Sygn. akt VIII U 2463/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 maja 2022 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie

Przewodniczący sędzia SO Jacek Chrostek

Protokolant sekretarz M. B.

po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2022 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z odwołania J. J.

od czterech decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Ł.

z dnia 6 listopada 2018 roku znak (...)-2004

z dnia 7 listopada 2018 roku znak (...)

z dnia 7 listopada 2018 roku znak (...)

z dnia 26 listopada 2018 roku znak (...)

o wysokość kapitału początkowego i emerytury

oddala odwołania.

SSO Jacek Chrostek