Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 647/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 października 2015 r.

Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący:

SSR Magdalena Łukaszewicz

Protokolant:

sekr. sądowy Anita Topa

po rozpoznaniu w dniu 8 października 2015 r. w Piszu

sprawy z powództwa R. R.

przeciwko Z. R., D. R.

o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli

o r z e k a :

oddala powództwo.

ZARZĄDZENIE

1. odnotować;

2. za 7 dni lub z wnioskiem;

3. za 21 dni lub z apelacją.

P., dn. 16/10/2015

Sędzia