Sygn. akt III Ca 626/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 czerwca 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Zofia Szcześniewicz

po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2020 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Kancelarii (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością we W.

przeciwko C. C.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego w Brzezinach

z dnia 12 lutego 2020 roku, sygn. I C 898/19

oddala apelację.