Sygn. akt II K 1081/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 maja 2021 r.

Sąd Rejonowy w Kaliszu II Wydział Karny w składzie:

Przewodnicząca SSR Marta Przybylska

Protokolant stażysta Patrycja Kokot

po rozpoznaniu dnia 6 maja 2021 r.

sprawy G. R.

syna Z. i A. z d. S.

ur. (...) w S.

oskarżonego o to, że

w dniu 31 sierpnia 2019 roku ok. godziny 12:00 w miejscowości G. gm. Ż. na posesji należącej do oskarżyciela prywatnego nr 4B, używając wobec R. L. (1) przemocy fizycznej polegającej na uderzeniu go drzwiami samochodu, najechaniu kołami pojazdu marki M. (...) na jego duży palec lewej stopu, popchnięciu czym doprowadził do jego upadku po czym usiadłszy na nim wielokrotnie uderzał go po całym ciele, wykręcał mu ręce, dusił czym spowodował u niego uszczerbek na zdrowiu w postaci na wewnętrznej powierzchni ramienia lewego podłużne podbiegnięcia krwawe sinawo – żółte o wym. 7 x 3 cm oraz żółtawe o wym. 3 x 1 cm poprzeczne i drobne do 1 cm, na przedramieniu lewym podłużne podbiegnięcia krwawe z przejaśnieniem pośrodku o wym. 5 x 3 cm, na tylnej powierzchni łokcia i jego otoczeniu liczne drobne powierzchowne zadrapania naskórka, tworzące pola o wymiarach 3 x 1 cm i dwa o wym. 1 x 0,5 cm, w okolicach grzebienia łopatki lewej otarcia naskórka o wym. 3 x 1 cm, obrzęk palucha stopy lewej – z krwią przypaznokciową oraz zasinieniem wału około paznokciowego

tj. o czyn z art. 157 § 2 kk

1.  uznaje, iż oskarżony G. R. swym zachowaniem polegającym na tym, że w dniu 31 sierpnia 2019 r. około godz. 13.00 w miejscowości G. najechał kołami pojazdu marki M. (...) na duży palec lewej stopy R. L. (2), popchnął go w wyniku czego pokrzywdzony upadł, a następnie wykręcał mu lewą rękę w wyniku czego R. L. (2) dostał obrażeń ciała w postaci podłużnego podbiegnięcia krwawego sinawo – żółtego na wewnętrznej powierzchni ramienia lewego o wymiarach 7 x 3 cm oraz żółtawego o wymiarach 3x1 cm i drobnych 1 cm, podłużnego podbiegnięcia krwawego z przejaśnieniem pośrodku na przedramieniu lewym o wymiarach 5 x 3 cm, licznych drobnych powierzchniowych zadrapań naskórka na tylnej powierzchni łokcia i jego otoczeniu tworzące pola o wymiarach 3x1 cm i dwa o wymiarach 1x0,5 cm, otarcia naskórka w okolicy grzebienia łopatki lewej o wymiarach 3x1 cm oraz obrzęku palucha stopy lewej – z krwią przypaznokciowo oraz zasinieniem wału okołopaznokciowego, które to obrażenia naruszyły czynności narządów ciała R. L. (2) na czas poniżej 7 dni czym wyczerpał znamiona art. 157 § 2 kk i na podstawie art. 66§1 kk i art. 67§1 kk warunkowo umarza postępowanie karne wobec oskarżonego na okres próby 1 (jednego) roku,

2.  na podstawie art. 67 § 3 kk orzeka wobec oskarżonego nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego R. L. (2) w wysokości 500 (pięćset) złotych,

3.  zasądza od oskarżonego na rzecz R. L. (2) kwotę (...) (tysiąc trzysta osiem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania,

4.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 60 (sześćdziesiąt) złotych tytułem opłaty.

SSR Marta Przybylska