Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ka 346/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 czerwca 2021 r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

PrzewodniczącySędzia Tomasz Ignaczak (spr.)

SędziowieSławomir Gosławski

Robert Sobczak

Protokolantsekretarz sądowy Bożena Sobczyk

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim Witolda Dąbrowskiego

po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2021 r.

sprawy T. K., syna B. i H. z domu M., urodzonego (...) w Ż.

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę skazanego

od wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim

z dnia 2 marca 2021 r. sygn. akt II K 677/20

1.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

-

obniża wymiar kary łącznej pozbawienia wolności orzeczonej w punkcie 1 do 4 (czterech) lat i 8 ( ośmiu ) miesięcy;

2.  w pozostałym zakresie zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

3.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz radcy prawego M. N. 147,60 zł ( sto czterdzieści siedem złotych i sześćdziesiąt groszy) wraz z podatkiem VAT tytułem zwrotu nieopłaconych kosztów obrony świadczonej z urzędu skazanemu w postępowaniu odwoławczym oraz kwotę 48,50 zł (czterdzieści osiem złotych i pięćdziesiąt groszy) tytułem zwrotu wydatków związanych z dojazdem na rozprawę apelacyjną;

4.  zwalnia skazanego od wydatków poniesionych przez Skarb Państwa w postępowaniu odwoławczym.