UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 165/21

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.USTALENIE FAKTÓW

0.1.Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

E. K. (1)

Występek z art. 157 § 2 KK polegający na tym, że w dniu 14 marca 2021 roku w miejscowości J., gm. R., szarpiąc pokrzywdzonego M. B., uderzając go ręką po twarzy oraz drapiąc spowodowała u niego obrażenia ciała w postaci stłuczenia twarzy z pasmowatym, pionowym, powierzchownym otarciem (zadrapaniem) o długości 5 cm w okolicy skroniowo-policzkowej, 1,5 cm do przodu od zewnętrznego przewodu słuchowego oraz obrzęku w postaci wchłaniania okolicy policzka prawego.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

W dniu 14 marca 2021 roku, około godz. 12.00 M. B., były partner oskarżonej i ojciec jej dziecka J. B. przyjechał po dziecko do jej domu. Tego dnia miał ustalone widzenia. Oskarżona zamieszkuje z dzieckiem w domku jednorodzinnym wraz z rodzicami i siostrami.

zeznania M. B.

k. 3

wyjaśnienia E. K. (1)

k. 43 - 44

Oskarżona wyszła z synem do M. B., który czekał w samochodzie i gdy posadziła dziecko w foteliku zauważyła, że na tylnym siedzeniu samochodu leży kurtka dziecka i jego książeczka zdrowia. Zabrała kurtkę, a gdy chciała zabrać również książeczkę zdrowia dziecka między nią, a pokrzywdzonym doszło do szarpaniny. Gdy E. K. (1) wzięła książeczkę, M. B. złapał ją za ręce i nie pozwolił na jej zabranie, zabierając książeczkę do siebie na przód samochodu. W tym momencie oskarżona zaczęła go szarpać za ubrania od tyłu. Zerwała pokrzywdzonemu czapkę z głowy i wtedy czapka się rozpruła oraz złapała go za bluzę, która również uległa uszkodzeniu. Oboje zaczęli na siebie krzyczeć. Pokrzywdzony przez cały czas kazał "wypierdalać" oskarżonej z samochodu. Udało mu się ją wypchnąć i zablokować drzwi. Okazało się, że zablokował tylko tylne drzwi. Wtedy oskarżona otworzyła przednie prawe drzwi i zaczęła wyrzucać przedmioty należące do pokrzywdzonego. Następnie zaczęła go uderzać. Pokrzywdzonemu udało się ponownie wypchnąć swoją była partnerkę z samochodu i zablokować drzwi. Przez cały ten czas pokrzywdzony siedział zapięty pasami.

zeznania M. B.

k. 3

wyjaśnienia E. K. (1)

k. 43-44

Przebywający w domu rodzice i siostra oskarżonej usłyszeli krzyki i wyzwiska dobiegające z zewnątrz. Ojciec oskarżonej przebywał w tym czasie w kuchni, gdzie było otwarte okno. Słyszał jak M. B. krzyczy i wyzywa od „meneli i dziwek”. Rodzice oskarżonej wyszli z domu, a R. K. podszedł do płotu i zobaczył swoją córkę, która miała posiniaczone ręce i siniaki na twarzy. W pewnym momencie M. B. podszedł do niego, przyciągnął go do siebie i uderzył go ręką w twarz po czym wrócił do samochodu i odjechał z dzieckiem. Oskarżona i jej rodzice wrócili do domu, gdzie E. K. (1) pokazała siniaki na ręce.

zeznania R. K.

k. 5

zeznania E. K. (2)

k. 104

Siostra oskarżonej M. K. słyszała dobiegające z zewnątrz krzyki siostry i taty, który krzyczał: "co jej zrobiłeś". Nie wychodziła z domu.

zeznania M. K.

k. 105

E. K. (1) nie przyznajełą się do zarzucanego jej czynu. W swoich wyjaśnieniach potwierdziła, że M. B. w dniu 14.03.2021 roku przyjechał po ich syna J. według ustalonych widzeń. Wkładając syna do fotelika zobaczyła jego kurtkę oraz książeczkę zdrowia dziecka i chciała je zabrać. Wcześniej prosiła byłego konkubenta, aby oddał jej książeczkę zdrowia dziecka, ale nie chciał tego zrobić. W momencie gdy brała kurtkę M. B. złapał ją za nadgarstki i uderzył pięścią w twarz. Pociągnął ją do siebie, a ona uderzyła w samochód, w wyniku czego miała zasinienie na nadgarstkach i na nogach. W pewnym momencie odeszła od samochodu. Odgłosy kłótni usłyszeli jej rodzice. Gdy tata był przy płocie M. B. wyszedł z samochodu, podszedł do niego i uderzył go w twarz. W czasie tego zajścia oskarżona pociągnęła pokrzywdzonego za bluzę. Oskarżona nie przyznaje się, że celowo uderzyła pokrzywdzonego w twarz, mogło to nastąpić gdy odpychała go od płotu. Kilka dni później oskarżona złożyła na Policji zawiadomienie o nękaniu i m.in. o przedmiotowym zajściu. Wykonała również obdukcję obrażeń ciała.

wyjaśnienia E. K. (1)

k. 43- 44

wiadomości SMS od pokrzywdzonego

k. 24

W dniu 17.03.2021 r. M. B. udał się do lekarza w celu wykonania obdukcji obrażeń ciała jakich doznał podczas zdarzenia z dnia 14.03.2021 r. W wyniku przedmiotowego zdarzenia pokrzywdzony doznał stłuczenia twarzy z pasmowatym, pionowym, powierzchownym otarciem (zadrapanie) o długości 5 cm w okolicy skroniowo-policzkowej 1,5 cm do przodu od zewnątrz przewodu słuchowego oraz obrzęku w okresie wchłaniania okolicy policzka prawego. Obrażenia ciała doznane przez poszkodowanego naruszyły czynności narządów ciała na okres poniżej 7 dni.

obdukcja M. B.

k. 4

zaświadczenie lekarskie

k.5

Również E. K. (1) wykonała w dniu 17.03.2021 r. obdukcję obrażeń ciała jakich doznała w dniu 14.03.2021 r. W wyniku przedmiotowego zdarzenia doznała urazu stłuczenia obu ramion i obu nadgarstków po 2 zasinieniami ramion po stronie przednio-bocznej i 1 nadgarstka prawego po stronie grzbietowej oraz obu podudzi z pojedynczym zasinieniem, urazu twarzy okolicy policzka lewego. Obrażenia ciała doznane przez poszkodowanego naruszyły czynności narządów ciała na okres poniżej 7 dni.

obdukcja E. K. (1)

k. 113

zdjęcia obrażeń oskarżonej

k. 24

M. B. o godz. 12.10, zaś E. K. (1) o godz. 12.12 zgłosili zawiadomienia do dyżurnego KPP w B. informując o zaistniałym zajściu. Ponieważ strony złożyły zawiadomienia, gdy M. B. odjechał już z miejsca zdarzenia nie został wysłany patrol policji. Dyżurny KPP udzielił im informacji.

notatka urzędowa

k. 53

Jak wynika z wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w miejscu zamieszkania E. K. (1) na okoliczność postępowania o ustalenie miejsca zamieszkania jej syna J. jej rodzina oraz oskarżona w środowisku lokalnym cieszy się dobrą opinią. Do pracowników socjalnych nie wpływały żadne uwagi co do rodziny K.. Rodzice małoletniego pozostają w konflikcie. Mimo wielu zdarzeń E. K. (1) nie utrudnia widzeń ojca z dzieckiem i nie zamierza ich ograniczać.

sprawozdanie z wywiadu środowiskowego

k. 65 - 68

E. K. (1) nie była wcześniej karana.

karta karna

k. 25

0.1.Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1.OCena DOWOdów

0.1.Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

zeznania M. B.

Wiarygodne w tej części w której korespondują z wyjaśnieniami oskarżonej. Potwierdził, że mógł uderzyć oskarżoną, doszło między nimi do użycia siły i wypowiadał wyzwiska w stosunku do oskarżonej oraz, że uderzył jej ojca.

wyjaśnienia E. K. (1)

Logiczne, spójne i konsekwentne. Znajdują odzwierciedlenie w pozostałych dowodach. W racjonalny sposób wyjaśniła co się wydarzyło w samochodzie pokrzywdzonego.

zeznania R. K.

Logiczne, spójne i konsekwentne. Znajdują odzwierciedlenie w pozostałych dowodach. Z domu słyszał dobiegające z samochodu pokrzywdzonego krzyki i wyzwiska, a gdy wyszedł na podwórko zobaczył swoją córkę ze śladami uderzenia na twarzy.

zeznania E. K. (2)

Logiczne, spójne i konsekwentne. Znajdują odzwierciedlenie w pozostałych dowodach. Słyszała dobiegające z zewnątrz hałasy, widziała, jak M. B. podszedł i uderzył jej męża R. K. w twarz.

zeznania M. K.

Logiczne, spójne i konsekwentne. Znajdują odzwierciedlenie w pozostałych dowodach.

obdukcja M. B.

Sporządzona przez uprawniony podmiot w ramach jego kompetencji. Treść nie budzi wątpliwości.

obdukcja E. K. (1)

Sporządzona przez uprawniony podmiot w ramach jego kompetencji. Treść nie budzi wątpliwości.

notatka urzędowa

Sporządzona przez uprawniony podmiot w ramach jego kompetencji. Treść nie budzi wątpliwości.

sprawozdanie z wywiadu środowiskowego

Sprawozdanie z wywiadu środowiskowego jest zupełne, logiczne, jasne, wyczerpujące, zrozumiałe i przekonywujące. Jego treść nie budzi wątpliwości, sprawozdanie nie było kwestionowane przez strony.

karta karna

Niekwestionowany dokument urzędowy.

zaświadczenie lekarskie

Sporządzona przez uprawniony podmiot w ramach jego kompetencji. Treść nie budzi wątpliwości.

zdjęcia obrażeń oskarżonej

Niekwestionowany dokument. Widać na nich ślady po szarpaninie z M. B..

wiadomości SMS od pokrzywdzonego

Niekwestionowany dokument. Pokrzywdzony w sposób wulgarny pisze do oskarżonej odnośnie zdarzenia jakie miało miejsce 14.03.2021 r.

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.1.1

zeznania M. B.

Częściowe zeznania, w których oskarża E. K. (1), że go zaatakowała, pierwsza użyła wobec niego siły fizycznej, szarpała go. Jest to niewiarygodne z logicznego punktu widzenia, trudno bowiem oczekiwać, iż oskarżona zaatakowałaby znacznie od siebie większego, potężniej zbudowanego i oczywiście silniejszego mężczyznę. Sąd natomiast nie kwestionuje tego, że sytuacji, gdy już otrzymała uderzenia od M. B. zareagowała tym samym wobec jego osoby.

1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

1

E. K. (1)

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

Sąd na podstawie art. 17 § 1 pkt 3 kpk w zw. z art. 1 § 2 kk umorzył postępowanie karne prowadzone wobec E. K. (1) z uwagi na znikomą szkodliwość czynu.

Oskarżona dopuściła się co prawda czynu z art. 157 § 2 kk, bowiem w dniu 14 marca 2021 roku w miejscowości J., gm. R. naruszyła nietykalność cielesną swojego byłego partnera M. B. w skutek czego ten doznał obrażeń ciała na czas poniżej 7 dni. By mówić jednak o przestępstwie poza wypełnieniem znamion ustawowych czyn musi być karygodny tzn. jego społeczna szkodliwość musi być w stopniu wyższym niż znikomym. Zgodnie z art. 115 § 2 kk przy ocenie stopnia szkodliwości czynu Sąd bierze pod uwagę rodzaj i charakter naruszonego czynu, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków, jak również postać zamiaru i motywację sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia. W realiach niniejszej sprawy biorąc pod uwagę kryteria, które zgodnie z art. 115 § 2 kk decydują o stopniu społecznej szkodliwości czynu, stwierdzić należy, że niewątpliwie czyn cechuje znikoma społeczna szkodliwość.

Świadczy o tym przede wszystkim aktywne zachowanie M. B. w trakcie całego zajścia. To on pierwszy użył przemocy wobec oskarżonej wydzierając jej książeczkę zdrowia dziecka, on również zadawał jej uderzenia i w końcu wypchnął z samochodu. Wreszcie to oskarżyciel prywatny podszedł do ojca oskarżonej i uderzył go w twarz. Sąd oczywiście nie pochwala zachowania E. K. (1), jednakże w jego ocenie znajduje ono pewne usprawiedliwienie moralne w nerwowości i nagłości całego zajścia, zaś u jego źródeł leży konflikt między stronami dotyczący dziecka, z którym niewątpliwie oboje są silnie związani emocjonalnie.

Oskarżona nie była wcześniej karana, w społeczeństwie funkcjonuje prawidłowo. Relacje pomiędzy E. K. (1), a M. B. pozostają trudne i napięte. Związek (...) był burzliwy, a odkąd oskarżona odeszła od pokrzywdzonego ich relacje są bardzo złe. Rodzice chłopca nie rozmawiają ze sobą. Ograniczają się wyłącznie do krótkich informacji na temat syna przy okazji przekazywania sobie dziecka. Miedzy stronami toczy się kilka postępowań w tym w Sądzie Rejonowy w Bełchatowie w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich o ustalenie miejsca pobytu ich syna J. B. i ustalenie kontaktów oraz w II Wydziale Karnym tut. Sądu przeciwko M. B. o czyn z art. 190a § 1 kk. Strony powinny spróbować porozumieć się ze sobą dla dobra ich małoletniego dziecka, a tym bardziej zaprzestać eskalacji negatywnych zachowań w obecności dziecka.

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

1.Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

1.inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

1.KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

1.Podpis