Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II W 563/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 czerwca 2020 roku

Sąd Rejonowy w Bełchatowie, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Bartłomiej Niedzielski

Protokolant: st. sekr. sąd. Jadwiga Jankowska

po rozpoznaniu na rozprawach w dniach: 20 września i 25 października 2019 r. oraz 3 czerwca 2020 r.

sprawy W. S. urodzonego (...) w W. syna S. i M. z d. S.

obwinionego o to, że:

w dniu 11 kwietnia 2019 r. około godziny 09.00 w miejscowości B., gm. Z., woj. (...), będąc w stanie po użyciu alkoholu (0,13 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu) kierował samochodem osobowym marki S. (...) o nr rej. (...), nie zachował należytej ostrożności i wyjechał z drogi podporządkowanej nie ustępując pierwszeństwa przejazdu kierującemu samochodem osobowym marki V. (...) o nr rej. (...) K. S., zmuszając go do gwałtownego hamowania, który to w celu uniknięcia zderzenie zjechał na prawe pobocze, uderzył w znak B-20, a następnie w budynek mieszkalny, czym spowodował zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

to jest o wykroczenie z art. 86 § 2 kw

1.  uznaje obwinionego W. S. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i przy zastosowaniu art. 9 § 1 kw przyjmuje, iż wypełnia on znamiona art. 86 § 2 kw i za to na podstawie art. 86 § 2 kw wymierza mu grzywnę w wysokości 600 (sześciuset) złotych;

2.  na podstawie art. 87 § 3 kw w zw. z art. 9 § 1 kw orzeka wobec W. S. zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego na okres 1 (jednego) roku;

3.  na podstawie art. 29 § 4 kw na poczet orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych zalicza obwinionemu okres zatrzymania prawa jazdy od 11 kwietnia 2019 r.;

4.  pobiera od W. S. 60 (sześćdziesiąt) złotych opłaty i zasądza od niego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 2221,46 zł (dwóch tysięcy dwustu dwudziestu jeden złotych i czterdziestu sześciu groszy) tytułem zwrotu poniesionych w sprawie wydatków.