Pełny tekst orzeczenia

Sygn. Akt X GC 551/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 października 2020r.

Sąd Okręgowy w Łodzi X Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO. Eryk Dąbrowski

Protokolant: sekr. sąd. Urszula Majewska

po rozpoznaniu w dniu 25 września 2020r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa P. B.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowo – akcyjnej w Ł.

o zapłatę

na skutek zarzutów pozwanej od nakazu zapłaty z dnia 31 maja 2017r. w sprawie (...)

1.  utrzymuje w mocy w całości wydany w postępowaniu nakazowym nakaz zapłaty Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 31 maja 2017r. w sprawie (...);

2.  zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowo – akcyjnej w Ł. na rzecz P. B. kwotę 1 800zł. (tysiąc osiemset złotych) tytułem dalszych kosztów zastępstwa prawnego.