Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ka 47/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 lutego 2020 r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

PrzewodniczącySędzia Tomasz Ignaczak (spr.)

SędziowieAnna Gąsior-Majchrowska

Sławomir Gosławski

Protokolantstażysta Jakub Biernat

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Radomsku Włodzimierza Wiaderka

po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 2020 r.

sprawy H. J. syna J. i B. z domu B. urodzonego (...) w R.

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę skazanego

od wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Radomsku

z dnia 5 listopada 2019 r. sygn. akt II K 471/19

1.  zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

2.  zwalnia skazanego od wydatków poniesionych przez Skarb Państwa w postępowaniu odwoławczym.