Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1274/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 września 2020 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący Sędzia SO Krzysztof Kacprzak

Sędziowie SO Elżbieta Gawryszczak ( spr.)

SO Radosław Olewczyński

po rozpoznaniu w dniu 2 września 2020 r. w Łodzi na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Z.

przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Zgierzu

z dnia 16 kwietnia 2019 r., sygn. akt IC 432/18

oddala apelację.