Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II C 1331/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 marca 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział II Cywilny

w składzie :

Przewodnicząca: SSO Iwona Jamróz-Zdziubany

Protokolant: st. sekr.sąd. Agnieszka Sasiak

po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2019 r. w Łodzi

na rozprawie sprawy

z powództwa P. P.

przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej (...) z siedzibą w Ł.

o zobowiązanie

1.  zobowiązuje Spółdzielnię Mieszkaniową (...) z siedzibą w Ł. do przyjęcia P. P. w poczet członków Spółdzielni Mieszkaniowej (...) z siedzibą w Ł. oraz zawarcia z P. P. umowy o ustanowieniu na rzecz P. P. spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego nr (...), położonego w Ł. przy ulicy (...),

2.  zasądza od Spółdzielni Mieszkaniowej (...) z siedzibą w Ł. na rzecz P. P. kwotę 200,00 (dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.