Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 864/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 lipca 2017 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Krzysztof Kacprzak

Sędziowie: SO Bogdan Jachowicz

SR Ewa Guczyńska – Miśkiewicz

Protokolant: Anna Paradowska

po rozpoznaniu w dniu 19 lipca 2017 r. na rozprawie w Łodzi

sprawy z powództwa J. G. i P. G.

przeciwko J. Z., M. K., K. W., R. R., A. S., P. M. (1), M. F., E. B., W. K., P. M. (2), M. O., J. S., R. B., D. A.,

A. H., W. Z., M. M., M. S. i M. J.

o naruszenie posiadania

na skutek apelacji powodów

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

z dnia 06 marca 2017r. sygn. akt II C 754/15

1.  oddala apelację;

2.  zasądza tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego
w postępowaniu apelacyjnym od powodów na rzecz:

a)  pozwanego J. Z. kwotę 160 (sto sześćdziesiąt) złotych,

b)  pozwanych M. K., K. W., A. S., P. M. (1), E. B., W. K., P. M. (2), M. O., J. S., R. B., D. A., A. H., W. Z., M. M., M. S. i M. J. solidarnie kwotę 160 (sto sześćdziesiąt) złotych.