Sygn. akt VIII GC 268/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 kwietnia 2021 r.

Sąd Okręgowy w Szczecinie Wydział VIII Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Agnieszka Górska

Protokolant: sekr. sąd. Edyta Osińska

po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 2021 r. w Szczecinie na rozprawie

sprawy z powództwa (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w S.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w C.

o zapłatę

I zasądza od pozwanej (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w C. na rzecz powódki (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w S. odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych od kwot:

- 13.549,68 zł (trzynastu tysięcy pięciuset czterdziestu dziewięciu złotych sześćdziesięciu ośmiu groszy) od dnia 13 sierpnia 2019 r. do dnia 13 listopada 2019 r.

- 3712,63 zł (trzech tysięcy siedmiuset dwunastu złotych sześćdziesięciu trzech groszy) od dnia 20 sierpnia 2019 r. do dnia 13 listopada 2019 r.

- 18.253,20 zł (osiemnastu tysięcy dwustu pięćdziesięciu trzech złotych dwudziestu groszy) od dnia 27 sierpnia 2019 r. do dnia 13 listopada 2019 r.

- 6293,30 zł (sześciu tysięcy dwustu dziewięćdziesięciu trzech złotych trzydziestu groszy) od dnia 3 września 2019 r. do dnia 13 listopada 2019 r.

- 12.982,34 zł (dwunastu tysięcy dziewięciuset osiemdziesięciu dwóch złotych trzydziestu czterech groszy od dnia 10 września 2019 r. do dnia 13 listopada 2019 r.

- 9097,70 zł (dziewięciu tysięcy dziewięćdziesięciu siedmiu złotych siedemdziesięciu groszy) od dnia 17 września 2019 r. do dnia 13 listopada 2019 r.

- 23.849,45 zł (dwudziestu trzech tysięcy ośmiuset czterdziestu dziewięciu złotych czterdziestu pięciu groszy) od dnia 24 września 2019 r. do dnia 13 listopada 2019 r.

- 23.692,26 zł (dwudziestu trzech tysięcy sześciuset dziewięćdziesięciu dwóch złotych dwudziestu sześciu groszy) od dnia 1 października 2019 r. do dnia 13 listopada 2019 r.

- 2174,95 zł (dwóch tysięcy stu siedemdziesięciu czterech złotych dziewięćdziesięciu pięciu groszy) od dnia 8 października 2019 r. do dnia 13 listopada 2019 r.;

II oddala powództwo w pozostałej części;

III zasądza od powódki na rzecz pozwanej kwotę 5417 zł (pięciu tysięcy czterystu siedemnastu złotych) tytułem kosztów procesu.