Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 1639/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 czerwca 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie: Przewodnicząca: Sędzia Monika Pawłowska-Radzimierska

Protokolant: starszy sekretarz sądowy Marta Chwieśko

po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2021 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z wniosku

P. M.

przeciwko

Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Ł.

o świadczenie postojowe

na skutek odwołania P. M.

od decyzji numer (...) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Ł.

z dnia 29 maja 2020 roku znak (...)-D

oddala odwołanie.

M. R.