Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II C 336/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

(...), dnia 29 lipca 2021 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi II Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Paweł Filipiak

Protokolant: Małgorzata Grzeda

po rozpoznaniu w dniu 22 lipca 2021 r. w Łodzi

na rozprawie sprawy z powództwa T. G.

przeciwko Skarbowi Państwa – Wojewodzie (...)

o zapłatę

1.  oddala powództwo;

2.  nie obciąża T. G. obowiązkiem zwrotu kosztów procesu.