 1133 – 1135, k. 1165 – 1166 tom VI, k. 7491 – 7491v tom X sądowy)

W październiku 2012 roku z F. W. (1) skontaktował się R. K. (1), który poinformował, iż potrzebuje go do przestawienia skradzionego samochodu. Mężczyźni udali się w okolice szpitala Centrum (...), gdzie zaparkowany był pojazd marki V. (...). R. K. (1) za pomocą płaskiego śrubokręta uruchomił samochód, a następnie polecił F. W. (2) kierowanie się za nim na posesję przy ul. (...) w Ł., gdzie auto zostało zaparkowane we wskazanym przez S. P. (1) garażu.

(wyjaśnienia oskarżonego F. W. (1) k. 69 – 78 tom I, k. 7025 – 7025v, k. 7049v – 7050 tom VIII sądowy, k. 7284v – 7285 tom IX sądowy, wyjaśnienia R. K. k.4588 tom XXIV, k. 7050-7051 tom VIII sądowy)

Samochód marki V. (...) został przyprowadzony przez F. W. (1) na posesję K. i S. P. (1), gdzie został rozebrany na części. W garażu pozostały 2 pary drzwi, tylna klapa oraz szkielet z uciętym przodem, zaś pozostałe części zostały zapakowane do busa kierowanego przez F. W. (1).

(zeznania świadka K. P. (1) k. 1223 – 1228 tom VII, k. 8468v tom XV sądowy, zeznania świadka S. P. (1) k. 1072 – 1079, k. 1173 – 1174 tom VI, k. 8469 – 8469v tom XV sądowy)

Na posesji przy ul. (...) w Ł. ujawniono elementy karoserii pochodzące od pojazdu marki V. (...) w postaci: 4 sztuk drzwi, klapy tylnej, szkieletu nadwozia, elementów plastikowych, nagrzewnicy, szkieletu nadwozia, taksometru wraz z wiązką kabli, elementu plastikowego schowka z naklejką serwisową, podsufitówkę materiałową koloru beżowego. Na elemencie plastikowym ujawniono także nalepkę fabryczną: (...). Po sprawdzeniu okazało się, że numer VIN przypisany był do samochodu osobowego marki V. (...) o nr rej. (...).

(protokół przeszukania posesji k. 1153 – 1155 tom VI)

S. B. (3) rozpoznała części zabezpieczone na posesji przy ul. (...) w Ł. jako pochodzące z użytkowanego przez nią samochodu.

(zeznania świadka S. B. (3) k. 1133 – 1135, k. 1165 – 1166 tom VI, k. 7491 – 7491v tom X sądowy)

Samochód marki C. (...) koloru srebrnego o numerze rejestracyjnym (...) i numerze VIN (...), stanowiący własność M. S. (3) , został zaparkowany w dniu 14 października 2012 roku około godz. 20:00 na parkingu przy ul. (...) w Ł.. Pojazd został zamknięty na centralny zamek i zabezpieczony. Następnego dnia około godz. 08:00 pokrzywdzony zauważył brak auta na miejscu parkingowym. Wartość pojazdu w chwili kradzieży wynosiła 40.000 zł, zaś przedmiotów znajdujących się wewnątrz – 2.000 zł. (...) było ubezpieczone w pełnym zakresie w firmie ubezpieczeniowej (...), które nie wypłaciło odszkodowania. Wraz z pojazdem zostały skradzione też dokumenty w postaci dowodu osobistego, dokumentu prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego wraz z dowodem ubezpieczenia, karta bankomatowa, a także skórzany portfel.

(zeznania świadka M. S. (3) k. 6 – 9, k. 24 – 25, k. 52 – 54 tom zdarzeniowy 12/I, k. 8538 – 8538v tom XV sądowy)

W październiku 2012 roku z F. W. (1) skontaktował się R. K. (1), który polecił mu dostarczenie felg do samochodu. Po odebraniu felg z wulkanizacji F. W. (1) udał się na osiedle (...). Na miejscu oskarżony zastał R. K. (1) i P. R. (1) ps. (...) siedzących w samochodzie C. (...). P. R. (1) siedział jak pasażer. Jakiś czas później do F. W. (1) zadzwonił ponownie R. K. (1), który poinformował go, iż ścigała go policja, a on sam porzucił samochód marki C. (...) i ukrył się w lesie, skąd F. W. (1) miał go zabrać. Kiedy F. W. (1) przejeżdżał wskazaną trasą w kierunku Ł. przez Białą, widział w rowie samochód marki C. (...) i radiowóz policyjny, który był przy nim zaparkowany. Następnie odebrał R. K. (1) z przystanku autobusowego i odwiózł go do mieszkania jego matki.

(wyjaśnienia oskarżonego F. W. (1) k. 911 – 915 tom V, k. 1706 – 1709 tom IX, k. 7025 – 7025v, k. 7049v – 7050 tom VIII sądowy, k. 7284v – 7285 tom IX sądowy, wyjaśnienia R. K. k.4588, P. R. (1) k.4594-4595 tom XXIV )

W dniu 6 listopada 2012 roku funkcjonariusze policji zauważyli pojazd marki C. o numerze rejestracyjnym (...), którego kierujący przekroczył dozwoloną prędkość. W związku z powyższym podjęto decyzję o jego zatrzymaniu. Kierowca przedmiotowego auta nie reagował jednak na sygnały dźwiękowe i świetlne. Po krótkim pościgu kierowca pojazdu zjechał na pobocze i oddalił się do pobliskiego lasu. Poszukiwania przy wykorzystaniu psa tropiącego nie pozwoliły na zatrzymanie kierowcy. W stacyjce samochodu ujawniono tzw. „łamak” do zamków. W pojeździe zabezpieczono m.in. ślady linii papilarnych i ślady biologiczne. M. S. (3) z całą stanowczością rozpoznał zabezpieczony pojazd jako swoją własność. Stwierdził także liczne uszkodzenia w postaci m.in. wgniecenia przednich drzwi od strony kierowcy, uszkodzonej uszczelki oraz zniszczonej stacyjki. Pokrzywdzony oświadczył, że z pojazdu sprawcy zabrali telefon komórkowy marki N. (...) i nawigację marki M.. (...) zostało przekazane pokrzywdzonemu, zaś towarzystwo ubezpieczeniowe pokryło wysokość poniesionej szkody.

(zeznania świadka M. S. (3) k. 6 – 9, k. 24 – 25, k. 52 – 54 tom zdarzeniowy 12/I, k. 8538 – 8538v tom XV sądowy, notatka urzędowa z dn. 06.11.2012 r. k. 38 tom zdarzeniowy 12/I, protokół oględzin rzeczy k. 46 – 48, k. 49 – 51 tom zdarzeniowy 12/I, pokwitowanie odbioru k. 55 tom zdarzeniowy 12/I)

Materiał genetyczny uzyskany z próbki dowodowej zabezpieczonej na kole kierowniczym, na butelce leżącej na dywaniku przed fotelem pasażera samochodu osobowego marki C. (...) jest mieszaniną pochodzącą od co najmniej dwóch osób, przy czym nie można wykluczyć, że uzyskana mieszanina zawiera DNA R. K. (1). Materiał genetyczny uzyskany z próbki dowodowej zabezpieczonej na foteliku zamocowanym na tylnym siedzeniu, na górnej powierzchni tylnego zderzaka, na powierzchni klamki drzwi tylnych z prawej strony, na powierzchni klamki drzwi prawych przednich samochodu osobowego marki C. (...) z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością pochodzi od R. K. (1). Natomiast materiał genetyczny uzyskany z próbki dowodowej zabezpieczonej z torebki foliowej ujawnionej z lewej strony przy akumulatorze pod pokrywą silnika samochodu osobowego marki C. (...) o nr rej. (...) jest mieszaniną pochodzącą od co najmniej trzech osób, przy czym nie można wykluczyć, że uzyskana mieszanina zawiera DNA R. U..

(opinia kryminalistyczna k. 4606 – 4627 tom XXIV)

Samochód marki H. (...) koloru szarego o numerze rejestracyjnym (...) i numerze VIN (...), stanowiący własność (...) Bank S.A. z tytułu zaciągniętej pożyczki gotówkowej, został zaparkowany w dniu 15 października 2012 roku około godz. 21:00 na osiedlowej ulicy w Ł. przy ul. (...). Pojazd został zamknięty na centralny zamek i zabezpieczony. Następnego dnia około godz. 07:15 A. W. (3) stwierdził, że jego auto zostało skradzione. Wartość pojazdu w chwili kradzieży wynosiła 40.000 zł, zaś przedmiotów znajdujących się wewnątrz – 2.000 zł. (...) było ubezpieczone w pełnym zakresie w firmie ubezpieczeniowej U..

(zeznania świadka A. W. (3) k. 9 – 11 tom zdarzeniowy 82/I, k. 8731v tom XVI sądowy)

Niedługo po święcie Wszystkich Świętych do F. W. (1) przyjechał R. K. (1), który poprosił go o pomoc w przestawieniu auta. Mężczyźni udali się w okolicę cmentarza w miejscowości G. S.. Po kilku minutach od ich przybycia na miejsce spotkania przyjechał R. U., który zabrał R. K. (1). Po około 15 minutach z F. W. (1) skontaktował się R. K. (1), który polecił mu jechać za białym samochodem marki H. (...). W połowie drogi do S. mężczyźni zamienili się samochodami i F. W. (1) usiadł za kierownicą (...). Na (...) czekał na nich M. P. (1), z którym pojechali dalej w kierunku S.. Na kolejnej stacji zatrzymali się, M. P. (1) wsiadł do samochodu marki H. (...) i przekazał R. K. (1) pieniądze w kwocie 4.000,00 zł, które po powrocie do Ł. zostały przekazane P. R. (3) na parkingu przed galerią handlową M1.

(wyjaśnienia oskarżonego F. W. (1) k. 911 – 915 tom V, k. 7025 – 7025v, k. 7049v – 7050 tom VIII sądowy, k. 7284v – 7285 tom IX sądowy, wyjaśnienia R. K. k.2384-2385 tom XI, k. 7050-7051 tom VIII sądowy)

Samochód marki B. koloru srebrnego o numerze rejestracyjnym (...) i numerze VIN (...), stanowiący własność (...) S.A. Oddział w G. i użytkowany przez J. D. (2) , został zaparkowany w dniu 16 października 2012 roku około godz. 23:00 na parkingu hotelowym przy ul. (...) w Ł.. Pojazd został zamknięty i zabezpieczony poprzez uruchomienie autoalarmu i immobilizera. Następnego dnia J. D. (2) około godz. 10:00 zorientował się, że jego auto zostało skradzione. Wartość pojazdu w chwili kradzieży wynosiła 100.000 zł, zaś przedmiotów znajdujących się wewnątrz – 750 zł. (...) było ubezpieczone w pełnym zakresie w firmie ubezpieczeniowej (...), która wypłaciła (...) S.A. odszkodowanie w kwocie 30.000 zł.

(zeznania świadka J. D. (2) k. 14 – 16 tom zdarzeniowy 27/I, k. 8729v tom XVI sądowy, pismo z (...) Bank S.A. z dn. 06.06.2013 r. k. 40 – 45 tom zdarzeniowy 27/I)

R. U. wskazał okolice parkingu przyblokowego w Ł. przy ul. (...), gdzie stał zaparkowany samochód osobowy marki B. (...) koloru szary metalik, który pochodził z kradzieży. Nie pamiętał jednak w jakim składzie osobowym dokonał tej kradzieży.

(protokół eksperymentu procesowego k. 1332 – 1335 tom VII, wyjaśnienia R. U. k. 4599 tom XXIV)

Podczas oględzin pojazdu, nie stwierdzono uszkodzeń zamka ani jego wnętrza. Samochód nie nosił śladów ingerencji w pola numerowe. Samochód został zwrócony właścicielowi – (...) S.A., a z uwagi na odnalezienie auta odszkodowanie zostało zwrócone firmie ubezpieczeniowej.

(zeznania świadka J. D. (2) k. 14 – 16 tom zdarzeniowy 27/I, pismo z (...) Bank S.A. z dn. 06.06.2013 r. k. 40 – 45 tom zdarzeniowy 27/I, pokwitowanie odbioru wraz z protokołem zdawczo – odbiorczym k. 47 – 49 tom zdarzeniowy 27/I, protokół oględzin rzeczy k. 9 – 10, k. 50 – 51 tom zdarzeniowy 27/I)

Samochód marki H. (...) koloru grafitowego o numerze rejestracyjnym (...) i numerze VIN (...), stanowiący własność J. A. , został zaparkowany w dniu 21 października 2012 roku około godz. 20:30 przy ul. (...) w Ł.. Pojazd został zamknięty na centralny zamek i zabezpieczony. (...) posiadało fabryczne zabezpieczenia w postaci autoalarmu i immobilizera. Następnego dnia około godz. 07:30 pokrzywdzony stwierdził brak auta. Wartość pojazdu w chwili kradzieży wynosiła 65.000 zł. (...) było ubezpieczone w pełnym zakresie w firmie ubezpieczeniowej (...) S.A., która nie wypłaciła odszkodowania.

(zeznania świadka J. A. k. 2 – 3, k. 15 – 16 tom zdarzeniowy 4/I, k. 8625 tom XVI sądowy)

Pojazd został odnaleziony na terenie wspomnianej wcześniej posesji w miejscowości (...) (P.) wynajętej przez M. P. (1) i rozpoznany jako własność J. A.. Podczas oględzin ustalono, iż wkładka zamka i stacyjka noszą ślady ingerencji. Wartość strat określono na kwotę 1.000 zł

(protokół oględzin miejsca k. 111 – 114 tom I, zeznania świadka J. A. k. 2 – 3, k. 15 – 16 tom zdarzeniowy 4/I, k. 8625 tom XVI sądowy, protokół oględzin rzeczy k. 13 – 14 tom zdarzeniowy 4/I)

Na posesji tej w dniu 7 listopada 2012 roku zatrzymano T. J. (1), R. U. oraz G. Ł. (1). Na teren posesji w/w przyjechali m.in. skradzionym pojazdem marki F. (...) o nr rej. (...). Podczas przeszukania w/w osób oraz pojazdów funkcjonariusze Policji zatrzymali przedmioty służące m.in. do niepowołanego otwierania zamków i uruchamiania stacyjki pojazdów. Oskarżeni T. J. (1) i R. U. nie kwestionowali dokonania kradzieży pojazdów ujawnionych w przedmiotowym garażu.

( protokół przeszukania osoby k.219-221 tom II, protokół zatrzymania rzeczy k.2-4, k.6-10 tom zdarzeniowy 8/I, opinie kryminalistyczne k. 1741-1753, k. 1750-1753tom IX, wyjaśnienia T. J. k.1732-1733 tom IX, k.2783-2786 tom XIV, k.7021-7023 tom VIII sądowy, wyjaśnienia R. U. k. 4598 tom XXIV, k. 7023-7024 tom VIII sądowy.

Samochód marki M. (...) koloru czarnego o numerze rejestracyjnym (...) i numerze VIN (...), stanowiący własność P. J. (2) , został zaparkowany w dniu 23 października 2012 około godz. 19:30 na niestrzeżonym parkingu osiedlowym przy ul. (...) w P.. Pojazd został zamknięty na centralny zamek i zabezpieczony poprzez uruchomienie blokady kierownicy. Następnego dnia około godz. 07:40 małżonka P. J. (2) zauważyła brak auta na miejscu parkingowym i niezwłocznie powiadomiła męża. Wartość pojazdu w chwili kradzieży wynosiła 49.000 zł. (...) było ubezpieczone w pełnym zakresie w firmie ubezpieczeniowej (...).

(zeznania świadka P. J. (2) k. 51 – 55, k. 81, k. 93 – 95 tom zdarzeniowy 2/I, k. 8441 – 8441v tom XV sądowy, zeznania świadka W. J. (2) k. 87 – 88 tom zdarzeniowy 2/I, k. 8441 tom XV sądowy)

G. Ł. (1) wskazał miejsce parkowania samochodów na terenie parkingu w Ł. przy ul. (...), gdzie wynajął bez umowy jedno miejsce postojowe, w którym R. U. miał ukrywać kradzione pojazdy, a także wskazał miejsce parkowania samochodów osobowych pochodzących z kradzieży mieszczące się w Ł., przy ul. (...). Miejsce to wyszukał i wskazał R. U., który miał ukrywać tam samochody pochodzące z przestępstwa.

(protokół eksperymentu procesowego k. 1710 – 1718 tom IX, wyjaśnienia G. Ł. (1) k. 1884 – 1890 tom X)

W dniu 9 listopada 2012 roku funkcjonariusze policji uzyskali informację, że na terenie posesji w Ł. przy ul. (...) R. K. (1), P. R. (1) i R. U. przechowują samochody pochodzące z kradzieży. W wyniku podjętych działań zabezpieczono samochód marki M. (...) o nr rej. (...). Wewnątrz pojazdu nie stwierdzono zdekompletowanego wyposażenia. Stacyjka samochodu nie nosiła również śladów widocznych uszkodzeń.

(notatka urzędowa k. 1 tom zdarzeniowy 2/I, protokół oględzin miejsca k. 2 – 7 tom zdarzeniowy 2/I, protokół oględzin rzeczy k. 12 – 13, k. 91 – 92 tom zdarzeniowy 2/I, wyjaśnienia R. U. k.4598 tom XXIV)

P. J. (2) podczas okazania w dniu 22 listopada 2012 roku rozpoznał pojazd marki M. (...) jako swoją własność. Stwierdził, iż w samochodzie brakowało: CB radia marki U. (...), anteny z przystawką magnetyczną, zestawu kluczy płasko oczkowych – komplet w czarnym etui firmy (...), przewodów do rozruchu, pasa do holowania, apteczki. Podczas próby uruchomienia auta okazało się, że kluczyk nie pasuje do stacyjki. Samochód został wyrejestrowany w Wydziale Komunikacji w P.. Pojazd został zwrócony P. J. (2). Koszty naprawy samochodu zostały pokryte przez firmę ubezpieczeniową.

(zeznania świadka P. J. (2) k. 51 – 55, k. 81, k. 93 – 95 tom zdarzeniowy 2/I, k. 8441 – 8441v tom XV sądowy, pokwitowanie odbioru k. 96 tom zdarzeniowy 2/I)

Samochód marki B. (...) koloru szarego o numerze rejestracyjnym MG‑ (...) i numerze VIN (...), stanowiący własność obywatela Niemiec R. S. , został zaparkowany w dniu 25 października 2012 roku o godz. 20:15 na parkingu strzeżonym znajdującym się w Ł. przy ul. (...). Samochód posiadał zabezpieczenia fabryczne, centralny zamek. Następnego dnia o godz. 11:00 pokrzywdzona stwierdziła jego kradzież. Wartość samochodu w chwili kradzieży wynosiła 80.000 zł, zaś cechą charakterystyczną w pojeździe był widoczny ślad po naprawie przedniego prawego zderzaka oraz widoczny ślad lekkiego wgniecenia na przednich drzwiach od strony kierowcy. (...) było ubezpieczone w pełnym zakresie w firmie (...), jednakże pokrzywdzona nie otrzymała odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu kradzieży samochodu.

(zeznania świadka R. S. k. 4 – 6, k. 19 - 20 tom zdarzeniowy 5/I, k. 8762v tom XVI sądowy)

Samochód został odnaleziony na wspomnianej wcześniej posesji w miejscowości (...) (P.) wynajmowanej przez M. P. (1), a następnie przekazany pokrzywdzonej, która rozpoznała auto jako swoją własność. R. S. odzyskała skradziony samochód.

(protokół oględzin miejsca k. 111 – 114 tom I, zeznania świadka R. S. k. 4 – 6, k. 19 – 20 tom zdarzeniowy 5/I, pokwitowanie k. 24 tom zdarzeniowy 5/I)

W dniu 7 listopada 2012 roku na teren posesji w (...) przyjechało trzech mężczyzn, którzy zostali zidentyfikowani jako: T. J. (1), R. U. i G. Ł. (1). W toku zatrzymania wskazanych mężczyzn zabezpieczono przedmioty świadczące o przestępczej działalności tych osób. Wśród zabezpieczonych u T. J. (1) przedmiotów było: urządzenie (...) służące do sprawdzania zasilania w gnieździe (...) pojazdu, co pozwala na określenie jego sprawności, urządzenie elektroniczne wraz z przewodem będące interfejsem diagnostycznym mogącym służyć do niepowołanego uruchamiania pojazdów praz transportery immobiliserów, w tym atrapy kluczy elektronicznych z oznaczeniami B. niezbędne do uruchomienia pojazdów wyposażonych w sprawny układ immobilsera. Natomiast wśród przedmiotów zabezpieczonych u R. U. był klucz nastawny wraz z łamakiem, będący typowym narzędziem włamań do pojazdów i używany do niepowołanego otwierania zamków i uruchamiania stacyjki, a ponadto w sterowniku (...) stwierdzono pozaprodukcyjne zamontowanie dodatkowego układu elektronicznego, co oznacza, że sterownik mógł być używany do niepowołanego uruchamiania pojazdu, a w drugim sterowniku stwierdzono ślady mogące świadczyć o sczytywaniu zawartości pamięci binarnej lub dokonywaniu zmian w tych zapisach.

(protokół przeszukania osoby k. 219 – 221 tom II, protokół zatrzymania rzeczy k. 2 – 4, k. 6 – 10 tom zdarzeniowy 8/I, opinia kryminalistyczna k. 1741 – 1749, k. 1750 – 1753 tom IX)

Tego dnia zostali zatrzymani T. J. (1), R. U. oraz G. Ł. (1). Na teren posesji w/w przyjechali m.in. skradzionym pojazdem marki F. (...) o nr rej. (...). Oskarżeni T. J. (1) i R. U. nie kwestionowali dokonania kradzieży pojazdów ujawnionych w przedmiotowym garażu.

( protokół przeszukania osoby k.219-221 tom II, protokół zatrzymania rzeczy k.2-4, k.6-10 tom zdarzeniowy 8/I, opinie kryminalistyczne k. 1741-1753, k. 1750-1753tom IX, wyjaśnienia T. J. k.1732-1733 tom IX, k.2783-2786 tom XIV, k.7021-7023 tom VIII sądowy, wyjaśnienia R. U. k. 4598 tom XXIV, k. 7023-7024 tom VIII sądowy.

Samochód marki M. (...) N. P. koloru morskiego o numerze rejestracyjnym (...) i numerze VIN (...), stanowiący własność A. i R. B. (1) , został zaparkowany przez A. B. (2) w dniu 26 października 2012 roku około godz. 17:10 w Ł. przy ul. (...) na wysokości sklepu (...). Po zamknięciu samochodu aktywowany został alarm. Około godz. 17:30 A. B. (2), wychodząc ze sklepu (...) zorientowała się, iż auta nie ma w miejscu, gdzie został zaparkowany. Stwierdziła także brak kluczyków, które uprzednio włożyła do kieszeni kurtki. Wewnątrz samochodu znajdowały się torebka, w której były pieniądze w kwocie 5.000 zł, karty bankomatowe oraz dokumenty osobiste. Wartość samochodu w chwili kradzieży wynosiła 70.000 zł, zaś łączna strata została oszacowana na kwotę 75.000 zł. (...) było ubezpieczone w pełnym zakresie w firmie (...).

(zeznania świadka A. B. (2) k. 4 – 5, k. 29 tom zdarzeniowy 14/I, k. 7957v tom XII sądowy)

R. K. (1) poinformował F. W. (1), iż nabył od P. P. (1) oraz K. G. (1) samochód osobowy marki M. (...). Pojazd był ukryty w okolicy marketu M1.

( wyjaśnienia F. W. (1) k. 1870-1872 tom X, k. 7025 – 7025v, k. 7049v – 7050 tom VIII sądowy, k. 7284v – 7285 tom IX sądowy, wyjaśnienia P. P. k.2502-2504 tom XIII)

Samochód został odnaleziony 3 listopada 2012 roku przez funkcjonariuszy policji na terenie Rodzinnych (...) przy ul. (...) w Ł. na wysokości działki nr (...). A. B. (2) rozpoznała pojazd stanowiący jej własność. Nie stwierdziła uszkodzeń, jednakże w samochodzie brakowało pieniędzy i dokumentów. A. B. (2) odzyskała skradziony samochód.

(zeznania świadka A. B. (2) k. 4 – 5, k. 29 tom zdarzeniowy 14/I, k. 7957v tom XII sądowy, protokół oględzin rzeczy k. 21 – 22 tom zdarzeniowy 14/I, pokwitowanie k. 30 tom zdarzeniowy 14/I)

Samochód marki M. (...) koloru czarnego o numerze rejestracyjnym (...) i numerze VIN (...), stanowiący własność A. D. (...) Bank S.A. z tytułu zaciągniętej pożyczki gotówkowej, został zaparkowany w dniu 30 października 2012 roku około godz. 18:00 na parkingu strzeżonym przy ul. (...) w Ł.. Pojazd został zamknięty na centralny zamek i zabezpieczony. Następnego dnia około godz. 08:15 A. M. (4) stwierdziła brak auta na miejscu parkingowym. Pracownik parkingu poinformował ją, iż przejął zmianę rano, gdy na miejscu nie było już jej samochodu. Skontaktował się także ze swoim zmiennikiem, od którego dowiedział się, że auto pokrzywdzonej opuściło o godz. 05.00 rano parking w asyście drugiego samochodu marki P.. Zgodnie z relacją J. K. (2) pojazdem marki M. kierowała osoba w kapturze, dość niskiego wzrostu, lecz nie był w stanie bliżej określić tej osoby ze względu na to, iż o tej porze dnia było jeszcze dość ciemno. Nadto, oprócz pana Polaka, nikt nie wchodził na teren parkingu strzeżonego, więc osoba, która wyjechała (...), musiała dostać się na teren parkingu poprzez pokonanie ogrodzenia. Wartość samochodu w chwili kradzieży wynosiła 61.000 zł, zaś łączna strata została oszacowana na kwotę 75.000 zł. (...) było ubezpieczone w pełnym zakresie w firmie (...), jednakże nie wypłacono odszkodowania z tytułu kradzieży auta. W aucie znajdowały się następujące przedmioty: skrzynka tzw. trumna na dachu w kolorze srebrnym, dwa foteliki dziecięce, przenośne DVD, wiązanki kwiatów sztucznych, znicze, dokumenty firmowe.

(zeznania świadka A. M. (4) k. 103 – 105, k. 124 – 125 tom zdarzeniowy 2/I, k. 8440v – 8441 tom XV sądowy, zeznania świadka A. S. (5) k. 113 – 114 tom zdarzeniowy 2/I, k. 8731v tom XVI sądowy, zeznania świadka J. K. (2) k. 115 – 117 tom zdarzeniowy 2/I, k. 7892 – 7892v tom XII sądowy)

(...) użytkowany przez P. R. (1) logował się o godz. 05:58 w pobliżu miejsca kradzieży pojazdu do (...) (stacja przekaźnikowa) zlokalizowanego w Ł. przy al. (...), zaś (...) użytkowany przez R. U. logował się również o godz. 05:58 do (...) zlokalizowanego w Ł. przy ul. (...). W tym czasie użytkownicy w/w telefonów kontaktowali się ze sobą.

(analiza kryminalistyczna k. 3751 – 3796 tom XIX, wyjaśnienia R. U. k.4598 tom XXIV)

G. Ł. (1) wskazał miejsce parkowania samochodów na terenie parkingu w Ł. przy ul. (...), gdzie wynajął bez umowy jedno miejsce postojowe, na którym R. U. miał ukrywać kradzione pojazdy, a także wskazał miejsce parkowania samochodów osobowych pochodzących z kradzieży mieszczące się w Ł., przy ul. (...). Miejsce to wyszukał i wskazał R. U., który miał ukrywać tam samochody pochodzące z przestępstwa.

(protokół eksperymentu procesowego k. 1710 – 1718 tom IX, wyjaśnienia G. Ł. (1) k. 1884 – 1890 tom X)

Właścicielem parkingu przy ul. (...) była A. O. (3), z którą na koniec października 2012 roku skontaktował się mężczyzna zainteresowany wynajęciem miejsca parkingowego na okres jednego miesiąca. Jeszcze tego samego dnia A. O. (3) przekazała temu mężczyźnie klucze do bramy i furtki, instruując, gdzie może zaparkować samochód. Mężczyzna przedstawił się jako K. i podał numer (...). W rzeczywistości mężczyzną tym był G. Ł. (1). Umowa miała zostać podpisana od dnia 1 listopada 2012 roku, jednakże mężczyzna ten nie nawiązał kontaktu z A. O. (3) ani nie odbierał od niej połączeń. Na miejscu parkingowym wskazanym temu mężczyźnie przez kilka dni parkował samochód marki H. (...).

(zeznania świadka A. O. (3) k. 1980 – 1981, k. 7496v – 7497 tom X sądowy)

W dniu 9 listopada 2012 roku funkcjonariusze policji uzyskali informację, że na terenie posesji w Ł. przy ul. (...) R. K. (1), P. R. (1) i R. U. przechowują samochody pochodzące z kradzieży. W wyniku podjętych działań zabezpieczono samochód marki M. (...) o nr rej. (...). W toku oględzin pojazdu stwierdzono drobne uszkodzenia.

(notatka urzędowa k. 1 tom zdarzeniowy 2/I, protokół oględzin miejsca k. 2 – 7 tom zdarzeniowy 2/I, protokół oględzin rzeczy k. 10 – 11, k. 122 – 123 tom zdarzeniowy 2/I)

A. M. (4) rozpoznała pojazd marki M. (...) jako swoją własność. Wskazała na uszkodzenia wkładki zamka w lewych przednich drzwiach, zarysowany lewy błotnik, a także fakt, że z wnętrza auto dokonano kradzieży przenośnego DVD, CB – radia i słuchawki bezprzewodowej. Pojazd został zwrócony A. M. (4). Szkoda została naprawiona.

(zeznania świadka A. M. (4) k. 103 – 105, k. 124 – 125 tom zdarzeniowy 2/I, k. 8440v – 8441 tom XV sądowy, pokwitowanie odbioru k. 128 tom zdarzeniowy 2/I/)

Samochód marki H. (...) koloru szarego o numerze rejestracyjnym (...) i numerze VIN (...), stanowiący własność M. Z. (1) i J. Z. , został zaparkowany w dniu 30 października 2012 roku około godz. 22:00 na parkingu przyblokowym przy ul. (...) w Ł.. Pojazd został zamknięty i zabezpieczony poprzez uruchomienie autoalarmu. Następnego dnia około godz. 07:15 M. Z. (1) zauważył, iż miejsce postojowe jest puste. Wartość samochodu w chwili kradzieży wynosiła 60.000 zł. (...) było ubezpieczone w pełnym zakresie w firmie (...), która wypłaciła odszkodowanie z tytułu kradzieży samochodu.

(zeznania świadka M. Z. (1) k. 7 – 9, tom zdarzeniowy 83/I, k. 7893v tom XII sądowy)

(...) użytkowany przez R. U. logował się w dniu 31 października 2012 roku w godz. 05:58 – 06:07 do (...) umiejscowionego przy ul. (...) (2,9 km od miejsca kradzieży) i do (...) zlokalizowanego przy ul. (...) (2,4 km od miejsca kradzieży) na terenie osiedla (...), gdzie dokonano kradzieży auta. W tym czasie (...) użytkowany przez P. R. (1) logował się także na terenie osiedla (...) – do (...) znajdującego się przy al. (...) (ok. 1,2 km od miejsca kradzieży), do (...) zlokalizowanego przy ul. (...) i do (...) umiejscowionego przy ul. (...). W czasie, gdy telefony logowały się do wskazanych stacji przekaźnikowych, ich użytkownicy kontaktowali się ze sobą. Następnie telefon R. U. logował się do (...) przy ul. (...) w Ł. – pod adresem zamieszkania T. J. (1). Kolejno telefony T. J. (1): 799-178-080 i 725-428-691 logowały się w I. w godz. 12:27 – 15:02, zaś telefon R. U. logował się w tym mieście w godz. 12:27 – 14:54. W czasie przejazdu do I. R. U. i T. J. (1) kontaktowali się ze sobą.

(analiza kryminalistyczna k. 3751 – 3796 tom XIX)

F. W. (1) spotkał się z R. K. (1) na parkingu przed restauracją (...) na osiedlu (...). Po pewnym czasie przyjechał do nich R. U., który zabrał R. K. (1) i razem udali się w głąb osiedla. Po chwili oskarżony zauważył samochód marki H. (...) koloru ciemnego kierowany przez R. U., z którym jechał R. K. (1). W/w odjechali, ale po około 20 minutach na parking przed restauracją (...) przyjechali ponownie autem A. (...), a wraz z nimi P. R. (1). Mężczyźni po krótkiej rozmowie, w trakcie której R. K. (1) oświadczył, iż są kłopoty z immobillizerem i będzie trzeba jeszcze raz kodować, wsiedli do swoich samochodów i odjechali.

(wyjaśnienia oskarżonego F. W. (1) k. 911 – 915 tom V, k. 7025 – 7025v, k. 7049v – 7050 tom VIII sądowy, k. 7284v – 7285 tom IX sądowy)

Samochód marki H. (...) koloru piaskowego o numerze rejestracyjnym B‑ (...) i numerze VIN (...), stanowiący własność R. C. (2) i użytkowany przez jego córkę J. C. (2) , został zaparkowany w dniu 4 listopada 2012 roku około godz. 15:00 na parkingu przyblokowym przy ul. (...) w C.. Pojazd został zamknięty na centralny zamek i zabezpieczony. (...) posiadało zabezpieczenia fabryczne w postaci immobilizera i blokady skrzyni biegów. W dniu 5 listopada 2012 roku J. C. (2) około godz. 15:15 widziała zaparkowane auto. Po około 15 minutach stwierdziła, iż samochód został skradziony. Wartość samochodu w chwili kradzieży wynosiła 54.000 zł. (...) było ubezpieczone w pełnym zakresie w firmie (...) versicherungsgruppe. Odszkodowanie zostało wypłacone na rzecz banku z uwagi na zaciągnięty kredyt na zakup samochodu.

(zeznania świadka A. C. k. 2 – 4, k. 64 tom zdarzeniowy 72/I, k. 7892 tom XII sądowy, zeznania świadka J. C. (2) k. 34 – 35, tom zdarzeniowy 72/I, k. 7891v – 7892 tom XII sądowy, zeznania świadka R. C. (2) k. 40 – 41, tom zdarzeniowy 72/I, k. 7893 – 7893v tom XII sądowy)

(...) użytkowany przez T. J. (1) logował się o godz. 15:33, a więc tuż po kradzieży samochodu marki H. (...), na trasie odjazdu z miejsca popełnienia przestępstwa do (...) (stacja przekaźnikowa) zlokalizowanego w C. przy ul. (...) (ok. 3,3 km od miejsca kradzieży). (...) użytkowany przez R. U. logował się również o godz. 15:33 do (...) zlokalizowanego w C. przy ul. (...) (ok. 1,8 km od miejsca kradzieży). Po fakcie kradzieży telefony używane przez T. J. (1) i R. U. zaczęły przemieszczać się w stronę Ł. oraz ich użytkownicy kontaktowali się ze sobą, co świadczy o tym, iż R. U. i T. J. (1) poruszali się dwoma środkami transportu.

(analiza kryminalistyczna k. 3751 – 3796 tom XIX, wyjaśnienia T. J. k. 4605, R. U. k.4599 tom XXIV)

Pojazd został odnaleziony przez funkcjonariuszy policji w dniu 25 maja 2013 roku na ul. (...) w C.. Z relacji osób zamieszkujących w okolicy wynikało, iż pojazd ten został zaparkowany w listopadzie 2012 roku i od tego czasu nie był użytkowany. Pojazd nie miał widocznych uszkodzeń i braków w wyposażeniu. Samochód został przekazany A. C.. Całkowita szkoda poniesiona przez R. C. (2) wyniosła 15.000 zł. ( koszty poniesione w związku prowadzeniem sprawy ubezpieczeniowej w Niemczech). Pokrzywdzony wniósł o zasądzenie tej kwoty na jego rzecz.

(zeznania świadka A. C. k. 2 – 4, k. 64 tom zdarzeniowy 72/I, k. 7892 tom XII sądowy, zeznania świadka R. C. (2) k. 40 – 41, tom zdarzeniowy 72/I, k. 7893 – 7893v tom XII sądowy, notatka urzędowa z dnia 25.05.2013 t. k. 48, tom zdarzeniowy 72/I, pokwitowanie k. 51, tom zdarzeniowy 72/I)

Samochód marki P. (...) koloru czarnego o numerze rejestracyjnym AN‑734-QE i numerze VIN (...), stanowiący własność A. K. (1) , został zaparkowany w dniu 3 listopada 2012 roku około godz. 12:00 na niestrzeżonym parkingu przyblokowym przy ul. (...) w Ł.. W dniu 5 listopada 2012 roku około godz. 07:30 A. K. (1) zszedł do samochodu celem wyjęcia z niego rzeczy. Następnie pojazd został zamknięty na centralny zamek i zabezpieczony poprzez uruchomienie autoalarmu. Tego samego dnia około godz. 09:40 A. K. (1) zauważył brak auta na miejscu parkingowym. Wartość samochodu w chwili kradzieży wynosiła 46.400 zł. (...) nie było ubezpieczone w zakresie AC. Pokrzywdzony nie otrzymał odszkodowania z tytułu kradzieży pojazdu.

(zeznania świadka A. K. (1) k. 24 – 28, k. 42 – 43 tom zdarzeniowy 2/I, k. 8625v – 8626 tom XVI sądowy)

G. Ł. (1) wskazał miejsce parkowania samochodów na terenie parkingu w Ł. przy ul. (...), gdzie wynajął bez umowy jedno miejsce postojowe, na którym R. U. miał ukrywać pojazdy, a także wskazał miejsce parkowania samochodów osobowych pochodzących z kradzieży mieszczące się w Ł., przy ul. (...). Miejsce to wyszukał i wskazał R. U., który miał ukrywać tam samochody pochodzące z przestępstwa.

(protokół eksperymentu procesowego k. 1710 – 1718 tom IX, wyjaśnienia G. Ł. (1) k. 1884 – 1890 tom X, wyjaśnienia R. U. k.4598 tom XXIV)

W dniu 9 listopada 2012 roku funkcjonariusze policji uzyskali informację, że na terenie posesji w Ł. przy ul. (...) R. K. (1), P. R. (1) i R. U. przechowują samochody pochodzące z kradzieży. W wyniku podjętych działań zabezpieczono m.in. samochód marki P. (...) o nr rej. (...). Wewnątrz pojazdu ujawniono otwór w miejscu, w którego brak było komputera. Stacyjka samochodu nie nosiła śladów uszkodzeń.

(notatka urzędowa k. 1 tom zdarzeniowy 2/I, protokół oględzin miejsca k. 2 – 7 tom zdarzeniowy 2/I, protokół oględzin rzeczy k. 8 – 9, k. 40 – 41 tom zdarzeniowy 2/I)

A. K. (1) rozpoznał pojazd marki P. jako swoją własność. Stwierdził, iż samochód miał zarysowania na prawym lusterku, wgniecenia na słupku oraz w górnej części na lewych drzwiach. Ponadto z pojazdu zniknęła torba koloru pomarańczowego z narzędziami typu klucze, kombinerki, śrubokręty oraz wkrętarką marki B. wraz z wiertłami oraz dywaniki z tylnej części samochodu. A. K. (1) stwierdził także, iż pod maską kable od komputera były odłączone. Pojazd został zwrócony A. K. (1). Koszt naprawy auta to 2500 zł i zwrotu takiej kwoty domaga się pokrzywdzony.

(zeznania świadka A. K. (1) k. 24 – 28, k. 42 – 43 tom zdarzeniowy 2/I, pokwitowanie odbioru k. 49 tom zdarzeniowy 2/I)

Samochód marki V. (...) koloru granatowego o numerze rejestracyjnym (...), stanowiący własność J. N. i użytkowany przez jego córkę – P. N. , został zaparkowany w dniu 6 listopada 2012 roku około godz. 19:00 na parkingu osiedlowym w Ł. na ul. (...) przy ul. (...). Samochód posiadał zabezpieczenia fabryczne, centralny zamek – na pilota. Następnego dnia około godz. 09:00 P. N. zauważyła brak pojazdu. Wartość samochodu w chwili kradzieży wynosiła 25.000 zł. (...) było ubezpieczone w pełnym zakresie w firmie ubezpieczeniowej P..

(zeznania świadka P. N. k. 13 – 16, k. 33 – 34 tom zdarzeniowy 9/I, k. 7893 tom XII sądowy)

W bliżej nieustalonym dniu do F. W. (1) zadzwonił mężczyzna, który polecił mu ukrycie samochodu znajdującego się na ul. (...). F. W. (1) pojechał we wskazane miejsce, gdzie zauważył samochód marki V. (...) i zaparkowany obok pojazd marki P. koloru czarnego. Będący na miejscu mężczyzna polecił F. W. (2) uruchomienie samochodu za pomocą śrubokręta i ukrycie go. F. W. (1) odjechał około 800 metrów i zaparkował auto na nieczynnym wysypisku śmieci.

(wyjaśnienia oskarżonego F. W. (1) k. 5175 – 5177 tom XXVII, k. 7025 – 7025v, k. 7049v – 7050 tom VIII sądowy, k. 7284v – 7285 tom IX sądowy)

Pojazd został odnaleziony przez funkcjonariuszy policji na terenie posesji w Ł. przy ul. (...). P. N. rozpoznała pojazd stanowiący własność jej ojca – J. N. podczas okazania w dniu 22 listopada 2012 roku. Pojazd ten posiadał drobne uszkodzenia w postaci zarysowań, zaś z wnętrza pojazdu zniknęły drobne przedmioty. P. N. odzyskała skradziony samochód, zaś firma ubezpieczeniowa P. pokryła koszty naprawy poniesionej szkody w samochodzie.

(zeznania świadka P. N. k. 13 – 16, k. 33 – 34 tom zdarzeniowy 9/I, k. 7893 tom XII sądowy, protokół oględzin k. 3 – 4, k. 31 – 32 tom zdarzeniowy 9/I, pokwitowanie k. 37 tom zdarzeniowy 9/I)

Samochód marki S. (...) koloru srebrnego o numerze rejestracyjnym (...), stanowiący własność J. G. (2) , został zaparkowany w dniu 24 listopada 2012 roku około godz. 13:15 w Ł. przy ul. (...). Pokrzywdzona zamknęła pojazd na centralny zamek i udała się na pobliski bazar. Około 14:00 po powrocie z bazaru zorientowała się, że jej samochód został skradziony. Stwierdziła także brak kluczyków, które uprzednio włożyła do kieszeni płaszcza. Wartość samochodu w chwili kradzieży wynosiła 35.000 zł, zaś znajdujących się w jego wnętrzu wyrobów odzieżowych na kwotę 700 złotych. (...) było ubezpieczone w pełnym zakresie w Towarzystwie (...).

(zeznania świadka J. G. (2) k. 7 – 9 tom zdarzeniowy 34/I, k. 7892v – 7893 tom XII sądowy)

Pojazd marki S. (...) został przekazany R. D. (1) przez P. P. (1) ps. (...), który planował nabyć inny samochód tej samej marki i przerobić numery identyfikacyjne. Następnie auto to zostało ukryte w budynku stodoły na posesji K. D. w miejscowości P.. Samochód nie posiadał żadnych dokumentów ani oryginalnych kluczyków.

(zeznania świadka K. D. k. 98 – 102, k. 113 tom zdarzeniowy 34/I, k. 7896 – 7896v tom XII sądowy, zeznania świadka R. D. (1) k . 106 – 111, k. 115, k. 136 – 137 tom zdarzeniowy 34/I, k. 7895v – 7896 tom XII sądowy)

W dniu 17 grudnia 2013 roku na terenie posesji w miejscowości (...) A został odnaleziony samochód marki S. (...) o numerze rejestracyjnym (...). Po odnalezieniu samochód został przekazany J. G. (2), zaś firma ubezpieczeniowa pokryła koszt naprawy poniesionych szkód.

(zeznania świadka J. G. (2) k. 7 – 9 tom zdarzeniowy 34/I, k. 7892v – 7893 tom XII sądowy, notatka urzędowa z dn. 17.12.2012 r. k. 36 – 38 tom zdarzeniowy 34/I, protokół przeszukania k. 39 – 46 tom zdarzeniowy 34/I, protokół oględzin miejsca k. 47 – 49 tom zdarzeniowy 34/I)

Samochód marki M. (...) o numerze rejestracyjnym (...) i numerze VIN (...), stanowiący własność A. Z. , został zaparkowany w dniu 21 grudnia 2012 roku około godz. 19:00 na ul. (...) w W.. Pojazd został zamknięty i zabezpieczony poprzez uruchomienie autoalarmu, a A. Z. udał się do hotelu (...). Po północy pokrzywdzony udał się do auta i zauważył, że miejsce parkingowe jest puste. Wartość pojazdu w chwili kradzieży wynosiła 45.000 zł. (...) było ubezpieczone w zakresie OC w towarzystwie (...). Pokrzywdzony wniósł o naprawienie szkody w kwocie 45 000zł.

(zeznania świadka A. Z. k. 2 – 4 tom zdarzeniowy 89/I, k. 7958v – 7959 tom XII sądowy)

Na terenie posesji przy ul. (...) w Ł. użytkowanej przez T. R. (1) zabezpieczono m.in. kutyny boczne pochodzące od samochodu marki M. (...) o numerze rejestracyjnym (...). Posesja ta użytkowana była także przez P. B. (1).

(protokół przeszukania k. 2417 – 2427 tom XIII, notatka urzędowa z dn. 21.10.2013 r. k. 1a, tom zdarzeniowy 89/I/, dokumentacja fotograficzna k. 4393 – 4440 tom XXIII)

Samochód marki M. (...) koloru srebrnego o numerze rejestracyjnym (...) i numerze VIN (...), stanowiący własność D. K. (1) , oraz samochód marki B. (...) koloru grafitowego o numerze rejestracyjnym (...) i numerze VIN (...), stanowiący własność małżonki D. K. (2) K. , zostały zaparkowane w dniu 8 stycznia 2013 roku na posesji w Ł. przy ul. (...). Ostatni raz pojazdy były widziane przez D. K. (1) tego samego dnia około godz. 01:00. Samochody posiadały zabezpieczenia fabryczne w postaci autoalarmu i immobilizera. Tego samego dnia około godz. 04:00 pokrzywdzony zorientował się, że pojazdy zostały skradzione. Wartość samochodów w chwili kradzieży wynosiła po 40.000 zł, łącznie 80.000 zł. Auta były ubezpieczone tylko w zakresie OC. Pokrzywdzeni wnieśli o naprawienie szkody w powyższej kwocie.

(zeznania świadka D. K. (1) k. 2 – 5 tom zdarzeniowy 46/I, k. 7895 – 7895v tom XII sądowy)

P. R. (1) wskazał posesję w Ł. przy ul. (...), skąd dokonał kradzieży dwóch samochodów: marki M. (...) i B. (...) należących do osób związanych z policją. Auta zostały rozebrane na części.

(protokół eksperymentu procesowego wraz z dokumentacją fotograficzną k. 3203 – 3229 tom XVII, wyjaśnienia P. R. (1) k. 4594-4595 tom XXIV, k.6789-6789v tom VII sądowy )

Samochód marki M. (...) koloru białego o numerze rejestracyjnym (...) i numerze VIN (...), stanowiący własność P. G. (2) , został zaparkowany na początku stycznia 2013 roku przed posesją przy ul. (...) w S. i przez okres trzech tygodni nie był użytkowany. Pojazd w tym czasie był zamknięty i zabezpieczony. (...) posiadało zabezpieczenia fabryczne. Samochód ten posiadał najbogatsze wyposażenie, jakie montowano w tego typu samochodach. W dniu 26 stycznia 2013 roku około godz. 08:00 P. G. (2) zauważył, że samochód został skradziony. Wartość samochodu w chwili kradzieży wynosiła 70.000 zł. (...) było ubezpieczone w pełnym zakresie w firmie (...) S.A, która wypłaciła odszkodowanie z tytułu kradzieży samochodu.

(zeznania świadka J. G. (3) k. 2 – 4, k. 22 – 23 tom zdarzeniowy 75/I, k. 7894 – 7894v tom XII sądowy)

Na posesji użytkowanej przez P. B. (1) ps. (...) lub (...) przy ul. (...) zabezpieczono elementy wyposażenia od samochodów marki M. oraz silnik o pojemności 3,5l V6 o nr (...) od samochodu marki M.. P. B. (1) był jedną z osób, które pracowały dla R. K. (1) i zajmowały się przechowywaniem samochodów pochodzących z przestępstwa i przerabianiem w nich numerów identyfikacyjnych. Wypożyczony przez P. R. (1) i T. J. (1) samochód marki P. (...) o numerze rejestracyjnym (...) często też przemieszczał się w okolice ul. (...) w Ł..

(protokół przeszukania posesji k. 2417 – 2427 tom XIII, wyjaśnienia F. W. (1) k. 62 – 68 tom I, k. 7025 – 7025v, k. 7049v – 7050 tom VIII sądowy, k. 7284v – 7285 tom IX sądowy, analiza kryminalistyczna k. 3751 – 3796 tom XIX, dokumentacja fotograficzna k. 4393 – 4440 tom XXIII)

Ustalono, iż badany sensor A. (...) marki B. z numerem kreskowym (...) pochodzi od pojazdu, który ma nr VIN (...). A ponadto ustalono, iż silnik o pojemności 3,5 l. V6 o nr (...) wraz ze skrzynią biegów o nr (...) nie nosiły śladów przerabiania i pochodziły od samochodu marki M. (...) o nr nadwozia (...), nr rej. (...).

(opinia kryminalistyczna k. 43 – 45, k. 45 – 48 tom zdarzeniowy 75/I, notatka urzędowa z dn. 12.06.2013 r. k. 1b, tom zdarzeniowy 75/I, pismo z M. (...) k. 48 tom zdarzeniowy 75/I, wyjaśnienia P. B. k. 4590-4591 tom XXIV, k.7020-7021 tom VIII sądowy)

Samochód marki B. (...) koloru białego o numerze rejestracyjnym (...) i numerze VIN (...), stanowiący własność (...) S.A. i użytkowany przez A. K. (2) , został zaparkowany w dniu 28 stycznia 2013 roku o godz. 18:55 w Ł. przy ul. (...). Samochód został zamknięty i zabezpieczony. Po około 10 minutach po wyjściu z mieszkania A. K. (2) zauważył brak pojazdu. Wartość samochodu w chwili kradzieży wynosiła 140.000 zł, zaś znajdujących się w jego wnętrzu przedmiotów na kwotę 4.050 złotych. (...) było ubezpieczone w pełnym zakresie w firmie (...).

(zeznania świadka A. K. (2) k. 2 – 3, k. 44 – 45 tom zdarzeniowy 35/I, k.8919 tom XVII sądowy)

Na posesji użytkowanej przez P. B. (1) ps. (...) lub (...) przy ul. (...) zabezpieczono skrzynię biegów od samochodu B. (...) z nalepką z kodem, pod którym widoczne było oznaczenie: (...), dach koloru czarnobiałego samochodu marki B. wraz z podsufitówką, na której widoczna była żółta nalepka z oznaczeniem B. (...) nr: (...)-09, odciętą prawą tylną część tzw. ćwiartkę karoserii samochodu marki B. koloru białego, 2 sztuki przednich błotników samochodu marki B. (...) koloru białego, 4 sztuki wewnętrznych tapicerek drzwi samochodu marki B. w kolorze czarnym o wyglądzie skory, kanapę wraz z 2 sztukami foteli przednich w kolorze czarnym o wyglądzie skóry od samochodu marki B.. P. B. (1) był jedną z osób, które pracowały dla R. K. (1) i zajmowały się przechowywaniem samochodów pochodzących z przestępstwa i przerabianiem w nich numerów identyfikacyjnych. Wypożyczony przez P. R. (1) i T. J. (1) samochód marki P. (...) o numerze rejestracyjnym (...) często też przemieszczał się w okolice ul. (...) w Ł..

(protokół przeszukania posesji k. 2417 – 2427 tom XIII, wyjaśnienia F. W. (1) k. 62 – 68 tom I, k. 7025 – 7025v, k. 7049v – 7050 tom VIII sądowy, k. 7284v – 7285 tom IX sądowy, analiza kryminalistyczna k. 3751 – 3796 tom XIX, dokumentacja fotograficzna k. 4393 – 4440 tom XXIII, wyjaśnienia P. B. k. 4590-4591 tom XXIV, k.7020-7021 tom VIII sądowy)

Ustalono, że numer identyfikacyjny o treści: (...)BAR umieszczony na obudowie skrzyni biegów nie nosił śladów przerabiania. Była to skrzynia od samochodu marki B., wyprodukowana w 2006 roku. Zabezpieczone części pochodziły od pojazdu o nr rej. (...). A. K. (2) rozpoznał elementy samochodu osobowego marki B. (...) zabezpieczone podczas przeszukania posesji mieszczącej się w Ł. przy ul. (...) po ich cechach charakterystycznych.

(zeznania świadka A. K. (2) k. 2 – 3, k. 44 – 45 tom zdarzeniowy 35/I, k.8919 tom XVII sądowy, opinia kryminalistyczna nr (...) k. 46 – 48, pismo z (...) k. 49 tom zdarzeniowy 35/I)

Samochód marki H. (...) koloru grafitowego o numerze rejestracyjnym (...) i numerze VIN (...), stanowiący własność S. O. i użytkowany przez jego syna, K. O. (2) , został zaparkowany w dniu 16 lutego 2013 roku około godz. 13:00 na parkingu przy pensjonacie (...) w Zakopanym przy ul. (...). Pojazd został zamknięty na centralny zamek i zabezpieczony poprzez uruchomienie auto-alarmu. Następnego dnia około godz. 09:30 K. O. (2) zorientował się, że auto zostało skradzione. Kradzież miała miejsce o godz. 03:15, co zostało ustalone na podstawie zapisu z monitoringu. Wartość samochodu w chwili kradzieży wynosiła 73.000 zł, zaś wartość dodatkowego wyposażenia w postaci fotelika dziecięcego i bagażnika dachowego oraz sprzętu narciarskiego wynosiła 8.600 zł. (...) było ubezpieczone w pełnym zakresie w firmie ubezpieczeniowej (...) S.A., która wypłaciła odszkodowanie w kwocie 69.800 zł.

(zeznania świadka K. O. (2) k. 13 – 15 tom zdarzeniowy 41/I, k. 7894v tom XII sądowy, zeznania świadka S. O. k. 30, k. 45 tom zdarzeniowy 41/I, k. 7895 tom XII sądowy, protokół oględzin płyty DVD k. 6 – 7 tom zdarzeniowy 41/I, kserokopia wypłaty odszkodowania k. 48 tom zdarzeniowy 41/I)

W lutym 2003 roku w godzinach nocnych J. M. (1) dokonał otwarcia zamka w drzwiach (...), który zaparkowany był przed pensjonatem (...) i za pomocą specjalistycznego sprzętu tzw. „kości” uruchomił ten samochód. Skradziony samochód został ukryty w garażu przy ul. (...) w Zakopanym.

(wyjaśnienia oskarżonego J. M. (1) k. 2821 – 2823 tom XV, k. 7956v – 7957 tom XII sądowy, protokół eksperymentu procesowego k. 3265 – 3269 tom XVII, protokół przeszukania k. 3284 – 3286 tom XVII)

Zabezpieczony pojazd został przekazany firmie ubezpieczeniowej (...), zaś S. O. odzyskał przedmioty znajdujące się w samochodzie, m.in. fotelik dziecięcy, bagażnik dachowy, relingi dachowe.

(zeznania świadka S. O. k. 30, k. 45 tom zdarzeniowy 41/I, k. 7895 tom XII sądowy, pokwitowanie k. 49 tom zdarzeniowy 41/I, pokwitowanie k. 55 tom zdarzeniowy 41/I)

Samochód marki H. (...) koloru grafitowego o numerze rejestracyjnym (...) i numerze VIN (...), stanowiący własność (...) Sp. z o.o. Oddział w L. i użytkowany przez M. C. (1) , został zaparkowany w dniu 17 lutego 2013 roku około godz. 11:00 na górnym parkingu Hotelu (...) w Z. przy ul. (...). Pojazd został zamknięty i zabezpieczony poprzez uruchomienie autoalarmu, posiadał także zabezpieczenie fabryczne w postaci immobilizera. Następnego dnia około godz. 16:30 pokrzywdzona zorientowała się, że auto zostało skradzione. Wartość samochodu w chwili kradzieży wynosiła 80.000 zł, zaś wartość dodatkowego wyposażenia i przedmiotów znajdujących się w pojeździe wynosiła 13.560 zł. (...) było ubezpieczone w pełnym zakresie w firmie ubezpieczeniowej U., która wypłaciła odszkodowanie w wysokości 67.700 zł na rzecz (...) Sp. z o.o.

(zeznania świadka M. C. (1) k. 4 – 6, k. 34, k. 59 tom zdarzeniowy 48/I, zeznania świadka M. C. (2) k. 11, k. 35 tom zdarzeniowy 48/I, k. 8919 tom XVII sądowy, kserokopia decyzji dot. wypłaty odszkodowania k. 60 tom zdarzeniowy 48/I, )

Na podstawie zabezpieczonego zapisu z monitoringu z terenu parkingu przy hotelu (...) ustalono, iż w dniu 18 lutego 2013 roku o godz. 06:40 dwaj mężczyźni udali się w kierunku parkingu, na którym zaparkowany był pojazd marki H. (...), a następnie po 8 minutach przedmiotowe auto opuściło parking.

(protokół oględzin płyty DVD k. 29 – 30 tom zdarzeniowy 48/I)

Na podstawie zabezpieczonego na miejscu kradzieży samochodu marki H. (...) niedopałka papierosa marki (...) ustalono, iż materiał genetyczny z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością zawiera DNA M. J. (1).

(protokół zatrzymania rzeczy k. 21 – 24 tom 48/I, opinia kryminalistyczna k. 4606 – 4625 tom XXIV)

W lutym 2013 roku J. M. (1) dokonał kradzieży samochodu marki H. (...) zaparkowanego przed hotelem (...) w okolicy stoku narciarskiego S.. Skradziony samochód został ukryty w garażu przy ul. (...) w Zakopanym.

(wyjaśnienia oskarżonego J. M. (1) k. 2773 – 2774 tom XIV, k. 2821 – 2823 tom XV, k. 7956v – 7957 tom XII sądowy, protokół eksperymentu procesowego k. 3265 – 3269 tom XVII, protokół przeszukania k. 3284 – 3286 tom XVII)

Pojazd marki H. (...) o nr rej. (...) został zwrócony firmie ubezpieczeniowej (...) S.A, zaś przedmioty dodatkowego wyposażenia – M. C. (1).

(zeznania świadka M. C. (1) k. 4 – 6, k. 34, k. 59 tom zdarzeniowy 48/I, pokwitowanie k. 64 i k. 69 tom zdarzeniowy 48/I, k. 8919 tom XVII sądowy)

Samochód marki B. (...) koloru białego o numerze rejestracyjnym (...) i numerze VIN (...), stanowiący własność S. D. , został zaparkowany w dniu 04 marca 2013 roku o godz. 23:10 w T. na ul. (...) przy skrzyżowaniu z ul. (...). Następnego dnia o godz. 08:30 pokrzywdzony otworzył auto pilotem automatycznym i próbował uruchomić silnik, co mu się jednak nie udało. Pojazd z zewnątrz nie nosił żadnych widocznych śladów uszkodzenia. Samochód został przetransportowany do serwisu, gdzie stwierdzono uszkodzenie systemu elektronicznego, uszkodzenie zamka od drzwi kierowcy i uszkodzenia alarmu, co wskazywało na nieuprawnioną ingerencję mechaniczną i elektroniczną w system zabezpieczeń. Wartość samochodu w chwili usiłowania kradzieży wynosiła 150.000 zł, zaś straty związane z uszkodzeniami pojazdu oszacowano na 7.000 złotych. (...) było ubezpieczone w pełnym zakresie w firmie ubezpieczeniowej E. Hestia.

(zeznania świadka S. D. k. 1 – 2, k. 5 – 7 tom zdarzeniowy 39/I, k. 8774 tom XVI sądowy, zeznania świadka J. J. (3) k. 69 – 70 tom zdarzeniowy 39/I)

Na podstawie monitoringu ustalono, iż w godzinach nocnych w pobliżu pojazdu koloru białego poruszało się dwóch mężczyzn, którzy dochodzili do drzwi, manipulowali przy zamku i włączyli światła pojazdu. Jeden z mężczyzn ubrany był w kurtkę z jasnym pasem na plecach i czerwone buty, zaś drugi ubrany był na ciemno, a na głowie miał czapkę z daszkiem.

(protokół z odtworzenia monitoringu płyty DVD+R k. 36 – 39 tom zdarzeniowy 39/I)

J. M. (1) w marcu 2013 roku w godzinach nocnych usiłował dokonać kradzieży samochodu marki B. (...), lecz nie był w stanie uruchomić silnika pojazdu. W tym czasie M. J. (1) był w innym samochodzie.

( wyjaśnienia oskarżonego J. M. (1) k. 4579 – 4580 tom XV, k. 7956v – 7957 tom XII sądowy)

W dniu 5 marca 2013 roku funkcjonariusze policji dokonali kontroli pojazdu marki R. o numerze rejestracyjnym (...) oraz przeprowadzili legitymowanie M. J. (1) i J. M. (1), który został rozpoznany na nagraniu z monitoringu jako osoba w kurtce z jasnym pasem na plecach i czerwonych sportowych butach manipulująca przy samochodzie marki B. uprzedniej nocy.

(zeznania świadka G. N. k. 66 – 67 tom zdarzeniowy 39/I, k. 8774 tom XVI sądowy, protokół z odtworzenia monitoringu płyty DVD+R k. 36 – 39 tom zdarzeniowy 39/I)

Samochód marki R. (...) koloru czarnego o numerze rejestracyjnym (...) i numerze VIN (...), stanowiący własność firmy (...) z siedzibą w Ł. i użytkowany przez I. S. , został zaparkowany w dniu 11 marca 2013 roku około godz. 23:00 na parkingu przyblokowym w Ł. przy ul. (...). Samochód został zamknięty i zabezpieczony. Ostatni raz auto widziane było w dniu 12 czerwca 2013 roku około godz. 01:00. Tego samego dnia około godz. 07:30 I. S. zorientowała się, że pojazd został skradziony. Wartość samochodu w chwili kradzieży wynosiła 24.000 zł. (...) było ubezpieczone w zakresie OC w firmie ubezpieczeniowej E. Hestia.

(zeznania świadka I. S. k. 5 – 8 tom zdarzeniowy 56/I, k. 7993 tom XII sądowy)

Na posesji użytkowanej przez P. B. (1) ps. (...) lub (...) przy ul. (...) zabezpieczono silnik wraz ze skrzynią biegów o numerze (...). P. B. (1) był jedną z osób, które pracowały dla R. K. (1) i zajmowały się przechowywaniem samochodów pochodzących z przestępstwa i przerabianiem w nich numerów identyfikacyjnych. Wypożyczony przez P. R. (1) i T. J. (1) samochód marki P. (...) o numerze rejestracyjnym (...) często też przemieszczał się w okolice ul. (...) w Ł..

(protokół przeszukania posesji k. 2417 – 2427 tom XIII, wyjaśnienia F. W. (1) k. 62 – 68 tom I, k. 7025 – 7025v, k. 7049v – 7050 tom VIII sądowy, k. 7284v – 7285 tom IX sądowy, analiza kryminalistyczna k. 3751 – 3796 tom XIX, dokumentacja fotograficzna k. 4393 – 4440 tom XXIII)

Ustalono, że silnik ze skrzynią biegów pochodził od samochodu marki R. i nie nosił śladów przerabiania. Posiadał numer (...). Zabezpieczone części pochodziły od w/w pojazdu o nr rej. (...).

(opinia kryminalistyczna k. 25 – 27 tom zdarzeniowy 56/I, pismo z (...) Sp. z o.o. z dn. 19.02.2014 r. k. 28 tom zdarzeniowy 56/I, wyjaśnienia P. B. k.4590-4591 tom XXIV, k.7020-7021 tom VIII sądowy)

Samochód marki R. (...) koloru zielonego o numerze rejestracyjnym (...) i numerze VIN (...), stanowiący własność E. W. i M. P. (3) , został zaparkowany w dniu 12 marca 2013 roku na parkingu przyblokowym w Ł. przy ul. (...). Samochód posiadał zabezpieczenia fabryczne w postaci centralnego zamka i immobilizera. Następnego dnia około godz. 07:45 pokrzywdzona stwierdziła brak pojazdu. Wartość samochodu w chwili kradzieży wynosiła 40.000 zł. (...) było ubezpieczone w pełnym zakresie w firmie ubezpieczeniowej (...).

(zeznania świadka E. W. k. 2 – 5, k. 17 – 18 tom zdarzeniowy 37/I, k. 7992v tom XII sądowy)

Na posesji użytkowanej przez P. B. (1) ps. (...) lub (...) przy ul. (...) zabezpieczono silnik ze skrzynią biegów do samochodu marki R., zdekompletowaną karoserię koloru seledynowego samochodu marki R. (...) z nr VIN (...), przednią szybę z nalepką kontrolną (...)”, zdemontowane elementy w postaci siedzeń, kolumny kierowniczej, radia (...), elementów deski rozdzielczej. P. B. (1) był jedną z osób, które pracowały dla R. K. (1) i zajmowały się przechowywaniem samochodów pochodzących z przestępstwa i przerabianiem w nich numerów identyfikacyjnych. Wypożyczony przez P. R. (1) i T. J. (1) samochód marki P. (...) o numerze rejestracyjnym (...) często też przemieszczał się w okolice ul. (...) w Ł..

(protokół przeszukania posesji k. 2417 – 2427 tom XIII, wyjaśnienia F. W. (1) k. 62 – 68 tom I, k. 7025 – 7025v, k. 7049v – 7050 tom VIII sądowy, k. 7284v – 7285 tom IX sądowy, analiza kryminalistyczna k. 3751 – 3796 tom XIX, dokumentacja fotograficzna k. 4393 – 4440 tom XXIII)

Ustalono, że silnik ze skrzynią biegów pochodził od samochodu marki R. i nie nosił śladów przerabiania. Posiadał numery (...) i (...). Zabezpieczone części pochodziły od w/w pojazdu o nr rej. (...).

(opinia kryminalistyczna k. 25 – 27 tom zdarzeniowy 37/I, protokół oględzin rzeczy k. 28 – 31 tom zdarzeniowy 37/I, pismo z (...) Sp. z o.o. z dn. 19.02.2014 r. k. 32 tom zdarzeniowy 37/I, wyjaśnienia P. B. k.4590-4591 tom XXIV, k.7020-7021 tom VIII sądowy)

E. W. rozpoznała zabezpieczone podczas przeszukania posesji mieszczącej się w Ł. przy ul. (...) elementy samochodu osobowego jako jej własność. Pokrzywdzona odzyskała zdekompletowaną karoserię swojego samochodu bez tablic rejestracyjnych. Firma ubezpieczeniowa wypłaciła częściowe odszkodowanie z uwagi na odzyskanie części auta.

(zeznania świadka E. W. k. 2 – 5, k. 17 – 18 tom zdarzeniowy 37/I, k. 7992v tom XII sądowy, pokwitowanie k. 20 tom zdarzeniowy 37/I, protokół oględzin rzeczy k. 28 – 31 tom zdarzeniowy 37/I, dokumentacja fotograficzna k. 4393 – 4440 tom XXIII)

Samochód marki M. (...) o numerze rejestracyjnym (...) i numerze VIN (...), stanowiący własność (...) S.A. i użytkowany przez J. M. (3) , został zaparkowany w dniu 16 marca 2013 roku około godz. 14:00 w Ł. przy ul. (...) i ostatni raz widziany był w dniu 17 marca 2013 roku około godz. 19:00. Samochód posiadał zabezpieczenia fabryczne – autoalarm, uruchamiany był na kartę elektroniczną. Następnego dnia około 6:10 K. K. (10), pełniący obowiązki osoby dozorującej teren posesji, zauważył trzech mężczyzn, którzy weszli na teren podwórka od strony ul. (...). Po chwili dwóch mężczyzn udało się w kierunku ul. (...), zaś trzeci mężczyzna pozostał na terenie posesji, z której wyjechał samochodem marki M. (...). K. K. (10) natychmiast powiadomił użytkownika auta i funkcjonariuszy policji. W miejscu, gdzie auto zostało uprzednio zaparkowane, zauważono kawałki potłuczonego szkła. Wartość samochodu w chwili kradzieży wynosiła 50.000 zł. (...) było ubezpieczone w pełnym zakresie w firmie (...).

(zeznania świadka J. M. (3) k. 2 – 4, k. 25 – 26 tom zdarzeniowy 36/I, k. 7993 – 7993v tom XII sądowy, zeznania świadka K. K. (10) k. 12 – 13 tom zdarzeniowy 36/I,)

Na posesji użytkowanej przez P. B. (1) ps. (...) lub (...) przy ul. (...) zabezpieczono samochód marki M. (...) koloru szarego o numerze rejestracyjnym (...) oraz części pochodzące od samochodów marki M.. P. B. (1) był jedną z osób, które pracowały dla R. K. (1) i zajmowały się przechowywaniem samochodów pochodzących z przestępstwa i przerabianiem w nich numerów identyfikacyjnych. Wypożyczony przez P. R. (1) i T. J. (1) samochód marki P. (...) o numerze rejestracyjnym (...) często też przemieszczał się w okolice ul. (...) w Ł..

(protokół przeszukania posesji k. 2417 – 2427 tom XIII, wyjaśnienia F. W. (1) k. 62 – 68 tom I, k. 7025 – 7025v, k. 7049v – 7050 tom VIII sądowy, k. 7284v – 7285 tom IX sądowy, analiza kryminalistyczna k. 3751 – 3796 tom XIX, dokumentacja fotograficzna k. 4393 – 4440 tom XXIII, wyjaśnienia P. B. k.4590-4591 tom XXIV, k.7020-7021 tom VIII sądowy)

J. M. (3) rozpoznał użytkowany przez siebie pojazd, a także przedmioty ujawnione w samochodzie min: klucze od mieszkania z breloczkiem z napisem (...), nawigację (...) wraz z ładowarką samochodową, płyty CD, fotelik dziecięcy. Pojazd ten posiadał uszkodzenia w postaci wybitej szyby w lewych przednich drzwiach, uszkodzonej wkładki zamka, uszkodzonej stacyjki, brak rolety i uszczelki w bagażniku. Na fotelu kierowcy stwierdzono liczne odpryski szkła i tzw. „łamak” złamany w połowie. Z prawej strony bagażnika widoczne uszkodzenia boku – wyrwana obudowa boku. J. M. (3) odzyskał skradziony samochód. Firma ubezpieczeniowa pokryła koszty naprawy samochodu.

/zeznania świadka J. M. (3) k. 2 – 4, k. 25 – 26 tom zdarzeniowy 36/I, k. 7993 – 7993v tom XII sądowy, pokwitowanie k. 36 tom zdarzeniowy 36/I, protokół oględzin rzeczy k. 37 – 38 tom zdarzeniowy 36/I/

Samochód marki B. (...) koloru czarnego o numerze rejestracyjnym (...), stanowiący własność P. O. , został zaparkowany w dniu 1 kwietnia 2013 roku około godz. 16:00 przy budynku Banku (...) przy ul. (...) w T.. Pojazd został zamknięty na centralny zamek i zabezpieczony poprzez uruchomienie autoalarmu. Ostatni raz auto widziane było tego samego dnia około północy przez syna P. O.. Następnego dnia około godz. 03:30 pokrzywdzony zorientował się, że samochód został skradziony. W pojeździe pozostały dokumenty w postaci dowodu osobistego, paszportu, dowodu rejestracyjnego oraz pieniądze Wartość samochodu w chwili kradzieży wynosiła 60.000 zł, wewnątrz pojazdu znajdowały się pieniądze w łącznej kwocie 14.000 zł. (...) było ubezpieczone w pełnym zakresie w (...) S.A.

(zeznania świadka P. O. k. 4 – 5, k. 11 – 12, k. 54 tom zdarzeniowy 74/I k.8919 tom XVII sądowy)

Na podstawie zapisu monitoringu z terenu (...) w T. ustalono, że w dniu 2 kwietnia 2013 roku o godz. 02:59 na teren (...) w T. wjechał samochód koloru srebrnego, który skręcił w lewo w drogę dojazdową do skupu złomu. Z miejsca, gdzie wjechał pojazd, wyszła osoba, która skierowała się do zaparkowanego pojazdu marki B.. Chwile później pojawią się jeszcze dwie osoby przy tym aucie. Około godz. 03:05 w pojeździe marki B. zapaliły się światła i samochód odjechał z miejsca parkowania. Chwilę później z drogi dojazdowej do skupu złomu wyjechał pojazd koloru srebrnego.

(protokół oględzin płyty DVD k. 29 – 30 tom zdarzeniowy 74/I, opinia kryminalistyczna k. 71 – 81 tom zdarzeniowy 74/I)

J. M. (1) dokonał kradzieży samochodu marki B. (...) zaparkowanego w T. przy ul. (...). Skradziony samochód został przestawiony w okolice B..

(wyjaśnienia oskarżonego J. M. (1) k. 4579 – 4580 tom XV, k. 7956v – 7957 tom XII sądowy, protokół eksperymentu procesowego k. 3265 – 3269 tom XVII, protokół przeszukania k. 3284 – 3286 tom XVII)

Pojazd został odnaleziony w B. przy ul. (...), gdzie został zaparkowany przez J. M. (1). P. O. stwierdził, że auto posiadało uszkodzoną wkładkę zamka w drzwiach od strony kierowcy oraz nastąpiła ingerencja w komputer. Sprawcy zabrali z wnętrza pojazdu pieniądze i dokumenty. Samochód został przekazany synowi P. K. (5) O.. Pokrzywdzony wniósł o naprawienie szkody.

(zeznania świadka P. O. k. 4 – 5, k. 11 – 12, k. 54 tom zdarzeniowy 74/I, pokwitowanie odbioru k. 46 tom zdarzeniowy 74/I, k.8919 tom XVII sądowy)

Samochód marki B. (...) koloru czarnego o numerze rejestracyjnym (...) i numerze VIN (...), stanowiący własność M. Z. (2) i B. Z. , został zaparkowany w dniu 7 kwietnia 2013 roku około godz. 21:30 na parkingu zamkniętym niestrzeżonym w K. przy ul. (...). Pojazd posiadał zabezpieczenia fabryczne w postaci centralnego zamka i autoalarmu. Następnego dnia około godz. 08:00 pokrzywdzony zauważył brak samochodu. Wartość samochodu w chwili kradzieży wynosiła 70.000 zł, zaś przedmiotów w nim się znajdujących – 5.000 zł. (...) było ubezpieczone w pełnym zakresie w firmie ubezpieczeniowej MultiDirect ( (...)). Dzięki informacjom uzyskanym od J. M. (1), który przyznał się do kradzieży przedmiotowego auta, pojazd został odnaleziony w miejscowości M. na ul. (...) przy bloku nr 3. M. Z. (2) rozpoznał pojazd będący jego własnością. (...) miało wyrwaną wkładkę w zamku drzwi przednich, a z wnętrza zniknęła przenośna nawigacja satelitarna firmy (...) o wartości 500 złotych. Pokrzywdzony odzyskał skradziony samochód.

(zeznania świadka M. Z. (2) k. 60 – 63, k. 67 – 68 tom zdarzeniowy 40/I, k. 8762v tom XVI sądowy, zeznania świadka J. D. (3) k. 33 – 35 tom zdarzeniowy 40/I, k. 7993v tom XII sądowy, pokwitowanie k. 69 tom zdarzeniowy 40/I, protokół oględzin rzeczy k. 38 – 40 tom zdarzeniowy 40/I, wyjaśnienia oskarżonego J. M. (1) k. 2865 – 2869 tom XV, k. 4579 – 4580 tom XXIV, k. 7956v – 7957 tom XII sądowy)

Samochód marki B. (...) koloru czarnego o numerze rejestracyjnym (...) i numerze VIN (...), stanowiący własność W. P. (2) i użytkowany przez jego żonę – R. P. (2) , został zaparkowany w dniu 7 kwietnia 2013 roku około godz. 17:00 na parkingu przyblokowym w K. przy ul. (...). Samochód został zamknięty i zabezpieczony. Pojazd posiadał zabezpieczenia fabryczne w postaci autoalarmu oraz auto – monitoring. Następnego dnia o godz. 06:18 z R. P. (2) skontaktował się pracownik firmy (...) z informacją, iż pojazd marki B. (...) znajduje się w ruchu i kieruje się w stronę bramek autostradowych na trasie K.K.. Natychmiastowo zawiadomieni funkcjonariusze policji zatrzymali samochód przed bramkami autostradowymi i po przeprowadzeniu oględzin przekazali go pokrzywdzonym. Samochód posiadał uszkodzenia w postaci wyłamanej wkładki w drzwiach przednich od strony kierowcy. Kierującym pojazdem marki B. (...) zatrzymanym na punkcie poboru opłat w B. okazał się J. M. (1), który kierował tym autem wbrew sądowemu zakazowi prowadzenia pojazdów mechanicznych, orzeczonym w sprawie o sygn. akt IX W 18/13. Wartość pojazdu w chwili kradzieży wynosiła 130.000 zł. (...) było ubezpieczone w pełnym zakresie w firmie ubezpieczeniowej (...), która pokryła koszty naprawy samochodu.

(zeznania świadka R. P. (2) k. 1 – 3 tom zdarzeniowy 40/I, k. 7991v – 7992 tom XII sądowy, zeznania świadka M. M. (5) k. 9 tom zdarzeniowy 40/I, k. 7992 – 7992v tom XII sądowy, protokół zatrzymania k. 2841 tom XV, pokwitowanie k. 17 tom zdarzeniowy 40/I , protokół oględzin rzeczy k. 13 – 14 tom zdarzeniowy 40/I, pokwitowanie odbioru k. 17 tom zdarzeniowy 40/I, wyjaśnienia oskarżonego J. M. (1) k. 2865 – 2869 tom XV, k. 4579 – 4580 tom XXIV, k. 7956v – 7957 tom XII sądowy)

Materiał genetyczny zabezpieczony na rękawiczkach ujawnionych pomiędzy fotelem kierowcy a słupkiem pojazdu marki B. (...) z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością zawierał DNA J. M. (1).

(opinia kryminalistyczna k. 4606 – 4625 tom XXIV)

Samochód marki F. (...) koloru czarnego o numerze rejestracyjnym (...) i numerze VIN (...), stanowiący własność Ł. Z. i użytkowany przez jego żonę, został zaparkowany w dniu 9 kwietnia 2013 roku około godz. 20:00 na parkingu przyblokowym w Ł. przy ul. (...). (...) zostało zamknięte na centralny zamek, posiadało też zabezpieczenie fabryczne w postaci immobilizera i autoalarmu. Następnego dnia około godz. 10:00 pokrzywdzony zauważył brak samochodu. Wartość samochodu w chwili kradzieży wynosiła 55.000 zł. (...) było ubezpieczone jedynie w zakresie OC w firmie ubezpieczeniowej (...) S.A. Pokrzywdzony wniósł o zasądzenie na jego rzecz powyższej kwoty w ramach obowiązku naprawienia szkody.

(zeznania świadka Ł. Z. k. 5 – 6 tom zdarzeniowy 45/I, k. 8590 – 8590v tom XV sądowy)

P. R. (1) wskazał miejsce parkowania samochodu marki F. (...) w Ł. przy ul. (...), skąd dokonał jego kradzieży. (...) to zostało sprzedane.

(protokół eksperymentu procesowego wraz z dokumentacją fotograficzną k. 3203 – 3229 tom XVII, wyjaśnienia P. R. k. 4594-4595 tom XXIV)

Samochód marki H. (...) koloru grafitowego o numerze rejestracyjnym (...) i numerze VIN (...), stanowiący własność (...) Sp. z o.o. i użytkowany przez A. M. (5) , został zaparkowany w dniu 14 kwietnia 2013 roku około godz. 19:00 na parkingu przyblokowym w Ł. przy ul. (...). Pojazd został zamknięty na zamki fabryczne i został uruchomiony alarm. Następnego dnia około godziny 07:00 okazało się, że brama wjazdowa na teren posesji jest otwarta, a nieznane osoby dokonały kradzieży pojazdu. Wartość samochodu w chwili kradzieży wynosiła 70.000 zł, zaś fotelika dziecięcego znajdującego się w środku – 800 zł. (...) było ubezpieczone w pełnym zakresie w firmie ubezpieczeniowej E. Hestia.

(zeznania świadka A. M. (5) k. 5 – 8 tom zdarzeniowy 43/I, k. 8590 tom XV sądowy)

W dniu 15 kwietnia 2013 roku o godz. 02:38:05 został uruchomiony pojazd marki B.. W tym samym czasie z posesji przy ul. (...) wyjechał samochód marki H. (...), z którego przy bramie wysiadł mężczyzna i za kierownicę wsiadła inna osoba. Pojazd odjechał w nieznanym kierunku. Następnie mężczyzna, który wysiadł z (...), wsiadł do pojazdu marki R. (...) o numerze rejestracyjnym (...) koloru jasnego. Samochód marki R. (...) oraz B. przejechały ulicami miasta, a następnie samochód marki B. o godz. 03:00:00 został wprowadzony do garażu.

(protokół oględzin rzeczy k. 3230 – 3241 tom XVII, opinia kryminalistyczna k. 4176 – 4187 tom XXI)

P. R. (1) wskazał miejsce parkowania samochodu marki H. (...) oraz B. w Ł. przy ul. (...), skąd dokonał ich kradzieży, wskazał także miejsce parkowania skradzionego samochodu marki B. w Z. przy ul. (...).

(protokół eksperymentu procesowego wraz z dokumentacją fotograficzną k. 3203 – 3229 tom XVII wyjaśnienia P. R. k. 4594-4595 tom XXIV, wyjaśnienia J. M. k.4579-4580, k.4583 tom XXIV, k.7956-7957 tom XII sądowy)

Samochód marki B. koloru czarnego o numerze rejestracyjnym (...) i numerze VIN (...), stanowiący własność M. P. (4) , został zaparkowany w dniu 14 kwietnia 2013 roku około godz. 14:00 na parkingu przyblokowym na osiedlu zamkniętym S. w Ł.. Pojazd został zamknięty na centralny zamek i zabezpieczony. Następnego dnia około godz. 08:40 pokrzywdzona zauważyła brak auta. Wartość samochodu wraz z znajdującymi się w nim przedmiotami w chwili kradzieży wynosiła 93.515 zł. (...) było ubezpieczone w firmie (...).

(zeznania świadka M. P. (4) k. 19 – 21, k. 30 – 31, k. 68 – 69 tom zdarzeniowy 43/I, k. 7995 – 7995v tom XII sądowy)

W dniu 15 kwietnia 2013 roku o godz. 02:38:05 został uruchomiony pojazd marki B.. W tym samym czasie z posesji przy ul. (...) wyjechał samochód marki H. (...), z którego przy bramie wysiadł mężczyzna i za kierownicę wsiadła inne osoba. Pojazd odjechał w nieznanym kierunku. Następnie mężczyzna, który wysiadł z (...), wsiadł do pojazdu marki R. (...) o numerze rejestracyjnym (...) koloru jasnego. Samochód marki R. (...) oraz B. przejechały ulicami miasta, a następnie samochód marki B. o godz. 03:00:00 został wprowadzony do garażu.

(protokół oględzin rzeczy k. 3230 – 3241 tom XVII, opinia kryminalistyczna k. 4176 – 4187 tom XXI)

P. R. (1) wskazał miejsce parkowania samochodu marki H. (...) oraz B. w Ł. przy ul. (...), skąd dokonał ich kradzieży, wskazał także miejsce parkowania skradzionego samochodu marki B. w Z. przy ul. (...).

(protokół eksperymentu procesowego wraz z dokumentacją fotograficzną k. 3203 – 3229 tom XVII, wyjaśnienia P. R. k. 4594-4595 tom XXIV, wyjaśnienia J. M. k.4579-4580, k.4583 tom XXIV, k.7956-7957 tom XII sądowy)

Zabezpieczony w dniu 20 maja 2013 roku przez funkcjonariuszy policji samochód marki B. o numerze rejestracyjnym (...) został zwrócony pokrzywdzonej. Z pojazdu zostały skradzione ubrania, buty sportowe, latarka, scyzoryk szwajcarski, CB radio, których wartość oceniono na 3.000 zł. Pojazd posiadał uszkodzoną wkładkę zamka w drzwiach od strony kierowcy oraz widoczne przewody prowadzące do gniazda serwisowego. M. P. (4) dokonała naprawy samochodu na własny koszt.

(zeznania świadka M. P. (4) k. 19 – 21, k. 30 – 31, k. 68 – 69 tom zdarzeniowy 43/I, k. 7995 – 7995v tom XII sądowy, pokwitowanie k. 67 tom zdarzeniowy 43/I, protokół oględzin rzeczy k. 47 – 56 tom zdarzeniowy 43/I)

Samochód marki B. (...) koloru czarnego o numerze rejestracyjnym (...) i numerze VIN (...), stanowiący własność firmy (...) S.A. i użytkowany przez J. R. , został zaparkowany w dniu 14 kwietnia 2013 roku około godz. 20:00 na parkingu w Ł. przy ul. (...). Samochód posiadał zabezpieczenia fabryczne w postaci centralnego zamka, immobilizera oraz autoalarmu, a także wyposażony był w system (...). Następnego dnia około godz. 04:32 pokrzywdzony został powiadomiony telefonicznie przez pracownika auto – monitoringu o nieuprawnionym użyciu pojazdu. Wartość samochodu w chwili kradzieży wynosiła 250.000 zł. (...) było ubezpieczone w pełnym zakresie w firmie ubezpieczeniowej (...).

(zeznania świadka J. R. k. 2 – 4, K. 17 – 18 tom zdarzeniowy 38/I, k. 7994v – 7995 tom XII sądowy)

Dzięki lokalizatorowi (...) auto zostało odnalezione przez funkcjonariuszy policji w Ł. na ul. (...). W okolicy tego miejsca zatrzymano także uciekającego ze skradzionego auta mężczyznę, którym okazał się P. R. (1) oraz J. M. (1) – podejrzanego o współudział w kradzieży (...) X6, który kierował samochodem marki R. (...) wbrew zakazowi orzeczonemu w sprawie o sygn. akt IX W 18/13. P. R. (1) w ręku trzymał pilot koloru czarnego z logo B. z patykiem o długości 5 cm.

(zeznania świadka A. K. (3) k. 40 – 41 tom zdarzeniowy 38/I, zeznania świadka J. S. (4) k. 38 – 39 tom zdarzeniowy 38/I, k. 7996 tom XII sądowy, zeznania świadka Ł. O. k. 42 tom zdarzeniowy 38/I, k. 7995v tom XII sądowy)

J. R. rozpoznał użytkowany przez siebie pojazd podczas okazania w dniu 15 kwietnia 2013 roku. Samochód posiadał uszkodzenia w postaci wyrwanej obudowy pod kierownicą i zniszczonego systemu elektronicznego. J. R. odzyskał skradziony samochód, a koszty naprawy zostały pokryte przez firmę ubezpieczeniową.

(zeznania świadka J. R. k. 2 – 4, K. 17 – 18 tom zdarzeniowy 38/I, k. 7994v – 7995 tom XII sądowy, pokwitowanie k. 19 tom zdarzeniowy 38/I, protokół oględzin rzeczy k. 12 – 14, k. 15 – 16 tom zdarzeniowy 38/I)

Materiał genetyczny zabezpieczony na rękawiczkach polarowych ujawnionych przy samochodzie marki B. (...) zawierał DNA pochodzące od co najmniej dwóch osób, przy czym nie można wykluczyć, iż uzyskana mieszanina zawierała DNA P. R. (1).

(opinia kryminalistyczna k. 4606 – 4625 tom XXIV)

P. R. (1) użytkujący telefon o numerze 511 – 372 – 766 oraz J. M. (1) użytkujący telefon o numerze 536 – 250 – 012 utrzymywali stały kontakt w dniu 15 kwietnia 2013 roku. Połączenia realizowane były przez nadajniki (...) z miejsca kradzieży pojazdu i miejsca zatrzymania o godz. 03:55, 04:08, 04:09, 04:13, 05:11, 05:12 i 05:15.

(wykaz połączeń k. 2700 – 2710 tom XIV, wyjaśnienia P. R. k. 4594-4595 tom XXIV, wyjaśnienia J. M. k.4579-4580, k.4583 tom XXIV, k.7956-7957 tom XII sądowy)

Samochód marki H. (...) koloru grafitowego o numerze rejestracyjnym (...) i numerze VIN (...), stanowiący własność Ł. G. , został zaparkowany w dniu 23 czerwca 2011 roku około godz. 19:45 na parkingu przyblokowym przy ul. (...) w Ł.. Pojazd został zamknięty oraz zabezpieczony poprzez uruchomienie immobilizera. Następnego dnia około godz. 08:45 pokrzywdzony zauważył brak samochodu. Wartość pojazdu w chwili kradzieży wynosiła 40.000 zł, zaś przedmiotów znajdujących się wewnątrz auta – 600 zł. (...) było ubezpieczone w pełnym zakresie w towarzystwie (...), które wypłaciło odszkodowanie.

(zeznania świadka Ł. G. k. 64 – 66, k. 78 – 79 tom zdarzeniowy 91/I, k. 8731v tom XVI sądowy)

E. K. dokonała zakupu uszkodzonego samochodu marki H. (...). Przed naprawą nie widziała samochodu, gdyż procedurą zakupu i naprawą zajmował się jej znajomy. Po naprawie pojazd osobiście zarejestrowała w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Stołecznego W., załączając do wniosku dowód rejestracyjny pojazdu o nr HH- (...) z Republiki Federalnej Niemiec wraz z tłumaczeniem, umowę zakupu uszkodzonego pojazdu marki H. wraz z tłumaczeniem oraz dokumenty potwierdzające dokonanie opłat.

(zeznania świadka E. K. k. 12 – 14, tom zdarzeniowy 91/I, k. 8731v tom XVI sądowy, dokumentacja z Wydziału Komunikacji k. 106 – 118 tom zdarzeniowy 91/I)

Ustalono, że pojazd marki H. (...) użytkowany przez E. K. to w rzeczywistości samochód osobowy marki H. (...) o nr VIN (...) stanowiący własność Ł. G.. Ustalono także, iż numer identyfikacyjny VIN o treści (...) został wspawany w pole numerowe nadwozia po uprzednim wycięciu oznaczenia pierwotnego.

(pismo z A. z dn. 04.08.2011 r. k. 88 tom zdarzeniowy 91/I, opinia kryminalistyczna k. 55 – 59, k. 91 – 99, k. 101 – 105 tom zdarzeniowy 91/I)

Na terenie posesji przy ul. (...) w Ł. użytkowanej przez T. R. (1) zabezpieczono m.in. sterowniki poduszek powietrznych oraz silnik o nr (...) pochodzące od samochodu marki H. (...) o numerze rejestracyjnym (...).

(protokół przeszukania k. 2417 – 2427 tom XIII, opinia kryminalistyczna k. 4 – 6 tom 91/I, dokumentacja fotograficzna k. 4393 – 4440 tom XXIII)

W grudniu 2011 roku M. B. (3) zgubił portfel, a wraz z nim m.in. prawo jazdy oraz pieniądze. W wyniku przeszukania pomieszczeń zajmowanych przez oskarżonego M. P. (1), które miało miejsce w dniu 9 listopada 2012 roku, zostało odnalezione prawo jazdy na nazwisko M. B. (3).

( zeznania M. B. k.4363-4365, tom XXII, k. 9675 tom XIX sądowy, protokół przeszukania k.1504-1513 tom VIII, k.1536 kopia dokumentu)

O. G. na tablicy poglądowej nr 21 pod pozycją nr 2 rozpoznała P. B. (1), zaś na tablicy poglądowej nr 22 pod pozycja nr 1 rozpoznała T. R. (1).

(zeznania świadka O. G. k. 2456 – 2457 tom XIII)

M. G. (2) na tablicy poglądowej nr 1 pod pozycją nr 2 rozpoznał T. J. (1) jako mężczyznę, który był w wypożyczalni samochodów z P. R. (1), zaś na tablicy poglądowej nr 2 pod pozycją nr 4 rozpoznał P. R. (1).

(zeznania świadka M. G. (2) k. 2552 – 2554 tom XIII, k. 7389v tom X sądowy)

M. G. (4) na tablicy poglądowej nr 1 pod pozycją nr 2 rozpoznała T. J. (1) jako mężczyznę, który podawał się za pracownika G. W. (1), z którym podpisała umowę najmu lokalu użytkowego, na tablicy poglądowej nr 5 pod pozycją nr 2 rozpoznała M. P. (1) jako mężczyznę, któremu wynajmowała garaż i który podawał się za G. W. (2), na tablicy poglądowej nr 6 pod pozycją 2 rozpoznała G. Ł. (1) jako mężczyznę, który podawał się za pracownika G. W. (2), z którym podpisała umowę najmu lokalu użytkowego i przywiózł jej pieniądze za najem.

(zeznania świadka M. G. (4) k. 932 – 933 tom V)

D. S. (2) na tablicy poglądowej nr 6 pod pozycją nr 4 oraz na tablicy poglądowej nr 17 pod pozycją nr 3 rozpoznał mężczyznę, który parkował na jego posesji samochód typu wywrotka, jednakże nie był przekonany, czy to na pewno ten mężczyzna.

(zeznania świadka D. S. (2) k. 1604 – 1605 tom VIII)

M. W. (2) i A. W. (2) na tablicy poglądowej nr 17 pod pozycją nr 1 rozpoznali F. W. (1).

(zeznania świadka M. W. (2) k. 1612 – 1614 tom IX, k. 7493v tom X sądowy, zeznania świadka A. W. (2) k. 1615 – 1617 tom IX, k. 7493v – 7494 tom X sądowy)

P. C. na tablicy poglądowej nr 3 pod pozycją nr 3 rozpoznała mężczyznę o pseudonimie (...) – stwierdzono, iż to wizerunek R. U., na tablicy poglądowej nr 4 pod pozycją nr 1 rozpoznała R. K. (1), na tablicy poglądowej nr 15 pod pozycją nr 1 rozpoznała J. J. (1) jako kobietę, która wraz z mężczyzną o pseudonimie (...) rozpytywała o R. K. (1) i miejsca przechowywania samochodów.

(zeznania świadka P. C. k. 1660 – 1661 tom IX)

M. S. (2) na tablicy poglądowej nr 17 pod pozycją nr 1 rozpoznała F. W. (1).

(zeznania świadka M. S. (2) k. 1806 – 1808 tom X, k. 7496v tom X sądowy)

R. C. (1) na tablicy poglądowej nr 3 pod pozycją nr 3 rozpoznał mężczyznę, który kierował samochodem marki H. i samochodem marki B. – stwierdzono, iż to wizerunek R. U., na tablicy poglądowej nr 4 pod pozycją nr 1 rozpoznał R. K. (1), który przyjeżdżał na jego posesję razem z F. W. (1), zaś na tablicy poglądowej nr 17 pod pozycją nr 1 rozpoznał F. W. (1).

(zeznania świadka R. C. (1) k. 1802 – 1804 tom X, k. 7497 – 7497v tom X sądowy)

T. M. (5) na okazanych tablicach poglądowych rozpoznał T. J. (1), M. P. (1) i G. Ł. (1), z którymi rozmawiał na temat wynajęcia garażu w G..

(zeznania świadka T. M. (5) k. 146 – 148 tom I, k. 8729v tom I sądowy)

K. P. (1) na okazanych tablicach poglądowych rozpoznał R. K. (1), T. K. (2), który zajmował się sprawą samochodu marki C. (...), F. W. (1) ps. (...), a także M. M. (1), którego paszport został odnaleziony w samochodzie marki B..

(zeznania świadka K. P. (1) k. 1229 – 1231 tom VII, k. 8468v tom XV sądowy)

S. P. (1) na okazanych tablicach poglądowych rozpoznał T. J. (1) i P. R. (1), którzy przyjeżdżali do warsztatu na ul. (...) razem z R. K. (1), R. K. (1) ps. (...), M. M. (1), którego paszport został odnaleziony w samochodzie marki B., a także F. W. (1) ps. (...).

(zeznania świadka S. P. (1) k. 1081 – 1084 tom VI, k. 8469 – 8469v tom XV sądowy)

M. R. (1) na tablicach poglądowych rozpoznał T. J. (1) i S. P. (2) jako mężczyzn, z którymi dokonał kradzieży dwóch samochodów marki C. (...).

(zeznania świadka M. R. (1) k. 671 – 672 tom IV, k. 8540 – 8541 tom XV sądowy)

R. U. został zatrzymany w dniu 7 listopada 2012 roku o godz. 21:15. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie IV1 Kp 777/12 zastosowano wobec oskarżonego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania od dnia 7 listopada 2012 roku do dnia 7 lutego 2013 roku. Następnie środek zapobiegawczy był kilkukrotnie przedłużany. Ostatecznie postanowieniem Prokuratora z dnia 12 marca 2014 roku uchylono tymczasowe aresztowanie wobec R. U., który został zwolniony z Aresztu Śledczego w Ł. w tym dniu. W zamian zastosowano nieizolacyjne środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego i dozoru policji, które zostały uchylone w toku postępowania przed sądem.

(protokół zatrzymania k. 245 tom II, odpis postanowienia k. 379 – 380 tom II, k. 1773 – 1775 tom IX, k. 3339 – 3342 tom XVII, k. 4285 – 4289 tom XXII, k. 4354 – 4356 tom XXII, odpis postanowienia z dn. 18.12.2013 r. k. 4661 – 4662 tom XXV, protokół przyjęcia poręczenia majątkowego k. 5237 – 5238 tom XXVIII, postanowienie k. 7052v tom VIII sądowy)

T. J. (1) został zatrzymany w dniu 12 maja 2012 roku o godz. 19:15 i po dokonaniu stosownym czynności postępowania przygotowawczego został zwolniony w dniu 14 maja 2012 roku o godz. 11:45. Następnie T. J. (1) został zatrzymany w dniu 7 listopada 2012 roku o godz. 21:15. W toku czynności przeszukania zabezpieczono przy nim przyrządy służące do nielegalnego uruchamiania pojazdów. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie IV1 Kp 778/12 zastosowano wobec oskarżonego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania od dnia 7 listopada 2012 roku do dnia 7 lutego 2013 roku. Następnie środek zapobiegawczy był kilkukrotnie przedłużany. Ostatecznie postanowieniem Prokuratora z dnia 13 grudnia 2013 roku uchylono tymczasowe aresztowanie wobec T. J. (1), który został zwolniony z Aresztu Śledczego w Ł. w tym dniu. W zamian zastosowano nieizolacyjny środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego, który został uchylony w toku postępowania przed sądem.

(protokół zatrzymania k. 705 tom IV, protokół zatrzymania k. 218 tom II, protokół przeszukania osoby k. 219 – 221 tom II, odpis postanowienia k. 398 – 399 tom II, k. 1773 – 1775 tom IX, k. 3339 – 3342 tom XVII, k. 4285 – 4289 tom XXII, k. 4354 – 4356 tom XXII, postanowienie z dnia 13.12.2013 r. k. 4688 – 4689 tom XXV, protokół przyjęcia poręczenia majątkowego k. 4690 – 4691 tom XXV, zawiadomienie o zwolnieniu ze sprawy k. 4696 tom XXV, postanowienie k. 6695 tom VI sądowy, k. 8591v tom XV sądowy)

R. K. (1) został zatrzymany w dniu 8 listopada 2012 roku o godz. 21:00. W toku czynności przeszukania zabezpieczono przy nim przyrządy służące do nielegalnego uruchamiania pojazdów oraz środki odurzające w ilości 0,24 grama w postaci marihuany. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie IV1 Kp 776/12 zastosowano wobec oskarżonego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania od dnia 8 listopada 2012 roku do dnia 8 lutego 2013 roku. Następnie środek zapobiegawczy był kilkukrotnie przedłużany. Ostatecznie postanowieniem Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 15 kwietnia 2015 roku uchylono tymczasowe aresztowanie pod warunkiem złożenia poręczenia majątkowego w kwocie 30.000 zł wobec R. K. (1), zastosowanie dozoru policji oraz zakazu opuszczania kraju. Wobec złożenia poręczenia majątkowego oskarżony R. K. (1) został zwolniony z Aresztu Śledczego w Ł. w dniu 20 kwietnia 2015 roku. Następnie w toku postępowania przed sądem uchylono wskazane powyżej nieizolacyjne środki zapobiegawcze w postaci.

(protokół zatrzymania k. 308 tom II, protokół przeszukania osoby k. 309 – 313 tom II, protokół oględzin i zaważenia suszu roślinnego k. 315-317, protokół użycia testera k.318, tom II, odpis postanowienia k. 389 – 390 tom II, k. 1773 – 1775 tom IX, k. 3339 – 3342 tom XVII, k. 4285 – 4289 tom XXII, k. 4354 – 4356 tom XXII, k. 4661 – 4662 tom XXV, k. 5214 – 5215 tom XXVIII, k. 5782 – 5783 tom II sądowy, k. 6295 – 6296 tom IV sądowy, k. 6985 tom VIII sądowy, k. 7053 – 7054 tom VIII sądowy, protokół przyjęcia poręczenia majątkowego k. 7058 tom VIII sądowy, zawiadomienie o zwolnieniu k. 7062, k. 7125 tom VIII sądowy, postanowienie k. 7062 tom VIII sądowy, k. 8236 tom XIII sądowy, k. 8627 tom XVI sądowy)

K. K. (1) został zatrzymany w dniu 14 października 2012 roku o godz. 11:30 i po dokonaniu stosownym czynności postępowania przygotowawczego został zwolniony w dniu 15 października 2012 roku o godz. 13:05.

(protokół zatrzymania k. 898 tom V)

M. P. (1) został zatrzymany w dniu 14 stycznia 2013 roku o godz. 10:50. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie IV1 Kp 22/13 zastosowano wobec oskarżonego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania od dnia 14 stycznia 2013 roku do dnia 14 kwietnia 2013 roku. Następnie środek zapobiegawczy był kilkukrotnie przedłużany. Ostatecznie postanowieniem Prokuratora z dnia 10 stycznia 2014 roku uchylono tymczasowe aresztowanie wobec M. P. (1), który został zwolniony z Aresztu Śledczego w Ł. w tym dniu.

(protokół zatrzymania k. 1565 tom VIII, odpis postanowienia k. 1594 – 1595 tom VIII, k. 2543 – 2545 tom XIII, k. 3339 – 3342 tom XVII, k. 4285 – 4289 tom XXII, postanowienie z dnia 10.01.2014 r. k. 4772 tom XXV)

P. P. (1) został zatrzymany w dniu 21 lutego 2013 roku o godz. 06:15. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie IV1 Kp 117/13 zastosowano wobec oskarżonego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania od dnia 21 lutego 2013 roku do dnia 21 maja 2013 roku. Następnie postanowieniem Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 14 maja 2013 roku przedłużono stosowanie tymczasowego aresztowania do dnia 30 czerwca 2013 roku z tym zastrzeżeniem, że środek ten ulegnie zmianie z chwilą złożenia poręczenia majątkowego w kwocie 20.000 zł. Wobec złożenia poręczenia majątkowego w kwocie 20.000 zł w stosunku do P. P. (1) został on zwolniony w dniu 15 maja 2013 roku. Zastosowano wobec niego nieizolacyjne środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu, które zostały uchylone w toku postępowania przygotowawczego i postępowania przed sądem.

(protokół zatrzymania k. 2011 tom XI, odpis postanowienia k. 2048 – 2049 tom XI, k. 2941 – 2943 tom XV, protokół przyjęcia poręczenia majątkowego k. 2944 – 2946 tom V, zawiadomienie o zwolnieniu ze sprawy k. 2949, postanowienie k. 5758v tom II sądowy, k. 6849 tom VII sądowy, k. 8592 tom XV sądowy)

C. K. został zatrzymany w dniu 22 lutego 2013 roku o godz. 11:50 i po dokonaniu stosownym czynności postępowania przygotowawczego został zwolniony tego samego dnia o godz. 16:40. O. Prokuratora z dnia 22 lutego 2013 roku zastosowano wobec niego nieizolacyjne środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, zawieszenie w czynnościach służbowych i dozoru policji, które zostały uchylone w toku postępowania przygotowawczego i postępowania przed sądem.

(protokół zatrzymania k. 2065 tom XI, postanowienie k. 2084 – 2085 tom XI, k. 5267 tom XXVIII, k. 6940 tom VII sądowy, k. 7863 tom XII sądowy)

K. G. (1) został zatrzymany w dniu 27 lutego 2013 roku o godz. 13:00. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie IV1 Kp 132/13 zastosowano wobec oskarżonego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania od dnia 27 lutego 2013 roku do dnia 27 maja 2013 roku. Następnie środek zapobiegawczy był kilkukrotnie przedłużany. Ostatecznie postanowieniem Prokuratora z dnia 12 lutego 2014 roku uchylono tymczasowe aresztowanie wobec K. G. (1), który został zwolniony z Aresztu Śledczego w Ł. w tym dniu. W zamian zastosowano nieizolacyjne środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego i dozoru policji, które zostały uchylone w toku postępowania przed sądem.

(protokół zatrzymania k. 2098 tom XI, odpis postanowienia k. 2111 – 2112 tom XI, k. 2941 – 2943 tom XV, k. 3339 – 3342 tom XVII, k. 4285 – 4289 tom XXII, k. 4669 – 4670 tom XXV, postanowienie z dn. 12.02.2014 r. k. 5016 – 5017 tom XXVII, k. postanowienie k. 7310 tom IX sądowy, k. 8333 tom XIV sądowy)

P. B. (1) został zatrzymany w dniu 27 marca 2013 roku o godz. 13:35. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie IV1 Kp 207/13 zastosowano wobec oskarżonego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania od dnia 27 marca 2013 roku do dnia 27 czerwca 2013 roku. Następnie środek zapobiegawczy był kilkukrotnie przedłużany. Ostatecznie postanowieniem Prokuratora z dnia 12 grudnia 2013 roku uchylono tymczasowe aresztowanie wobec P. B. (1), który został zwolniony z Aresztu Śledczego w Ł. w tym dniu. W zamian zastosowano nieizolacyjne środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego i dozoru policji, które następnie zostały uchylone w toku postępowania przed sądem.

(protokół zatrzymania k. 2466 tom XIII, odpis postanowienia k. 2489 – 2490 tom XIII, k. 3339 – 3342 tom XVII, k. 4285 – 4289 tom XXII, postanowienie z dnia 12.12.2013 r. k. 4680 – 4681 tom XXV, protokół przyjęcia poręczenia majątkowego k. 4685 – 4686 tom XXV, postanowienie k. 7286v tom IX sądowy, k. 7390 tom X sądowy)

P. R. (1) został zatrzymany w dniu 15 kwietnia 2013 roku o godz. 05:05. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 17 kwietnia 2013 roku w sprawie IV1 Kp 242/13 zastosowano wobec oskarżonego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania od dnia 15 kwietnia 2013 roku do dnia 15 lipca 2013 roku. Następnie środek zapobiegawczy był kilkukrotnie przedłużany. Ostatecznie postanowieniem Prokuratora z dnia 12 grudnia 2013 roku uchylono tymczasowe aresztowanie wobec P. R. (1), który został zwolniony z Aresztu Śledczego w Ł. w tym dniu. W zamian zastosowano nieizolacyjne środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego i dozoru policji, które zostały uchylone w toku postępowania przed sądem.

(protokół zatrzymania k. 2647 tom XIV, odpis postanowienia k. 2722 – 2723 tom XIV, k. 3339 – 3342 tom XVII, k. 4285 – 4289 tom XXII, postanowienie z dnia 12.12.2013 r. k. 4697 – 4698 tom XXV, protokół przyjęcia poręczenia majątkowego k. 4704 – 4705 tom XXV, postanowienie k. 5870 t. II sądowy, k. 7052v tom VIII sądowy)

J. M. (1) został zatrzymany w dniu 8 kwietnia 2013 roku o godz. 06:30 i po dokonaniu stosownym czynności postępowania przygotowawczego został zwolniony w dniu 9 kwietnia 2013 roku. Następnie J. M. (1) został zatrzymany w dniu 15 kwietnia 2013 roku o godz. 06:05. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 17 kwietnia 2013 roku w sprawie IV1 Kp 243/13 zastosowano wobec oskarżonego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania od dnia 15 kwietnia 2013 roku do dnia 15 lipca 2013 roku. Następnie środek zapobiegawczy był kilkukrotnie przedłużany. Ostatecznie postanowieniem Prokuratora z dnia 12 grudnia 2013 roku uchylono tymczasowe aresztowanie wobec P. R. (1), który został zwolniony z Aresztu Śledczego w Ł. w tym dniu. W zamian zastosowano nieizolacyjne środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego i dozoru policji, które zostały uchylone w toku postępowania przed sądem.

(protokół zatrzymania k. 2841 tom XV, postanowienie k. 2878 – 2880 tom XV, protokół zatrzymania k. 2667 tom XIV, odpis postanowienia k. 2732 – 2733 tom XIV, k. 3339 – 3342 tom XVII, k. 4285 – 4289 tom XXII, k. 4669 – 4670 tom XXV, postanowienie k. 5256 – 5257 tom XXVIII, protokół przyjęcia poręczenia majątkowego k. 5258 – 5259 tom XXVIII, postanowienie k. 7052 tom VIII sądowy, k. 8333 tom XIV sądowy, k. 8592 tom XV sądowy)

M. J. (1) został zatrzymany w dniu 9 października 2013 roku o godz. 15:40. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 11 października 2013 roku w sprawie IV1 Kp 557/13 zastosowano wobec oskarżonego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania od dnia 9 października 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. Następnie środek zapobiegawczy był kilkukrotnie przedłużany. Ostatecznie postanowieniem Prokuratora z dnia 12 grudnia 2013 roku uchylono tymczasowe aresztowanie wobec M. J. (1), który został zwolniony z Aresztu Śledczego w Ł. w tym dniu. W zamian zastosowano nieizolacyjne środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego i dozoru policji, które zostały uchylone w toku postępowania przed sądem.

(protokół zatrzymania k. 4226 tom XXII, odpis postanowienia k. 4250 – 4252 tom XXII, k. 4642 tom XXIV, k. 4676 tom XXV, k. 5222 – 5226 tom XXVIII, protokół przyjęcia poręczenia majątkowego k. 5280 – 5281 tom XXVIII, zawiadomienie o zwolnieniu ze sprawy k. 5283 tom XXVIII, postanowienie k. 8591 tom XV sądowy)

T. R. (1) został zatrzymany w dniu 27 listopada 2013 roku o godz. 07:30. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie IV1 Kp 650/13 zastosowano wobec oskarżonego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania od dnia 27 listopada 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. Następnie środek zapobiegawczy był kilkukrotnie przedłużany. Ostatecznie postanowieniem Prokuratora z dnia 24 kwietnia 2014 roku uchylono tymczasowe aresztowanie wobec T. R. (1), który został zwolniony z Aresztu Śledczego w Ł. w tym dniu. W zamian zastosowano nieizolacyjne środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego i dozoru policji, które zostały uchylone w toku postępowania przed sądem.

(protokół zatrzymania k. 4502 tom XXIV, odpis postanowienia k. 4535 – 4536 tom XXIV, k. 4643 tom XXIV, k. 4643 t. XXIV, k. 5137 – 5140 tom XXVII, k. 5222 – 5226 tom XXVIII, protokół przyjęcia poręczenia majątkowego k. 5320 – 5321 tom XXVIII, postanowienie k. 8592v tom XV sądowy)

(...) i dane o karalności

R. K. (1) ps. (...), syn L. i A. z domu W., urodził się dnia (...) w Ł.. Posiada obywatelstwo polskie, wykształcenie podstawowe, bez zawodu. Jest rozwiedziony, ojciec dwójki dzieci w wieku 23 lat i 5 lat. Nie posiada majątku. Nie był leczony psychiatrycznie, neurologicznie ani odwykowo. Był uprzednio wielokrotnie karany:

wyrokiem Sądu Rejonowego w Pabianicach z dnia 3 lipca 2001 roku w sprawie o sygn. akt. II K 557/99 za popełnienie czynów z art. 279 § 1 k.k., art. 286 § 2 k.k. został skazany na karę łączną 5 lat pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od dnia 9 lipca 1999 roku do dnia 8 maja 2000 roku, od dnia 28 maja 2000 roku do dnia 9 lipca 2003 roku i od dnia 22 marca 2005 roku do dnia 10 kwietnia 2006 roku;

wyrokiem Sądu Rejonowego dla Łodzi - Widzewa w Łodzi z dnia 17 marca 2004 roku w sprawie o sygn. akt. IV K 48/04 za popełnienie czynów z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. oraz z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 282 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. został skazany na karę łączną 3 lat pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od dnia 6 listopada 2003 roku do dnia 17 marca 2004 roku i od dnia 26 lipca 2004 roku do dnia 22 marca 2005 roku i od dnia 10 kwietnia 2006 roku do dnia 4 kwietnia 2008 roku;

wyrokiem Sądu Rejonowego w Sieradzu z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie o sygn. akt. II K 309/04 za popełnienie czynu z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 282 k.k. i art. 282 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. został skazany na karę 2 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od dnia 5 czerwca 2004 roku do dnia 24 listopada 2004 roku oraz karę grzywny w wymiarze 250 stawek dziennych po 10 złotych każda;

wyrokiem AG B. Niemcy z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie o sygn. 8 Cs 211 Js (...) DE-PL-NOT 00000163430 za współudział w kradzieży został skazany na karę grzywny w wysokości 80 stawek dziennych po 6 Euro każda.

(dane osobopoznawcze k. 6756v tom VII sądowy, dane o karalności k. 8035 – 8037 tom XII sądowy,k.9608-9610 tom XX sądowy, odpisy wyroków k. 3860 – 3862, k. 3863, k. 3908 tom XX)

W toku postępowania przygotowawczego podczas przesłuchania w dniu 9 listopada 2012 roku, w dniu 21 stycznia 2013 roku, w dniu 13 lutego 2013 roku oraz podczas posiedzenia w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania w dniu 9 listopada 2012 roku oskarżony R. K. (1) nie przyznał się do popełnienia zarzucanych czynów i odmówił składania wyjaśnień.

(wyjaśnienia podejrzanego R. K. (1) k. 325 – 327, k. 388 tom II, kl. 1725 – 1726 tom IX, k. 1896 tom X)

Podczas przesłuchania w dniu 22 marca 2013 roku oskarżony R. K. (1) złożył wyjaśnienia dotyczące kradzieży samochodów, w których uczestniczył, a które nie były objęte postanowieniem o przedstawieniu zarzutów. Podał, iż posiadał samochód marki F. (...) koloru srebrnego, który kupił bez dokumentów za 1.500 zł od mężczyzny, którego danych nie pamiętał, w okolicy ul. (...) w Ł.. Następnie pojazd ten sprzedał innej osobie za 2.500 zł. Oskarżony podał, iż wiedział, że auto pochodziło z przestępstwa. Dodał, iż nabył też samochód marki H. (...) koloru czarnego, który został skradziony z osiedla (...). Pojazd otrzymał od tego samego mężczyzny co samochód marki F. (...), jednakże nie pamiętał jego danych. (...) to oskarżony także sprzedał. Oskarżony wyjaśnił dalej, iż samochód marki H. (...) koloru czarnego również został skradziony, a następnie sprzedany przez pośrednika w okolicach S.. Oskarżony dodał, iż posiadał również samochód marki B. (...) koloru czarnego, który został skradziony z ul. (...).

(wyjaśnienia podejrzanego R. K. (1) k. 2384 – 2385 tom XIII)

Podczas przesłuchania w dniu 2 grudnia 2013 roku oskarżony R. K. (1) nie przyznał się do uczestniczenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Przyznał się natomiast do popełnienia pozostałych zarzucanych czynów. Podał, iż dokonał kradzieży samochodu marki M. (...) o numerze rejestracyjnym (...), który następnie ukrył na ul. (...) w Ł. w okolicach ogródków działkowych. Pojazd ten został skradziony wraz z kluczykami. Oskarżony dodał, iż numery przebijał mężczyzna o nazwisku B. i pseudonimie (...) na jego prośbę.

(wyjaśnienia podejrzanego R. K. (1) k. 4588 tom XXIV)

Podczas przesłuchania w dniu 25 lutego 2014 roku oskarżony R. K. (1) wyjaśnił, iż na posesji przy ul. (...) należącej do mężczyzny o imieniu F. i pseudonimie (...) widział samochód marki V. (...) koloru granatowego. Od tego mężczyzny dowiedział się, że auto zostało kupione, jednakże potrzebował on pożyczki w kwocie 1.500 zł na zapłacenie za ten samochód. Oskarżony pożyczył temu mężczyźnie brakującą kwotę 1.500 zł. Podał także, iż nie wiedział, że auto pochodzi z kradzieży. Oskarżony dodał jeszcze, iż użytkował samochód marki H. koloru czerwonego, który był wypożyczony na nazwisko P. R. (1).

(wyjaśnienia podejrzanego R. K. (1) k. 5169 – 5170 tom XXVII)

Podczas rozprawy w dniu 15 kwietnia 2015 roku oskarżony R. K. (1) nie przyznał się do kierowania oraz uczestniczenia w grupie przestępczej, nie przyznał się także do zarzutów postawionych mu wspólnie z R. U., P. R. (1) i T. J. (1). Oskarżony nie przyznał się nadto do posiadania suszu konopi indyjskich w ilości 0,24 grama, który został znaleziony w samochodzie, a nie przy nim. Oskarżony nie przyznał się także do wymuszenia samochodu marki F. (...), do kradzieży pojazdu marki M. (...) oraz do kradzieży samochodu marki M.. Podał, iż składał wyjaśnienia tylko dlatego, że miało zostać uchylone tymczasowe aresztowanie. Do popełnienia pozostałych zarzucanych czynów oskarżony R. K. (1) przyznał się.

(wyjaśnienia oskarżonego R. K. (1) k. 7050v – 7051v tom VIII sądowy)

T. J. (1) ps. (...), syn M. i H. z domu C., urodził się dnia (...) w Ł.. Posiada obywatelstwo polskie, wykształcenie zawodowe, z zawodu jest ślusarzem – mechanikiem. Jest kawalerem, ojcem jednego dziecka w wieku 17 lat. Nie posiada majątku. Był w przeszłości leczony psychiatrycznie. U oskarżonego nie stwierdzono choroby psychicznej ani upośledzenia umysłowego, natomiast zdiagnozowano cechy nieprawidłowo ukształtowanej osobowości oraz zaburzenia osobowości (cechy dyssocjalne). Był uprzednio wielokrotnie karany:

wyrokiem łącznym Sądu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 2 czerwca 1998 roku w sprawie o sygn. akt. IV K 37/98 za popełnienie czynów z art. 208 d. k.k., z art. 158 § 1 d. k.k., z art. 156 § 2 d. k.k., z art. 235 d. k.k. i z art. 159 d. k.k. został skazany na karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności;

wyrokiem Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 28 maja 2003 roku w sprawie o sygn. akt. IV K 171/02 za popełnienie czynów z art. 279 § 1 k.k., z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. i z art. 270 § 3 k.k. został skazany na karę łączną 2 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności;

wyrokiem Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie o sygn. akt. IV K 452/06 za popełnienie czynów z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. został skazany na karę łączną 2 lat pozbawienia wolności;

wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Łasku z dnia 15 maja 2008 roku w sprawie o sygn. akt. II K 261/07 za popełnienie czynów z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. oraz z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. został skazany na karę łączną 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od dnia 12 sierpnia 2006 roku do dnia 21 listopada 2006 roku i od dnia 21 listopada 2008 roku do dnia 9 lutego 2011 roku;

wyrokiem Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 7 listopada 2012 roku w sprawie o sygn. akt. III K 526/12 za popełnienie czynu z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. został skazany na karę 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności.

(dane osobopoznawcze k. 6756v – 6757 tom VII sądowy, dane o karalności k. 8039 – 7042 tom XII sądowy, opinia sądowo – psychiatryczna k. 2794 – 2801 tom XIV, k. 4748 tom XXV, k. 7275 – 7281 tom IX sądowy, opinia psychologiczna k. 4007 – 4009 tom XXI, odpisy wyroków k. 3847 tom XX, dane o karalności k.9611-9615 tom XX sądowy)

W toku postępowania sądowego oskarżony ponownie został zbadany przez biegłych psychiatrów. Biegli podali, iż T. J. (1) nie przejawia objawów choroby psychicznej ani upośledzenia umysłowego. Rozpoznali u w/w cechy osobowości nieprawidłowej i postawę symulacyjno-obronną. Nadto wskazali, iż stan zdrowia oskarżonego pozwala na jego udział w rozprawie oraz że może on prowadzić obronę w sposób samodzielny i rozsądny.

( opinia sądowo-psychiatryczna k. 9354-9360, k.9462 tom XIX sądowy)

W toku postępowania przygotowawczego podczas przesłuchania w dniu 8 listopada 2012 roku oraz podczas posiedzenia w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania w dniu 9 listopada 2012 oskarżony T. J. (1) nie przyznał się do popełnienia zarzucanych czynów i odmówił składania wyjaśnień.

(wyjaśnienia podejrzanego T. J. (1) k. 241 – 243, k. 397 tom II)

Podczas przesłuchania w dniu 11 października 2012 roku w sprawie KR – (...) Komendy Powiatowej Policji w P. dotyczącej usiłowania kradzieży samochodu marki M. (...) o numerze rejestracyjnym (...) połączonej ze sprawą Ap V Ds. 46/12 oskarżony T. J. (1) nie przyznał się do popełnienia zarzucanego czynu i odmówił składania wyjaśnień.

(wyjaśnienia podejrzanego T. J. (1) k. 500 – 503 tom III)

Podczas przesłuchania w dniu 13 maja 2012 roku w sprawie prowadzonej przez Prokuraturę Rejonową Ł. o sygnaturze 1 Ds. 762/12, która została połączona ze sprawą Ap V Ds. 46/12, oskarżony T. J. (1) przyznał się do zarzuconych czynów dotyczących kradzieży pojazdu marki C. (...) o numerze rejestracyjnym (...), C. (...) o numerze rejestracyjnym (...). Wyjaśnił, iż w czwartek 10 maja 2012 roku dwóch mężczyzn tzw. „wozaków” przyjechało na Dworzec Ł.K., skąd odebrał ich wraz ze S. P. (2). Wszyscy czterej mężczyźni udali się następnie samochodem oskarżonego do pobliskiego hotelu (...). Ustalono plan, zgodnie z którym mieli dokonać kradzieży dwóch samochodów marki C. (...), a dwaj mężczyźni mieli przetransportować te pojazdy. W nocy z czwartku na piątek oskarżony, S. P. (2) i dwóch mężczyzn udało się na ul. (...) w Ł., gdzie wytypowali pierwszy samochód marki C. (...), który mieli ukraść. Oskarżony tzw. „łamakiem” pokonał zabezpieczenia pojazdu, zaś S. P. (2), używając komputera, pokonał zabezpieczenia elektroniczne. Samochód przekazali jednemu z mężczyzn, który miał nim jechać do K.. Oskarżony udał się natomiast na osiedle (...) w Ł. celem wytypowania kolejnego pojazdu marki C. (...). Na miejscu do oskarżonego dołączył S. P. (2) i drugi z mężczyzn. Oskarżony wraz ze S. P. (2) dokonali w taki sam sposób jak uprzednio kradzieży drugiego pojazdu. Drugi z mężczyzn miał pojechać kradzionym autem do K.. S. P. (2) pojechał wraz z nim jako pilot, zaś oskarżony pozostał w Ł.. Następnie około godz. 15:00 oskarżony pojechał do K. celem ustalenia miejsca parkowania skradzionego pojazdu, ponieważ miał kupca na ten samochód. Oskarżony podał, iż za skradziony pojazd marki C. (...) otrzymał 8.000 zł, z czego 800 zł przekazał mężczyźnie, który przyjechał tym samochodem do K., a 3.500 zł S. P. (2). Oskarżony dalej wyjaśnił, iż w styczniu 2012 roku opuścił jednostkę penitencjarną i potrzebował pieniędzy, więc ukradł kilka samochodów różnych marek. Przyznał się do kradzieży pojazdu marki O. (...) z ul. (...), czego dokonał za pomocą tzw. „łamaka”, specjalnej kości diagnostycznej i „czystego” kluczyka z transponderem. Podał, iż kość diagnostyczna zeruje i koduje na nowo immobilizer i wczytuje ten „czysty” kluczyk z transponderem. Oskarżony wyjaśnił, iż zaparkował skradziony samochód marki O. (...) w A., gdzie odnalazła go policja. Podał także, że takim samym sposobem usiłował ukraść z ul. (...) nowy samochód marki O. (...), jednakże pękł mu tzw. „łamak” w stacyjce. Przyznał się także do kradzieży jeszcze sześciu pojazdów: O. (...) z Placu (...) koloru piaskowego z osiedla (...) koloru granatowego z ul. (...) w marcu 2012 roku, O. (...) z ul. (...) w okresie styczeń/luty, O. (...) z okolic Wodnego R. w marcu, O. (...) z ul. (...) w lutym, które następnie sprzedał. Przyznał się również do kradzieży samochodu marki M. (...) z ul. (...)/ ul. (...) w maju 2012 roku, czego dokonał w taki sam sposób jak wskazane wyżej pojazdy marki O. (...). Samochód marki M. (...) sprzedał mężczyźnie, którego danych nie znał, i otrzymał od niego 9.000 zł. Oskarżony przyznał się również do usiłowania kradzieży samochodu marki M. (...) w kwietniu 2012 roku przy ul. (...). Podał także, że za samochody marki O. (...) otrzymywał od 3.000 zł do 4.000 zł.

(wyjaśnienia podejrzanego T. J. (1) k. 744 – 745 tom IV)

Podczas przesłuchania w dniu 14 maja 2012 roku w sprawie prowadzonej przez Prokuraturę Rejonową Ł. o sygnaturze 1 Ds. 762/12, która została połączona ze sprawą Ap V Ds. 46/12, oskarżony T. J. (1) przyznał się do popełnienia zarzucanych czynów i podtrzymał swoje dotychczasowe wyjaśnienia. Dodał także, że wszystkich opisanych wcześniej kradzieży samochodów dokonywał sam.

(wyjaśnienia podejrzanego T. J. (1) k. 756 – 757 tom IV)

Podczas przesłuchania w dniu 21 stycznia 2013 roku oskarżony T. J. (1) przyznał się do popełnienia czynów związanych z kradzieżami samochodów i nie przyznał się do udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Odmówił także składania wyjaśnień.

(wyjaśnienia podejrzanego T. J. (1) k. 1732 tom IX)

Podczas przesłuchania w dniu 25 kwietnia 2013 roku oskarżony T. J. (1) nie przyznał się do udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, natomiast przyznał się do kradzieży samochodów. Podał, iż kradzieży samochodów osobowych marki O. (...) o numerze rejestracyjnym (...), O. (...) o numerze rejestracyjnym (...), O. (...) o numerze rejestracyjnym (...), O. (...) o numerze rejestracyjnym (...), O. (...) o numerze rejestracyjnym S.C. (...), O. (...) o numerze rejestracyjnym (...), M. (...) o numerze rejestracyjnym (...) i M. (...) o numerze rejestracyjnym (...) dokonał sam, zaś kradzieży pojazdów marki C. (...) o numerze rejestracyjnym (...) i C. (...) o numerze rejestracyjnym (...) dokonał ze S. P. (2). Wyjaśnił, iż wraz z R. U. usiłował dokonać kradzieży samochodu marki M. (...) o numerze rejestracyjnym (...), jednakże zostali spłoszeni przez właściciela. Podał, iż dokonał kradzieży samochodu marki C. (...) o numerze rejestracyjnym (...) w A.. Następnie ukrył skradziony pojazd w garażu na osiedlu (...) w Ł.. Oskarżony wyjaśnił także, iż z R. U. dokonał kradzieży samochodu marki B. (...) o numerze rejestracyjnym (...) z okolic osiedla (...). Po zaborze pojazdu R. U. zaparkował to auto w okolicach ul. (...) w budynku przypominającym starą remizę strażacką. Oskarżony przyznał się również do dokonania razem z R. U. kradzieży pojazdu marki H. (...) o numerze rejestracyjnym (...) z okolic ul. (...) w Ł.. (...) zostało także zaparkowane na posesji przy ul. (...). Wyjaśnił także, że wspólnie z R. U. dokonał kradzieży samochodu marki B. na niemieckich numerach (...), który następnie również zaparkowali na posesji przy ul. (...) obok wcześniej skradzionych pojazdów.

(wyjaśnienia podejrzanego T. J. (1) k. 2783 – 2786 tom XIV)

Podczas przesłuchania w dniu 3 grudnia 2013 roku oskarżony T. J. (1) ponownie przyznał się do popełnienia czynów związanych z kradzieżami samochodów i nie przyznał się do udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Podał, iż kradzieży dokonywał zarówno sam jak i z innymi osobami, których nazwisk nie pamiętał. Wyjaśnił również, iż użytkował samochody z wypożyczalni przy ul. (...) w Ł..

(wyjaśnienia podejrzanego T. J. (1) k. 4605 tom XXIV)

Podczas przesłuchania w dniu 19 lutego 2014 roku oskarżony T. J. (1) ponownie przyznał się do popełnienia czynów związanych z kradzieżami samochodów i nie przyznał się do udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

(wyjaśnienia podejrzanego T. J. (1) k. 5045 tom XXVII)

Podczas rozprawy w dniu 23 marca 2015 roku oskarżony T. J. (1) częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanych czynów. Sprecyzował, iż przyznaje się do kradzieży trzech samochodów, które zostały znalezione w garażu i do zarzutów przedstawionych podczas postępowania przygotowawczego załączonego do sprawy. Do pozostałych zarzucanych czynów nie przyznał się. Przyznał się do kradzieży samochodu marki M. (...) o numerze rejestracyjnym (...) ze sprawy Komendy Powiatowej Policji w P. o sygnaturze KR – 2426/12 połączonej ze sprawą Ap V Ds. 46/12. Dodał, iż spośród oskarżonych znał R. U. i P. R. (1), a czyny, do których się przyznał, popełnił w większości sam, a jedynie trzy z nich popełnił z R. U.. Podał także, iż nigdy nie dokonywał czynów zabronionych samochodami z wypożyczalni, a jedynie je użytkował. Zaprzeczył, jakoby dokonywał czynów zabronionych z P. R. (1). Oskarżony wyjaśnił, iż przyznaje się tylko do trzech zarzutów, co do których składał wyjaśnienia i do sprawy połączonej. Zaprzeczył także, że dokonał kradzieży samochodu marki H. (...) na niemieckich numerach wraz z R. U..

(wyjaśnienia oskarżonego T. J. (1) k. 7021v – 7023 tom VIII sądowy)

W toku rozprawy w dniu 16 lutego 2017 roku oskarżony T. J. (1) przyznał się do kradzieży razem ze S. P. (2) samochodów – dwóch pojazdów marki C. (...) oraz 10 samochodów marki O..

(wyjaśnienia oskarżonego T. J. (1) k. 8590v tom XVsądowy)

P. R. (1) ps. (...), syn M. i A. z domu Ż., urodził się dnia (...) w Ł.. Posiada obywatelstwo polskie, wykształcenie podstawowe, bez wyuczonego zawodu. Jest kawalerem, ojcem jednego dziecka w wieku 20 lat. Nie posiada majątku. U oskarżonego nie stwierdzono objawów choroby psychicznej ani cech upośledzenia umysłowego, rozpoznano cechy nieprawidłowo ukształtowanej osobowości. W przeszłości był leczony psychiatrycznie. Był uprzednio wielokrotnie karany:

wyrokiem Sądu Rejonowego w Kluczborku z dnia 20 października 1993 roku w sprawie o sygn. akt. II K 262/93 za popełnienie czynu z art. 208 d. k.k. został skazany na karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności;

wyrokiem Sądu Rejonowego w Łodzi z dnia 28.08.1998 roku w sprawie o sygn. akt. VII K 385/98 za popełnienie czynu z art. 208 d. k.k. został skazany na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 200 złotych;

wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 30 marca 2001 roku w sprawie o sygn. akt. IV K 48/00 za popełnienie czynu z art. 280 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. został skazany na karę 3 lat pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od dnia 25 października 1998 roku do dnia 30 sierpnia 1999 roku, od dnia 9 września 1999 roku do dnia 10 listopada 1999 roku, od dnia 8 sierpnia 2002 roku do dnia 18 lutego 2003 roku i od dnia 15 czerwca 2005 roku do dnia 28 listopada 2006 roku;

wyrokiem Sądu Rejonowego w Zgierzu z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie o sygn. akt. II K 46/03 za popełnienie czynów z art. 280 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. oraz z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 282 k.k. i art. 189 § 1 k.k. i art. 159 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. wymierzył mu karę łączną 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

(dane osobopoznawcze k. 6757 tom VII sądowy, opinia sądowo – psychiatryczna k. 2788 – 2792 tom XIV, dane o karalności k. 8044 – 8046 tom XIII sądowy, odpisy wyroków k. 3849 – 3857, k. 3982 tom XX, k. 5244 – 5252 tom XXVIII, dane o karalności k.9616-9618 tom XX sądowy)

W toku postępowania przygotowawczego podczas przesłuchania w dniu 16 kwietnia 2013 roku oskarżony P. R. (1) odmówił ustosunkowania się do przedstawionych zarzutów i składania wyjaśnień.

(wyjaśnienia podejrzanego P. R. (1) k. 2716 – 2717 tom XIV)

Podczas posiedzenia w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania w dniu 17 kwietnia 2013 roku oskarżony P. R. (1) nie przyznał się do popełnienia zarzucanych czynów i odmówił składania wyjaśnień.

(wyjaśnienia podejrzanego P. R. (1) k. 2721 tom XIV)

Podczas przesłuchania w dniu 3 grudnia 2013 roku oskarżony P. R. (1) nie przyznał się do udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, natomiast przyznał się do pozostałych zarzucanych czynów. Podał, iż kradzieży samochodów marki H. (...) o nr rejestracyjnym (...) o numerze rejestracyjnym (...) i marki B. (...) o numerze rejestracyjnym (...) dokonał z J. M. (1) ps. (...), zaś osobą, która jechała pojazdem marki H. (...), był A. – kupiec z giełdy.

(wyjaśnienia podejrzanego P. R. (1) k. 4594 – 4595 tom XXIV)

W toku przesłuchania w dniu 19 lutego 2014 roku oskarżony P. R. (1) ponownie nie przyznał się do udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, zaś przyznał się do pozostałych zarzutów.

(wyjaśnienia podejrzanego P. R. (1) k. 5035 tom XXVII)

Podczas rozprawy w dniu 18 grudnia 2014 roku oskarżony P. R. (1) nie przyznał się do popełnienia zarzucanych czynów. Wyjaśnił, iż w toku postępowania przygotowawczego przyznał się do popełnienia zarzucanych czynów, gdyż liczył na uchylenie tymczasowego aresztowania. Podał, iż podczas zatrzymania przez policję, zadzwonił do niego J. M. (1), który prosił go o pomoc przy wyjechaniu z Ł.. Oskarżony wyjaśnił także, iż przyznał się do kradzieży samochodów marki B. i M. (...) z jednej posesji, gdyż prosił go o to policjant R. M., podobna sytuacja miała miejsce z kradzieżą (...) w K. i (...) w Ł..

(wyjaśnienia oskarżonego P. R. (1) k. 6789 – 6789v tom VII sądowy)

Podczas rozprawy w dniu 21 grudnia 2016 roku oskarżony P. R. (1) wyjaśnił, iż S. P. (1) nie mógł widzieć go rok przed swoim zatrzymaniem, gdyż oskarżony we wrześniu 2011 roku opuścił jednostkę penitencjarną po 8 lata.

(wyjaśnienia oskarżonego P. R. (1) k. 8470 tom XV sądowy)

R. U. ps. (...), syn R. i M. z domu K., urodził się dnia (...) w Ł.. Posiada obywatelstwo polskie, wykształcenie podstawowe, bez wyuczonego zawodu. Jest kawalerem, nie posiadającym nikogo na utrzymaniu. Nie posiada majątku. Pracuje w warsztacie samochodowym. Nie był leczony psychiatrycznie, neurologicznie ani odwykowo. Był uprzednio karany.

(dane osobopoznawcze k. 6757 tom VII sądowy, dane o karalności k. 8048 – 8049 tom XIII sądowy, k.9619-9620 tom XX sądowy, wywiad środowiskowy k.9287 tom XIX sądowy )

W toku postępowania przygotowawczego podczas przesłuchania w dniu 8 listopada 2012 roku i w dniu 21 stycznia 2013 roku oraz podczas posiedzenia w przedmiocie tymczasowego aresztowania w dniu 9 listopada 2012 roku oskarżony R. U. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych czynów i odmówił składania wyjaśnień.

(wyjaśnienia podejrzanego R. U. k. 267 – 269, k. 378 tom II, k. 1737 – 1738 tom IX)

Podczas przesłuchania w dniu 3 grudnia 2013 roku oskarżony R. U. nie przyznał się do działania w zorganizowanej grupie przestępczej, natomiast przyznał się do popełnienia pozostałych zarzucanych czynów. Podał, iż kradzione samochody ukrywał na ul. (...) w S..

(wyjaśnienia podejrzanego R. U. k. 4598 tom XXIV)

Podczas przesłuchania w dniu 19 lutego 2014 roku oskarżony R. U. nie przyznał się do działania w zorganizowanej grupie przestępczej, natomiast przyznał się do popełnienia pozostałych zarzucanych czynów.

(wyjaśnienia podejrzanego R. U. k. 5038 tom XXIV)

Podczas rozprawy w dniu 23 marca 2015 roku oskarżony R. U. przyznał się do kradzieży 3 aut, które zostały ujawnione w garażu, tj. dwóch samochodów marki B. i samochodu marki H. (...). Wyjaśnił, iż kradzieży tych dokonał razem z T. J. (1). Do popełnienia pozostałych zarzucanych czynów nie przyznał się. Podał także, iż nie dokonał przestępstw z P. R. (1) ani żadną z pozostałych osób. Przyznał, iż znał z widzenia R. K. (1), P. R. (1) i T. J. (1). Dodał także, iż posesja w S. była przez niego wynajęta, ponieważ miał się zająć sprowadzaniem samochodów z zagranicy. Na pytanie Sądu oskarżony wyjaśnił, iż nie wiedział, dlaczego kradzione były konkretne marki aut i nie wiedział, kto typował takie pojazdy.

(wyjaśnienia oskarżonego R. U. k. 7023v – 7024 tom VIII sądowy)

P. P. (1) , syn F. i B. z domu K., urodził się dnia (...) w Ł.. Posiada obywatelstwo polskie, wykształcenie zawodowe, z zawodu jest malarzem – tapeciarzem. Pracuje jako magazynier w (...) sp. z o.o. z wynagrodzeniem miesięcznym w wysokości 4407zł brutto. Jest rozwiedziony, ojciec jednego dziecka w wieku 7 lat ( dziecko poważnie chore). Nie posiada majątku. Nie był leczony psychiatrycznie, neurologicznie ani odwykowo. Był uprzednio karany.

(dane osobopoznawcze k. 6756 tom VII sądowy, dane o karalności k. 8051 – 8053 tom XIII sądowy, (...)- (...) tom XX sądowy, dokumentacja medyczna syna i umowa o pracę k. 9752 tom XXI)

W toku postępowania przygotowawczego podczas przesłuchania w dniu 21 lutego 2012 roku oskarżony P. P. (1) nie przyznał się do popełnienia zarzucanych czynów i odmówił składania wyjaśnień.

(wyjaśnienia podejrzanego P. P. (1) k. 2042 – 2043 tom XI)

Podczas posiedzenia w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania w dniu 22 lutego 2013 roku oskarżony P. P. (1) nie przyznał się zarówno do udziału w grupie przestępczej jak i kradzieży samochodów oraz odmówił składania wyjaśnień.

(wyjaśnienia podejrzanego P. P. (1) k. 2047 tom XI)

W toku kolejnego przesłuchania w dniu 4 kwietnia 2013 roku oskarżony P. P. (1) nie przyznał się do działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Nie przyznał się również do kradzieży samochodu marki V. (...) o numerze rejestracyjnym (...), twierdząc, iż nie dokonał kradzieży tego auta, a uczestniczył jedynie w jego sprzedaży. Oskarżony podał, iż kluczki do tego samochodu zostały mu przekazane przez jednego ze znajomych podczas spotkania w okolicy Z.. Oskarżony przestawił samochód marki V. (...) na miejsce pod lasem i następnie ze swoim znajomym wrócił do Ł.. Oskarżony podał, iż jeszcze tego samego dnia dowiedział się od swojego kolegi, R. K. (1), że ten zna osobę, która będzie zainteresowana takim autem. R. K. (1) umówił P. P. (1) z tą osobą na stacji S. przy ul (...). Na spotkanie P. P. (1) pojechał ze swoim znajomym. Następnie zabrali oni tego mężczyznę i pojechali w miejsce parkowania samochodu marki V. (...). Tam P. P. (1) przekazał kluczyki od tego samochodu temu mężczyźnie, a następnie każdy odjechał w swoją stronę. Po kilku dniach R. K. (1) umówił P. P. (1) z nabywcą przedmiotowego samochodu w okolicy marketu (...) przy ul. (...), gdzie mężczyzna ten przekazał oskarżonemu pieniądze za samochód. Oskarżony P. P. (1) podał, iż pseudonim tej osoby to (...). Dodał także, iż nie wiedział o dowodzie osobistym o dokumencie prawa jazdy na nazwisko S. B. (2). Oskarżony P. P. (1) przyznał się do pośrednictwa sprzedaży samochodu marki M. (...) R. K. (1). Wyjaśnił, iż na prośbę swojego znajomego pokazał R. K. (1) samochód marki M. (...). W tym celu mężczyźni pojechali ul. (...) w okolice ogródków działkowych, gdzie zaparkowany był przedmiotowy pojazd. Za ten samochód oskarżony nie otrzymał żadnych pieniędzy. Oskarżony P. P. (1) nie przyznał się również do kradzieży samochodu marki S. (...). Wyjaśnił, iż skontaktował się z nim znajomy, który zapytał, czy zna kogoś chętnego do kupna (...). Oskarżony P. P. (1) pojechał na spotkanie z tym znajomym, podczas którego otrzymał kluczyki od tego pojazdu i informację, gdzie auto było zaparkowane. Następnie oskarżony P. P. (1) skontaktował się ze znajomym o nazwisku D., który wyraził zainteresowanie (...). Podczas kolejnego spotkania mężczyzna ten obejrzał przedmiotowy pojazd i zabrał go. Kilka dni później mężczyźni spotkali się w okolicy marketu (...) przy ul. (...), gdzie miała miejsce zapłata za sprzedany samochód.

(wyjaśnienia podejrzanego P. P. (1) k. 2502 – 2504 tom XIII)

W toku okazania wizerunku w dniu 4 kwietnia 2013 roku oskarżony P. P. (1) rozpoznał na tablicy poglądowej nr 17 pod pozycją nr 1 F. W. (1) ps. (...), który kupił od niego samochód marki V. (...) w Z..

(wyjaśnienia podejrzanego P. P. (1) k. 2506 – 2507 tom XIII)

Podczas rozprawy w dniu 18 grudnia 2014 roku oskarżony P. P. (1) nie przyznał się do popełnienia zarzucanych czynów i odmówił składania wyjaśnień. Podał, iż pieniądze za samochód marki V. (...) otrzymał od osoby o pseudonimie (...), to jest od F. W. (1).

(wyjaśnienia oskarżonego P. P. (1) k. 6787 – 6787v tom VII sądowy)

K. G. (1) ps. (...), syn G. i E. z domu T., urodził się dnia (...) w Ł.. Posiada obywatelstwo polskie, wykształcenie zawodowe, z zawodu jest ślusarzem. Pracuje jako pomoc przy handlu w „B. (...)” z wynagrodzeniem 1600 zł miesięcznie. Jest rozwodnikiem, ojcem dwójki dzieci w wieku 13 lat i 4 lat. Nie posiada majątku. Nie był leczony psychiatrycznie, neurologicznie ani odwykowo. U oskarżonego nie stwierdzono choroby psychicznej ani cech upośledzenia umysłowego, rozpoznano natomiast cechy nieprawidłowo ukształtowanej osobowości. W czasie dokonywania zarzucanych czynów oskarżony rozumiał ich znaczenie i mógł pokierować swoim postępowaniem. Był uprzednio karany.

(dane osobopoznawcze k. 6756 tom VII sądowy, dane o karalności k. 8055 – 8057 tom XIII sądowy, opinia sądowo – psychiatryczna k. 4752 – 4755 tom XXV, k. 5168 tom XXVII, opinia psychologiczna k. 5165 – 5166 tom XXVII, dane o karalności k.9624-9626 tom XX sądowy)

W toku postępowania przygotowawczego podczas przesłuchania w dniu 27 lutego 2013 roku oraz podczas posiedzenia w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania w dniu 1 marca 2013 roku oskarżony K. G. (1) nie przyznał się do popełnienia zarzucanych czynów i odmówił składania wyjaśnień.

(wyjaśnienia podejrzanego K. G. (1) k. 2105 – 2106, k. 2110 tom XI)

W toku przesłuchania w dniu 9 sierpnia 2013 roku oskarżony K. G. (1) nie przyznał się do zarzutu udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Nie przyznał się również do zarzutu kradzieży samochodu marki V. (...). Wyjaśnił, iż pod koniec 2012 roku zadzwonił do niego kolega P. P. (1), który poprosił go o podwiezienie poza Ł. w celu załatwienia jakiejś sprawy. Pojechali jego samochodem marki P. koloru srebrnego o numerze rejestracyjnym (...) w okolice S., gdzie P. P. (1) spotkał się z dwoma mężczyznami. Oskarżony podał, iż nie znał tych mężczyzn i nie wiedział, o czym rozmawiali z P. P. (1). W czasie spotkania do rozmawiających mężczyzn przyjechał nieznany mężczyzna, który przekazał P. P. (1) kluczki. Chwilę później P. P. (1) powiedział, żeby wracali do Ł. i wsiadł do samochodu marki V. (...) koloru srebrnego. Z uwagi na brak paliwa po przejechaniu kilku kilometrów P. P. (1) zatrzymał się na poboczu i przesiadł się do samochodu oskarżonego K. G. (1), który zawiózł go w okolice jego domu i sam wrócił do swojego miejsca zamieszkania. Oskarżony wyjaśnił dalej, iż tego samego dnia wieczorem P. P. (1) poprosił go, aby pojechał z nim po pozostawiony samochód marki V. (...). W drodze po samochód zatrzymali się na stacji benzynowej przy ul. (...), skąd zabrali znajomego P. P. (1), który następnie wsiadł do samochodu marki V. (...) odjechał nim, zaś P. P. (1) i K. G. (1) wrócili razem do Ł.. Oskarżony K. G. (1) nie przyznał się również do zarzutu kradzieży samochodu marki M. (...).

(wyjaśnienia podejrzanego K. G. (1) k. 4037 – 4038 tom XXI)

Podczas przesłuchania w dniu 5 lutego 2014 roku oraz w toku rozprawy w dniu 18 grudnia 2014 roku oskarżony K. G. (1) nie przyznał się do popełnienia zarzucanych czynów i odmówił składania wyjaśnień.

(wyjaśnienia podejrzanego K. G. (1) k. 4995 tom XXVI, wyjaśnienia oskarżonego K. G. (1) k. 6787 tom VII sądowy)

F. W. (1) ps. (...), syn A. i E. z domu S., urodziła się dnia (...) w Ł.. Posiada obywatelstwo polskie, wykształcenie zawodowe, z zawodu jest montażystą stolarki budowlanej. Pracuje w Zakładzie (...) jako pracownik budowlany z wynagrodzeniem miesięcznym około 1400 zł. Jest kawalerem, ojcem trojga dzieci w wieku 12, 8 i 6 lat. Nie posiada majątku. Nie był leczony psychiatrycznie, neurologicznie ani odwykowo. Był uprzednio wielokrotnie karany.

(dane osobopoznawcze k. 6756v tom VII sądowy, dane o karalności k. 8059 – 8062 tom XIII sądowy, k. 9627-9630 tom XX sądowy, odpis wyroku k. 4983, k. 4985 – 4988 tom XXVI)

W toku postępowania przygotowawczego podczas przesłuchania w dniu 26 października 2012 roku oskarżony F. W. (1) przyznał się do popełnienia zarzucanego czynu. Wyjaśnił, iż sam zgłosił się na Komendę Policji, by ujawnić przestępstwa, w których brał udział oraz te popełnianie przez inne osoby. Zadeklarował podjęcie współpracy z organami ścigania, w związku z czym został pouczony o treści art. 60 kodeksu karnego. Oskarżony podał, iż pod koniec sierpnia 2012 roku, około 17 sierpnia 2012 roku, przyjechał do niego R. K. (1) wraz z K. N.. K. N. był jego kolegą, który zamieszkiwał na ul. (...). R. K. (1) przyjechał samochodem marki M. (...) koloru srebrnego. Podał, iż na R. K. (1) wołano (...) albo (...) z uwagi na kolor włosów. Oskarżony wyjaśnił dalej, iż R. K. (1) zwrócił się do niego z prośbą o przechowanie samochodu pochodzącego z przestępstwa. Miało to być (...). R. K. (1) oferował oskarżonemu za przechowanie samochodu 400 zł. Jak podał oskarżony, R. K. (1) kilkukrotnie kontaktował się z nim w sprawie przechowania samochodu. Dodał także, iż R. K. (1) posługiwał się kilkoma numerami telefonów i użytkował dwa aparaty telefoniczne. Po kolejnej rozmowie oskarżony zgodził się na przechowanie kradzionego samochodu i ustalił, iż pojazd ten zostanie zaparkowany na posesji jego szwagra, R. C. (1), w R. przy ul. (...). Po wjechaniu na posesję samochód marki H. (...) został zaparkowany na podwórku, którego nie było widać z ulicy. Oskarżony widział, jak R. K. (1) i kierowca samochodu marki H. zabrali monitory, które były przymocowane do zagłówków. Oskarżony podał, iż kierowcą samochodu marki H. był mężczyzna o imieniu R. i pseudonimie (...). W pozostawionym pojeździe oskarżony zauważył uszkodzony zamek w drzwiach od strony kierowcy. Zanim auto zostało zabrane z posesji, zostały zamienione tablice rejestracyjne na numer zaczynający się od WP lub WG. Samochód, pomimo pierwotnych ustaleń, zaparkowany był na przedmiotowej posesji około dwa i pół tygodnia a nie trzy dni. Oskarżony otrzymał za przechowanie samochodu 400 zł. Oskarżony podał, iż „wstawki” nabywane były za pośrednictwem portalu „allegro”, większość pochodziła z P., a numery rejestracyjne pochodziły z samochodów nowych ale po wypadku. W samochodzie marki H. (...) wymienione zostało podszybie, zamek od strony kierowcy oraz stacyjka. Oskarżony wyjaśnił także, że na terenie posesji M. W. (2) przy ul. (...) w okolicy S. stał kolejny kradziony samochód marki H. (...) koloru szarego.

(wyjaśnienia podejrzanego F. W. (1) k. 29 – 36 tom I)

Podczas przesłuchania w dniu 30 października 2012 roku oskarżony F. W. (1) wyjaśniał na temat samochodu marki H. (...) koloru szarego. Podał, iż mniej więcej we wrześniu 2012 roku R. K. (1) ponownie skontaktował się z nim i poprosił o przechowanie kolejnego pojazdu. Z uwagi na fakt, iż oskarżony przebywał w tamtym czasie w Z., polecił, by skontaktował się z jego partnerką, P. C.. P. C. wskazała R. K. (1) posesję sąsiadki jej babci w S., gdzie mogło zostać zaparkowane (...). Po opisie podanym przez P. C. oskarżony zorientował się, iż kierowcą przyprowadzonego samochodu był ponownie mężczyzna o pseudonimie (...). Przedmiotowy samochód zaparkowany był na wskazanej posesji przez około dwa tygodnie, kiedy to funkcjonariusze policji spisali numery rejestracyjne tego auta. R. K. (1) po tej wiadomości poprosił oskarżonego o znalezienie innego miejsce przechowywania samochodu. Oskarżony ustalił z M. W. (2), zamieszkałą w S. na ul. (...), że auto na 3 dni zostanie zaparkowane na terenie jej posesji. Jeszcze tego samego dnia R. K. (1) przyjechał do oskarżonego i razem przestawili samochód w ustalone miejsce. Za przechowanie samochodu marki H. oskarżony otrzymał od R. K. (1) 200 zł. Samochód zaparkowany był na posesji M. W. (2) przez około tydzień. Oskarżony wyjaśnił także, że w pierwszej połowie października 2012 roku skontaktował się z nim ponownie R. K. (1), który powiedział, że oskarżony jest pilnie potrzebny do przeprowadzenia samochodu marki M. (...) z ul. (...) w inne miejsce i zaproponował za to 300 zł. Oskarżony został przewieziony przez R. K. (1) w miejsce parkowania samochodu marki M. koloru czarnego, a następnie kierując tym pojazdem, pojechał za R. K. (1) na ul. (...) przy ul. (...) na osiedlu (...) w Ł., gdzie zaparkował auto na podwórku pod kamienicą. Oskarżony zabrał z samochodu kartę parkingową osoby niepełnosprawnej, którą schował w kieszeni swojej bluzy. Po około 3 dniach oskarżony wraz z R. K. (1) pojechał na ul. (...), gdzie znajdował się duży garaż, w którym dwóch mężczyzn: K. i S. pracowali przy samochodzie marki M.. R. K. (1) przekazał tym mężczyznom lakier koloru czarnego, polecając im pomalowanie felg w tym pojeździe. Po upływie około tygodnia R. K. (1) poinformował oskarżonego, iż zamierza zamienić się samochodem marki M. (...) na pojazd marki M. (...) koloru srebrnego, którym przyjechał jakiś czas później do oskarżonego. Następnie mężczyźni udali się na ul. (...), gdzie stał zaparkowany kradziony samochód marki M. (...), przed którym stał mężczyzna w wieku około 35 lat. R. K. (1) dostał od tego mężczyzny pieniądze będące dopłatą do samochodu marki M. (...). Oskarżony dowiedział się, że R. K. (1) sprzedał samochód marki M. (...) za pojazd marki M. (...) i 5.000 zł. Oskarżony F. W. (1) wyjaśnił również o kradzionym samochodzie marki V. (...) koloru białego o początkowych numerach (...). Podał, iż R. K. (1) skontaktował się z nim i zaproponował 400 zł za przeprowadzenie auta ze Z. do Ł.. Początkowo oskarżony odmówił, jednak za namową R. K. (1) i obietnicą zarobku w wysokości 1.000 zł wyraził zgodę. Mężczyźni udali się na (...) na ul. (...) w Ł., gdzie czekali na osoby, które miały dokonać kradzieży auta. Po pewnym czasie na teren stacji podjechał samochód marki P. (...) koloru srebrnego, z którego wysiadło dwóch mężczyzn. Mężczyźni ci rozmawiali z R. K. (1), a następnie polecili oskarżonemu, żeby przesiadł się do (...), którym udali się w kierunku Z., zaś R. K. (1) pozostał na stacji S..

(wyjaśnienia podejrzanego F. W. (1) k. 51 – 57 tom I)

Podczas przesłuchania w dniu 5 listopada 2012 roku oskarżony F. W. (1) kontynuował wyjaśnienia odnośnie kradzieży samochodu marki V. (...) koloru białego. Podał, iż wraz z nieznajomymi mężczyznami dojechał do wsi pod Z., gdzie zaparkowali auto. Oskarżony wraz z jednym z mężczyzn udał się w głąb lasu, gdzie spod kamienia wyjęli kluczyki i dowód rejestracyjny. Następnie po przejściu około 1.000 metrów oskarżony zauważył ukryty w krzakach samochód marki V. (...) koloru białego. Następnie oskarżony wsiadł do tego auta i po odczekaniu 20 minut wyjechał na drogę prowadzącą do Ł., gdzie miał odstawić samochód. Po zaparkowaniu oskarżony zadzwonił do R. K. (1) i poinformował go o miejscu postoju samochodu. Oskarżony wyjął ze schowka dokumenty w postaci dowodu osobistego, prawa jazdy, potwierdzenia ubezpieczenia samochodu, które znajdowały się w niebieskim etui. Następnego dnia oskarżony wraz z R. K. (1) pojechali skradzionym samochodem w okolice Spały. Oskarżonego pilotował R. K. (1), który prowadził skradziony pojazd marki V. (...). Następnie R. K. (1) udał się sam do mężczyzny o imieniu M., od którego żony otrzymał 2.300 zł za dostarczony samochód. Na umówione spotkanie z oskarżonym R. K. (1) wrócił pojazdem marki M. koloru srebrnego. Oskarżony dodał, iż był świadkiem, jak R. K. (1) i mężczyzna o imieniu M. dokonywali zamiany samochodu marki B. (...) koloru czarnego i (...) koloru białego na samochód marki P. (...) koloru niebieskiego.

(wyjaśnienia podejrzanego F. W. (1) k. 58 – 61 tom I)

Podczas przesłuchania w dniu 5 listopada 2012 roku oskarżony F. W. (1) wyjaśnił, iż początkowo R. K. (1) nie miał do niego zaufania, jednakże po pierwszym przechowaniu samochodu relacje między nimi się zacieśniły. Podał, iż R. K. (1) wraz z innymi osobami zajmował się kradzieżami samochodów stosunkowo nowych, wyprodukowanych po 2010 roku. Najczęściej były to samochody marki B. i H.. Do kradzieży używany był specjalistyczny sprzęt, który przechowywany był w samochodzie marki R. (...) koloru granatowego będącego w dyspozycji mężczyzny o pseudonimie (...), R. K. (1) i mężczyzny o pseudonimie (...). W ocenie oskarżonego był to samochód „służbowy” wykorzystywany do dokonywania kradzieży innych pojazdów. W pojeździe tym znajdowały się tzw. „łamaki” do stacyjek, przerobione karty do samochodu marki R., palmtop ze złączami do aut i komputery do samochodów. Oskarżony podał także, że tzw. „łamaki” do stacyjek miał zawsze mężczyzna o pseudonimie (...). Przedmioty te służyły do kradzieży samochód i były wsadzane do stacyjki, a następnie nakładany był na nie klucz. W samochodzie „służbowym” oskarżony widział również przerobione karty w ilości około 10 sztuk. Karty te służyły do odpalania silnika. Podał, iż palmtop wyglądem przypominał telefon komórkowy z wystającym kablem z końcówką USB. Służył on do omijania immobilizera w aucie. W ocenie oskarżonego był to serwisowy palmtop do naprawy samochodów. Oskarżony dalej wyjaśnił, iż w kontaktach między sobą wykorzystywano telefony komórkowe, które były wymieniane po każdym miesiącu użytkowania. R. K. (1) posiadał całą torbę aparatów telefonicznych i przekazywał telefony poszczególnym osobom. Wraz ze zmianą telefonu zmieniane były także karty SIM. Oskarżony w swoim aparacie telefonicznym posiadał zmieniające się numery telefonów do R. K. (1), żony mężczyzny o pseudonimie (...), M. ze Spały, K. z R., który zajmował się „rozbieraniem” aut oraz T. z wypożyczalni. Oskarżony podał, iż regularnie numer telefonu zmieniał R. K. (1), mężczyzna o pseudonimie (...), mężczyzna o pseudonimie (...) i tzw. „kieszonkowcy”. Rozmowy przez telefon były zawsze krótkie, często dotyczyły jedynie umówienia spotkania, na którym już bezpośrednio omawiano kwestie kolejnej kradzieży samochodu. Oskarżony F. W. (1) podał, iż najwięcej do powiedzenia miał zawsze R. K. (1). To on przekazywał aparaty telefoniczne na wymianę, polecał zmieniać numery telefonów, ponadto prowadził konwoje z kradzionymi samochodami, a czasami osobiście kierował kradzionym autem, by go ukryć. R. K. (1) zawsze też płacił oskarżonemu pieniądze, odbierał pieniądze, komuś wypłacał gotówkę, organizował ukrycie kradzionego samochodu, przerobienie numerów, rejestrację i sprzedaż takiego pojazdu. R. K. (1) decydował, do jakiego warsztatu miał być zaprowadzony kradziony samochód i komu miały być sprzedane części z „rozbieranych” samochodów. Oskarżony podał, iż osobami, które kradły samochody, byli: mężczyzna o pseudonimie (...) i imieniu R., który kierował samochodami pochodzącymi z kradzieży i zabierał z wnętrza pojazdu całą zawartość, mężczyzna o pseudonimie (...) i imieniu P., który wraz z mężczyzną o pseudonimie (...) dokonywał kradzieży samochodów i ściśle współpracował z R. K. (1), mężczyzna o pseudonimie (...), który wraz z drugim mężczyzną byli tzw. „kieszonkowcami” i zajmowali się kradzieżą kluczyków i dokumentów, a następnie kradzieżą pojazdów. Przechowywaniem samochodów zajmował się oskarżony, a także K. i S. z R., którzy mieli dostęp do garaży przy ul. (...) i trudnili się „rozbieraniem” samochodów na części. Za „rozebranie” samochodu otrzymywali 1.200 zł. Mężczyźni ci zajmowali się także przebijaniem numerów, co zrobili w samochodzie marki M. (...) koloru czarnego i pojeździe marki C.. Ukrywaniem aut zajmował się także K. R. (1) z ul. (...), który trudnił się także przebijaniem numerów. Przerabianiem numerów zajmował się także mężczyzna o imieniu P., który jeździł czerwonym samochodem. Oskarżony podał, iż samochód marki H. (...) był przerabiany w warsztacie K. i S. na ul. (...) przez mężczyznę o imieniu P., który otrzymał za to 2.000 zł. Mężczyzna ten działał na zlecenie R. K. (1). Oskarżony wyjaśnił dalej, iż części z „rozebranych” samochodów trafiały do dwóch osób z P.. Procedura wyglądała tak, że części samochodowe były ładowane na samochód ciężarowy należący do S., który następnie jechał w ustalone przez R. K. (1) miejsce – zwykle na parking przy barze przy ul. (...) w K. i zostawiał tam samochód z kluczykami w stacyjce. Do pozostawionego pojazdu wsiadali mężczyźni z P., którzy w określonym miejscu rozładowywali samochód, a następnie odstawiali pojazd na parking. C. samochodowe trafiały również na szrot mieszczący się na granicy Ł. i K.. W przypadku zaś sprzedaży całych samochodów pochodzących z kradzieży głównym odbiorcą był M. ze Spały, z którym kontaktował się R. K. (1). Oskarżony przyznał, iż uczestniczył w przekazaniu tej osobie samochodów marki F. (...) i V. (...) ze Z.. Pojazdy parkowane były na posesji mężczyzny o imieniu M. pod S..

(wyjaśnienia podejrzanego F. W. (1) k. 62 – 68 tom I)

Podczas przesłuchania w dniu 7 listopada 2012 roku oskarżony F. W. (1) wyjaśnił, iż kolejnym samochodem skradzionym przez R. K. (1) i mężczyznę o pseudonimie (...) było (...) CX7 koloru zielonego. R. K. (1) w tym przypadku również skontaktował się z oskarżonym celem zorganizowania miejsca przechowania kradzionego pojazdu. Oskarżony zadzwonił do K. K. (1) pseudonim (...), który zgodził się przechować samochód. Następnie R. K. (1) przyjechał do oskarżonego samochodem marki B. (...), zaś kradziony samochód marki M. prowadzony był przez mężczyznę o pseudonimie (...). Wszyscy udali się na posesję K. K. (1) w R.. Po zaparkowaniu auta na terenie posesji R. K. (1) powiedział K. K. (1), że za przechowanie samochodu otrzyma 500 zł, a pojazd zostanie zabrany za około trzy dni. Samochód marki M. został zabrany z posesji K. K. (1) dopiero po około dwóch tygodniach. R. K. (1) wraz z oskarżonym udali się do K. K. (1), na jego podwórku R. K. (1) zmienił w pojeździe marki M. tablice rejestracyjne, a następnie uruchomił samochód. Oskarżony wsiadł do auta R. K. (1) i miał jechać do Rudzkiej G. na B., gdzie miał na niego czekać, zaś R. K. (1) miał kierować samochodem marki M.. Na miejscu oskarżony zobaczył czterech mężczyzn, którzy siedzieli w samochodzie marki B. należącym do R. K. (1). Następnie mężczyźni ci udali się za R. K. (1) kierującym (...). R. K. (1) przyjechał wraz z mężczyzną o pseudonimie (...) po około 1,5 godziny pod B., wsiadł do samochodu, którym przyjechał oskarżony i razem wrócili do Ł.. Kolejnym kradzionym samochodem było (...) koloru białego z wypożyczalni przy ul. (...). R. K. (1) skontaktował się z oskarżonym, pytając, czy zna kogoś, kto posiada prawo jazdy i dowód osobisty i chciałby zarobić 1.000 zł za wypożyczenie auta i zgłoszenie jego kradzieży. Zgodę wyraził K. K. (1). R. K. (1) przyjechał swoim samochodem marki B. i zabrał oskarżonego wraz z K. K. (1) do wypożyczalni samochodów przy ul. (...). K. K. (1) otrzymał 1.200 zł na kaucję za wypożyczone auto i został poinstruowany, co ma powiedzieć. Po około 20 minutach K. K. (1) wyjechał z wypożyczalni samochodem marki F. (...). Oskarżony i K. K. (1), K. przez R. K. (1), pojechali wypożyczonym autem pod S., gdzie zatrzymali się na parkingu lokalnego zajazdu. Po pewnym czasie na parking przyjechał starszy mężczyzna kierujący samochodem marki P. (...) koloru niebieskiego o numerze rejestracyjnym rozpoczynającym się od liter (...). Mężczyzna ten po obejrzeniu wypożyczonego pojazdu, przekazał R. K. (1) pieniądze. Po dokonaniu transakcji R. K. (1), K. K. (1) i oskarżony wsiedli do samochodu marki P. i udali się do Ł.. R. K. (1) przekazał też K. K. (1) 500 zł, informując, iż pozostałą część umówionej kwoty otrzyma, gdy mężczyzna, który nabył samochód marki F. (...), przekaże resztę pieniędzy wraz z kluczykami i dowodem rejestracyjnym. Kilka dni później oskarżony wraz z R. K. (1) pojechał do K. K. (1), by przekazać mu kluczyki i dowód rejestracyjny. R. K. (1) poinformował też K. K. (1), iż nie dostał pełnej kwoty za samochód, więc nie może wypłacić mu reszty umówionych pieniędzy. Po około 3 tygodniach od sprawy z samochodem marki F. (...) oskarżony i R. K. (1) pojechali do M. ze Spały po koła do samochodu marki P.. Mężczyzna ten był tą samą osobą, która wzięła pojazd marki F. (...). Kolejno oskarżony wyjaśnił na temat kradzieży samochodu marki B. (...) o numerze rejestracyjnym (...). Oskarżony podał, iż R. K. (1) skontaktował się z nim, pytając, czy może zostawić u niego (...). Oskarżony zgodził się pod warunkiem, że auto było legalne. Po dwóch dniach okazało się, iż samochód nie ma wkładki w zamku w drzwiach od strony kierowcy. Po około dwóch i pół tygodnia auto zostało zabrane przez R. K. (1) i mężczyznę o pseudonimie (...). Oskarżony wyjaśnił również o kradzionym samochodzie marki C. (...) koloru srebrnego, który został przerobiony na F. (...). Oskarżony podał, iż R. K. (1) po uprzednim uzgodnieniu zaparkował na posesji oskarżonego samochód marki F. (...) do czasu dokonania formalności związanych rejestracją tego auta. Po około 3 dniach oskarżony wraz z R. K. (1) udali się na ul. (...) do S. i K., gdzie oskarżony dowiedział się, że samochód marki F. (...) został przerobiony z pojazdu marki C. (...). Następnie oskarżony wyjaśnił na temat kradzieży (...) X5 koloru czarnego. Jak w poprzednich przypadkach z oskarżonym skontaktował się R. K. (1), który poszukiwał miejsca przechowania skradzionego samochodu. Oskarżony ustalił, iż auto mogło być przechowane na posesji M. W. (2). Kradzionym samochodem marki B. (...) kierował mężczyzna o pseudonimie (...), który w ustalone miejsce był prowadzony przez oskarżonego i R. K. (1). Z kradzionego samochodu wyjęli CB radio i antenę, które zabrał mężczyzna o pseudonimie (...). Po około pięciu dniach auto zostało zabrane. W toku dalszych wyjaśnień oskarżony podał, iż R. K. (1) ponownie skontaktował się z nim, pytając, czy oskarżony ma miejsce, gdzie można przechować kolejny samochód. Oskarżony nawiązał kontakt ze swoim szwagrem, R. C. (1), który zgodził się na udostępnienie miejsca na swojej posesji. Samochód marki B. (...) koloru czarnego został zaparkowany na terenie posesji R. C. (1) w R. przy ul. (...) przez R. K. (1). Po około trzech dnia auto zostało zabrane z posesji. Następnie oskarżony wyjaśniał na temat samochodu marki V. (...) koloru brązowego. Podał, iż R. K. (1) skontaktował się z nim, informując, iż potrzebuje go do przestawienia samochodu. Mężczyźni pojechali w okolice osiedla (...), gdzie zaparkowany był pojazd marki V. (...). R. K. (1) za pomocą płaskiego śrubokręta uruchomił samochód, a następnie polecił oskarżonemu, by jechał przed nim do garażu na ul. (...). Na miejscu R. K. (1) zaparkował auto w garażu, który otworzył mu S..

(wyjaśnienia podejrzanego F. W. (1) k. 69 – 78 tom I)

Podczas okazania wizerunku w dniu 8 listopada 2012 roku oskarżony F. W. (1) na tablicy poglądowej nr 1 pod pozycją nr 2 rozpoznał mężczyznę, który był blisko osoby o pseudonimie (...), R. K. (1) i osoby o pseudonimie (...) – po odczytaniu stwierdzono, iż to wizerunek T. J. (1), na tablicy poglądowej nr 2 pod pozycją nr 4 rozpoznał mężczyznę o imieniu P. i pseudonimie (...) – po odczytaniu stwierdzono, iż to wizerunek P. R. (1), na tablicy poglądowej nr 3 pod pozycją nr 3 rozpoznał mężczyznę o imieniu R. i pseudonimie (...) – po odczytaniu stwierdzono, iż to wizerunek R. U., na tablicy poglądowej nr 4 pod pozycją nr 1 rozpoznał R. K. (1) ps. (...), na tablicy poglądowej nr 5 pod pozycją nr 2 rozpoznał mężczyznę o imieniu M. mieszkającego pod S. – po odczytaniu stwierdzono, iż to wizerunek M. P. (1), na tablicy poglądowej nr 6 pod pozycją nr 2 rozpoznał mężczyznę pochodzącego z okolic P., który odbierał kradzione części – po odczytaniu stwierdzono, iż to wizerunek G. Ł. (1).

(wyjaśnienia podejrzanego F. W. (1) k. 90 – 93 tom I)

Podczas przesłuchania w dniu 16 listopada 2012 roku oskarżony F. W. (1) wyjaśnił, iż niedługo po Wszystkich Świętych przyjechał do niego R. K. (1), który poprosił go o pomoc w przestawieniu auta. Mężczyźni udali się w okolicę cmentarza w miejscowości G. S.. Po kilku minutach od ich przybycia na miejsce spotkania przyjechał R. U., który zabrał R. K. (1). Po około 15 minutach z oskarżonym skontaktował się R. K. (1), który polecił mu jechać za białym samochodem marki H. (...). W połowie drogi do S. mężczyźni zamienili się samochodami i oskarżony usiadł za kierownicą (...). Na (...) czekał na nich M. ze Spały, z którym pojechali dalej w kierunku S.. Na kolejnej stacji zatrzymali się, M. wsiadł do samochodu marki h. (...) i odjechał. Po pewnym czasie wrócił i mężczyźni udali się w drogę powrotną do Ł.. M. ze Spały przekazał R. K. (1) pieniądze w kwocie 4.000 zł, które następnie zostały przekazane mężczyźni o pseudonimie (...) na parkingu przed galerią handlową M1. Następnie oskarżony wsiadł do samochodu marki F. (...), którym na polecenie R. K. (1) udał się w kierunku Ł.. Został poinstruowany, iż ma jechać w stronę miejscowości B.. Po pewnym czasie ponownie zadzwonił R. K. (1), który powiedział, iż był ścigany przez policję, porzucił samochód koloru białego w rowie, a sam uciekł. Gdy oskarżony minął miejscowość B., zobaczył leżący w rowie samochód marki C. koloru białego, a R. K. (1) zabrał z pobliskiego przystanku autobusowego. Oskarżony podał także, iż spotkał się z R. K. (1) na parkingu przed restauracją (...) na osiedlu (...). Po pewnym czasie przyjechał do nich R. U. ps. (...), który zabrał R. K. (1) i razem udali się w głąb osiedla. Po chwili oskarżony zauważył samochód marki H. (...) koloru czarnego kierowany przez R. U., z którym jechał R. K. (1). Po około 20 minutach na parking przed restauracją (...) przyjechał R. K. (1), R. U. oraz mężczyzna o pseudonimie (...). Mężczyźni wsiedli do swoich samochodów i odjechali. Po okazaniu protokołu oględzin telefonu komórkowego marki N. model 100 należącego do oskarżonego, oskarżony podał, iż numer 507 406 496 wskazany pod pozycją 51 należał do partnerki mężczyzny o pseudonimie (...), numer 510 286 525 wskazany pod pozycją 62 należał do K. K. (1) ps. (...), numer 507 602 124 wskazany pod pozycją 72 należał do małżonki mężczyzny o pseudonimie (...), z którą oskarżony rozmawiał na temat sprzedaży samochodu marki M. (...), numer 696 617 570 wskazany pod pozycją 100 należał do K. z ul. (...), który zajmował się „rozbieraniem aut, numery 507 698 818, 507 219 159, 505 951 822 i 518 946 130 wskazane pod pozycją 129 – 132 należały do R. K. (1), numer 600 057 646 wskazany pod pozycją 133 należał do K. R. (2), który naprawiał samochody dla R. K. (1) i P. R. (1), numer 881 731 430 wskazany pod pozycją 151 należał do M., który odbierał auta od R. K. (1), numer 601 221 732 wskazany pod pozycją 163 należał do T., który miał wypożyczalnię samochodów na osiedlu (...). Oskarżony wskazał, iż pozostałe numery telefonów należały do jego znajomych, członków rodziny i współpracowników, które nie miały nic wspólnego z grupą przestępczą.

(wyjaśnienia podejrzanego F. W. (1) k. 911 – 915 tom V)

Podczas kolejnego przesłuchania w dniu 16 listopada 2012 roku oskarżony F. W. (1) podał, iż do jego miejsca zamieszkania przybył mężczyzna o pseudonimie (...) wraz ze swoją małżonką, którzy wypytywali o zabezpieczone samochody, o zatrzymanie R. K. (1), polecili wyrzucenie aparatu telefonicznego od R. K. (1), gdyż miał być na podsłuchu. Mężczyzna o pseudonimie (...) powiedział, że przyjechał po (...) należące do P. W. (3) ps. (...), jednak po chwili wycofał się z tego zamiaru. Przed wyjściem mężczyzna o pseudonimie (...) podał oskarżonemu swój numer (...). Oskarżony wyjaśnił także, że w dniu 10 listopada 2012 roku przyjechał do niego M. B. (5) wraz z mężczyzną o imieniu M.. Mężczyźni ci dopytywali, czy oskarżony wie, kto doniósł na policję na temat działalności przestępczej ich grupy i grozili uszkodzeniem ciała takiej osoby. Oskarżony podał również, iż to byli ci sami mężczyźni, którzy zabrali od niego, R. K. (1) i S. z ul. (...) ciężarówkę marki M., którą po rozładunku oddali. Oskarżony dodał, iż w dniu 14 listopada 2012 roku przyjechał do niego mężczyzna o pseudonimie (...) wraz z P. W. (3) ps. (...), którzy dopytywali o okoliczności zatrzymania R. K. (1). P. W. (3) groził oskarżonemu pobiciem, jeśli wyjdzie na jaw, że to on donosił na policję na temat ich działalności przestępczej.

(wyjaśnienia podejrzanego F. W. (1) k. 916 – 920 tom V)

Podczas przesłuchania w dniu 14 grudnia 2012 roku oskarżony F. W. (1) wyjaśnił, iż S. i K. z ul. (...) dokonywali „rozbiórki” samochodów pochodzących z kradzieży, a oskarżony był świadkiem, jak „rozbierali” samochód marki H. (...) koloru zielonego, V. (...), a także przerabiali (...) na F. (...). W warsztacie K. i S. oskarżony widział również samochód marki B. (...) pochodzący z kradzieży. R. K. (1) płacił K. i S. po 1.200 zł – 1.500 zł za dokonanie „rozebrania” samochodu. Podczas okazania wizerunku oskarżony na tablicy poglądowej nr 13 pod pozycją nr 1 rozpoznał K. P. (1), który wraz z bratem zajmował się „rozbieraniem” aut, na tablicy poglądowej nr 14 pod pozycją nr 1 rozpoznał S. P. (1), na tablicy poglądowej nr 15 pod pozycją nr 1 rozpoznał małżonkę mężczyzny o pseudonimie (...), która zajmowała się poszukiwaniem odbiorców na kradzione auta i załatwiała formalności związane z ubezpieczeniem i rejestrowaniem pojazdów – po odczytaniu stwierdzono, iż to wizerunek J. J. (1).

(wyjaśnienia podejrzanego F. W. (1) k. 947 – 950 tom V)

Podczas okazania rzeczy w dniu 18 stycznia 2013 roku oskarżony F. W. (1) rozpoznał samochód marki M. (...) koloru czerwonego, który był parkowany na posesji K. K. (1). Oskarżony rozpoznał pojazd po dwóch rurach wydechowych i napisie CX7.

(wyjaśnienia podejrzanego F. W. (1) k. 1697 – 1699 tom IX)

Podczas przesłuchania w dniu 18 stycznia 2013 roku oskarżony F. W. (1) przyznał się do popełnienia zarzucanych czynów. Podał, iż na temat samochodu marki F. (...), który został przekazany M. ze Spały, miał wiedzę tylko ze słyszenia, nie widział tego samochodu i nie miał z nim nic wspólnego. Wyjaśnił dalej, iż osobiście zaprowadził samochody marki F. (...) i V. (...) do M. ze Spały. Podał, iż z rozmów między R. K. (1) a mężczyzną o imieniu M. wynikało, że M. zamawiał określone marki samochodów, na które miał zbyt. Oskarżony dodał również, że uczestniczył w przekazaniu samochodu marki H. (...) w okolicach S.. Podał, iż samochody kradzione były przede wszystkim przez R. K. (1), mężczyznę o pseudonimie (...) i mężczyznę o pseudonimie (...). Oskarżony wyjaśnił, iż D. G. (1) jest jego kolegą z czasów szkolnych, który zajmował się lakierowaniem samochodów. Na prośbę R. K. (1) D. G. (1) lakierował zderzak jego samochodu, a także pojazd marki H. (...) i (...). D. G. (1) wiedział, iż samochód marki C. (...), który był przechowywany na jego posesji, pochodził z przestępstwa. Oskarżony podał także, na polecenie R. K. (1) odbierał felgę do samochodu marki C. (...), którą dostarczył mu na działkę w okolicach osiedla (...). Na miejscu oskarżony zastał R. K. (1) i mężczyznę o pseudonimie (...). Wyjaśnił, iż jakiś czas później zadzwonił do niego R. K. (1), który poinformował, iż ścigała go policja, a on sam porzucił samochód marki C. (...) i ukrył się w lesie, skąd oskarżony miał go zabrać. Oskarżony widział w rowie samochód marki C. (...) i wóz policyjny, który był przy nim zaparkowany.

(wyjaśnienia podejrzanego F. W. (1) k. 1706 – 1709 tom IX)

Podczas okazania wizerunku w dniu 8 lutego 2013 roku oskarżony F. W. (1) na tablicy poglądowej nr 19 pod pozycją nr 1 rozpoznał mężczyznę, który przyjechał razem z innym mężczyzną na stację S. na ul. (...) – po odczytaniu stwierdzono, iż to wizerunek K. K. (11), na tablicy poglądowej nr 20 pod pozycją nr 2 rozpoznał mężczyznę, który przyjechał na stację S. na ul. (...) – po odczytaniu stwierdzono, iż to wizerunek P. P. (1). Oskarżony dodał, iż mężczyźni ci dokonali kradzieży kluczyków i dokumentów od samochodu marki V. (...).

(wyjaśnienia podejrzanego F. W. (1) k. 1870 – 1872 tom IX)

Podczas przesłuchania w dniu 11 marca 2013 roku oskarżony F. W. (1) wyjaśniał na temat środków odurzających, które widział w mężczyzny o imieniu J. i pseudonimie (...). W nieustalonym w dniu w okresie od września do listopada 2012 roku z oskarżonym skontaktował się R. K. (1), który zaproponował mu pracę polegającą na przewiezieniu kilku busów drzewa z W. na R.. R. K. (1), W. S. i oskarżony wypożyczyli samochód marki r. (...), którym oskarżony i W. S. przewozili drzewo na posesję mężczyzny o pseudonimie (...). Po zakończonej pracy udali się razem z tym mężczyzną na ul. (...), gdzie osoba o pseudonimie (...) z pobliskiej kamienicy przyniosła paczkę zawierającą amfetaminę. Amfetaminę tę zabrał W. S..

(wyjaśnienia podejrzanego F. W. (1) k. 4195 – 4196 tom XXII)

Podczas przesłuchania w dniu 22 marca 2013 roku oskarżony F. W. (1) wyjaśnił, iż samochodem marki M. koloru srebrnego wraz z jego kolegą, K. R. (3) przyjechał do niego nieznany mężczyzna. Później okazało się, iż osoba ta ma na imię R.. Mężczyzna ten zapytał oskarżonego, czy może przechować gdzieś jego samochód. Oskarżony zatelefonował do swojego szwagra, który zgodził się wstawić auto do stodoły. Jeszcze tego samego dnia mężczyzna o imieniu R. wraz z inną nieznaną osobą przyjechał samochodem marki H. (...) do oskarżonego, który pokierował ich na posesję swojego szwagra, gdzie został zaparkowany ten pojazd. W niedługim czasie oskarżony poznał mechanika, który naprawiał pozostawiony na posesji jego szwagra samochód i który przedstawił się jako P.. Oskarżony zauważył, iż wymieniane było podszybie. Na tablicy poglądowej nr 21 pod pozycją nr 2 rozpoznał mężczyznę o imieniu P. – po odczytaniu stwierdzono, iż to wizerunek P. B. (1).

(wyjaśnienia podejrzanego F. W. (1) k. 2387 – 2393 tom XIII)

Podczas przesłuchania w dniu 7 października 2013 roku oskarżony F. W. (1) na tablicy poglądowej nr 1 pod pozycją nr 1 rozpoznał mężczyznę o pseudonimie (...) – po odczytaniu stwierdzono, iż to wizerunek D. G. (2). Oskarżony podał, iż mężczyznę tego poznał po bliźnie pod prawym okiem i po dołku na brodzie. Oskarżony wyjaśnił ponownie, iż z tym mężczyzną i W. S. udał się wypożyczonym samochodem w miejsce wskazanego przez mężczyznę. Na miejscu oskarżony i W. S. otrzymali od niego co najmniej 7 gramów amfetaminy jako zapłatę za przewiezienie drzewa. Narkotyk miał być bardzo dobrej jakości. Wprawdzie oskarżony nie próbował otrzymanego środka, ale R. K. (1) potwierdził, iż to była amfetamina, nadto oskarżony wyczuł charakterystyczny zapach tego narkotyku. Oskarżony dodał, iż były kierowane pod jego adresem groźby przez P. W. (3) osobiście a także przekazane przez M. P. (5), M. J. (1) oraz M. B. (5). Groźby te wywołały u oskarżonego obawę o życie swoje i członków jego rodziny.

(wyjaśnienia podejrzanego F. W. (1) k. 4213 – 4217 tom XXII)

Podczas okazania wizerunku w dniu 18 października 2013 roku oskarżony F. W. (1) na tablicy poglądowej nr 24 pod pozycją nr 1 rozpoznał P. W. (3) o pseudonimie (...), który kierował groźby pod jego adresem, na tablicy poglądowej nr 25 pod pozycją nr 1 rozpoznał mężczyznę o imieniu M., który przyjechał do niego wraz z mężczyzną o pseudonimie (...) – po odczytaniu stwierdzono, iż to wizerunek M. T., na tablicy poglądowej nr 26 pod pozycją nr 1 rozpoznał mężczyznę o pseudonimie (...), który wraz z mężczyzną o imieniu M. kierować groźby pod jego adresem – po odczytaniu stwierdzono, iż to wizerunek M. B. (5).

(wyjaśnienia podejrzanego F. W. (1) k. 4321 – 4323 tom XXII)

Podczas przesłuchania w dniu 6 lutego 2014 roku oskarżony F. W. (1) przyznał się do popełnienia zarzucanych czynów i potwierdził dotychczas złożone wyjaśnienia.

(wyjaśnienia podejrzanego F. W. (1) k. 5002 tom XXVII)

Podczas przesłuchania w dniu 28 lutego 2014 roku oskarżony F. W. (1) ponownie przyznał się do popełnienia zarzucanych czynów. Przyznał się również do ukrywania samochodu marki V. (...). Podał, iż zadzwonił do niego mężczyzna, który polecił mu ukrycie samochodu znajdującego się na ul. (...). Oskarżony pojechał we wskazane miejsce, gdzie zauważył samochód marki V. (...) i zaparkowany obok pojazd marki P. koloru czarnego. Będący na miejscu mężczyzna polecił oskarżonemu uruchomienie samochodu za pomocą śrubokręta i ukrycie go. Oskarżony odjechał około 800 metrów i zaparkował auto na nieczynnym wysypisku śmieci. Oskarżony dodał, iż wcześniej R. K. (1) wspominał mu, że miał mieć (...) dla mężczyzny o imieniu (...), za które osoba ta zapłaciła 13.000 zł. R. K. (1) denerwował się, że nie udało mu się zdobyć jeszcze samochodu dla mężczyzny o pseudonimie (...). Oskarżony podał, iż dzień przed zatrzymaniem R. K. (1), informował on oskarżonego, że skontaktuje się z nim ktoś, kto będzie mieć (...) dla mężczyzny o pseudonimie (...) i oskarżony miał ukryć ten samochód. R. K. (1) powiedział oskarżonemu, że jeśli coś stanie się z autem, to on będzie za nie płacić.

(wyjaśnienia podejrzanego F. W. (1) k. 5175 – 5177 tom XXVII)

Podczas rozprawy w dniu 23 marca 2015 roku oskarżony F. W. (1) przyznał się do popełnienia zarzucanych czynów. Wyjaśnił, iż znał wcześniej K. K. (1), R. K. (1) i R. U.. Podał, iż prawdą jest to, co wyjaśniał K. K. (1), jednakże nie ustalali wcześniej, że będą obciążać R. K. (1). Przyznał także, że od początku wiedział, że uczestniczył w zorganizowanej grupie przestępczej. Natomiast podczas rozprawy w dniu 15 kwietnia 2015 roku i w dniu 29 czerwca 2015 roku oskarżony odmówił składania dalszych wyjaśnień i potwierdził swoje wyjaśnienia złożone w toku postępowania przygotowawczego. Dodał, iż nie zna T. J. (1).

(wyjaśnienia oskarżonego F. W. (1) k. 7025 – 7025v, k. 7049v – 7050 tom VIII sądowy, k. 7284v – 7285 tom IX sądowy)

P. B. (1) ps. (...), syn B. i J. z domu G., urodził się dnia (...) w Ł.. Posiada obywatelstwo polskie, wykształcenie podstawowe, z zawodu jest kierowcą. Uprzednio nie posiadał stałego miejsca zatrudnienia, obecnie od 13 lutego 2017 roku pracuje jako blacharz samochodowy w firmie (...) sp. z o.o. Jest ojcem dwojga dzieci w wieku 26 i 9 lat. Nie posiada majątku. Ma dobrą opinię w miejscu pracy jak i miejscu zamieszkania. Nie był leczony psychiatrycznie, neurologicznie ani odwykowo. Obecnie nie karany.

(dane osobopoznawcze k. 6756 tom VII sądowy, dane o karalności k. 8064 – 8066 tom XIII sądowy, k.9631 tom XX sądowy, opinia k.9753 tom XXI sądowy, wywiad środowiskowy k.9272 tom XVIII sądowy )

W toku postępowania przygotowawczego podczas przesłuchania w dniu 28 marca 2013 roku oskarżony P. B. (1) nie przyznał się do popełnienia zarzucanych czynów. Wyjaśnił, iż na giełdzie samochodowej w Ł. poznał człowieka o ps. (...), który handlował częściami. Oskarżony dowiedział się, że ten mężczyzna posiada części do samochodu marki B. (...) – dach, tylna ćwiartka, skrzynia biegów i kompletna tapicerka. C. te zostały dostarczone przez tego człowieka do oskarżonego, który zapłacił za nie łącznie 4.000 zł. Oskarżony wyjaśnił, iż nie miał wiedzy, że części te pochodziły z przestępstwa. Podał także, że jakiś czas później kolega tego mężczyzny skontaktował się z nim z propozycją sprzedaży części do (...). Zaproponował oskarżonemu kupno niekompletnej karoserii z 2010 roku do samochodu marki R. (...) w postaci silnika, zawieszenia, deski, kół. Oskarżony przystał na propozycję i nabył wskazany samochód za kwotę 7.000 zł. Oskarżony podał, iż w tym przypadku również nie miał wiedzy, że pojazd pochodzi z przestępstwa, gdyż posiadał kartę, naklejkę z numerami rejestracyjnymi. Dodał, iż samochód marki M. przyprowadził na jego posesję R. D. (2) lub D. z prośbą o przechowanie. Pojazd miał wybitą szybę i zniszczoną stacyjkę. Oskarżony wyjaśnił nadto, iż nie należał do jakiejkolwiek grupy przestępczej i nie wiedział, kim był R. K. (1). Na pytanie swojego obrońcy oskarżony wyjaśnił, iż garaż na ul. (...) wynajmował od roku, może od 8 miesięcy. Dodał, iż osobę o imieniu R. zna od czasów dzieciństwa, a w marcu 2013 roku podczas spotkania człowiek ten powiedział, że ktoś usiłował ukraść jego auto. Oskarżony zaproponował, iż przechowa samochód w wynajmowanym przez siebie garażu. Oskarżony wyjaśnił także, że gdy wynajmował garaż, były już tam części samochodowe. Nadto w garażu tym „rozebrał” samochód marki F. (...). Dodał, iż kupował także inne części samochodowe ponad te, o których wspomniał wcześniej.

(wyjaśnienia podejrzanego P. B. (1) k. 2482 – 2484 tom XIII)

Podczas posiedzenia w przedmiocie tymczasowego aresztowania w dniu 29 marca 2013 roku oskarżony P. B. (1) nie przyznał się do popełnienia zarzucanych czynów i odmówił składania wyjaśnień.

(wyjaśnienia podejrzanego P. B. (1) k. 2488 tom XIII)

Podczas przesłuchania w dniu 2 grudnia 2013 roku oskarżony P. B. (1) nie przyznał się do udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, zaś przyznał się do popełnienia pozostałych zarzucanych czynów. Podał, iż przerobił znaki identyfikacyjne samochodu marki H. (...) na prośbę R. K. (1). Dodał, iż wiedział, że R. K. (1) miał nowe dokumenty i numery od innego samochodu. Oskarżony wyjaśnił także, że „rozbierał” samochody na części, a pojazdy przyjmował od nieznanych mu osób. C. samochodowe sprzedawał na giełdzie samochodowej.

(wyjaśnienia podejrzanego P. B. (1) k. 4590 – 4591 tom XXIV)

Podczas rozprawy w dniu 23 marca 2015 roku oskarżony P. B. (1) częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanych czynów. Wyjaśnił, iż wszystkie części nabył od F. W. (1), którego poznał przez R. K. (1). F. W. (1) znał pod pseudonimem (...). Podał, iż większość części pochodziła nie bezpośrednio od F. W. (1), ale od osób, z którymi on kontaktował oskarżonego. Nadto podał, iż miał wiedzę, że części samochodowe pochodzą z pojazdów sprowadzonych z Niemiec i Holandii, a których nie można było zarejestrować w Polsce z powodu braku pełnej dokumentacji. Wyjaśnił, iż uczestniczył w przerabianiu numerów rejestracyjnych samochodu marki H. (...) na posesji, którą wynajmował F. W. (1). Podał także, iż nieprawdą jest, że „rozbierał” samochody, ponieważ on nabywał tylko części samochodowe. Ponadto oskarżony wyjaśnił, iż R. K. (1) korzystał z usług transportowych oskarżonego i tak się poznali. Następnie R. K. (1) przedstawił oskarżonemu F. W. (1), ponieważ wiedział, że oskarżony zajmuje się hobbystycznie naprawą samochodów, a F. W. (1) mógł załatwiać dla oskarżonego części samochodowe. Oskarżony podał także, że w tamtym czasie stracił pracę i planował otworzenie warsztatu blacharsko – lakierniczego, stąd też zainteresował się nabywaniem części samochodowych od F. W. (1). Wyjaśnił, iż klucze do wynajmowanego na warsztat samochodowy pomieszczenia miała również właścicielka posesji, a ponadto on sam nie zamykał całkowicie wynajmowanych pomieszczeń, by inne osoby miały do niego dostęp. Oskarżony wyjaśnił, iż nie miał wiedzy, że części samochodowe pochodziły z przestępstwa. Oskarżony nie potwierdził swoich wyjaśnień złożonych w toku postępowania przygotowawczego w dniu 2 grudnia 2013 roku.

(wyjaśnienia oskarżonego P. B. (1) k. 7020v – 7021v tom VIII sądowy)

M. P. (1), syn S. i Z. z domu G., urodził się dnia (...) w B.. Posiada obywatelstwo polskie, wykształcenie średnie, z zawodu jest technikiem – mechanikiem. Nie posiada stałego miejsca zatrudnienia, utrzymuje się z prac dorywczych. Pozostaje na utrzymaniu żony. Jest ojcem trojga dorosłych dzieci wieku 37, 34 i 27 lat. Jest właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni 4 hektarów wraz z zabudowaniami o wartości 400.000 złotych. Nie był leczony psychiatrycznie, neurologicznie ani odwykowo. Był uprzednio wielokrotnie karany:

wyrokiem Sądu Rejonowego w Radomiu z dnia 22 lipca 2003 roku w sprawie o sygn. akt. VII K 1090/01 za popełnienie czynów z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. został skazany na karę łączną 1 roku pozbawienia wolności;

wyrokiem Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 25 września 2008 roku w sprawie o sygn. akt. III K 223/07 za popełnienie czynu z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. został skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od dnia od dnia 22 kwietnia 2010 roku do dnia 13 lipca 2010 roku i od dnia 7 sierpnia 2010 roku do dnia 17 maja 2011 roku;

wyrokiem Sądu Rejonowego w Radomiu z dnia 22 lipca 2003 roku w sprawie o sygn. akt. X K 314/10 za popełnienie czynu z art. 292 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. został skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat, oraz grzywnę w wymiarze 100 stawek po 30 złotych każda;

wyrokiem Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 3 kwietnia 2012 roku w sprawie o sygn. akt. III K 10/12 za popełnienie czynów z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. został skazany karę łączną 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat oraz grzywnę w wymiarze 100 stawek po 15 złotych każda.

(dane osobopoznawcze k. 6757 tom VII sądowy, dane o karalności k. 8068 – 8071 tom XIII sądowy, k.9632-9636 tom XX sądowy, odpisy wyroków k. 3923 – 3926, k. 3928 – 3951, k. 3955 – 3958 tom XX)

W toku postępowania przygotowawczego podczas przesłuchania w dniu 15 stycznia 2013 roku i w dniu 9 stycznia 2014 roku oraz podczas posiedzenia w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania w dniu 16 stycznia 2013 roku oskarżony M. P. (1) nie przyznał się do popełnienia zarzucanych czynów i odmówił składania wyjaśnień.

(wyjaśnienia podejrzanego M. P. (1) k. 1585 – 1587, k. 1593 tom VIII, wyjaśnienia podejrzanego M. P. (1) k. 4771 tom XXV)

Podczas rozprawy w dniu 18 grudnia 2013 roku oskarżony M. P. (1) nie przyznał się do popełnienia zarzucanych czynów i odmówił składania wyjaśnień.

(wyjaśnienia oskarżonego M. P. (1) k. 6788v tom VII sądowy)

C. K., syn T. i I. z domu S., urodził się dnia (...) w G.. Posiada obywatelstwo polskie, wykształcenie średnie, z zawodu jest technikiem samochodowym. Uprzednio nie pracował i był zarejestrowany w PUP jako bezrobotny. Pozostawał na utrzymaniu żony. Obecnie ponownie uzyskał uprawnienie do wykonywania badań technicznych pojazdów. Jest ojcem jednego dorosłego dziecka w wieku 37 lat. Jest właścicielem samochodu marki F. (...) z 2010 roku. Jest leczony psychiatrycznie na depresję maniakalno-lękową od 10 lat. Nie był karany.

(dane osobopoznawcze k. 6756v tom VII sądowy, dane o karalności k. 8073 tom XIII sądowy, k. 9637 tom XX sądowy, pismo k.9654 tom XX sądowy )

W toku postępowania przygotowawczego podczas przesłuchania w dniu 22 lutego 2013 roku oskarżony C. K. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych czynów i odmówił składania wyjaśnień. Podał, iż był zatrudniony na stanowisku diagnosty samochodowego i zajmował się sprawdzaniem stanu technicznego pojazdów oraz sprawdzaniem numerów identyfikacyjnych samochodów z dokumentami. Po okazaniu dokumentów k. 103, k. 113, k. 108 i k. 112 z tomu zdarzeniowego nr 8, k. 103 z tomu zdarzeniowego nr 17 i k. 81 – 82 z tomu zdarzeniowego nr 6 oskarżony C. K. wyjaśnił, iż prawdopodobnie dokumenty te podpisał osobiście, o czym świadczą pieczątki i podpis, jednakże mógłby to jednoznacznie potwierdzić dopiero po okazaniu oryginałów tych dokumentów. Wyjaśnił także, iż nie zna T. M. (4), R. K. (1), J. J. (1) ani P. K. (4).

(wyjaśnienia podejrzanego C. K. k. 2080 – 2083 tom XI)

Podczas rozprawy w dniu 18 grudnia 2013 roku oskarżony C. K. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych czynów, twierdząc, iż działał zgodnie z prawem.

(wyjaśnienia oskarżonego C. K. k. 6788 – 6788v tom VII sądowy)

J. M. (1) ps. (...), syn M. i K. z domu G., urodził się dnia (...) w Z.. Posiada obywatelstwo polskie, wykształcenie podstawowe, bez zawodu wyuczonego. Nie posiada stałego miejsca zatrudnienia. Jest kawalerem, nie posiadającym nikogo na utrzymaniu. Nie posiada majątku. W przeszłości był leczony psychiatrycznie. U oskarżonego nie stwierdzono choroby psychicznej ani upośledzenia umysłowego, zdiagnozowano natomiast cechy osobowości nieprawidłowej. Był uprzednio wielokrotnie karany:

wyrokiem Sądu Rejonowego w Zakopanem z dnia 24 stycznia 2006 roku w sprawie o sygn. akt. VI K 524/05 za popełnienie czynów z art. 244 k.k. został skazany na karę łączną 1 roku pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od dnia 23 kwietnia 2010 roku do dnia 23 kwietnia 2011 roku;

wyrokiem Sądu Rejonowego w Nowym Targu z dnia 17 września 2010 roku w sprawie o sygn. akt. II K 727/10 za popełnienie czynu z art. 270 § 1 kk. w zw. z art. 18 § 3 kk. w zw. z art. 297 § 1 kk. w zw. z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 286 § 1 kk. w zw. z art. 11 § 2 k.k. wymierzył mu karę 1 roku pozbawienia wolności i grzywnę w wysokości 200 stawem dziennych po 20 złotych każda;

wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Zakopanem z dnia 6 października 2010 roku w sprawie o sygn. akt. II K 227/10 za popełnienie czynów z art. 291 § 1 k.k., z art. 226 § 1 k.k. i z art. 178a § 1 k.k. został skazany na karę łączną 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od dnia 13 września 2008 roku do dnia 13 stycznia 2009 roku;

wyrokiem Sądu Rejonowego dla Krakowa – Krowodrzy z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie sygn. akt IX W 18/13/K został uznany winnym popełnienia czynu z art. 87 § 1 k.w. i wymierzono mu karę grzywny w wysokości 600 złotych oraz środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 6 miesięcy;

wyrokiem Sądu Rejonowego w Zakopanem z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie o sygn. akt. II K 719/12 za popełnienie czynów z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 270 § 1 k.k., z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k. został skazany na karę 3 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 7 lat oraz grzywnę w wymiarze 200 stawek dziennych po 15 złotych każda.

(dane osobopoznawcze k. 6757 tom VII sądowy, dane o karalności k. 8075 – 8078 tom XIII sądowy, opinia sądowo – psychiatryczna k. 7272 – 7273 tom IX sądowy, odpisy wyroków k. 3992 – 3993, k. 3995, k. 3996 – 3999, k. 4001, k. 4002, k. 4004 tom XX, dane o karalności k.9638-9642 tom XX sądowy )

W toku postępowania przygotowawczego podczas przesłuchania w dniu 16 kwietnia 2013 roku oraz podczas posiedzenia w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania w dniu 17 kwietnia 2013 roku oskarżony J. M. (1) przyznał się do popełnienia zarzucanego czynu i odmówił składania wyjaśnień.

(wyjaśnienia podejrzanego J. M. (1) k. 2727 – 2728, k. 2731 tom XIV)

Podczas przesłuchania w dniu 7 maja 2013 roku oskarżony J. M. (1) przyznał się do kradzieży samochodu marki B. (...). Wyjaśnił, iż w dniu 14 kwietnia 2013 roku przyjechał do Ł. i wysiadł na dworcu Ł.K.. Następnie udał się do miejsca zamieszkania P. R. (1), którego poznał rok wcześniej w Zakopanym. Pożyczył od niego samochód marki R. (...) koloru białego, którym jeździł po Ł. w celu poszukiwania (...) X6 z zamiarem dokonania kradzieży takiego pojazdu. Podał, iż znalazł interesujący go samochód w okolicach ul. (...) bądź ul. (...). Około 01:00 w nocy oskarżony oddał P. R. (1) jego auto i udał się taksówką w okolice wspomnianej ulicy. Następnie około 04:00 lub 05:00 poszedł na posesję, na której zaparkowany był samochód marki B. (...). Za pomocą wyciągarki do zamków wyjął zamek z lewych przednich drzwi, wsiadł do środka i przy użyciu kości serwisowej do modułu zakodował program na module, uruchomił pojazd i odjechał nim z posesji. Po odjechaniu na pewną odległość od miejsca kradzieży oskarżony zatrzymał pojazd i zadzwonił po P. R. (1), który miał po niego przyjechać. Oskarżony podał, iż obawiał się, że w związku z kradzieżą samochodu została wezwana policja, ukrył się w pobliskich krzakach. Po chwili oskarżony udał się na przystanek autobusowy, gdzie został zatrzymany przez funkcjonariuszy policji. Oskarżony dodał także, że w lutym 2013 roku dokonał kradzieży samochodu marki H. (...) w Zakopanym spod hotelu (...), który znajdował się przy stoku narciarskim (...). Oskarżony podał, iż kradzieży tej dokonał sam. Oskarżony J. M. (1) wyjaśnił także, iż usiłował dokonać kradzieży pojazdu marki B. w T.. Podał, iż w porze nocnej razem z M. J. (1) ps. (...) samochodem P. R. (1) marki R. (...) koloru czarnego udał się do T.. Po zaparkowaniu na osiedlu, M. J. (1) zasnął w aucie, zaś oskarżony wyszedł na zewnątrz i oglądał samochody. Podszedł do (...) koloru białego, wyłamał zamek i próbował uruchomić silnik, jednakże nie udało mu się to. Po próbie kradzieży auta oskarżony wrócił do samochodu, obudził M. J. (1) i odjechał. W drodze powrotnej do Z. oskarżony i M. J. (1) zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy policji i oskarżony otrzymał mandat za prowadzenie pojazdu bez wymaganych uprawnień. Następnie wrócili do Z. i oddali auto P. R. (1).

(wyjaśnienia podejrzanego J. M. (1) k. 2773 – 2774 tom XIV)

Podczas przesłuchania w dniu 9 maja 2013 roku oskarżony J. M. (1) wyjaśnił, iż w lutym 2013 roku dokonał kradzieży samochody marki H. (...) koloru srebrnego spod pensjonatu (...). Oskarżony podał, iż samochód był zaparkowany na terenie parkingu niestrzeżonego. W godzinach nocnych oskarżony dokonał otwarcia zamka w drzwiach auta i za pomocą specjalistycznego sprzętu tzw. „kości” uruchomił samochód. Skradziony samochód oskarżony ukrył w garażu na terenie Z.. W tym samym miejscu było przechowywane (...) koloru grafitowego, która została uprzednio skradziona spod hotelu (...).

(wyjaśnienia podejrzanego J. M. (1) k. 2821 – 2823 tom XV)

Podczas przesłuchania w dniu 9 kwietnia 2013 roku oskarżony J. M. (1) nie przyznał się do kradzieży samochodu marki B. (...) o numerze rejestracyjnym (...), natomiast przyznał się do zarzutu prowadzenia pojazdu wbrew zakazowi wydanemu przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy. Podał, iż był zameldowany w Zakopanym na Osiedlu (...) i mieszkał razem z rodzicami. Wyjaśnił, iż w dniu 7 kwietnia 2013 roku z okazji swoich urodzin pojechał autobusem z Z. na Dworzec Główny w K., gdzie był około godz. 20:00. Oskarżony udał się do barów w centrum K., a pod około 2 godzinach zadzwonił do swojego znajomego D.. Kolega ten przyjechał samochodem marki H. (...) w kolorze grafitowym i zabrał oskarżonego do mieszkania na terenie K., w którym na oskarżonego czekały dwie dziewczyny. Około godziny 02:00 w nocy kolega oskarżonego przyjechał do mieszkania i poprosił oskarżonego, żeby ten pojechał z nim do M.. Mężczyźni umówili się, że oskarżony przyjedzie we wskazane miejsce w M. następnego dnia rano. Około godziny 06:00 rano oskarżony wyszedł z mieszkania i spotkał się ze swoim kolegą, który przyjechał samochodem marki B. (...) koloru czarnego. Oskarżony wsiadł do pojazdu i zgodnie z przekazanymi wskazówkami miał jechać w stronę K. i zostawić auto na pierwszej stacji benzynowej znajdującej się za bramkami autostradowymi. Przed bramkami autostradowymi oskarżony został zatrzymany przez funkcjonariuszy policji. W trakcie zatrzymania funkcjonariusze policji zabezpieczyli jego telefon komórkowy z kartą SIM. Oskarżony dodał, iż faktycznie miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, więc przyznał się do popełnienia drugiego zarzucanego czynu. Po zastanowieniu oskarżony wyjaśnił, iż jednej nocy ukradł dwa auta – jeden samochód, który wskazał funkcjonariuszom policji w M., ukradł sam, zaś pojazd, w którym został zatrzymany przez funkcjonariuszy policji, ukradł razem ze swoim kolegą, D.. Ostatecznie oskarżony przyznał się do dokonania kradzieży dwóch samochodów marki B.. Oskarżony dodał także, że kurtka polarowa i mikrourządzenie znalezione w pojeździe marki B. należało do jego kolegi, D.. Oskarżony wyjaśnił również, iż w marcu 2013 roku usiłował dokonać kradzieży samochodu marki B. (...) koloru białego w T.. Podał, iż samochód ten stał przy drodze, a on włamał się do auta specjalnym narzędziem do wyciągania zamka w drzwiach, a następnie podpiął kostkę do gniazda serwisowego, jednakże program nie został zakodowany i oskarżony nie zdołał uruchomić pojazdu. Oskarżony podał także, że w lutym 2013 roku w Zakopanym przy Hotelu (...) dokonał kradzieży samochodu marki H. (...) w kolorze ciemnym. Do auta włamał się za pomocą tzw. „łamaka”, a następnie podpiął do gniazda komputera swoje urządzenie, czym spowodował uruchomienie samochodu. Skradzione auto odstawił w miejsce, którego podczas przesłuchania oskarżony nie potrafił zlokalizować.

(wyjaśnienia podejrzanego J. M. (1) k. 2865 - 2869 tom XV)

Podczas przesłuchania w dniu 9 kwietnia 2013 roku oskarżony J. M. (1) przyznał się do popełnienia zarzucanych czynów, podtrzymał dotychczasowe wyjaśnienia i odmówił składania dalszych wyjaśnień.

(wyjaśnienia podejrzanego J. M. (1) k. 2875 – 2877 tom XV)

Podczas przesłuchania w dniu 2 grudnia 2013 roku oskarżony J. M. (1) przyznał się do popełnienia zarzucanych czynów. Przyznał, iż usiłował dokonać kradzieży samochodu marki B. w T.. Podał, iż wtedy wraz z nim był M. J. (1), ale spał w (...). Podał, iż uczestniczył w kradzieży samochodów marki B. o numerze rejestracyjnym (...) o numerze rejestracyjnym (...) w K.. Dodał, iż sam dokonał kradzieży samochodu marki B. (...) i uczestniczył w kradzieży samochodu marki B. (...). Na miejsce kradzieży jechał z P. R. (1). Przyznał się także, iż prowadził samochody pomimo zakazu.

(wyjaśnienia podejrzanego J. M. (1) k. 4579 – 4580 tom XXIV)

Podczas przesłuchania w dniu 2 grudnia 2013 roku oskarżony J. M. (1) przyznał się do popełnienia zarzucanych czynów. Przyznał się także do kradzieży samochodu marki H. (...) w Ł. i podał, iż pojazdy marki B. i H. zostały skradzione w jednym czasie i z jednego parkingu.

(wyjaśnienia podejrzanego J. M. (1) k. 4583 tom XXIV)

Podczas rozprawy w dniu 14 marca 2016 roku oskarżony J. M. (1) podtrzymał dotychczasowe wyjaśnienia i dodał, iż samochód marki B. (...) ukradł sam, a nie z P. R. (1).

(wyjaśnienia oskarżonego J. M. (1) k. 7956v – 7957 tom XII sądowy)

M. J. (1) ps. (...), syn A. i S. z domu J., urodził się dnia (...) w Ł.. Posiada obywatelstwo polskie, wykształcenie podstawowe, bez wyuczonego zawodu. Nie posiada stałego miejsca zatrudnienia, utrzymuje się z prac dorywczych. Jest rozwiedziony, jest ojcem jednego dziecka w wieku 18 lat. Nie posiada majątku. Był w przeszłości leczony odwykowo. U oskarżonego nie stwierdzono choroby psychicznej ani cech upośledzenia umysłowego, rozpoznano natomiast cechy nieprawidłowo ukształtowanej osobowości oraz uzależnienie od substancji psychoaktywnych typu mieszanego. W czasie dokonywania zarzucanych czynów oskarżony rozumiał ich znaczenie i mógł pokierować swoim postępowaniem. Był uprzednio wielokrotnie karany:

wyrokiem Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 20 czerwca 2001 roku w sprawie o sygn. akt. III K 361/00 za popełnienie czynu z art. 286 § 2 k.k. został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności oraz grzywnę w wymiarze 60 stawek dziennych po 10 zł każda;

wyrokiem Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 lipca 2003 roku w sprawie o sygn. akt. IV K 703/02 za popełnienie czynów z art. 282 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. został skazany na karę 3 lat pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od dnia 2 marca 2007 roku do dnia 27 sierpnia 2009 roku, na poczet kary zaliczono okresy rzeczywistego pozbawienia wolności: od dnia 22 maja 2003 roku do dnia 10 lipca 2003 roku i od dnia 20 września 2006 roku do dnia 5 lutego 2007 roku;

wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Pabianicach z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie o sygn. akt. II K 51/09 za popełnienie czynów z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. i z art. 291 § 1 k.k. został skazany na karę 2 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności.

(dane osobopoznawcze k.6758 tom IV sądowy, dane o karalności k. 8080 – 8083 tom XIII sądowy, odpisy wyroków k. 4237 – 4238 tom XXII, opinia sądowo – psychiatryczna k. 4744 – 4747 tom XXV, dane o karalności k.9643-9646 tom XX sądowy )

W trakcie przesłuchania w toku postępowania przygotowawczego w dniu 10 października 2013 roku oraz podczas posiedzenia w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania w dniu 11 października 2013 roku oskarżony M. J. (1) nie przyznał się do popełnienia zarzucanych czynów i odmówił składania wyjaśnień.

(wyjaśnienia podejrzanego M. J. (1) k. 4242 – 4243, k. 4249 tom XXII)

W toku kolejnego przesłuchania w dniu 9 stycznia 2014 roku oskarżony M. J. (1) ponownie nie przyznał się do popełnienia zarzucanych czynów. Na pytanie Prokuratora wyjaśnił, iż zna J. M. (1), którego poznał prawdopodobnie zimą 2013 roku. Oskarżony podał, iż w tamtym okresie był w Zakopanym 3 – 4 razy, a każdorazowo przebywał tam nawet tydzień. Z J. M. (1) spędzali czas w lokalnych klubach. Zaprzeczył, jakoby dokonał z J. M. (1) kradzieży samochodu marki H.. Potwierdził, iż był z J. M. (1) w T., ponieważ odwozili razem dziewczyny z Z. do T.. Podał, iż jak wyjeżdżali z T., to zatrzymała ich policja, która dokonała kontroli. Nie przyznał się także do usiłowania wraz z J. M. (1) kradzieży pojazdu marki B. w T..

(wyjaśnienia podejrzanego M. J. (1) k. 4767 – 4768 tom XXV)

J. J. (1), córka K. i I. z domu (...), urodziła się dnia (...) w Ł.. Posiada obywatelstwo polskie, wykształcenie zawodowe, z zawodu jest sprzedawcą–magazynierem. Obecnie przebywa na rencie w wysokości 500 zł miesięcznie. Jest rozwiedziona, jest matką jednego dziecka w wieku 18 lat. Nie posiada majątku. Nie była leczona psychiatrycznie ani odwykowo, była leczona neurochirurgicznie z powodu zmian zwyrodnieniowych odcinka L-S kręgosłupa, nie stwierdzono jednak istotnych objawów ubytkowych czy cech uszkodzenia układu nerwowego. U oskarżonej nie stwierdzono upośledzenia umysłowego ani choroby psychicznej, rozpoznano zaś zaburzenia adaptacyjne o obrazie reakcji depresyjno – lękowej oraz zaburzenia osobowości. Była uprzednio karana.

(dane osobopoznawcze k. 6756 tom VII sądowy, dane o karalności k. 8085 – 8087 tom XIII sądowy, opinia neurologiczna k. 6641 – 6645 tom VI sądowy, opinia sądowo – psychiatryczna k. 6877 – 6881t om VII sądowy, dane o karalności k.9647-9649 tom XX sądowy )

W trakcie przesłuchania w toku postępowania przygotowawczego w dniu 04 grudnia 2013 roku oraz podczas rozprawy w dniu 15 grudnia 2014 roku oskarżona J. J. (1) nie przyznała się do popełnienia zarzucanych czynów i odmówiła składania wyjaśnień.

(wyjaśnienia podejrzanej J. J. (1) k. 4559 – 4560 tom XXIV, wyjaśnienia oskarżonej J. J. (1) k. 6758 tom VII sądowy)

K. K. (1) ps. (...), syn M. i J. z domu K., urodził się dnia (...) w P.. Posiada obywatelstwo polskie, wykształcenie zawodowe, z zawodu jest mechanikiem samochodowym. Pracuje w gospodarstwie rolnym u rodziców i uzyskuje dochody w wysokości około 500 złotych miesięcznie. Jest kawalerem, nie posiadającym dzieci. Nie posiada majątku. Nie stwierdzono u niego objawów choroby psychicznej ani cech upośledzenia umysłowego. W chwili dokonywania zarzucanych mu czynów rozumiał znaczenie czynów i mógł pokierować swoim postępowaniem. Był leczony odwykowo. Był uprzednio karany.

(dane osobopoznawcze k. 6756v tom VII sądowy, dane o karalności k. 8089 – 8091 tom XIII sądowy, opinia sądowo – psychiatryczna k. 1004 – 1005 tom VI, dane o kralnosci k.9650-9652 tom XX sądowy)

W toku postępowania przygotowawczego podczas przesłuchania w dniu 15 października 2012 roku oskarżony K. K. (1) przyznał się do zarzucanego czynu. Wyjaśnił, iż na początku września 2012 roku poznał mężczyznę o imieniu R., z którym spotykał się towarzysko. W dniu 26 września 2012 roku R. K. (1) zapytał oskarżonego, czy chce zarobić, na co ten odpowiedział twierdząco. Jeszcze tego samego dnia R. K. (1) przyjechał do oskarżonego z nieznanym mężczyzną i przedstawił plan działania. Oskarżony miał wypożyczyć samochód, za co miał dostać 500 zł, a następnie przekazać wypożyczone auto R. K. (1) i nieznajomemu mężczyźnie. Następnie mieli oddać oskarżonemu dokumenty i kluczyki, żeby mógł zgłosić kradzież wypożyczonego samochodu. Za to również miał otrzymać 500 zł. Po uzgodnieniu sposobu działania mężczyźni udali się do wypożyczalni samochodów przy ul. (...) w Ł., gdzie oskarżony wypożyczył pojazd marki F. (...), wpłacając kaucję w wysokości 1.000 zł. Oskarżony podał, iż otrzymał umówione 500 zł, a samochód przekazał R. K. (1) i nieznajomemu mężczyźnie. Oskarżony wyjaśnił dalej, iż po 3 – 4 dniach R. K. (1) przyjechał do niego z dokumentami i kluczykami do wypożyczonego auta i polecił mu zgłoszenie kradzieży pojazdu. Na pytanie o pozostałe 500 zł odpowiedział, iż oskarżony dostanie je, kiedy „rozbiorą” samochód i sprzedadzą części. Oskarżony wyjaśnił także, iż w dniu 14 października 2012 roku udał się do wypożyczalni samochodów przy ul. (...) w Ł. i wyjaśnił okoliczności kradzieży samochodu.

(wyjaśnienia podejrzanego K. K. (1) k. 999 - 1000 tom V)

Podczas przesłuchania w dniu 21 grudnia 2012 roku oskarżony K. K. (1) wyjaśnił, iż na początku września zadzwonił do niego mężczyzna, który przedstawił się jako R. i zapytał, czy ma możliwość przechowania na swojej posesji samochodu przez kilka dni. Jeszcze tego samego dnia w godzinach między 19:00 a 20:00 samochód został zaparkowany na posesji oskarżonego. Mężczyzna o imieniu R. zadzwonił też do oskarżonego i powiedział, że otrzyma on za przechowanie samochodu jakieś pieniądze, ale nie sprecyzował kwoty. Samochodem zaparkowanym na posesji oskarżonego była M. koloru czarnego. (...) było przechowywane przez oskarżonego przez około tydzień. Mężczyzna o imieniu R. wraz z innym nieznajomym mężczyzną przyjechał po samochód w godzinach popołudniowych. R. próbował uruchomić pojazd, używając do tego klucza i kosteczkę z diodami, zaś drugi mężczyzna wymienił tablice rejestracyjne z początkowych numerów WR na WZ. Oskarżony podał, iż R. obiecał mu pieniądze za przechowanie samochodu, które miały być mu zapłacone dopiero po sprzedaży samochodu. Oskarżony wyjaśnił dalej, iż po upływie kilku dni od zabrania samochodu marki M., R. ponownie się z nim spotkał i zaproponował, żeby oskarżony wypożyczył na swoje nazwisko samochód marki F. (...), a następnie zgłosił jego kradzież. Za to oskarżony miał otrzymać 1000 zł. Jeszcze tego samego dnia R. wraz z drugim mężczyzną zawieźli oskarżonego do wypożyczalni samochodów przy ul. (...) w Ł.. Przed wejściem do wypożyczalni R. przekazał oskarżonemu 1.000 zł na kaucję i 500 zł za wykonanie zlecenia. Oskarżony wypełnił wszelkie niezbędne dokumenty i otrzymał kluczyki, dowód rejestracyjny, ubezpieczenie i umowę wynajmu auta. Następnie pojechał wypożyczonym autem do miejscowości I., gdzie zaparkował przez hotelem. Na miejscu oskarżony widział, jak R. rozmawiał ze starszym mężczyzną, który następnie wsiadł do wypożyczonego pojazdu i odjechał. R. powiedział oskarżonemu, że za kilka dni ma zgłosić kradzież samochodu, a kluczyki i dokumenty przywiezie mu osobiście później. Po trzech dnia R. przywiózł kluczyki i dokumenty oskarżonemu, jednakże oskarżony nie zgłosił kradzieży auta. Ostatecznie za namową swojego ojca, M. K. (3), oskarżony poinformował właściciela wypożyczalni, że samochód został skradziony. Następnie na komisariacie policji złożył wyjaśnienia. Po tej sytuacji jeszcze kilka razy z oskarżonym kontaktował się R., który pytał, czy może przechować pojazdy na jego posesji, jednakże oskarżony za każdym razem odmawiał. Oskarżony przyznał, iż wiedział, gdzie przechowywane były samochody pochodzące z kradzieży. Było to miejsce zamieszkania mężczyzny o pseudonimie (...) w S. przy ul. (...). Oskarżony na okazanej tablicy poglądowej numer 4 na zdjęciu oznaczonym numerem 1 i na tablicy poglądowej numer 4 na zdjęciu oznaczonym numer 1 rozpoznał R. K. (1).

(wyjaśnienia podejrzanego K. K. (1) k. 1015 - 1020 tom VI)

Podczas przesłuchania w dniu 6 lutego 2014 roku oskarżony K. K. (1) przyznał się do popełnienia zarzucanych czynów i odmówił składania wyjaśnień.

(wyjaśnienia podejrzanego K. K. (1) k. 5011 tom XXVII)

Podczas rozprawy w dniu 23 marca 2015 roku oskarżony K. K. (1) częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanych czynów. Wyjaśnił, iż zna F. W. (1), który poprosił go o przechowanie samochodu marki M. przez 2 – 3 dni. Następnie F. W. (1) zabrał auto. Oskarżony podał także, iż F. W. (1) namówił go, żeby wypożyczył na swoje nazwisko samochód marki F. (...), którym miał przewieźć meble, jednakże ostatecznie F. W. (1) zabrał auto. Dokumenty do tego samochodu pozostały u oskarżonego. Oskarżony zaprzeczył także wyjaśnieniom, jakie złożył w toku postępowania przygotowawczego w dniu 15 października 2012 roku, twierdząc, iż wszystko wymyślił. Podał, iż to F. W. (1), a nie R. K. (1), wszystko wymyślił. F. W. (1) także dostarczył mu samochód marki M. (...) do przechowania. Nadto razem z F. W. (1) ustalili, iż będą zeznawać na niekorzyść R. K. (1). Oskarżony dodał także, że nie dostał od R. K. (1) pieniędzy za wypożyczenie pojazdu marki F. (...). Wyjaśnił, iż wypożyczenie tego auta to był pomysł F. W. (1).

(wyjaśnienia oskarżonego K. K. (1) k. 7024 – 7025 tom VIII sądowy)

T. R. (1), syn J. i A. z domu S., urodził się dnia (...) w Ł.. Posiada obywatelstwo polskie, wykształcenie podstawowe, z zawodu jest glazurnikiem. Nie posiada stałego zatrudnienia, zarejestrowany jest w PUP jako bezrobotny. Pozostaje na utrzymaniu matki. Jest kawalerem, nie posiadającym nikogo na utrzymaniu. Nie posiada majątku. Nie był leczony psychiatrycznie, neurologicznie ani odwykowo. Nie był dotychczas karany.

(dane osobopoznawcze k. 6756 tom VII sądowy, dane o karalności k. 8093 tom XIII sądowy, k 9653 tom XX sądowy)

W toku postępowania przygotowawczego podczas przesłuchania w dniu 27 listopada 2013 roku oskarżony T. R. (1) nie przyznał się do popełnienia zarzucanych czynów. Wyjaśnił, iż w swoim czasie zajmował się naprawą samochodów, a części samochodowe kupował w Internecie lub giełdach samochodowych. Sprzedawcy oferowali mu więcej niż potrzebował, stąd uzbierał dużą ilość części samochodowych. Podał także, że nigdy nie brał samochodów od nieustalonych osób.

(wyjaśnienia podejrzanego T. R. (1) k. 4529 – 4530 tom XXIV)

Podczas przesłuchania na posiedzeniu w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania w dniu 28 listopada 2013 roku oskarżony T. R. (1) przyznał się do posiadania części wymiennych do samochodów, ale nie wiedział, że pochodziły z kradzieży. Nie przyznał się do udziału w grupie przestępczej.

(wyjaśnienia podejrzanego T. R. (1) k. 4534 tom XXIV)

Podczas przesłuchania w dniu 5 lutego 2014 roku oskarżony T. R. (1) skorzystał z przysługującego mu prawa i odmówił składania wyjaśnień oraz ustosunkowania się do stawianych zarzutów.

(wyjaśnienia podejrzanego T. R. (1) k. 4992 tom XXVI)

W toku przesłuchania w dniu 22 kwietnia 2014 roku oskarżony T. R. (1) ponownie nie przyznał się do popełnienia zarzucanych czynów i odmówił składania wyjaśnień. Na pytanie swojego obrońcy wyjaśnił, iż nabył części od samochodu marki M. (...), ponieważ chciał naprawić samochód swojej partnerki J. W.. Zakupił drzwi, maskę i klapę, gdyż samochód jego partnerki był cały uszkodzony: bok, dach, drzwi. Podał, iż kupował także części do samochodu marki M. (...), który należał do jego matki. Naprawą tego pojazdu zajmował się jego kolega. C. nabył wraz z kolegą, A. W. (4), który zajmował się handlem samochodami i doradzał mu w wyborze odpowiednich elementów. Kolega ten przechowywał nabyte przez siebie części samochodowe na posesji przy u. D. udostępnionej przez T. R. (1).

(wyjaśnienia podejrzanego T. R. (1) k. 5313 - 5314 tom XXVIII)

Podczas rozprawy w dniu 18 grudnia 2014 roku przyznał się jedynie do posiadania części wymiennych samochodów, zaś do popełnienia pozostałych zarzuconych czynów nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień.

(wyjaśnienia oskarżonego T. R. (1) k. 6787v – 6788 tom VII sądowy)

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

1.2.2.

R. K. (1)

J. J. (1) i M. J. (1)

Czyn z LXIX a/o

Czyn CXXIX z a/o

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

Brak dowodów potwierdzających fakt żądania a następnie przyjęcia kwoty 8 000 zł przez R. K. (1) od J. S. (3) i B. N..

Brak dowodów na działanie w/w w celu usiłowania nakłonienia F. W. (1) do wyszukiwania odpowiednich posesji i garaży by ukrywać tam kradzione pojazdy.

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

Co do wszystkich faktów

Dokonując ustaleń faktycznych w przedmiotowej sprawie Sąd oparł się głównie na danych z (...), analizie kryminalnej, zeznaniach świadków właścicieli/ użytkowników skradzionych aut, zeznaniach funkcjonariuszy policji jak i pracowników ochrony, zeznaniach właścicieli i pracowników wypożyczali aut oraz parkingów, właścicieli wynajmowanych posesji i garaży, zeznaniach współoskarżonych, gdyż nie ma powodów, aby takiej wiary tym dowodom odmówić. Podstawę do ustaleń stanowiły także protokoły przeszukania i oględzin miejsc i rzeczy, wizje lokalne, dokumentacja fotograficzna, ekspertyzy kryminalistyczne – opinie, a także częściowo wyjaśnienia samych oskarżonych np. F. W. (1).

Zeznania świadków właścicieli oraz użytkowników aut ( ponad 100 osób) Sąd uznał za wiarygodne. Świadkowie ci opisali kiedy kupili auto, za jaką kwotę, z jakim ubezpieczeniem, także skąd auto zostało skradzione i ewentualnie czy się odnalazło. Brak podstaw by zeznania te kwestionować zwłaszcza, że znajdują one odzwierciedlenie w załączonych dokumentach jak m.in. faktury sprzedaży, polisy itp.

W tym miejscu należy wskazać, iż Sąd dał wiarę S. B. (4) co do wartości auta i pozostawił kwotę 33.000 zł ( zarzut CI, CII). W sprawie wykonano opinię, z której wynika, iż wartość tego rodzaju pojazdu waha się w granicy około 30.000 złotych. Mając jednak na uwadze, iż auto pokrzywdzonego było bardzo zadbane i miało niewielki przebieg Sąd nie uznał za stosowne zmieniać jego wartości.

Sąd zmienił natomiast wartość pojazdu T. W. ( zarzut LIII) ponieważ jak wynika z zeznań pokrzywdzonego i dokumentów dot. P. (...), jego wartość w momencie kradzieży wynosiła 22.000 złotych.

Sąd dał wiarę zeznaniom świadków: funkcjonariuszom Policji M. B. (1), G. N., M. M. (5), J. D. (3), A. K. (3), a także pracownikowi ochrony K. K. (10). Świadkowie zeznawali na okoliczności związane z kradzieżą aut m.in. O. (...) ( pkt V), B. (...) ( pkt CXLVII), (...) ( pkt CLII) czy też na okoliczności związane z zatrzymaniem J. M. (1). Brak podstaw by zeznania te kwestionować.

Nie budzą wątpliwości także zeznania funkcjonariuszy Policji - K. J. (2), R. M. i M. M. (10). Wykonywali oni wizję lokalną z udziałem oskarżonego P. R. (1) dotyczącą kradzieży aut. Jak zeznali niczego nie negocjowali, a wyniki wizji zostały zawarte w stosownej dokumentacji. Ich zeznania są zbieżne.

Nie można również odmówić wiary zeznaniom P. W. (2) i M. G. (2). Są to pracownicy wypożyczalni mieszczącej się w Ł. na ul. (...). Ich zeznania są spójne, nadto zbieżne. Opisali okoliczności wypożyczenia aut ( H. (...), P. (...)) przez oskarżonych P. R. (1) i T. J. (1).

Nie ma podstaw by kwestionować zeznania M. M. (4) – właściciela parkingu przy ul. (...) – właścicielek parkingu przy ul. (...)/Łososiowej, W. J. (1) i S. F. –pracowników parkingu przy ul. (...)/Łososiowej, A. S. (5) i J. K. (2) pracowników parkingu przy ul. (...). Złożyli oni zeznania dot. prowadzenia parkingów oraz kradzieży aut m.in. H. (...) ( pkt LXII). Są to osoby obce dla oskarżonych, nie ujawniły się żadne okoliczności podważające ich wiarygodność.

Sąd dał także wiarę zeznaniom właścicieli wynajmowanych posesji oraz garaży: D. S. (2), M. W. (2), M. G. (4), O. G., S. K. (1), oraz M. S. (2). Opisali oni okoliczności wynajmów, zaś na okazanych im tablicach poglądowych rozpoznali m.in. P. B. (1), T. J. (1), M. P. (1), czy F. W. (1).

Za wiarygodne Sąd uznał także zeznania kolejnych świadków: D. S. (1), K. K. (6), L. W. (2), W. D., M. K. (3), A. W. (2), W. J. (2), A. C., K. D., R. D. (1), M. C. (2), J. J. (3), E. K., G. P., M. G. (1), P. C., R. C. (1), K. Ł. (1), R. H., T. M. (5), S. W. oraz K. G. (2). Świadkowie zeznawali na okoliczności dotyczące kradzieży aut jak choćby K. K. (6), czy też wynajmu garażu – T. M. (5). Ich zeznania są spójne, nadto znajdują odzwierciedlenie w złączonej dokumentacji – protokołach przesłuchań, protokołach przeszukania czy też zawartych umowach.

Zeznania świadków ( uprzednio współoskarżonych) M. R. (1), S. P. (2), K. P. (1), S. P. (1), P. G. (1), W. M. (1) Sąd uznał za wiarygodne. Zeznania te są bowiem spójne i wzajemnie się uzupełniają. Zeznawali oni na okoliczności dotyczące m.in. kradzieży aut oraz osób biorących w nich udział.

Walor wiarygodności Sąd przypisał opiniom kryminalistycznym, w tym m.in. opiniom z zakresu badań mechanoskopijnych, z zakresu analizy połączeń telefonicznych zgromadzonych w postępowaniu, także opiniom psychologicznym i psychiatrycznym albowiem zostały one sporządzone zgodnie z posiadaną przez biegłych wiedzą specjalistyczną, mają charakter jasny, spójny i pełny.

W całości przymiot wiarygodności posiadają także pozostałe środki dowodowe o charakterze nieosobowym zgromadzone w sprawie, albowiem zostały zebrane zgodnie z przepisami prawa i nie były kwestionowane przez żadną ze stron w toku postępowania.

Oceniając wyjaśnienia oskarżonych, należy w pierwszej kolejności odnieść się do wyjaśnień oskarżonego F. W. (1) i wskazać, iż Sąd uznał je za wiarygodne. F. W. (1) przyznał się popełnienia zarzucanych mu czynów i wielokrotnie wyjaśniał w przedmiotowej sprawie, opisując kradzieże aut, paserstwa, czy też role poszczególnych osób w działaniu grupy. Jego wyjaśnienia są spójne, zbieżne z wyjaśnieniami współoskarżonych ( prawomocnie skazanych), zeznaniami świadków np. R. C. (1), M. W. (2), P. C., oskarżonego K. K. (1) czy też zabezpieczonej dokumentacji w postaci protokołów przeszukania, zabezpieczenia rzeczy, jak też analizy kryminalnej.

W świetle wyjaśnień F. W. (1) i dowodów powołanych w części związanej z ustaleniami faktycznymi – wyjaśnienia oskarżonych R. K. (1), T. J. (1), P. R. (1), R. U., P. P. (1), K. G. (1), P. B. (1), M. P. (1), C. K., M. J. (1) i J. J. (1), w części w których nie przyznają się oni do popełnienia zarzucanych im czynów jawią się jako niewiarygodne. Pozostają one w sprzeczności do spójnej relacji przekazanej przez F. W. (1) jak również powołanych wyżej obiektywnych dowodów.

Nie budzą natomiast wątpliwości wyjaśnienia oskarżonych K. K. (1) i J. M. (1), którzy przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i opisali okoliczności popełnionych przez siebie przestępstw. Nadto okoliczności te zostały udokumentowane np. protokołami zatrzymania rzeczy, czy przeszukania.

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

Co do wszystkich faktów

Wyjaśnienia oskarżonych w części – jak wyżej wskazano.

Zeznania świadków: K. C. P. M., K. K. (13), T. K. (3), E. J. czy J. S. (5), oraz J. W. Sąd uznał za prawdziwe, jednakże zeznania te nic nie wnoszą do sprawy.

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1. – 64.

Co do wszystkich oskarżonych

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

W świetle poczynionych ustaleń należy przyjąć, iż oskarżeni R. K. (1), T. J. (1), P. R. (1), R. U., P. P. (1), K. G. (1), P. B. (1), M. P. (1) i F. W. (1) dziali w zorganizowanej grupie przestępczej ukierunkowanej na popełnianie przestępstw przeciwko mieniu – kradzieży pojazdów mechanicznych. W nielegalnym procederze brały udział osoby zaufane, nadto istniały określone zasady zapewniające realizację celów. W/w kontaktowali się osobiście bądź używali telefonów komórkowych, przy czym numery te były często zmieniane. Każda osoba miała swoją role do odegrania, tak w przygotowaniu do przestępstwa jak i podczas jego popełnienia. Grupą kierował R. K. (1), a jego funkcja polegała na określeniu kierunków działania, wydawaniu poleceń, koordynowania działań uczestników grupy. Należało zatem wszystkim w/w ( poza R. K. ) przypisać art. 258 §1 k.k., a R. K. 258 §1 i 3 k.k.

Poczynione ustalenia pozwoliły przypisać oskarżonemu T. J. (1) 49 przestępstw ( punkt 1. i 2. Wyroku), w tym udział w zorganizowanej grupie i kradzieże z włamaniem samochodów ( art. 279 §1 k.k.) jak też usiłowania kradzieży z włamaniem ( art. 13 §1 k.k. w zw. z art. 279 §1 k.k.). Przestępstw tych oskarżony dokonał w warunkach określonych w art. 64 §2 k.k. ( co wynika z opisanych powyżej wyroków).

W zakresie czynu LIII – Sąd ustalił wartość auta na kwotę 22 000 zł – jednak omyłkowo nie dokonał korekty opisu czynu w tym zakresie.

Kradzież z włamaniem to typ kwalifikowany kradzieży zwykłej z art. 278 KK, która różni się od niej sposobem popełnienia, gdzie dokonanie zaboru wiąże się z przełamaniem istniejącego zabezpieczenia rzeczy ruchomej (por. wyr. SN z 3.2.1999 r., V KKN 566/98, Prok. i Pr. 1999, Nr 7–8, poz. 7). Innymi słowy, istota tego czynu wiąże się więc z zamkniętym dostępem do przedmiotu czynu i bez przełamania tej przeszkody, nie jest możliwe dokonanie zaboru rzeczy ruchomej. Jest to więc przestępstwo złożone, dwuaktowe na które składają się dwie odrębne czynności sprawcze: włamanie czyli przełamanie zabezpieczenia oraz następne dokonanie zaboru rzeczy ruchomej, która była zabezpieczona przed swobodnym dostępem osób nieuprawnionych (por. M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas, w: Zoll, Kodeks karny, t. III, 2008, s. 81). Oskarżony przełamując zatem zabezpieczenia pojazdów w postaci alarmów, zamków przy użyciu tzw. ‘lamaków”, otwierał pojazd, następnie wykorzystując m.in. kostkę diagnostyczną uruchamiał silnik po czym odjeżdżał bądź będąca z nim osoba. Auta „znikały”, gdy w pobliżu pojawiał się oskarżony, trudno to uznać za zbieg okoliczności zwłaszcza jeżeli dotyczyło to kilkudziesięciu pojazdów.

W zakresie czynów XII z a/o oraz XIII Sąd dokonał zmiany opisu czynów, wskazując udział osób już prawomocnie skazanych za te przestępstwa. Ponadto, mając na względzie art. 91 §1 k.k., a także fakt, iż oskarżony T. J. (1) zarzucone mu czyny popełnił w krótkich odstępach czasu, z wykorzystaniem takiej samej sposobności należało przyjąć ciąg przestępstw. Na gruncie znowelizowanego art. 91 § 1 KK podstawą wymiaru kary w przypadku każdego przestępstwa składającego się na ciąg przestępstw musi być jeden i ten sam przepis. To zaś przesądza, że nie chodzi tutaj wyłącznie o warunek odnoszący się do podstawy wymiaru kary za składające się na ciąg przestępstwa, lecz także o wskazanie, że przepis stanowiący podstawę wymiaru musi stanowić również element podstawy kwalifikacji prawnej w odniesieniu do każdego przestępstwa spiętego klamrą ciągłości. Tak rozumiany warunek tożsamości spełniony będzie z oczywistych powodów w wypadku, gdy każde z przestępstw stanowiących element ciągu ma identyczną i taką samą podstawę kwalifikacji prawnej. Warunek ten będzie jednakże spełniony także w sytuacji, gdy każde z przestępstw spiętych klamrą ciągłości ma w podstawie kwalifikacji wykorzystany ten sam przepis, stanowiący podstawę wymiaru kary za każde z nich, i jednocześnie obok tego przepisu w podstawie kwalifikacji we wszystkich lub niektórych pojawiają się inne jeszcze przepisy, stanowiące element budowy kumulatywnej kwalifikacji, niestanowiącej jednak podstawy wymiaru kary. (P. K. (6), Komentarz do art. 91 KK Kodeks karny. C. ogólna. T. C. II. Komentarz do art. 53-116, W. W. (red.), Z. A. (red.), Wyrok
Sądu Apelacyjnego w Warszawie - II Wydział Karny z dnia 14 czerwca 2019 r. II AKa 431/18).
( w odniesieniu także do punktu 3 wyroku)

Ad. 4.-7. Wyroku –bez uzasadnienia – brak wniosku ( w ustaleniach opisano zachowanie oskarżonego T. R., by zobrazować działania poszczególnych osób jak i grupy)

Poczynione ustalenia pozwoliły przypisać oskarżonemu R. K. (1) 30 przestępstw ( w tym udział w grupie) – kradzieże z włamaniem w warunkach określonych w art. 64 §2 k.k. ( punkt 8 wyroku), paserstwo popełnione w warunkach określonych w art. 64 §1 k.k. ( punkt 9 wyroku). Paserstwo - a więc czyny, które dotyczyły przyjęcia, czy nabycia rzeczy pochodzącej z przestępstwa, w tym konkretnym przypadku – kradzionych aut. Nadto przestępstwa dotyczące legalizacji kradzionych samochodów ( punkt 10.wyroku), po uprzednim przerobieniu numerów nadwozia, co wiązało się z wyłudzeniem poświadczenia nieprawdy na podstawie przedłożonych nieprawdziwych oświadczeń i dokumentów dot. pochodzenia danego auta.

Przepis art. 306 kk . jako przedmiot ochrony przyjmuje bowiem prawidłowość obrotu gospodarczego i ochronę interesów konsumenta. Znamionami czynności sprawczej są : usunięcie (pozbawienie towaru bądź urządzenia oryginalnych znaków identyfikacyjnych), podrobienie (nadanie produktowi oznaczeń, których wcześniej nie posiadał), lub przerobienie (modyfikacja istniejących oznaczeń). Numer identyfikacyjny pojazdu jest znakiem identyfikacyjnym w rozumieniu art. 306 kk. ( wyrok SN z dnia 03.06.2002 r. )

Przestępstwo określone w art. 299 § 1 kk. Jest z kolei przestępstwem formalnym z narażenia. Do jego dokonania wystarczy, że określone w tym przepisie działania mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia albo miejsca umieszczenia (ukrycia) przedmiotów lub wartości majątkowych pochodzących z czynu zabronionego, a tym samym ich wykrycie, dokonanie zajęcia albo orzeczenie przepadku.

Niewątpliwie zatem ustalone działanie oskarżonego wypełniło dyspozycję powyższych przepisów.

Oskarżony jest sprawcą także czynu polegającego na wprowadzeniu w błąd właściciela wypożyczalni samochodów K. G. (3) i doprowadzenia go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem tj. F. (...) ( punkt 12. Wyroku)

Uznać także należy – w świetle przywołanych powyżej skazań – że działał w warunkach recydywy .

W zakresie czynu polegającego na nielegalnym posiadaniu środków odurzających przyjęto, że zachowanie oskarżonego R. K. (1) wyczerpuje znamiona czynu zabronionego opisanego w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Ziele konopi innych niż włókniste umieszczone jest w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018r. w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych w grupie I-N, oraz w wykazie środków odurzających grupy IV – N ( punkt 13. wyroku)

Kwestia przyjęcia ciągów – jak wyżej.

Oskarżony F. W. (1) współpracował z organami ściągania i to dzięki jego wiedzy, złożonym wyjaśnieniom w dużej mierze udało się ustalić strukturę grupy, osoby działające w grupie i współdziałające z przedmiotową grupą. Przyznał się do popełniania zarzucanych mu czynów. Jego przestępcza działalność sprowadzała się głównie do ukrywania kradzionych pojazdów. Niemniej przypisano mu również przestępstwo oszustwa, ukrywanie dowodu osobistego i prawa jazdy S. B. (2), prowadzenie pojazdu wbrew orzeczonemu zakazowi, jak również przestępstwo poplecznictwa, gdyż pomógł on R. K. (1) uniknąć zatrzymania go przez policję, w trakcie trwającego pościgu – łącznie 17 przestępstw, w tym udział w grupie. Sąd przyjął także działanie w warunkach ciągu przestępstw, gdyż spełnione zostały przesłanki z art. 91 §1 k.k. ( punkt 16.-20. Wyroku)

Poczynione ustalenia pozwoliły przypisać oskarżonemu P. R. (1) 10 przestępstw kradzieży z włamaniem ( punkt 23.i 24. Wyroku), paserstwo oraz udział w grupie- łącznie zatem 12 .

W stosunku do tego oskarżonego także przyjęto ciąg przestępstw, z uwagi na spełnione ku temu przesłanki.

Oskarżonemu R. U. przypisano 15 przestępstw -kradzieży z włamaniem ( punkt 28. Wyroku), przestępstwo paserstwa ( punkt 29. Wyroku) oraz udział w grupie, zatem łącznie 17 czynów.

W stosunku do tego oskarżonego także przyjęto ciąg przestępstw, zgodnie z treścią art. 91 § 1k.k..

Rola oskarżonego P. B. (1) sprowadzała się do przerabiania numerów identyfikacyjnych pojazdów, bądź przyjmowania ich w celu rozłożenia na części. P. B. (1) przypisano zatem przestępstwo z art. 306 k.k. w powiązaniu z art. 299 k.k. gdyż udzielił tym samym pomocy R. K. (1) w wykonaniu czynności, która miała na celu znaczne utrudnienie stwierdzenia przestępnego pochodzenia pojazdu. Nadto przypisano mu przestępstwa paserstwa popełnione w ramach ciągu przestępstw ( punkt 32. i 33. Wyroku). Łącznie 7 czynów.

Jak wynika z poczynionych ustaleń J. J. (1) popełniła czyn opisany w punkcie LXVII a./o – punkt 36. Wyroku. Przedkładając bowiem nierzetelne oświadczenia i dokumenty wyłudziła poświadczenie nieprawdy, zalegalizowanie pojazdu oraz czasowe pozwolenie dla auta, które pochodziło z przestępstwa na szkodę B. A.. Użyła do tego danych konkubiny P. K. (7) Ł., co prawda K. Ł. (1) zaprzecza by udostępniała dowód osobisty, niemniej jej dane czy to za jej zgodą czy bez zostały wykorzystane w umowie sprzedaży auta pomiędzy nią a J. J. (1). Niewątpliwie oskarżona do tych danych miała dostęp jak również pełną świadomość co do tego, że działa w celu legalizacji kradzionego auta. W przeciwnym razie nie byłoby potrzeby przedkładania dokumentów m.in. z podrobionymi podpisami.

Ustalenia faktyczne w sprawie dają podstawę do przyjęcia, iż w legalizacji pojazdów brał udział także oskarżony C. K.. To on wykonał badanie auta, wykorzystanego do popełnienia przestępstwa na szkodę B. A.. Oskarżony wykonał także badanie pojazdu F. (...), który w rzeczywistości był C. (...) o nr rej. (...), przerobionym na F. (...). Wskazać należy, że w przypadku dokonania zmian konstrukcyjnych w pojeździe wykonywana była dokumentacja fotograficzna. W tym jednak przypadku oskarżony takiej dokumentacji nie wykonał. Wystawił stosowne dokumenty uprawniające do legalizacji i czasowej rejestracji tegoż auta- F. (...) ( punkt 39.wyroku).

Oskarżony K. K. (1) popełnił dwa przestępstwa, do których zresztą się przyznał. Sąd uznał go winnym przestępstwa paserstwa ( punkt 44. Wyroku) oraz przestępstwa oszustwa. ( punkt 45.Wyroku).

Poczynione ustalenia faktyczne pozwoliły przypisać oskarżonemu M. P. (1) 8 przestępstw. Działając w grupie jego rola sprowadzała się do ukrywania pojazdów pochodzących z kradzieży. Przypisano mu zatem przestępstwo paserstwa ( punkt 49.Wyroku). Niemniej z ustaleń wynika także, iż udzielał on pomocy do kradzieży z włamaniem pojazdów poprzez znalezienie, wynajęcie i zapewnienie możliwości ukrycia pojazdu pochodzącego z przestępstwa ( punkt 50. Wyroku). Tych czynów –z uwagi na uprzednią karalność – dopuścił się w warunkach opisanych w art. 64 §1 k.k.. Oskarżony nadto ukrywał dokumenty: dowód osobisty oraz prawo jazdy (którym nie miał prawa wyłącznie rozporządzać) na nazwisko M. B. (3), ( punkt 51. Wyroku), a zatem winien być uznany winnym czynu z art. 275 §1 k.k. i art. 276 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. i art. 65 §1 k.k..

Sąd z uwagi na spełnienie przesłanek z art. 91 §1 k.k. przyjął ciąg przestępstw.

Z ustaleń wynika także, iż oskarżeni P. P. (1) i K. G. (1) w ramach grupy zajmowali się kradzieżą samochodów po uprzednim dokonaniu kradzieży właścicielowi kluczyków. Sąd uzupełnił kwalifikację czynów zarzuconych w/w opisanych w punktach C i CXIX a/o, o art. 276 k.k. Dokument w postaci prawa jazdy nie jest bowiem ani dokumentem stwierdzającym tożsamość ani stwierdzającym prawa majątkowe. Dokument taki stwierdza jedynie uprawnienia danej osoby do kierowania pojazdami. Dlatego też zabór przez oskarżonych prawa jazdy wystawionego na nazwisko S. B. i R. B. wypełnia dyspozycję art. 276 k.k. Jak stanowi ten przepis, karze w nim określonej podlega ten, kto niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznym, ukrywa lub usuwa dokument, którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać. Jak wynika z ustaleń Sądu, dokument ten nie został zwrócony pokrzywdzonym, ani właściwemu organowi, a zatem trwale został usunięty spod władztwa osoby uprawnionej do dysponowania tym dokumentem. ( punkt 54.i 55. Wyroku oraz punkt 58 Wyroku). Sąd również i w stosunku do tych oskarżonych przyjął działanie w ramach ciągu przestępstw wobec zaistnienia określonych w tym przepisie przesłanek.

W świetle poczynionych ustaleń Sąd uznał winnym M. J. (1) w zakresie dwóch przestępstw kradzieży z włamaniem oraz usiłowania kradzieży z włamaniem popełnionych w warunkach określonych w art. 64 §2 k.k. wobec wielokrotnej karalności ( punkt 61. Wyroku). Sąd przyjął również działanie w ramach ciągu przestępstw.

Poczynione ustalenia pozwoliły również przypisać oskarżonemu J. M. (1) popełnienie przestępstw kradzieży z włamaniem jak i usiłowania kradzieży z włamaniem, nadto prowadzenie pojazdów wbrew orzeczonemu zakazowi ( łącznie 11 czynów). W zakresie czynu CXLV Sąd uzupełnił kwalifikację prawną o art. 276 k.k. z uwagi jak wyżej. Przyjął także działanie w ramach ciągu przestępstw, gdyż zaistniały ku temu przesłanki wskazane w art. 91 §1 k.k.. ( punkt 62. Wyroku). Sąd uznał także w/w za winnego popełnienia przestępstw opisanych w punkcie CXLVIII i CLIII a/o, popełnionych w ramach art. 64 §1 k.k. – z uwagi na uprzednią karalność, co opisano wyżej.

Oskarżeni są osobami dorosłymi. W toku postępowania sądowego nie ujawniły się żadne okoliczności, które wyłączałyby lub ograniczały w stopniu znacznym u oskarżonych zdolność rozpoznania znaczenia przypisanych im czynów i pokierowania postępowaniem. Oskarżeni mieli możność prawidłowej oceny sytuacji zarówno w aspekcie fizycznym jak i prawnym. W chwili dokonania przypisanych im czynów mieli niczym nie skrępowaną wolną wolę i mogli zachować się zgodnie z normami prawnymi. Biorąc pod uwagę wskazania art. 115 § 2 k.k., należy stwierdzić, że czyny oskarżonych charakteryzuje większa niż znikoma społeczna szkodliwość. W sprawie nie zaistniały również żadne szczególne okoliczności, które wyłączałyby bezprawność czynów oskarżonych i tym samym usprawiedliwiały zachowanie niezgodne z prawem. W konsekwencji, oskarżonych należy uznać za winnych dokonania czynów bezprawnych, karalnych i karygodnych.

Wymierzając oskarżonym karę Sąd miał na uwadze dyrektywy art. 53 § 1 i § 2 k.k. Na niekorzyść oskarżonych Sąd poczytał :

naruszenie dobra prawnego w postaci praw majątkowych oraz faktycznego władztwa nad rzeczą,

łatwy sposób na osiąganie regularnych korzyści majątkowych,

działanie w ramach grupy ( R. K. (1), T. J. (1), P. R. (1), R. U., P. P. (1), K. G. (1), F. W. (1), P. B. (1), M. P. (1))

działanie wspólnie i w porozumieniu z inna osobą ( J. M. i M. J.)

znaczną ilość skradzionych aut,

uprzednią karalność (P. R. (1), R. U., P. P. (1), K. G. (1), F. W. (1), J. J. (1), K. K. (1))

działanie w warunkach powrotu do przestępstwa opisanego w art. 64 §1 i §2 k.k. ( T. J. (1), R. K. (1), M. P. (1), M. J. (1), J. M. (1))

Na korzyść zaś:

przyznanie się do winy ( K. K. (1), J. M. (1), F. W. (1) – współpraca z organami ścigania).

niekaralność ( P. B. (1), C. K. – nadto ponowne uzyskanie uprawień do badań technicznych pojazdów)

zatrudnienie ( R. U., P. P. (1), K. G. (1), F. W. (1), P. B. (1) – dobra opinia w miejscu pracy i zamieszkania, K. K. (1))

ilość odnalezionych przez Policję bądź wydanych aut przez oskarżonych - łącznie ponad 30 pojazdów

Biorąc pod uwagę wskazane powyżej okoliczności Sąd wymierzył oskarżonym kary jednostkowe oraz łączne:

T. J. (1) jak w punkcie 3. Wyroku,

R. K. (1) jak w punkcie 14.i 15. Wyroku,

F. W. (1) jak w punkcie 21. Wyroku,

P. R. (1) jak w punkcie 26. i 27. Wyroku,

R. U. jak w punkcie 30. i 31. Wyroku,

P. B. (1) jak w punkcie 34. i 35. Wyroku,

J. J. (1) jak w punkcie 36. Wyroku,

C. K. jak w punkcie 39. Wyroku,

K. K. (1) jak w punkcie 46. Wyroku,

M. P. (1) jak w punkcie 52.i 53. Wyroku,

P. P. (1) jak w punkcie 56. i 57.Wyroku,

K. G. (1) jak w punkcie 58. i 59. Wyroku,

M. J. (1) jak w punkcie 61. Wyroku,

J. M. (1) jak w punkcie 62.-64. Wyroku.

Z uwagi na to, że czyny popełnione przez oskarżonych T. J. (1), R. K. (1), F. W. (1), P. R. (1), R. U., P. B. (1), K. K. (1), M. P. (1), P. P. (1), K. G. (1), J. M. (1) pozostają w zbiegu realnym, zaktualizował się obowiązek Sądu wymierzenia kary łącznej. Przy wymiarze kary łącznej ( pozbawienia wolności i grzywny) Sąd zastosował zasadę asperacji. Przemawia za nią związek czasowy oraz podmiotowo-przedmiotowy pomiędzy tymi przestępstwami, także i to, że czyny te były skierowane przeciwko różnym dobrom prawnym, głównie jednak mieniu. W związku z powyższym Sąd wymierzył oskarżonym kary jak wskazano powyżej. Z uwagi na to, iż w/w oskarżeni, a także M. J. (1) popełniali przestępstwa w krótkich odstępach czasu, z wykorzystaniem takiej samej sposobności koniecznym stało się przyjęcie ciągu przestępstw opisanego w art. 91 §1 k.k., a w zakresie łączenia ciągów bądź ciągu i innego przestępstwa skorzystanie z art. 91 §2 k.k.

Kary wymierzone oskarżonym ( zarówno jednostkowe jak i łączne ) w swej dolegliwości nie przekraczają stopnia winy, a jako adekwatne do stopnia społecznej szkodliwości spełnią swe cele w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa oraz w zakresie indywidualnego oddziaływania na oskarżonych, nadto są zgodne z dyrektywami z art. 53 §1 i § 2 k.k. Swoim dotychczasowym zachowaniem oskarżeni jednoznacznie okazali lekceważący stosunek dla porządku prawnego. Z wyjątkiem oskarżonego P. B. (1) byli oni już karani za różne przestępstwa. Musieli zatem zdawać sobie sprawę z faktu, że popełnienie przez nich kolejnych, przedmiotowych przestępstw, w tym w ramach zorganizowanej grupy może skutkować wymierzeniem im surowej bezwzględnej kary pozbawienia wolności. P. B. (1) nie był karany, jego sytuacja zawodowa jak i rodzina jest stabilna jednak Sąd nie znalazł podstaw do orzeczenia łagodniejszej kary. Oskarżony działał w grupie przestępczej, został uznany winnym 7 przestępstw.

W stosunku do oskarżonego F. W. (1) Sąd zastosował nadzwyczajne złagodzenie kary. Jak już wspomniano, złożył on obszerne wyjaśnienia w sprawie w ramach współpracy z organami ścigania. Zastosowanie znalazł zatem przepis art. 60 §3 k.k. oraz §6 punkt 4 k.k., co dało podstawę do wymierzenia w/w kary 500 stawek dziennych grzywny po 50 złotych każda stawka. Kwota 25 000 złotych jest znaczną w stosunku do oskarżonego, jednak pozwoli mu ona z pewnością uzmysłowić sobie, iż popełnienie przestępstw jest nieopłacalne. Dodatkowo, Sąd oddał oskarżonego F. W. (1) pod dozór kuratora na okres 4 lat. ( punkt 22. Wyroku)

W stosunku do oskarżonego C. K. Sąd w oparciu o art. 4 §1 k.k. warunkowo zawiesił wykonanie kary 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Orzekł także grzywnę. C. K. nie był dotychczas karany, a jego sposób życia przed popełnieniem czynu zabronionego, jak i po, właściwości i warunki osobiste uprawniają do przypuszczenia, że jego dalsze postępowanie cechować będzie poszanowanie dla podstawowych zasad porządku prawnego. Dodatkowym bodźcem, który będzie powstrzymywał go od „łamania prawa” będzie grożąca mu możliwość zarządzenia wykonania warunkowo zawieszonej kary. Nadto okres próby oznaczony przez Sąd jest adekwatny do wdrożenia oskarżonego do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Dodatkowo Sąd orzekł środek karny w postaci zakazu wykonywania zawodu diagnosty samochodowego na okres 3 lat. Na poczet tego środka zaliczył w/w okres zawieszenia w wykonywaniu zawodu diagnosty samochodowego. Na poczet zaś grzywny zaliczył okres zatrzymania. ( punkt 40.-43.Wyroku).

Sąd także warunkowo zawiesił wykonanie kary pozbawienia wolności wobec J. J. (1). Orzekł również wobec oskarżonej grzywnę. Oskarżona, co prawda była wcześniej karana, niemniej w niniejszej sprawie uznano ją winną jednego z dwóch zarzuconych jej czynów. Wskazać też trzeba, że przedmiotowy pojazd został odzyskany. Sąd doszedł do przekonania, iż orzeczone kary, okres próby określony na 5 lat oraz stosowany w tym okresie dozór kuratora spowodują zmianę zachowania oskarżonej i przestrzeganie zasad porządku prawnego, a także wdrożą J. J. (1) do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.. Dodatkowym bodźcem, który będzie powstrzymywał ją od „łamania prawa” będzie grożąca jej możliwość zarządzenia wykonania warunkowo zawieszonej kary.

Podsumowując, w przekonaniu Sądu kary jednostkowe jak i kary łączne, wymierzone oskarżonym są adekwatne do stopnia zawinienia i uwzględniają stopień społecznej szkodliwości ich czynów. Kary łączne orzeczone w tym rozmiarze będą w stanie spełnić swe podstawowe cele tak w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa jak i w zakresie indywidualnego oddziaływania na oskarżonych.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

11.

37. i 60.

R. K. (1)

J. J. (1) i M. J. (1)

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

Ad. 11. Jak wynika z ustaleń kradzieży auta B. (...) o nr rej. (...) dokonał R. K. (1) i R. U.. Brak jednak dowodów na to, że to on, a nie R. U. dzwonił do J. S. (3) i B. N. żądając pieniędzy za zwrot skradzionego pojazdu. Świadkowie nie potrafili wskazać osoby, która dzwoniła.

Ad. 37. i 60.

Brak dowodów w sprawie, które by wskazywały na działanie w/w w celu usiłowania nakłonienia F. W. (1) do wyszukiwania odpowiednich posesji i garaży by ukrywać tam kradzione pojazdy. F. W. (1) o w/w oskarżonych mówi w swoich wyjaśnieniach w dwóch miejscach: o J. J. (1) gdy chodzi o poszukiwanie odbiorców na kradzione auta i ich ubezpieczeniem oraz rejestracją, a M. J. (1) wiąże z groźbami, które były pod jego adresem z uwagi na podjętą współpracę z organami ścigania. Tak więc F. W. (1) nie podaje okoliczności, o które zostali w/w oskarżeni, a innych dowodów nie ma.

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

Wskazani w punktach

66.- 97.

Wskazano w punktach 66.-97.

Sąd orzekł wobec oskarżonych obowiązki naprawienia szkody na podstawie art. 46 §1 k.k. na rzecz Towarzystw (...) jak i osób fizycznych- pokrzywdzonych zgodnie ze złożonymi wnioskami na piśmie bądź ustnie do protokołu.

5.  Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

R. K. (1)

P. R. (1)

R. U.

P. P. (1)

K. G. (1)

P. B. (1)

M. J. (1)

T. R. (1)

65.

----------

Na podstawie art. 63 §1 k.k. Sąd zaliczył oskarżonym na poczet kar łącznych pozbawienia wolności okresy tymczasowego aresztowania w przedmiotowej sprawie.

6.  inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

Sąd nie uwzględnił wniosku (...) SA w przedmiocie orzeczenia obowiązku naprawienia szkody albowiem ten Ubezpieczyciel mimo trzykrotnych wezwań Sądu nie przedłożył stosownych dokumentów np. potwierdzających wypłatę odszkodowania. Na wezwania – Sąd otrzymał pismo datowane 30 stycznia 2015 roku, podpisane przez adw. K. S. (2) oraz drugie podpisane przez adw. J. C. (3) z dnia 17 października 2015 roku. Wskazać trzeba, że pisma te są w swej treści identyczne ( zmieniono jedynie czcionkę i układ strony). W związku z treścią tych pism – w grudniu 2016 roku – ponownie zwrócono się do (...), jednak odpowiedzi Sąd nie otrzymał. Sąd żądał wyjaśnień z uwagi na to, że w/w Ubezpieczyciel domagał się kwot przewyższających wartość skradzionego auta ( Ubezpieczyciel wskazał kwoty z zarzutów, w których oprócz wartości auta podano także wartość skradzionych rzeczy np. (...) żąda naprawienia szkody w kwocie 41.050 zł ( IV a.o.) – podczas gdy wartość auta to 40.000 zł, dalej zarzut XXXIV – (...) wnosi o 91.550 zł ale wartość auta to 90 000 złotych, zarzut LIII – (...) wnosi o 27.800 zł, a wartość auta to 22.000 zł. Ponadto (...) wnosi także o orzeczenie tego obowiązku w sytuacji gdy pojazd się odnalazł i został tej firmie przekazany np. C. (...) zarzut XVI i XVII, czy też H. (...) – zarzut CXXXIX.

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

11., 37., 60.

98.

Koszty ponosi Skarb Państwa- art. 632ust. 2 k.p.k.

Mając na uwadze sytuacje majątkowe oskarżonych, a także wieloletnie orzeczone kary izolacyjne, grzywny oraz obowiązki naprawienia szkody na rzecz Towarzystw (...) jak i osób pokrzywdzonych Sąd uznał, że obciążenie kosztami postępowania byłoby dla nich zbyt uciążliwe ( art. 624 §1 k.p.k.)

7.  Podpis

Edyta Markowicz