Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX U 397/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 września 2019 r.

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Konrad Kujawa

Protokolant: Patryk Kupis

po rozpoznaniu w dniu 6 września 2019 r. w Szczecinie

sprawy A. S.

przeciwko Wojewódzkiemu Zespołowi do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w S.

o ustalenie stopnia niepełnosprawności

na skutek odwołania A. S. od orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w S. z dnia 22 maja 2018 r., znak: ON. (...).1.632.2018.EH

zmienia zaskarżone orzeczenie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w S. z dnia 22 maja 2018 r., znak: ON. (...).1.632.2018.EH w ten sposób, że zalicza A. S. do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności na stałe.