Sygn. akt IV Ka 523/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 września 2021 r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

Przewodniczący Sędzia Tomasz Ignaczak

Protokolant sekretarz sądowy Jakub Biernat

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim Jacka Kujawskiego

po rozpoznaniu w dniu 10 września 2021 r.

sprawy D. G.

oskarżonego o czyn z art. 284 § 3 kk

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego

od wyroku Sądu Rejonowego w Opocznie

z dnia 1 czerwca 2021 r. sygn. akt II K 21/19

1.  zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

2.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa 20 (dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu wydatków poniesionych w postępowaniu odwoławczym oraz wymierza mu 80 (osiemdziesiąt) złotych tytułem opłaty za drugą instancję.