Sygn. akt II K 55/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 lipca 2021 roku

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Natalia Dąbrowska

Protokolant: st. sekr. sąd. Kamilla Kulifer

po rozpoznaniu w dniu 09 czerwca 2021 roku, 19 lipca 2021 roku

na rozprawie

sprawy K. W. , syna E. i A. z domu M., urodzonego (...) w (...)

oskarżonego o to, że:

w dniu 29 listopada 2020 roku, w L., woj. (...)- (...), na terenie Stacji Paliw (...) E., spowodował u D. M. naruszenie czynności narządów ciała na okres poniżej 7 dni, w ten sposób, że jednokrotnie uderzył go z pięści w twarz, powodując obrażenia ciała w postaci złamania łuku kości jarzmowej lewej oraz krwiaka lewego oczodołu, przy czym działał publicznie i bez powodu okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego

to jest o przestępstwo z art. 157 § 2 kk w zw. z art. 57a § 1 kk

orzeka:

1.  oskarżonego K. W. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu w akcie oskarżenia czynu, to jest występku z art. 157 § 2 kk w zw. z art. 57a § 1 kk i na podstawie art. 157 § 2 kk w zw. z art. 57a § 1 kk i art. 33 § 1 i 3 kk wymierza mu karę 150 (stu pięćdziesięciu) stawek dziennych grzywny przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej grzywny za równoważną kwocie 10 (dziesięciu) złotych ;

2.  na podstawie art. 46 § 1 kk orzeka od oskarżonego na rzecz pokrzywdzonego D. M. tytułem częściowego zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę kwotę 1.000 (jednego tysiąca) złotych;

3.  na podstawie art. 230 § 2 kpk (a contrario) nakazuje pozostawić w aktach sprawy dowód rzeczowy w postaci płyty szczegółowo opisany w wykazie dowodów rzeczowych i śladów kryminalistycznych numer I/23/21/P na karcie 64 akt, a przechowywany w aktach sprawy na karcie 17;

4.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie kwotę 150 (stu pięćdziesięciu) złotych opłaty oraz kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem kosztów postępowania w sprawie.