Informacja dla osób niepełnosprawnych

Informacja ogólna

Serwis SAOS jest zbudowany w optyce udostępniania informacji wszystkim użytkownikom, włączając w to również osoby mające kłopoty z dostępem do informacji prezentowanej w Internecie.

  • Linki umożliwiające szybkie przemieszczanie się po stronie i przejście do poszczególnych elementów ułatwiają nawigację osobom nie posługującym się myszką.
  • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab. Wszystkie elementy są dostępne w logicznej kolejności.
  • Nawigacja jest przyjazna dla osób niewidomych dzięki odpowiednim tytułom podstron, odpowiedniej, logicznej strukturze nagłówków oraz innym udogodnieniom wprowadzonym pod kątem czytników ekranów.
  • W całym serwisie fokus jest wyraźny.
  • Linki otwierają się w tym samym oknie.
  • Kontrast elementów wynosi co najmniej 4,5:1

Niniejszy serwis spełnia większość zaleceń WCAG 2.0 na poziomie AA. W niektórych miejscach serwisu można jednak natrafić na elementy nie funkcjonujące w pełni zgodnie z wytycznymi. Dlatego poniżej przedstawiamy wyjaśnienia, które powinny ułatwić korzystanie z serwisu osobom mającym trudności w dostepie do informacji prezentowanych w Internecie.

Ewentualne możliwe trudności w rozumieniu działania elementów serwisu

Menu główne - informacja dla osób niewidomych

Menu główne działa na zasadzie wyświetlania i chowania paska zawierającego poszczególne elementy. Wciskając przycisk ENTER powoduje się wyświetlenie bądź schowanie paska menu.

Wykryte problemy zgodności serwisu SAOS z wytycznymi WCAG 2.0

Podstawowym problemem zgodności informacji prezentowanych w serwisie z wytycznymi WCAG 2.0 są kwestie prezentacji wizualnej orzeczeń. Dokumenty prezentowane w naszym serwisie są wynikiem automatycznej obróbki informacji (w tym dokumentów tekstowych, dokumentów w różnych formatach jak PDF czy HTML). Automatyczna obróbka wyklucza możliwość poprawnego rozmieszczenia nagłówków czy zdefiniowania list elementów. W związku z tym nalezy mieć świadomość, że w wiekszości przypadków orzeczenia będą prezentowane jako zwykły tekst bez odpowienio wstawionych znaczników semantycznych HTML. Może to utrudniać pracę szczególnie osobom niewidomym.

UWAGA

Strona prezentująca listę orzeczeń zawiera w swej górnej części elementy służace zdefiniowaniu kryteriów prezentacji danych - listę wyboru liczby elementów wyświetlanych na stronie, listę kryteriów sortowania oraz sposób sortowania. Należy mieć świadomość, że każda zmiana stanu któregokolwiek z tych elementów powoduje wywołanie akcji przeładowania wyświetlanej na stronie zawartości, przy czym kursor (fokus) wraca do miejsca, w którym nastąpiła zmiana.