Sygnatura akt II Ca 1108/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 sierpnia 2020 r.

Sąd Okręgowy w Krakowie II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący:

Sędzia Katarzyna Biernat -Jarek

po rozpoznaniu w dniu 28 sierpnia 2020 r. w Krakowie na posiedzeniu niejawnym w postępowaniu uproszczonym

sprawy z powództwa W. G.

przeciwko (...) z siedzibą w Irlandii

o zapłatę

na skutek apelacji strony pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa –Krowodrzy w Krakowie z dnia 8 stycznia 2020 r., sygnatura akt I C 1468/19/K

oddala apelację.

SSO Katarzyna Biernat –Jarek