Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX P 45/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 czerwca 2019 r.

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: SSR Konrad Kujawa

Ławnicy: M. C., A. H.

Protokolant: Klaudia Suszko

po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2019 r. w Szczecinie

sprawy z powództwa A. P.,

przeciwko Gospodarczemu Bankowi Spółdzielczemu w B.

o przywrócenie do pracy

I. oddala powództwo;

II. nie obciąża powoda kosztami procesu.