Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ka 21/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 marca 2022 r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

PrzewodniczącySędzia Ireneusz Grodek

Protokolantsekretarz sądowy Bożena Sobczyk

przy udziale ---

po rozpoznaniu w dniu 8 marca 2022 r.

sprawy E. H.

obwinionej o czyny z art. 107 kw i art. 86 § 1 kw

na skutek apelacji wniesionej przez obwinioną

od wyroku Sądu Rejonowego w Bełchatowie

z dnia 25 października 2021 r. sygn. akt II W 238/20

1.  utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok;

2.  zasądza od obwinionej E. H. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 100 (sto) złotych opłaty za drugą instancję oraz kwotę 50 (pięćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu zryczałtowanych wydatków poniesionych w postępowaniu odwoławczym.