Sygn. akt: III Ca 1290/19

POSTANOWIENIE

Dnia 13 listopada 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Krzysztof Kacprzak (spr.)

Sędziowie: SO Zofia Szcześniewicz

SO Bogdan Jachowicz

Protokolant: st. sekr. sąd Anna Kuśmierska

po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2019 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z wniosku M. C.

z udziałem T. M., F. P., W. C., R. M., M. Ł. i Skarbu Państwa – Starosty B.

o ustalenie własności gospodarstwa rolnego

na skutek apelacji wnioskodawcy

na postanowienie Sądu Rejonowego w Brzezinach

z dnia 11 marca 2019 roku, sygn. akt I Ns 260/18

postanawia:

1.  oddalić apelację;

2.  ustalić, że każdy uczestnik ponosi koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie.