Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 2414/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 listopada 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie: Przewodnicząca: Sędzia SO Monika Pawłowska-Radzimierska

Protokolant: sekretarz sądowy Milena Osińska

po rozpoznaniu w dniu 12 listopada 2019 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z wniosku

K. B.

przeciwko

Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Ł.

z udziałem zainteresowanej E. Ż.

o ustalenie podlegania ubezpieczeniu

na skutek odwołania K. B.

od decyzji numer (...) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Ł. z dnia 22 października 2018 roku

oddala odwołanie.

M. R.