Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III RC 283/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 02 grudnia 2015 r.

Sąd Rejonowy w Szczytnie III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Jowita Sikorska

Protokolant st.sekr.sąd. Anna Skrodzka

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 02 grudnia 2015 r. w S.

sprawy z powództwa Z. S.

przeciwko D. S.

o uchylenie obowiązku alimentacyjnego

I.  uchyla obowiązek alimentacyjny powoda Z. S. wobec pozwanej D. S. wynikający z ugody zawartej przed Sądem Rejonowym w Szczytnie z dnia 03 lutego 2010 r. w sprawie III RC 382/09 na kwotę po 230 złotych miesięcznie z dniem 01 grudnia 2015 r.,

II.  w pozostałej części powództwo oddala.

Z/

1.  (...)

2.  (...)

S.,(...)