Sygn. akt II K 791/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 maja 2021 r.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SR Piotr Nowak

Protokolant: st. sekr. sąd. Jadwiga Jankowska

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 13.05.2021 r.

sprawy przeciwko

W. P. /P./, synowi M. i E. z domu M., ur. (...) w B.,

oskarżonemu o to, że:

w dniu 14 czerwca 2020 roku w B., na os. (...), woj. (...), dokonał uszkodzenia ciała P. G. w ten sposób, że uderzał pięściami po głowie i kopał po nogach pokrzywdzonego, w wyniku czego doznał on obrażeń w postaci stłuczenia twarzoczaszki okolicy nosa oraz urazu kolana prawego, które to obrażenia naruszyły czynności narządów ciała na okres powyżej siedmiu dni w rozumieniu przepisów prawa karnego;

tj. o czyn z art. 157 § 1 kk

1.  oskarżonego W. P. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu wyczerpującego dyspozycję art. 157 § 1 kk i na podstawie art. 66 § 1 i 2 KK, art. 67 § 1 KK postępowanie karne wobec niego warunkowo umarza na okres próby 1 /jednego/ roku;

2.  na podstawie art. 67 § 3 KK orzeka od oskarżonego W. P. na rzecz pokrzywdzonego P. G. kwotę 1.600 (jeden tysiąc sześćset) złotych tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;

3.  zwalnia oskarżonego z obowiązku zwrotu kosztów sądowych, które przejmuje na rachunek Skarbu Państwa.