Sygn. akt IV Ka 40/23

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 lutego 2023 roku

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

PrzewodniczącySędzia Tomasz Ignaczak (spr.)

SędziowieSławomir Gosławski

Agnieszka Szulc-Wroniszewska

Protokolantsekretarz sądowy Ewa Sudra

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Radomsku Joanny Zacharewicz

po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2023 roku

sprawy

M. L., oskarżonego o czyn z art. 280 § 1 kk

A. L., oskarżonego o czyn z art. 280 § 1 kk w zw. z art. 64§1 kk

na skutek apelacji wniesionych przez obrońców oskarżonych

od wyroku Sądu Rejonowego w Radomsku

z dnia 7 października 2022 roku sygn. akt II K 641/22

1.  utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok;

2.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata M. Z. kwotę 1033,20 zł ( jeden tysiąc trzydzieści trzy złote i dwadzieścia groszy) wraz z podatkiem VAT tytułem zwrotu nieopłaconych kosztów obrony świadczonej z urzędu oskarżonemu A. L. w postępowaniu odwoławczym;

3.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata E. D. kwotę 1033,20 zł ( jeden tysiąc trzydzieści trzy złote i dwadzieścia groszy) wraz z podatkiem VAT tytułem zwrotu nieopłaconych kosztów obrony świadczonej z urzędu oskarżonemu M. L. w postępowaniu odwoławczym, oraz kwotę 75,22 zł (siedemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia dwa grosze) tytułem zwrotu kosztów dojazdu obrońcy na rozprawę apelacyjną;

4.  zwalnia oskarżonych A. L. i M. L. od wydatków poniesionych w postępowaniu odwoławczym i od opłaty za drugą instancję.