Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VW 843/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 listopada 2020 r.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie V Wydział Karny

w składzie:

Przewodniczący Sędzia Klaudia Miłek

Protokolant: Tomasz Janiak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 listopada 2020 r. sprawy, przeciwko T. P. s. W. i Z. ur. (...) w L.

obwinionego o to że:

W dniu 1 listopada 2019 roku w W. przy ulicy (...) w lokalu nr (...) wywołał niepotrzebną czynność Policji w ten sposób, że zawiadomił o bezzasadnej interwencji dotyczącej uniemożliwienia spotkania - kontaktu z córką Mają P. w terminie innym niż wyznaczony w Postanowieniu Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 4 lipca 2019 roku, tj. o czyn z art. 66 § 1 pkt 1 kw

orzeka

I.  Obwinionego T. P. uniewinnia od popełnienia zarzucanego mu czynu .

II.  Koszty postępowania przejmuje na rachunek Skarbu Państwa.