Projekt "System Analizy Orzeczeń Sądowych" finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Innowacje Społeczne