Pełny tekst orzeczenia

II W 382/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 listopada 2020 r.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie, Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący Sędzia SR D. Smejda

Protokolant st. sekr. sąd. A. Pabiś

w obecności przedstawicieli KPP w B. – asp. szt. E. Kaczyńskiej, asp. sztab. M. Pacześ

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 26 sierpnia, 25 września, 30 października, 27 listopada 2020 r.

sprawy przeciwko R. K. , córce L. i W. z domu K., ur. (...) w B.,

obwinionej o to, że:

I. w okresie od 01.05.2019 r. do 30.03.2020 r. w B. przy ul. (...), pozostawiając różne przedmioty użyteczności prywatnej, tj. rowerek dziecięcy, wózek zakupowy sieci sklepów (...) oraz wypychała w/w przedmioty pod koła pojazdu marki C. o numerze rejestracyjnym (...), czym powodowała zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla kierującej pojazdem marki C. E. H., tj. o czyn z art. 86 § 1 kw,

II. w okresie od 01.05.2019 r. do 30.03.2020 r. w B. przy ul. (...), w miejscu publicznym używała słów nieprzyzwoitych, tj. o czyn z art. 141 kw

1. uznaje obwinioną R. K. za winną popełnienia zarzucanych jej czynów: I, II, z tą zmianą, iż przyjmuje, że czyny owe zaistniały na ulicy (...) w B., zaś czyn I – na drodze publicznej, tj. czynów wyczerpujących dyspozycję: I - art. 86 § 1 kw, II - art. 141 kw i za to na podstawie art. 86 § 1 kw w zw. z art. 9 § 2 kw wymierza jej karę grzywny w kwocie 100 (sto) złotych;

2. wymierza obwinionej R. K. 30 (trzydzieści) złotych tytułem opłaty i zasądza od niej na rzecz Skarbu Państwa 654,87 (sześćset pięćdziesiąt cztery złote 87/100) złotych tytułem poniesionych w sprawie wydatków.