Wprowadzenie

Dane importowane do systemu SAOS są wzbogacane o dodatkowe informacje (tzw. tagi). Wzbogacanie odbywa się na podstawie algorytmów analizy tekstu. Odpowiada za nie odrębny komponent. Jest on uruchamiany periodycznie na całości danych dostępnych w systemie SAOS.

 

Rezultaty wzbogacania orzeczeń

Generowane obecnie tagi dotyczą:

  • spraw sądowych cytowanych w danym orzeczeniu,
  • maksymalnej kwoty w złotówkach wymienionej w danym orzeczeniu,
  • cytowanych przepisów (za wyjątkiem sądów powszechnych, gdzie ta informacja jest dostępna w danych źródłowych).

 

Korzystanie z wyników wzbogacenia

Informacje powstałe w wyniku wzbogacania są dostępne zarówno z poziomu serwisu WWW jak i programowego API.

Z poziomu serwisu WWW informacje widoczne są w metryce z metadanymi orzeczenia. Możliwe jest też sortowanie wyników wyszukiwania po informacjach pochodzących z procesu wzbogacania (sortowanie po kwotach lub liczbie cytujących orzeczeń).

Przez API tagi dostępne są na dwa sposoby. Po pierwsze dane ze wzbogaceń są dostępne w metadanych orzeczenia. Są one dostarczane przy tzw. dumpie, gdy flaga withGenerated jest ustawiona na true (wartość domyślna), a także w szczegółach orzeczenia pod URLem https://www.saos.org.pl/api/judgments/JUDGMENT_ID. Drugą metodą jest pobranie jedynie wyliczonych informacji wzbogacających orzeczenia, bez pozostałych metadanych. Umożliwia to API pobierania danych pod adresem: https://www.saos.org.pl/api/dump/enrichments.

Należy podkreślic że tagi generowane w procesie wzbogacania nie zostały zweryfikowane przez człowieka. W związku z tym mogą zawierać błędy i niedokładności. Z tego względu zarówno w API jak i w serwisie WWW dla każdego pola podana jest informacja, czy powstało ono w wyniku wzbogacania. W przypadku serwisu WWW informacja jest dostępna w wyskakującym okienku kontekstowej pomocy (tzw. tooltip). W API odpowiada za to pole generated, które w przypadku danych powstałych w wyniku wzbogacania ma wartość true.