Pełny tekst orzeczenia

I C 43/18 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 czerwca 2018 r.

Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim – I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: asesor sądowy Jakub Petkiewicz

Protokolant: Gabriela Sak

po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2018 r. na rozprawie w Opolu Lubelskim

sprawy z powództwa (...) S.A. w W.

przeciwko S. S.

z udziałem Powiatowego Rzecznika Konsumentów Powiatu L. L. Ć.

o zapłatę

I.  oddala powództwo;

II.  oddala wniosek pozwanego o zasądzenie kosztów procesu.

Asesor sądowy Jakub Petkiewicz