Sygn. akt IV Ka 207/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 maja 2021 roku

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Anna Gąsior – Majchrowska

Protokolant: Jakub Biernat

przy udziale -------------

po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2021 roku

sprawy M. C., syna K. i K. z domu K., urodzonego w dniu (...) w B.

oskarżonego o czyn z art. 212 § 1 k.k.

z powodu apelacji wniesionej przez pełnomocnika oskarżyciela prywatnego

od wyroku Sądu Rejonowego w Bełchatowie

z dnia 18 grudnia 2020 roku sygn. akt II K 120/20

1.  utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok;

2.  zasądza od oskarżyciela prywatnego P. O. na rzecz oskarżonego M. C. 840 (osiemset czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu w postępowaniu przed sądem odwoławczym;

3.  zasądza od oskarżyciela prywatnego P. O. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 60 (sześćdziesiąt) złotych opłaty za drugą instancję oraz kwotę 20 (dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu wydatków poniesionych w postępowaniu odwoławczym.