Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII GC 352/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 stycznia 2019 r.

Sąd Okręgowy w Szczecinie Wydział VIII Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Agnieszka Górska

Protokolant: stażysta Edyta Osińska

po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2018 r. w Szczecinie

sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K.

przeciwko (...) spółce jawnej w S.

o zapłatę

I oddala powództwo;

II zasądza od powódki (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. na rzecz pozwanej (...) spółki jawnej w S. kwotę (...) (pięciu tysięcy czterystu siedemnastu) złotych tytułem kosztów procesu.