Pełny tekst orzeczenia

Sygn.akt III Ca 460/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 czerwca 2016 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym :

Przewodniczący : Sędzia SO Jacek Kępa

Sędziowie : SO Jacek Świerczyński, SR Ewa Guczyńska-Miśkiewicz

Protokolant : Anna Paradowska

po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2016 r.

w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej (...) położonej w Ł., przy ul. (...)

przeciwko A. B., M. B., P. B. i R. B.

o eksmisję

na skutek apelacji strony powodowej

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

z dnia 30 listopada 2015 r.

sygnatura akt III C 135/15

oddala apelację.