Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII GC 590/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 października 2020 r.

Sąd Okręgowy w Szczecinie Wydział VIII Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Agnieszka Górska

Protokolant: sekr. sąd. Edyta Osińska

po rozpoznaniu w dniu 14 października 2020 r. w Szczecinie

sprawy z powództwa (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w S.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w (...)

o zapłatę

I utrzymuje w mocy nakaz zapłaty wydany przez Sąd Okręgowy w Szczecinie w dniu 5 kwietnia 2018 r. w sprawie VIII GNc 155/18;

II zasądza od pozwanej (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w (...) na rzecz powódki (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w S. kwotę 6330 zł (sześciu tysięcy trzystu trzydziestu złotych) tytułem dalszych kosztów procesu.